Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el nombre màxim d'intents. El teu usuari està bloquejat temporalment. Torna a accedir d'aquí a una estona.
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster de formació permanent en Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte
Sessió informativa

12-09-2024

En Línia
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió
 • discount

  BENEFICIA'T DE CONDICIONS ESPECIALS EN LA MATRÍCULA FINS AL 25 DE JULIOL!

  CONSULTA AMB LA TEVA ASSESSORA!

Presentació

Edició
23a Edició
Crèdits
60 ECTS (450 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
9.950€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Aprofita les condicions especials de matrícula en aquesta ronda d'admissió! Formalitza la teva matrícula fins al 25 de juliol. Consulta amb la teva assessora.
Dates de realització
Inici classes: 14/10/2024
Fi classes: 17/06/2025
Fi programa : 18/07/2025
Horari
Dilluns: 18:15 a 21:45
Dimarts: 18:15 a 21:45
Dimecres: 18:15 a 21:45
Dijous: 18:15 a 21:45
Lloc de realització
Fundació CIM
Parc Tecnològic de Barcelona
C/ Llorens i Artigas, 12
Barcelona
Vídeo de presentació
Per què aquest màster de formació permanent?
L'objectiu del màster en Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte (DEDP) és facilitar els coneixements i habilitats necessàries per realitzar, representar i transmetre les diferents etapes d'obtenció i aprovació d'un projecte de producte, des de la definició del concepte, les especificacions i el disseny conceptual fins, finalment, el disseny de detall i la imatge foto realista.

En un context innovador i molt competitiu és imprescindible que els professionals es diferenciïn de la seva competència. Per això, és de vital importància assimilar i dominar diferents eines CAD/CAE, aprendre a definir correctament el producte i desenvolupar-lo de la forma més senzilla, òptima, eficaç, resolutiva i econòmica possible. Així doncs, per donar resposta a les necessitats dels diferents tipus de clients del mercat i garantir l'èxit en el desenvolupament de projectes, caldrà posar en pràctica les tècniques de gestió, planificació i representació gràfica més adients en cada cas, conèixer les últimes tecnologies, i així poder aportar productes amb valor afegit que els faci molt més competitius al mercat.
Impulsat per:
Objectius
 • Determinar i resoldre les diferents etapes del disseny d'un producte tenint en compte el sistema de fabricació més adient, utilitzant la tecnologia PDM en la seva gestió.
 • Utilitzar la tecnologia CAD en el procés de disseny, enginyeria i fabricació de productes industrials a nivell avançat, tant pel que fa a sistemes de grau mitjà com de nivell alt.
 • Identificar i avaluar les característiques, els avantatges d'utilització i els requisits dels sistemes de CAD existents al mercat amb la pràctica directa.
 • Optimitzar el procés creatiu i assegurar la viabilitat tècnica del producte mitjançant el disseny paramètric de prototips virtuals.
 • Crear animacions 3D i dissenyar escenaris virtuals realistes per a la comunicació, comprensió i venda directa del producte.
 • Determinar i fer servir els diferents sistemes i processos de gestió, planificació i direcció de projectes per assegurar-ne un control econòmic, tècnic i d'execució.
A qui va dirigit?
 • Professionals tècnics, especialment enginyers, arquitectes i dissenyadors industrials, que desitgin disposar dels coneixements i habilitats necessàries per desenvolupar i defensar els projectes de producte i procés que requereixin una validació prèvia del seu potencial al mercat.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 28h
Tècniques Innovadores en el Disseny Conceptual i Tècnic de Producte
 • Tècniques de creativitat.
 • Design thinking.
 • Comunicació oral i tècniques d'exposició en l'entorn acadèmic i professional.
4 ECTS 35h
Desenvolupament Tècnic en el Disseny de Producte Assistit per Ordinador
 • Metodologia única d'sketching.
 • Dibuix a mà alçada (proporcions d'objectes, cub, perspectives 2PT, el·lipsis).
 • Tècniques de retoladors.
5 ECTS 42h
Eines no Paramètriques de Suport Digital al Disseny de Producte
 • Metodologia de disseny.
 • Disseny 3D mitjançant Rhinoceros i Grasshopper (modelatge no paramètric vs. paramètric generatiu).
 • Ús de superfícies amb metodologia NURBS.
 • Tècniques de modelatge amb Grasshopper mitjançant gestió de dades.
 • Tècniques avançades de disseny 3D mitjançant el software paramètric Solidworks.
 • Combinació de modelatge Rhinoceros i Solidworks per treballar les superfícies i els sòlids.
2 ECTS 17h
Modelat Avançat amb 3Ds Max
 • Modelatge 3D mitjançant el software 3DMax.
 • CAD i topologia.
 • 3D SCAN i topologia.
4 ECTS 35h
Render Estàtic amb 3Ds Max, Vray, Adobe
 • Modelatge 3D.
 • Desenvolupament de models.
 • Il·luminació, material i textures.
 • Configuracions de render i postproducció.
2 ECTS 21h
Render Animat amb 3Ds Max, Vray i Adobe
 • Modelatge 3D.
 • Animació.
4 ECTS 32h
Presentació de Producte i Postproducció de Vídeo
 • Modelatge 3D.
 • Postproducció.
8 ECTS 70h
Disseny CAD amb Workbench Especialitzat en Catia v5
 • Drawing.
 • Gestió de documents.
 • Disseny descendent i en entorn.
4 ECTS 35h
Disseny de Superfícies amb Catia v5. Cas TCAD
 • Generative surface design.
4 ECTS 35h
Innovació i Emprenedoria
 • Gestió de projectes d'innovació: Innovació 6.0 i Business Model Canvas.
 • Del concepte a la innovació. Visió estratègica del procés d'innovació: pensament estratègic i gestió de la innovació.
 • Estudis de mercat i desenvolupament de nous productes.
 • Els projectes. Estratègia i marketing tools per al nostre producte.
 • Innovació i pla de desenvolupament de nous productes.
2 ECTS 17h
Disseny de Productes, Prototips i Validació
 • Els prototips en el desenvolupament de producte.
 • Assegurament de la funcionalitat. El protocol d’assaig. Cas pràctic.
 • Disseny estadístic d’experiments (DOE).
 • La qualitat com a base per al desenvolupament de producte.
 • Propietat intel·lectual i industrial.
 • Estudi de riscos i marcatge CE.
3 ECTS 32h
Gestió de Projectes
 • Planificació, supervisió i control de projectes.
 • Eines de planificació i control de l’execució: GANTT, PERT, pla de riscos.
 • Planificació i execució de projectes. El cas HP.
 • L'R+D+I a l’entorn industrial actual.
 • Subvencions i finançament públic per a R+D+I.
 • Finançament i rendibilitat de la inversió.
3 ECTS 21h
Habilitats Directives
 • Lideratge, motivació i gestió de persones en un equip.
 • Gestió dels conflictes.
 • Lideratge per influències.
 • Negociació.
 • El professional i el seu desenvolupament.
 • Eines de comunicació efectives (Elevator pitch).
12 ECTS 30h
Projecte Final de Màster
En finalitzar el màster, els participants desenvoluparan un projecte final que estigui relacionat amb les diferents matèries del curs.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol propi de màster de formació permanent en Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest màster de formació permanent s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster de formació permanent pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster de formació permanent:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest màster de formació permanent tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Uceda Molera, Roger
  Uceda Molera, Roger
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyeria Industrial per l'ETSEIB (UPC) i Màster en Direcció de la Producció per la Fundació CIM (UPC). Va iniciar la seva carrera a Delphi i a Metaldyne, empreses del sector de l'automoció, en l'àmbit de l'Enginyeria de Processos. L'any 2005 es va incorporar a la Fundació CIM, on va iniciar la seva carrera professional com a Director d'Operacions. En aquests anys, ha compaginat l'activitat principal de fabricació de prototips i preseries per a empreses del sector de l'automoció, packaging o electrodomèstics, amb la implantació del sistema Lean Manufacturing en empreses i la participació activa en projectes de R+D a l'àrea de nous processos de fabricació. L'any 2012 funda l'spinoff BCN3D Technologies de la que va ser CEO fins l'any 2019. Actualment dirigeix l'àrea de Transferència i Valorització del CIM UPC.
Professorat
 • Angulo Navarro, Emilio
  info

  Doctor enginyer industrial i màster en administració d'empreses. Enginyer cap de desenvolupament d'R+D a HP Inc. Large format professional printing division. Professor associat del Departament de Resistència de materials de la UPC.
 • Bocanegra Guerra, Silvia
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyeria Mecànica i Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament de Producte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Direcció de Projectes per la Salle URL.  Actualment, Senior Project Manager en PAL Robotics. Anteriorment, Project Manager i Business Development Manager en el centre tecnològic LEITAT i CIM-UPC, creant oportunitats de negoci i dirigint projectes d'I+D+i de tecnologies de la Indústria 4.0 (Robòtica, IA, Smart Systems, Fotònica, Fabricació Additiva).
 • Cabo Lalanne, Paula
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Graduada en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Producte per Mondragon Unibertsitatea. Màster en Disseny Sostenible de Producte per IED Barcelona. Màster en Investigació i Creació en Art per la Universitat del País Basc. El 2020 funda el seu estudi Cala Creative Studio, estudi especialitzat en CMF Design aplicat a Automoció, Transport, Interiorisme i Producte. Forma part de Colour Community i col·labora amb diverses entitats i empreses en divulgació en disseny. Des del 2022 forma part de l'equip de Color&Trim de SEAT/CUPRA com a dissenyadora externa.
 • Calvo Duarte, Laura
  info

  Enginyera Superior en Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyera Tècnica de Disseny Industrial per la Universidad de Valladolid (UVA) i Màster en Disseny de Producte per l'Instituto Europeo di Design Milan (IED-Milan). L'any 2005 es va incorporar al CIM UPC com a tècnica d'investigació i desenvolupament de projectes d'innovació relacionats amb la fabricació additiva i Mercat CE dels equips desenvolupats. Actualment és cap del àrea de Transferència de Tecnologia al CIM UPC, gestionant i col·laborant en projectes, entre altres, relacionats amb el desenvolupament de sistemes d'Impressió 3D a demanda per a empresa privada i per a projectes d'investigació de caràcter internacional. Va iniciar la seva carrera com Assistent I+D Ligthled S.A donant suport a diferents àrees del departament en projectes en curs.
 • Casabò Tormo, Alex
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Disseny Industrial per Elisava. Màster en administració d'empreses per la UOC i curs d'especialització en Solidworks a la fundació CIM (UPC). Actualment dissenyador industrial a Anima Design, professor de projectes de disseny i d'expressió gràfica amb Solidworks a Elisava, professor de projectes de transport a IED i professor de Solidworks i Keyshot a la Fundació CIM (UPC). Ha treballat en diverses disciplines del disseny com a dissenyador de producte, gràfic, calçat i espais. Especialitzat en modelat i renderitzat 3D fotorealista.
 • Casas i Herrero, Maria
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyeria de disseny industrial, menció en gestió de projectes (Elisava). Màster en Disseny i Enginyeria per a Fabricació Additiva (UPC School). Postgrau en Postprocessament d'Imatges Mèdiques, Impressió 3D i Intel·ligència Artificial (Hospital Sant Joan de Déu, UPC). Formació específica en metodologies de gestió de projectes Agile, Scrum i UX. Actualment lidera Power DIW, spin-off conjunta de CIM i UPC, sistema d'alta força d'extrusió amb tecnologia Direct-Ink-Writing. Acumula experiència en diferents projectes i start-ups en disseny industrial, dispositius mèdics i innovació.
 • Ceña Pérez, Sergio
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Licenciado en Ingeniería Superior de Telecomunicaciones por la Universitat Politècnica de Catalunya (Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona). Máster en Project Management por la Universidad La Salle International (Ramon Llull). Actualmente es Sr Program Manager en la unidad de negocio MEDTECH de Idneo Technologies SAU. Acumula una experiencia de más de 25 años en empresas multinacionales (Accenture Group, SONY Corporation, Idneo Technologies) como experto en Desarrollo de Producto e Innovación en diferentes sectores de la ingeniería.
 • Chica Espinar, David
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyeria en Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte per la Fundació CIM (UPC). Màster en Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació per la Fundació CIM (UPC). Actualment, és enginyer de producte a l'empresa ARaymond Agriculture i acumula més de 10 anys d'experiència en projectes de millora i desenvolupament de producte. L'any 2021 es va incorporar a la Fundació CIM (UPC) com a docent del Postgrau DPAO i actualment és Coordinador del Postgrau CAE a la UPC School.
 • de Rooij, Mathieu
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Ingeniero aeroespacial. Examinador en la Oficina Europea de Patentes durante 6 años. Qualified European Patent Attorney. Socio en Bardehle Pagenberg, donde se dedica a la búsqueda, análisis de patentabilidad, análisis de riesgo de infracción, redacción y tramitación de patentes, oposiciones y recursos ante la EPO. Con el European Patent Litigation Certificate desde 2011, y con mucha experiencia en la docencia del sistema europeo de patentes.
 • Fenollosa i Artés, Felip
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer Industrial i Màster en Fabricació i Enginyeria Integrada per Computador per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director de R+D+I Estratègica a la Fundació CIM-UPC. Director Màster en Disseny i Enginyeria en Fabricació Additiva a la UPC School of Professional & Executive Development. Professor associat del Departament d'Enginyeria Mecànica a la Universitat Politècnica de Catalunya. Responsable del Grup de Fabricació Additiva a la Comissió Indústria 4.0 dels Enginyers de Catalunya (agrupació dels Col·legis Oficials d'Enginyers).
 • Gallozzi Ortega, Alfredo
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial superior per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Especialitzat en CAD / CAM a partir de formacions orientades en l'aprenentatge de programes de disseny 3D, renderitzat i fabricació de prototips. Actualment treballa com a dissenyador de producte en Anima Design Barcelona, dedicant-se principalment a tasques relacionades amb el disseny computacional (Rhinoceros - Grasshopper). Acredita una experiència de 8 anys en l'àmbit de la formació, com a formador i gestor acadèmic a CIM UPC.
 • Gómez Eguren, Edgar
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitectura a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, ETSAV, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en BIM: Management i organització a l'Escola Sert (COAC). Estudis d'especialització en Infoarquitectura avançada a la Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías (CICE). Soci fundador d'UTOPIC Visuals. Artista sènior en visualització arquitectònica en Bside Visuals. Professor Revit en ETSAV. Professor en el Màster IAP3D a la UPC School of Professional & Executive Development. Professor en Revit a Pixel 51. Professor de Comunicació III a l'Elisava.
 • Iglesias Galceran, Laia
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera en Telecomunicacions per la UPC i Executive Màster en Digital Business per ESADE. Actualment, és membre de l'equip de gestió d'Emprenedoria i Innovació a la Universitat Politècnica de Catalunya, líder en els camps de l'enginyeria, la ciència i la tecnologia. Va començar la seva carrera professional en un dels primers proveïdors de serveis Internet a Espanya, i després de més de 15 anys d'experiència en direcció de projectes i operacions en consultoria tecnològica, va crear la seva pròpia start-up.
 • Lozano Elena, Eusebio
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Màster en Psicopatologia a l'Adult per la UAB, Màster en Coaching amb PNL, Professor acreditat en metodologia Lego Serious Play, Màster en Programació Neuro Lingüística. Des del 2011 exerceix, en l'àmbit de la consultoria, la formació i el coaching en processos d'acompanyament en la gestió del canvi, així com el desenvolupament d'habilitats comercials, relacionals, de comunicació i de lideratge, gestió de conflictes i gestió emocional. Tècnic de selecció de personal i disseny de dinàmiques grupals i assesment.
 • Mañero Navarro, Santiago
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en el ETSAV. Màster en Arquitectura Avançada per l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC). Fundador de MAAD Visualización.
 • Mañosa Tarruella, Anna
  info

  Arquitecta per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, ​​UPC. Arquitecta col·legiada. Postgrau de Postproducció Audiovisual Avançada, CITM, UPC. Actualment és la directora creatiu de l'estudi de visualització arquitectònica Beats of Light, realitzant CGI per a l'arquitectura i l'interiorisme, amb una trajectòria de més de 10 anys en el sector de la visualització i l'animació. Combina aquesta labor amb la de professora associada a l'ETSAB, UPC. Membre del jurat dels Premis CGArchitect. Cofundadora de la Architectural Visualization Association.
 • Martínez Tomás, Marta
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (ETSAB). Diploma LEED AP en Eficiència Energètica per el U.S. Green Building Council, i experiència en Gestió i Coordinació de Projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació de la Comissió Europea. Postgrau en Competències Directives per Fundació CIM (UPC), Postgrau en Gestió i Disseny Ambiental per Pratt Institute a Estats Units, i Estudis d'Arquitectura i Urbanisme a ETH i ZHAW a Suïssa. Ha desenvolupat la seva carrera professional en Centres Tecnològics de Recerca, i despatxos d'Enginyeria i Arquitectura. Actualment és Coordinadora de Recerca i Innovació a la Fundació CIM, i docent en Gestió de Projectes d'Enginyeria i Desenvolupament de Producte.
 • Moreno Herranz, Marina
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en psicologia. Universitat de Granada i Barcelona. Postgrau en Intel·ligència emocional i coaching integratiu (ICF). Aula gestalt i Institut Integratiu, Barcelona. Certificació internacional en metodologies àgils " Design Thinking and Creative problem Solving" a Actitud Creativa España. Actualment, facilitadora de processos de canvi i innovació, formadora de soft skills i coach professional a nivell nacional i internacional. Càrrecs anteriors, més de 12 anys com a responsable d'àrees de talent, diversitat i inclusió i innovació a ACCENTURE Espanya i Japó.
 • Pallarés García, Eric
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Enginyeria de Processos de Fabricació per CIM-UPC. Cofundador i CTO de BCN3D Technologies, empresa que desenvolupa un ecosistema d´impressió 3D professional. Acumula 10 anys d'experiència al sector emergent de la Fabricació Additiva, durant els quals ha liderat el desenvolupament de nous productes i tecnologies d'impressió al capdavant d'equips multidisciplinaris.
 • Poudelet, Louison
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Diploma Universitari de tecnologia (DUT) de la Universitat de Rennes I. Postgrau CAE al CIM UPC. Enginyer Senior a CIM UPC encarregat del desenvolupament de projecte de desenvolupament de noves tecnologies de Fabricació additiva. Acumula 8 anys d'experiència en el desenvolupament de maquinària industrial, d'impressores 3D de grans dimensions i de processos de fabricació additiva a mida.
 • Rebolledo Loyola, Consuelo
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Psicòloga Organitzacional de la Universitat de Talca, Xile, Ms. a Lideratge, Intel·ligència Emocional i Coaching per EAE Business School i ICF coach member. Compte amb més de 12 anys d'experiència en àrees de Recursos Humans i Gestió del Talent, treballant per a empreses multinacionals com Banco Santander i Engie Group. Els darrers 6 anys de la seva carrera s'ha dedicat a la conformació d'equips startups, exercint-se com a Talent Manager per a Engie Factory, Startup Xile i actualment per a The Collider, programa de Tech Transfer i Venture Building de la Mobile World Capital Barcelona.
 • Rius Moreno, Vicenç
  info

  Enginyer en Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Direcció de les Telecomunicacions per l'Institut Català de Tecnologia. MBA per la Universitat Pompeu Fabra. Gestor de Projectes d'Automatització de línies de metro a TMB. Coordinador de l'Observatori Mundial de Metres Automàtics (UITP) identificant les tendències tecnològiques i operatives del sector. Ha participat com a docent en diferents programes de màster i postgrau. Inversió Privada en Nous Negocis (Business Angels Network Catalunya).
 • Sobrino Lacruz, Agustí
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona (UB). Màster en Producció Automatitzada i Robòtica per l'Institut Català de Tecnologia (TIC). CEO d'Averlance, empresa especialitzada en el desenvolupament de productes i solucions d'IT i Transformació Digital a escala global. Va començar la seva carrera a Accenture, liderant projectes de reenginyeria de processos i integració de sistemes en empreses multinacionals del sector farmacèutic i de gran consum, passant a formar part de l'Equip Executiu.
 • Sumalla Cano, Caterina
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Titulada a Arquitectura Tècnica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Animació, Art Digital i Videojocs (UPC). Màster en VR, Disseny de Videojocs i Unreal (VR-EVO). Sobresurt en la seva posició actual com a Senior 3d Character Artist a Socialpoint (Take2), on ha estat peça clau en projectes destacats com Zoobots i Match in Paris. A més, ha contribuït com a Character Artist en dos projectes de Zynga. Amb més d'una dècada a la indústria dels videojocs, el seu perfil és una combinació única d'habilitats tècniques i creatives, abastant des de modelatge 3D fins a disseny de videojocs i proves de qualitat.
 • Uceda Molera, Roger
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyeria Industrial per l'ETSEIB (UPC) i Màster en Direcció de la Producció per la Fundació CIM (UPC). Va iniciar la seva carrera a Delphi i a Metaldyne, empreses del sector de l'automoció, en l'àmbit de l'Enginyeria de Processos. L'any 2005 es va incorporar a la Fundació CIM, on va iniciar la seva carrera professional com a Director d'Operacions. En aquests anys, ha compaginat l'activitat principal de fabricació de prototips i preseries per a empreses del sector de l'automoció, packaging o electrodomèstics, amb la implantació del sistema Lean Manufacturing en empreses i la participació activa en projectes de R+D a l'àrea de nous processos de fabricació. L'any 2012 funda l'spinoff BCN3D Technologies de la que va ser CEO fins l'any 2019. Actualment dirigeix l'àrea de Transferència i Valorització del CIM UPC.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Product manager en departaments d’R+D+I.
 • Product manager de desenvolupament de producte.
 • Product manager en departaments de màrqueting.
 • Product developer especialitzat en eines CAD.

Testimonis i notícies

Testimonis

L'any anterior a cursar el màster estava acabant la carrera, i ja em vaig adonar que els programes de disseny 3D m'agradaven i se'm donaven bé. Vaig voler especialitzar-me per aconseguir millors habilitats. Em vaig decantar per aquest màster perquè aprofundia en diversos programes 3D, com ara SolidWorks, i així no em tancava portes a possibles ofertes laborals. També destacaria les ofertes de treball exclusives de la UPC i l'accés a unes pràctiques que s'adapten a allò que busques. En definitiva, va ser una gran elecció, ja que m'ha donat eines per millorar el meu rol com a dissenyadora, la qualitat en el procés de disseny i el resultat final del producte.

Alba Campos Industrial Designer

Testimonis
Treballava en investigació, i en tornar de la meva tesi a l'estranger, vaig voler donar-me l'oportunitat d'explorar la que es va acabar convertint en la meva veritable vocació: el disseny. Primer, vaig fer un curs gratuït de Disseny 3D amb Inventor al CIM UPC. Em vaig fer autònoma i vaig començar a treballar per a empreses que necessitaven externalitzar la part de disseny. Durant aquesta etapa vaig guanyar molta experiència i em vaig seguir formant fins a obtenir el certificat professional de Solidworks. Un cop vaig tenir clara la meva passió, vaig buscar una formació més àmplia per continuar especialitzant-me. Vaig apostar per aquest màster pel contingut pràctic, pels professionals en actiu impartint classe i per l'àmplia oferta de programaris. El màster em va fer guanyar una seguretat personal que es va veure reflectida en l'àmbit professional i em va oferir uns coneixements que em van obrir portes a noves oportunitats laborals. Sens dubte, 100% recomanable!

Olga Puebla Vendrell Project Lead de Visualització a Bentley Motors Limited

Testimonis
Vídeos
Open Talent al CIM-UPC: “Redescobrint la Productivitat Industrial amb la Intel·ligència Artificial”
Màster en Enginyeria de Producte i Processos de Producció (CIME) + Màster en Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte (DEDP)

Sol·licita informació o l'admissió

Informació i orientació:
Yolanda Moreno Sanchez
610548181
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster de formació permanent.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar