Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.
Informació sobre la política de cookies

continuar
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Lighting Design. Disseny d'Il·luminació Arquitectònica
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
10% de descompte si et matricules abans del 30 de Juny

Programa

Edició
6a Edició
Crèdits
66 ECTS (429 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
9.600 €
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: novembre 2019
Data de fi: setembre 2020
Horari
Dimarts: 17:30 a 21:30
Dimecres: 17:30 a 21:30
Dijous: 17:30 a 21:30
Observacions a l'horari.
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest programa?
Aquest programa dóna als seus participants la possibilitat de col·laborar en projectes amb empreses reconegudes del sector.

La llum és un element amb capacitat per aportar a l'espai tots els matisos que el definiran visualment. En la seva aplicació i lectura conviuen uns components perceptius, plàstics i tècnics. La mesura en l'ús d'aquests components és el que converteix la llum en un element imprescindible amb una gran capacitat transformadora, comunicativa i sensitiva.

El paper de la llum en un projecte espacial es desenvolupa a través de diversos aspectes alhora: de tipus conceptual; que atorgarà identitat al projecte, funcional que donarà resposta als aspectes visuals de l'espai; i eficient que procurarà un bon equilibri entre el consum energètic i els requisits del projecte; tots ells aplicables en qualsevol projecte que tingui a veure amb l'espai, ja sigui d'espais interiors, espais urbans o espais efímers. 

El Màster va sorgir a partir de les exitoses experiències d'un postgrau pioner a Barcelona en Lighting Design que es va desenvolupar al llarg de quatre edicions per donar resposta a un sector de professionals que fins ara havia hagut de desenvolupar el seu treball pràcticament sense referents formatius.

El Màster que t'oferim obre les portes als alumnes per introduir-se en el món professional i els prepara, de la manera més completa, per afrontar els reptes d'aquesta apassionant professió.

Actualment, amb l'evolució de les noves tecnologies i l'ús cada vegada més gran que se'n fa d'elles, la incorporació de la figura del Lighting Designer és indispensable en el disseny i definició de qualsevol tipus d'espai.

El Màster té una vocació professionalitzadora i compta amb el suport d'empreses destacades del sector, com Erco, IGuzzini i Lutron. 

Objectius
 • Ser capaç de desenvolupar, plantejar i executar un projecte professional de disseny d'il·luminació arquitectònica tant d'interior com d'exterior.
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes en l'àmbit del disseny d'il·luminació arquitectònica.
 • Conèixer el llenguatge conceptual, les tècniques i les tecnologies associades que envolten el món de la llum.
 • Estudiar els sistemes d'enllumenat i les aplicacions luminotècniques, així com les diferents normatives.
 • Ampliar i aprofundir en el concepte de luminotècnia avançada.
 • Dotar d'eines de disseny i càlcul luminotècnic per a la realització d'un projecte lumínic tant d'interior com d'exterior.
 • Oferir les novetats del mercat i fomentar l'intercanvi de coneixements entre els professionals del sector
A qui va dirigit?
 • Arquitectes i Enginyers que vulguin especialitzar-se en el disseny de la il·luminació.
 • Dissenyadors i Interioristes.
 • Llicenciats en Belles Arts i Escenògrafs.
 • Projectistes tècnics que desitgin una aproximació al sector del disseny d'il·luminació.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
12 ECTS 90h
Llum, Ombra i Espai
Coneixement dels principis de la llum, la seva percepció visual i els conceptes de luminotècnia que cal tenir en compte en un projecte d'il·luminació.
L'eix transversal sobre el qual gira el projecte final del màster s'inicia en aquest mòdul, relacionat amb la fase de concepció lumínica o avantprojecte.
 • Disseny i llum - I
  • Història de la Llum.
   • Història de la llum artificial.
  • Llum Natural I.
  • Història de la llum natural.
  • Representació Manual de la LLum.
   • El dibuix de la llum.
   • Del dibuix manual al dibuix digital.
  • Taller de Materials.
   • Introducció als materials que interactuen específicament amb la llum.
 • Luminotecnia - I
  • Electricitat I.
   • Principis elèctrics i lleis fonamentals.
  • Fonaments: Què és la llum?
   • Color: llum i objectes. Sistemes de Color.
   • Unitats i magnituds.
   • Fonts de llum: llums, tipus, propietats i usos.
  • Sistemes de Lluminàries - I.
   • Tipologies, característiques, components i usos.
  • Càlculs Manuals - I.
   • Fórmules per seleccionar tipus de lluminària i font.
 • Tallers de Projectes - I
  • Taller de Lluminàries.
   • A través de l'elaboració d'un prototip de lluminària, s'estudia la relació de la llum amb l'espai i els materials.
  • Taller de Disseny de Projecte -Festival LLUM BCN.
   • Els alumnes participaran realitzant una instal·lació dins del festival d'Il·luminació Urbana LLUM BCN, organitzat per l'Ajuntament de Barcelona.
20 ECTS 140h
La Llum com a Llenguatge
Després de la incorporació dels principis bàsics lumínics, s'incideix més en el projecte d'il·luminació i els components necessaris per dur-los a terme, tal com són les eines de dibuix, càlcul, lluminàries i els sistemes de regulació entre d'altres.
En aquest mòdul es treballaran les fases del projecte d'il·luminació, des d'un projecte bàsic complet fins a un pre-executiu.
 • Disseny i Llum - II
  • Representació Digital de la Llum.
   • Eines i tècniques bàsiques per a representar la llum de manera digital.
   • Representació gràfica del projecte.
 • Luminotècnia - II
  • Luminotècnia - II.
   • Sistema d'enllumenat.
   • Fonaments de corbes, Tipus de diagrames. Com utilitzar-los?
   • Fotometries i Càlculs manuals. Fórmules útils.
   • Càlcul d'il·luminació i luminància.
   • Plantejament estudi d'angles.
  • Sistemes de Lluminàries - II.
   • Introducció a fabricants de Lluminàries.
   • Sistemes de regulació.
   • Tipologies de regulació, com funcionen i com triar-les.
  • Càlculs Manuals i Digitals - II.
   • Principis avançats de comprovació manual i digital.
  • Normativa.
   • Introducció a normatives d'enllumenat públic
   • Normatives de prevenció de contaminació lumínica.
 • Tallers de Projectes - II
  • Visites a Espais i Masterclass / Monogràfics.
   • Espai Públic.
   • Plans Directors d'Il·luminació.
   • Il·luminació de patrimoni.
  • Taller de Producció de Projecte - Festival LLUM BCN.
  • Taller de Projecte Exterior. Proves amb lluminàries en espai exterior.
18 ECTS 135h
La Llum com a Llenguatge en el Projecte d'Il·luminació
En aquest mòdul s'aprofundeix sobre les matèries anteriors i introdueix l'entorn professional, realitzant visites a Obres i Estudis d'Il·luminació, i realitzant monogràfics específics. El projecte d'il·luminació es troba en els diferents mòduls però de forma diversa. En aquest, el projecte contempla el projecte bàsic.
 • Disseny i Llum - III
  • Representació de la Llum, a través del seguiment del projecte.
  • Case Studies.
  • Vistes a projectes reals d'exterior o interior.
 • Luminotècnia - III
  • Luminotècnia III.
   • Electricitat II. Alimentació, maniobra i maneig. Plànols lumínics i informació elèctrica.
  • Sistemes de control.
   • Masterclass i exercicis pràctics de sistemes de control.
  • Eficiència Energètica.
   • Exercicis pràctics de eficiència i estalvi energètic durant els processos de projecte.
  • Càlculs Manuals i Digitals III.
   • Principis bàsics de comprovació, manual i digital.
  • Visites a Fabricants d'Il·luminació.
 • Tallers de Projectes - III
  • Visita nocturna per la ciutat.
  • Introducció al món del Ligthing Designer.
  • Masterclass Avantprojecte.
  • Projecte d'Interiors (fins al projecte bàsic).
  • Visites i Monogràfics.
   • Masterclass Espais Comercials.
   • Masterclass Espais Museístics.
   • Visita a Projecte Lumínic d'Interès.
  • Presentació i Conferència.
16 ECTS 64h
Projecte Final
El quart mòdul es centra en el Projecte Final de Màster. Es realitzen correccions periòdiques del projecte, a més de sessions de seguiment de representació digital de la llum i de luminotècnia.

En el Projecte Final s'hauran de tenir en compte els següents aspectes:
   • Eines de representació digital.
   • Legislació medioambiental vigent.
   • Pràctica professional habitual.
   • Darreres tendències en el sector del Lighting Design.
 • Disseny i Llum - IV
  • Eines de representació digital de la llum.
 • Luminotècnia - IV
 • Projecte: presentació projecte

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Bohigas Arnau, Josep
  Arquitecte. Professor de la UPC, Dpt. de Projectes Arquitectònics de la UPC. Màster en Arquitectura (AAD) a la Columbia University. Soci fundador de BOPBAA.
 • Güell Ordis, Maria
  Lighting Designer, fundadora de l'estudi La Invisible. Llicenciada en Art Dramàtic (Escenografia) per l'Esad, Escola Superior d'Art Dramàtic. Entre els seus projectes destaquen el Museu Balenciaga a Getaria i la il·luminació de les runes romanes de la plaça de la Vila de Madrid del Museu d'Història de Barcelona. Ha dirigit i comissariat el festival d'il·luminació LumoBCN i el festival LLUMBCN en diferents edicions. Co-redactora del Pla Director d'Enllumenat públic de Barcelona. Membre de Arquin-FAD.
Professorat
 • Arola Ferrer, Antoni
  Interiorista i Dissenyador Industrial. Fundador i Director de l'Estudi Arola. Premi Nacional de Disseny 2003.
 • Bergeron, Valérie
  Arquitecta per l'École Nationale d'Architecture de Paris La Defense (EAPLD). Anteriorment experiència professional en Gae Aulenti architetti Associati (París i Milà) i en BB + GG Arquitectes, dirigit per Beth Gali. Des de 2006 és directora de MATER, el Centre de transferència tecnològica de materials del FAD, Foment de les Arts i el Disseny.
 • Bilbao Villa, Ainara
  Arquitecta especialitzada en instal·lacions i disseny d'il·luminació. Des de 2007 desenvolupa la seva activitat professional a AIA Instal·lacions Arquitectòniques, treballant en projectes nacionals i internacionals. Experiència docent en el camp de la il·luminació a ESARQ-UIC (Instal·lacions I i II), COEIC (Postgrau d'Auditoria Energètica), EINA, ELISAVA i empreses privades del sector.
 • Bohigas Arnau, Josep
  Arquitecte. Professor de la UPC, Dpt. de Projectes Arquitectònics de la UPC. Màster en Arquitectura (AAD) a la Columbia University. Soci fundador de BOPBAA.
 • de la Cámara Delàs, María
  Cofundadora de l'estudi Cube.bz Intervencions espacials i Il·luminació
 • de Vicente Guerrero, José Luis
  Comisari independent. Subdirector d'ArtFutura, festival d'art i tecnologia d'Espanya.
 • Deza Dacal, Jose Maria
  Arquitecte per la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), Màster en Informatització de Projectes Arquitectònics per la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), Dissenyador d' il·luminació des del 2003. Dirigeix la seu d' e1d design light studio a Barcelona desenvolupant projectes d'il·luminació arquitectònics, d'interiors, paisatgístics i urbans en diversos països. Ha treballat a artec3 como a director de l'àrea tècnica desenvolupant projectes amb reconeguts arquitectes, interioristes i enginyeries. Ha obtingut 2 premis de la IALD (International Association of Lighting Designers). Membre professional de la APDI.
 • Elbaz Grunberg, Lara
  Lighting Designer. Sòcia Sènior de la APDI. Formació en Disseny d'Interiors per l'Escuela de Artes Decorativas, de Madrid, i en Disseny de la Llum a l'IED, Institut Europeu de Design. De 2006 a 2008, col · labora en els següents projectes d'Il·luminació amb Architectural Lighting Solutions: Expo Saragossa 2008, Madrid Riu, Restaurant El Merca'o a Pamplona, Edifici d'oficines Bonaire a Aldaia, Roda Golf & Beach Resort a San Javier. Entre 1995-2055 àmplia experiència en Philips Enllumenat, en projectes d'il·luminació per instal·lacions d'interior (comercials, habitatges, oficines, indústries) i exterior (vial, esportiu, grans àrees) i en particular en Il·luminació Urbana funcional o ornamental. Va ser Cap de Producte d'Il·luminació Exterior Arquitectònica, participant en el disseny i desenvolupament de lluminàries i Responsable de Formació en el Centre d'Aplicacions de la Llum. Docent a l'Escola d'Arquitectura del IE University i a l'IED
 • Ferroni, Matteo
  Diplomat en Arquitectura per l¿Accademia di Architettura di Mendrisio. Professor a la Accademia di Belle Arti de Perugia i president de la Fondazione eLand de Lugano. Al 2003 inicia el seu estudi d¿arquitectura i dissenya el centre teatral Luca Ronconi. Al 2012 capta l¿atenció internacional amb la menció especial del City to City Barcelona FAD Award pel seu projecte de llum per al Mali rural Foroba Yelen. Actualment es troba dissenyant el centre d¿estudis Aula Sperimentale Maria Montessori i el nou mobiliari urbà per a les àrees afectades pel terratrèmol a Italia.
 • Fuentes Orellana, Mariel
  Arquitecta i Màster de Disseny d'Interiors per la Universitat de Salamanca. És Directora de Projectes de l'estudi de Lighting Design BMLD i sòcia professional de la APDI.
 • Gil de Montes Franco, María
  Llicenciada en Belles Arts per la Universidad Complutense de Madrid. Amb formació complementària en escenografia, disseny gràfic i Màster en il·luminació d¿Arquitectura per la Universidad Politécnica de Arquitectura de Madrid. Des del 2008 es dedica de manera professional al disseny d¿il·luminació d¿arquitectura, tant exterior com interior. Entre els seus projectes més destacats, trobem La casa de la Moneda de Segovia, Centro cultural Conde Duque en Madrid, iI·luminació interior i exterior del Palacio de Figueras (Astutias), il·luminació interior i exterior del Castillo de Donlebún (Asturias) i Oficines Model de Triodos Bank a Màlaga.
 • Ginés Marín, Maurici
  Lighting Designer. Director d'artec3 Studio. President de la Associació Professional de Dissenyadors d'Il·luminació APDI, Soci de la PLDA, European Lighting Design Association, i de la IALD, International Association of Lighting Designers.
 • Gual Solé, Núria
  Artista, Doctora en Belles Arts. Professora Titular a Produccions Artístiques Contemporànies.Departament d´Arts Visuals i Disseny de la Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona. Actualment Coeditora de la revista BR::AC i membre del Grup de Recerca-BRAC (Barcelona:Recerca, Art i Creació).
 • Güell Ordis, Maria
  Lighting Designer, fundadora de l'estudi La Invisible. Llicenciada en Art Dramàtic (Escenografia) per l'Esad, Escola Superior d'Art Dramàtic. Entre els seus projectes destaquen el Museu Balenciaga a Getaria i la il·luminació de les runes romanes de la plaça de la Vila de Madrid del Museu d'Història de Barcelona. Ha dirigit i comissariat el festival d'il·luminació LumoBCN i el festival LLUMBCN en diferents edicions. Co-redactora del Pla Director d'Enllumenat públic de Barcelona. Membre de Arquin-FAD.
 • Mezzavilla, Michela
  Arquitecta per l'Institut Universitari d'Arquitectura de Venècia. Dissenyadora d'Il·luminació i educadora. Col·labora en diferents projectes, des de la il·luminació arquitectònica a Light Art, o el disseny d'instal·lacions efímeres de llum. Guanyadora de menció especial en els Premis Lamp 2015 pel projecte efímer "Between Silence and Light".
 • Oller Ribalta, Jordina
  Enginyera Industrial. Màster en Project Managements per la UPC. Postgrau en Lighting design per la UPC. Postgrau en Eficiència Energètica IL3-UB. Certificat "IPMVP International Energy fficiency Financing Protocol" per EVO Efficiency Valuation Organization. Responsable Oficina Tècnica Delegació Barcelona i Cap de Projectes a CITELUM IBERICA, S.A.
 • Riba Steiger, Gisela
  Arquitecta Superior, Màster en Lighting Design. Disseny d'Il·luminació Arquitectònica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Especialitzada en Retail Spaces i Visual Merchandising, i en Disseny d'Espais Interiors per l'Institut Europeu de Disseny. Postgraduada en Disseny Gràfic per la Universitat Autònoma de Barcelona. Cofundadora de l'estudi d'il·luminació arquitectònica "The Light Squad Studio". Membre de l'APDI.
 • Sierra Garriga, Carlos
  Doctor Enginyer Industrial. Sotsdirector del dpt. de Projectes d'Enginyeria de la UPC. Postgrau en Luminotècnia. Especialista en auditoria energètica, luminotècnia i tècniques de modelització i visualització. Vicepresident de la APDI, Associació de Professionals de Dissenyadors d'Il·luminació.
 • Valli, Walter
  Arquitecte per la Università degli Studi di Roma La Sapienza. Màster en Arquitectura Efímera per la UPC. Cursos d'Especialització a New Enterteinment Design i de Bathroom Design al Polidesign de Milano. Ha treballat en diversos despatxos d'arquitectura a Itàlia i Espanya i col·laborador amb importants despatxos de Lighting Design Internacionals. Actualment Lighting Design Sènior i responsable de productes a Targetti Spain.
 • Verdaguer i Villacampa, Jordi
  Empresari vinculat al món de l'Enginyeria Electrónica especialitzada en Tecnologia LED. Fundador de JVV Grup, Engishare i Tàndem Company, empreses vinculades al món del desenvolupament de productes.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Art Director Lighting Design.
 • Project Director en projectes d'il·luminació.
 • Responsable de projectes lumínics.
 • Il·luminador d'escenografies.
 • Lighting Designer.

Testimonis i notícies

Testimonis

Aquest màster m'ha aportat una visió diferent sobre com entendre els espais i com canviar-ne l'aparença o ús a través de la il·luminació. Són coneixements aplicables en el moment d'afrontar un projecte: visualitzar les necessitats i els usos de l'espai i que aquest sigui el fil conductor per desenvolupar el concepte lumínic. M'han semblat molt interessants les conferències i les visites a fabricants rebudes durant el curs. De forma especial, destacaria la fira Light&Building de Frankfurt, on vam conèixer les darreres novetats del sector i que sense dubte ha estat una experiència inoblidable. L'altre punt fort del programa és la qualitat de la docència. Tots els professors són professionals en actiu, que t'aporten una visió real de les necessitats del sector. He pogut generar amb ells una relació interprofessional que, sense dubte, m'ajudarà a introduir-me a nivell laboral.

Blanca Amat Interiorista i lighting designer

Com a arquitecte, sóc molt conscient de que la il·luminació és fonamental a l'hora de projectar espais. La llum potencia el llenguatge arquitectònic que vols transmetre als usuaris. Vaig triar aquest màster pel seu programa i les seves activitats de contacte directe amb el món professional, la qualitat del seu quadre docent i, a més a més, per les bones recomanacions de la UPC. Particularment, el projecte que més vaig gaudir va ser Llum Bcn perquè vaig viure el projecte complet d'il·luminació efímera, des de la seva etapa conceptual fins a la seva execució. A més a més, com a coordinador de l'equip vaig poder involucrar-me en totes les àrees i el resultat va ser satisfactori. Haver estudiat aquest màster fora del meu país m'ha fet créixer no només professionalment, sinó personalment, amb les experiències i punts de vista dels meus companys, de països diferents. Ara, compto amb les eines necessàries per oferir projectes de disseny d'arquitectura i d'il·luminació i tinc més confiança per començar la meva carrera com a lighting designer.

Patricio Pérez Arquitecte i lighting designer

Considero que mai s'hauria de deixar la formació de costat, ja que aquest mercat, com molts altres, exigeix estar a l'avantguarda de les noves tècniques, tendències i coneixements. Veig un futur encoratjador al sector. El màster va ser un pas fonamental per ser contractat dins d'una empresa d'il·luminació on tenir aquest intercanvi de coneixements. Ha estat la base on s'han generat somnis, i de fet des d'on molts ja s'estan complint. Agraeixo als meus companys de la feina, als meus mestres i amics del màster de Lighting Design la seva companyia durant aquest temps de formació. L'educació és el canvi de la foscor a la llum.

Eugene André León Alvarez Arquitecte i lighting designer

El resultat d'aquest màster ha estat molt positiu i enriquidor. Penso que és una excel·lent forma de conèixer des de zero el món de la il·luminació. T'aporta coneixements des del nivell més bàsic al més elevat i et dóna seguretat per entrar a treballar en un estudi de lighting o amb un fabricant. Un dels aspectes més positius d'aquest màster és que t'obre les portes per realitzar pràctiques en despatxos o empreses relacionades amb aquest àmbit, i et permet conèixer de prop el desenvolupament de projectes reals. Però també m'agradaria remarcar que, sobretot, ha estat una experiència molt enriquidora pels companys del curs, arquitectes i interioristes procedents de diferents racons del planeta, que sempre han aportat alguna cosa nova durant aquest interessant procés d'aprenentatge.

Georgina Bergnes Interiorista i lighting designer

Notícies del Blog
Alumnes de la UPC School participen al festival Llum Bcn 2019
Alumnes de la UPC School participen al festival Llum Bcn 2019
27-02-2019
Alumnes del màster en Lighting Design i del màster en Disseny i Producció d'Espais de la UPC School han estat alguns dels protagonistes de les intervencions lumíniques que han donat vida a la darrera edició del Festival Llum Bcn. Aquest festival es realitza amb motiu de les festes de Santa Eulàlia i cada any sorprèn amb les creacions lumíniques d'artistes prestigiosos i també de joves talents que transformen la fisonomia de Barcelona amb el llenguatge de la llum. El festival s'ha traslladat, des de l'any passat, al Poblenou, un barri amb una gran herència industrial que actualment viu un intens procés de transformació urbanística, tecnològica i social. Organitzat per l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), una de les característiques distintives de Llum Bcn és la implicació d'alumnes i professors de les escoles d'arquitectura, art i disseny de la ciutat , que són els responsables de les instal·lacions. Els alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais i del màster en Lighting Design de la UPC School han consolidat la seva participació habitual al festival amb dues propostes. CYCLUS. Alumnes del màster en Lighting Design. Disseny d'Il·luminació Arquitectònica . Ubicació: Can Picó (c/Pere IV, 58) Després de la seva rehabilitació, Can Picó s'ha convertit en la cooperativa de treball Biciclot, centrada en el món de la bicicleta. La intervenció Cyclus ha explorat la relació entre el moviment d'una bicicleta i el recorregut de la llum, i ha utilitzat la terrassa de l'edifici com a escenari. La coreografia lumínica escenificava la persecució eterna del flaix vermell posterior intermitent sobre la incansable llum blanca davantera, acompanyada per sons propis de l'escenari ciclista. ‘PUNT ZERO' . Alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais . Ubicació: c/Pamplona, 113 Punt zero evocava el moment de l'explosió inicial a partir de la qual vam ser creats. Es congelava l'instant posterior a aquesta explosió i es visualitzava el rastre físic que deixa l'existència humana. Aquesta intervenció volia convidar l'espectador a reflexionar sobre l'empremta que deixa el seu recorregut, per tal de trobar un punt d'inflexió a partir del qual es replantegi el seu rol en l'univers. El Festival Llum Bcn és una oportunitat única d'aprenentatge per als alumnes, ja que poden realitzar un projecte real i experimentar la forma d'interacció del públic amb la seva proposta. Felicitats a tots!
Alumnes de la UPC School participen al festival Llum Bcn 2019
Alumnes de la UPC School participen al festival Llum Bcn 2019
27-02-2019
Alumnes del màster en Lighting Design i del màster en Disseny i Producció d'Espais de la UPC School han estat alguns dels protagonistes de les intervencions lumíniques que han donat vida a la darrera edició del Festival Llum Bcn. Aquest festival es realitza amb motiu de les festes de Santa Eulàlia i cada any sorprèn amb les creacions lumíniques d'artistes prestigiosos i també de joves talents que transformen la fisonomia de Barcelona amb el llenguatge de la llum. El festival s'ha traslladat, des de l'any passat, al Poblenou, un barri amb una gran herència industrial que actualment viu un intens procés de transformació urbanística, tecnològica i social. Organitzat per l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), una de les característiques distintives de Llum Bcn és la implicació d'alumnes i professors de les escoles d'arquitectura, art i disseny de la ciutat , que són els responsables de les instal·lacions. Els alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais i del màster en Lighting Design de la UPC School han consolidat la seva participació habitual al festival amb dues propostes. CYCLUS. Alumnes del màster en Lighting Design. Disseny d'Il·luminació Arquitectònica . Ubicació: Can Picó (c/Pere IV, 58) Després de la seva rehabilitació, Can Picó s'ha convertit en la cooperativa de treball Biciclot, centrada en el món de la bicicleta. La intervenció Cyclus ha explorat la relació entre el moviment d'una bicicleta i el recorregut de la llum, i ha utilitzat la terrassa de l'edifici com a escenari. La coreografia lumínica escenificava la persecució eterna del flaix vermell posterior intermitent sobre la incansable llum blanca davantera, acompanyada per sons propis de l'escenari ciclista. ‘PUNT ZERO' . Alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais . Ubicació: c/Pamplona, 113 Punt zero evocava el moment de l'explosió inicial a partir de la qual vam ser creats. Es congelava l'instant posterior a aquesta explosió i es visualitzava el rastre físic que deixa l'existència humana. Aquesta intervenció volia convidar l'espectador a reflexionar sobre l'empremta que deixa el seu recorregut, per tal de trobar un punt d'inflexió a partir del qual es replantegi el seu rol en l'univers. El Festival Llum Bcn és una oportunitat única d'aprenentatge per als alumnes, ja que poden realitzar un projecte real i experimentar la forma d'interacció del públic amb la seva proposta. Felicitats a tots!
Alumnes de la UPC School participen al festival Llum Bcn 2018
Alumnes de la UPC School participen al festival Llum Bcn 2018
23-02-2018
Alumnes del màster en Lighting Design. Disseny d'Il·luminació Arquitectònica i del màster en Disseny i Producció d'Espais de la UPC School han estat alguns dels protagonistes de les intervencions lumíniques que han donat vida a la darrera edició del Festival Llum Bcn . Aquest festival es realitza amb motiu de les festes de Santa Eulàlia i cada any sorprèn amb les creacions lumíniques d'artistes prestigiosos i també de joves talents que transformen la fisonomia de Barcelona amb el llenguatge de la llum. Aquest any, per primer cop, el festival es traslladava de Ciutat Vella al Poblenou, un barri amb una gran herència industrial que actualment viu un intens procés de transformació urbanística, tecnològica i social. Organitzat per l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), una de les característiques distintives de Llum Bcn és la implicació d'alumnes i professors de les escoles d'arquitectura, art i disseny de la ciutat , que són els responsables de les instal·lacions. Els alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais i del màster en Lighting Design de la UPC School han consolidat la seva participació habitual al festival amb dues propostes als anomenats 'espais transformats'.   ‘BIG BANG POBLENOU' . Alumnes del màster en Lighting Design. Disseny d'Il·luminació Arquitectònica . La proposta dels alumnes del màster en Lighting Design, anomenada ‘Big Bang Poblenou', s'ubicava al Passatge de Ratés amb Tànger. El projecte prenia com a base el barri del Poblenou, històricament industrial i obrer, però ara en plena transformació urbanística i social. Un formiguer d' startups , artistes, dissenyadors i nous creadors s'instal·len en un barri que actualment marca tendència a la ciutat. Els alumnes volien transmetre aquest “renaixement del barri” mitjançant una explosió simbòlica que neix de l'interior de l'edifici cap a l'exterior a través de les finestres d'un edifici industrial. El projecte es resumeix en quatre fases que, mitjançant diferents cops de llum, s'expandeixen a través d'unes puntes. Aquestes simbolitzaven l'esclat dels vidres trencats de les finestres. ‘CONTINUO' . Alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais . El projecte ‘Continuo', realitzat pels alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais, es va poder visitar al Passatge Trullàs. Un passatge que ja no existeix com a tal, ja que fa alguns anys va perdre la condició de passatge per convertir-se en un cul-de-sac. El projecte Continuo és una seqüència geomètrica lumínica que condueix els espectadors fins a un reflex , el qual duplica virtualment l'extensió de l'antic passatge i ensorra perceptivament el mur que impedeix el pas dels vianants. La instal·lació estava suspesa a diferents alçades al llarg del passatge gràcies a una estructura que, després del festival, ha quedat instal·lada i podrà ser utilitzada pels veïns en altres activitats del barri. El Festival Llum Bcn és una oportunitat única d'experimentació i capacitat d'innovació en la qual els alumnes poden realitzar un projecte real i experimentar la forma d'interacció del públic amb la seva proposta.
Nou cicle de conferències del màster en Lighting Design
Nou cicle de conferències del màster en Lighting Design
30-01-2018
Els millors professionals de l'àmbit de la il·luminació arquitectònica, el disseny i l'interiorisme es donen cita al cicle de conferències que realitza anualment la UPC School en el marc del màster en Lighting Design. Disseny d'Il·luminació Arquitectònica , i que estan patrocinades per Erco, iGuzzini i Lutron, empreses líders en il·luminació residencial. Un taula rodona sobre llum i disseny, en què van participar els prestigiosos dissenyadors Juli Capella, Antoni Arola i Gabriel Teixidó, va inaugurar el cicle de conferències de lighting design d'aquest curs acadèmic 2017/2018. El passat dimecres 13 de desembre va tenir lloc a l'Espacio 88 de Poblenou l' Open Talent: "Converses de llum i disseny" , una taula rodona en la qual es van compartir experiències professionals, anècdotes i projectes sobre el disseny i la il·luminació. Va estar a càrrec de Juli Capella, Antoni Arola i Gabriel Teixidó. Prèviament a aquesta sessió en obert, els ponents van realitzar una correcció personalitzada de les làmpades creades pels alumnes d'aquesta edició del màster. A la galeria de Flickr "Converses de Llum i Disseny" trobaràs totes les fotos de l'esdeveniment. I a continuació, el vídeo complet de la sessió.
Javier Mariscal inaugura la 4a edició del màster en Lighting Design
Javier Mariscal inaugura la 4a edició del màster en Lighting Design
20-11-2017
Javier Mariscal, un dels dissenyadors més destacats del panorama actual i Premi Nacional de Disseny l'any 1999, va ser l'encarregat d'impartir la conferència inaugural de la 4a edició del màster en Lighting Design de la UPC School. Javier Mariscal va donar la benvinguda als 20 nous estudiants d'aquest programa amb la conferència "Colors", un recorregut per la història dels colors. Amb el suport d'una pantalla de projecció i quatre petits objectes, Javier Mariscal transforma la conferència en un divertit espectacle en el qual parla, canta, balla i es diverteix explicant la història del món a través de la història dels colors . Un recorregut màgic que parla del poder creatiu i inspirador dels colors del món i també de la capacitat comunicativa del disseny. Javier Mariscal és un creador visual que desenvolupa el seu treball en tot tipus de suports i disciplines. El disseny de mobiliari, l'interiorisme, el disseny gràfic, el paisatgisme, la pintura, l'escultura, la il·lustració, el disseny web i multimèdia i l'animació són camps en els quals desenvolupa la seva activitat creativa. Juntament amb l'equip d' Estudio Mariscal , que va fundar l'any 1989, ha realitzat en els últims anys projectes com l'interiorisme i la gràfica de la botiga H&M de Barcelona, ??la planta11 de l'Hotel Puerta America de Madrid o la imatge gràfica de la 32 edició de la Copa Amèrica, entre altres. Ha realitzat múltiples exposicions col·lectives i individuals al llarg d'aquests anys. Va ser el creador del mític Cobi , mascota dels Jocs Olímpics de Barcelona'92. Va obtenir el Premi Nacional de Disseny (1999) i el Premi Goya a la millor pel·lícula d'animació (2011) pel llargmetratge d'animació Chico i Rita , que va dirigir amb Fernando Trueba. El màster en Lighting Design. Disseny d'Il·luminació Arquitectònica comença la seva 4a edició amb 20 alumnes, que es convertiran en lighting designers capaços de plantejar i executar un projecte professional de disseny d'il·luminació arquitectònica tant d'interior com d'exterior. Aquesta formació, pràctica i professionalitzadora, compta amb el suport d'empreses destacades del sector, com Erco, iGuzzini i Lutron. Actualment, amb l'evolució de les noves tecnologies i l'ús cada vegada més gran que es fa d'elles, la incorporació d'aquesta figura professional és indispensable en el disseny i definició de qualsevol tipus d'espai.
Vídeos del cicle de conferències internacionals en disseny d'il·luminació 2015-2016
Vídeos del cicle de conferències internacionals en disseny d'il·luminació 2015-2016
07-07-2016
Els millors professionals de l'àmbit de la il·luminació arquitectònica i d'espais interiors es donen cita al cicle de conferències en obert que es realitza anualment en el marc del màster en Lighting Design. Disseny d'Il·luminació Arquitectònica de la UPC School. Consulta els vídeos complets de les experiències professionals en il·luminació arquitectònica que ens han presentat al llarg d'aquest curs 2015-2016 els professionals Anne Bureau, Miguel Milá, Rudolf Teunissen i Martina Weiss. Anne Bureau: "Enllumenar la foscor" - Estudi d'il·luminació Wonderlight Al setembre de 2015, Anne Bureau ens va presentar la conferència Open Talent: "Enllumenar la foscor" en què va fer una aproximació sobre com il·luminar la foscor o objectes foscos. La sessió es va basar en una reflexió sobre clàssiques icones plàstiques de la foscor , com són les pintures de Pierre Soulages, pintor, gravador i escultor francès, també conegut com "el pintor del negre" o fins al mateix casc de Darth Vader (Star Wars ). Anne Bureau és dissenyadora d'il·luminació en el seu propi estudi, Wonderfulight , des d'on abasta totes les àrees dins de l'àmbit del disseny d'il·luminació. Anne Bureau és membre professional de IALD, ACE, ILA, i imparteix conferències arreu del món. És part del comitè director de EILD, Encuentro Iberoamericano de Lighting Design. Miguel Milá: "El control de la llum" Al desembre de 2015, Miguel Milá, interiorista, dissenyador d'il·luminació i una de les figures més destacades del disseny català modern, va realitzar la conferència: "El control de la llum". En aquesta conferència va fer un repàs a la seva trajectòria professional: des dels seus inicis com a interiorista fins a la seva consolidació dins de l'àrea del disseny industrial. Miguel Milá és el creador del banc neoromàntic (1995), avui de presència habitual en els paisatges urbans. El van seguir uns anys més tard, el banc neoromàntic de pota lleugera (2000) i el neoromàntic d'alumini de pota lleugera (2002). Miguel Milá ha exercit un paper fonamental en la història del disseny català modern. La seva tasca ha estat reconeguda amb el Premi Nacional de Disseny i el Premi Compasso D'Oro com a reconeixement a la seva trajectòria professional i la seva contribució a la difusió del disseny espanyol a l'estranger. Rudolf Teunissen: "Clair obscure in public space" - Estudi d'il·luminació Daglicht & Vorm Al març de 2016, Fabra i Coats - Fàbrica de Creació de Barcelona va acollir la conferència: "Open Talent:" Clair Obscure in public space ", a càrrec de Rudolf Teunissen, lighting designer en l' estudi Daglicht&Vorm , de Rotterdam (Països Baixos). Rudolf Teunissen és creador del projecte d'il·luminació urbana Broken Light , un projecte que va dotar d'una nova identitat a un dels carrers degradats de Rotterdam. Amb la combinació d'enllumenat públic i disseny d'il·luminació, va aconseguir dotar d'una nova personalitat a l'espai, allunyar delinqüència i prostitució i enfortir el sentiment de comunitat dels seus habitants. Aquest projecte ha estat guanyador de diversos premis internacionals, entre ells el IALD Radiance Award. Martine Weiss: "Austere lighting, timeless design" - Estudi d'il·luminació Licht Kunst Licht Aquest juny de 2016, Martina Weiss va visitar Barcelona per realitzar la conferència Open Talent: "Austere lighting, timeless design". Martina Weiss és team leader i project manager per a la consultoria d'il·luminació Licht Kunst Licht a Alemanya. Des d'aquest estudi, ha liderat projectes com el Museu de l'Art i la Cultura de Münster (Alemanya); el Museu Oceanogràfic de Mònaco; el Museu Nacional de Qatar; edificis d'oficines i laboratoris de Novartis a Basilea i Xangai; l'Hotel & Spa LeDomaine prop de Valladolid o d'altres projectes actualment en curs a Qatar, com el nou aeroport de la ciutat de Doha. Totes aquestes ponències s'emmarquen en el cicle de conferències del màster en Lighting Design. Disseny d'Il·luminació Arquitectònica , patrocinades per Artemide, Flos, Erco, iGuzzini i Lutron, empreses líders en il·luminació residencial. Els ponents realitzen, prèviament a la conferència, una correcció de treballs als alumnes del màster en Lighting Design. Patrocinadors:  
Alumnes de la UPC School participen al Festival Llum Bcn 2016
Alumnes de la UPC School participen al Festival Llum Bcn 2016
25-05-2016
Alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais i del màster en Lighting Design. Disseny d'Il·luminació Arquitectònica de la UPC School han estat alguns dels protagonistes de les intervencions lumíniques que han donat vida a la cinquena edició del Festival Llum Bcn . Aquest festival es realitza amb motiu de les festes de Santa Eulàlia i cada any sorprèn amb les creacions lumíniques d'artistes prestigiosos i també de nous i joves talents que transformen la fisonomia del centre de Barcelona amb el llenguatge de la llum. Organitzat per l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), una de les característiques distintives de LLUM BCN és la implicació d'alumnes i professors de les escoles d'arquitectura, art i disseny de la ciutat , que són els responsables de les instal·lacions en els patis emblemàtics. La UPC School ha consolidat un any més la seva col·laboració amb el festival amb la participació d'alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais i del màster en Lighting Design. Disseny d'Il·luminació Arquitectònica . Els alumnes del màster en Disseny i Producció d'Espais van presentar la proposta Bany de Roig , ubicada l' Arxiu de la Corona d 'Aragó - Palau del Lloctinent (c / dels Comtes, 5). *** Autors de Bany de Roig: Natalia Albert, Olatz Ayo, Diana Botero, Nicolle Bravo, Ana Esther Cardoze, Natalia Castro, Leila Conde, Amalia Díaz, Frammy Espinal, Edna Figueroa, Argyro Fragkouli, Susana Fuentes, Ana Madrid, Amancaya Mendoza, Mireia Quintanilla, Alejandra Roa, Juan Francisco Ruiz, Milluc Rollan, Jose Sosa, Arheli Subiaurerika Vega, Claudia Vergara, Àngela Vilaplana i Patrizia Zeballos, alumnes del Taller de Percepció Tutors: Coque Claret i Josep Ricart Patrocinador: Germans Giró VÍDEO AMB LA INTERVENCIÓ BANY DE ROIG - FESTIVAL LLUM BCN 2016 Per la seva banda, els alumnes del màster en Lighting Design. Disseny d'Il·luminació Arquitectònica van presentar la intervenció lumínica Trashcendint, ubicada a la Baixada de Viladecols, 5. *** Autors de Trashcendint: María Sol Agüero, Georgina Bergnes de las Casas, María Bernús, María Blanco, Alfonso Ivan Bravo, Andreu Comellas, Anabelle Frias, Idmar María Hernández, Hugo Enrique Lamas, Eugene Andre León, Blanca Paramés, Fernando Pérez, Nathalie Rinaldo, Julia Rovigo, Liliana Beatriz Sanchez, Andrea Soler i Juan Miguel Zeas, alumnes del Màster Lighting Design. Disseny d'Il·luminació Arquitectònica Tutors: CUBE.BZ, amb la col·laboració de Lola Solanilla Patrocinadors: Artemide, Erco, Iguzzini, Lutron i Flos VÍDEO AMB LA INTERVENCIÓ TRASHCENDINT - FESTIVAL LLUM BCN 2016 El Festival és una oportunitat d'experimentació i capacitat d'innovació en la qual els alumnes poden realitzar un projecte real i experimentar la forma d'interacció del públic amb la seva proposta.
Altres notícies
Lightecture: "Big Bang, el somni complert de 20 dissenyadors d'il·luminació"
16-05-2018
Vint alumnes de diferents països han fet realitat el somni de convertir-se en dissenyadors d'il·luminació, projectant la instal·lació lumínica Big Bang al barri del Poblenou durant l'última edició del festival Llum Bcn. Els vint alumnes del màster en Lighting Design. Disseny d'Il·luminació Arquitectònica de la UPC han tingut l'oportunitat de poder realitzar un projecte real. L'experimentació i la pràctica real com a formes d'assentar l'aprenentatge i de proporcionar eines als estudiants perquè puguin seguir coneixent els secrets de la professió.
El País: "La làmpada d'autor que sembla un assaig científic"
12-04-2018
El dissenyador i professor del màster en Lighting Design de la UPC School Jordi Canudas és el creador d'un nou model de làmpada especial. El seu Dipping Light, que ara produeix el fabricant català Marset, és un làmpada d'autor que simula un assaig científic: una bombeta encesa que es submergeix diverses vegades en pintura i, amb cada immersió, es dibuixen cercles concèntrics que atrapen la llum, atenuant la intensitat.
Lightecture: "Llum arquitectònica i escènica a la Casa de les Aigües"
25-10-2016
Guiats per l'equip de Lupercales, els alumnes del màster en Lighting Design. Disseny d'Il·luminació Arquitectònica han participat en un workshop a la Casa de les Aigües, un conjunt de vestigis arquitectònics que conduïen l'aigua des de Montcada fins a la ciutat de Barcelona. En aquest taller tutoritzat han pogut plasmar els coneixements adquirits durant el curs i comprovar la gran capacitat de la llum per generar escenografies úniques i emocions màgiques.
Lightecture: "La llum és un element imprescindible en un bon projecte d'interiors"
13-09-2016
La revista sobre disseny d'il·luminació Lightecture publica aquesta entrevista a l'interiorista Georgina Bergnes, exalumna del màster en Lighting Design de la UPC School. En aquesta entrevista ens explica de primera mà les raons que la van portar a especialitzar-se en el disseny d'il·luminació i el seu balanç professional després d'estudiar el llenguatge i les últimes tecnologies associades a la llum.
Lightecture: "L'educació és el canvi de la foscor a la llum"
02-09-2016
La revista sobre disseny d'il·luminació Lightecture publica aquesta entrevista a l'arquitecte equatorià Eugene André León Alvarez, exalumne del màster en Lighting Design de la UPC School. En aquesta entrevista explica la seva experiència formant-se en aquesta disciplina. Els alumnes del màster han conegut a fons com són les dinàmiques professionals en aquest àmbit, s'han relacionat amb els millors professionals del sector: dissenyadors i fabricants d'il·luminació i ha participat en projectes d'il·luminació reals com Llum Bcn, l'esdeveniment anual de referència sobre la llum i l'espai urbà a Barcelona.
Lightecture: "Aprendre l'ofici de dissenyador d'il·luminació"
23-05-2016
Aquest reportatge de la revista Lightecture analitza l'experiència dels alumnes del màster en Lighting Design. Disseny d'Il·luminació Arquitectònica de la UPC School participant en el festival LlumBCN 2016, que se celebra a Barcelona el mes de febrer. Els alumnes van realitzar la proposta efímera que portava el nom de Trashcendint. El projecte va incloure des del concepte fins al muntatge de la transformació d'aquest pati urbà amb el llenguatge de la llum, guiats en tot moment per un reconegut dissenyador del món de la il·luminació.
Vídeos
BIG BANG POBLENOU - Projecte dels alumnes del màster en Lighting Design al Festival Llum Bcn 2018
TRASHCENDINT - Projecte dels alumnes del màster en Lighting Design al Festival Llum BCN 2016
Acte Llum a les Glòries
Architectural Projection Mapping a la façana de El Molino

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 65
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar