Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Transformació Digital en la Indústria
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Presentació

Edició
4a Edició
Crèdits
60 ECTS (450 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
10.450€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 17/10/2022
Fi classes: 03/07/2023
Fi programa : 17/07/2023
Horari
Dilluns: 18:15 a 21:45
Dimarts: 18:15 a 21:45
Dimecres: 18:15 a 21:45
Dijous: 18:15 a 21:45
Lloc de realització
Fundació CIM
Parc Tecnològic de Barcelona
C/ Llorens i Artigas, 12
Barcelona
Per què aquest màster?
La digitalització a la indústria té ja un llarg recorregut: des dels anys 90, sota el concepte CIM (Computer Integrated Manufacturing), les empreses han assumit que molts guanys de competitivitat passen per integrar les eines digitals al procés de desenvolupament de nous productes i, per descomptat, al procés productiu. Les organitzacions més capdavanteres actualment són les que més esforços han anat fent en aquesta línia, i ara aquest camí progressa amb tota la potència que permeten les eines del nou paradigma de la Indústria 4.0. La digitalització arriba a l’extrem i de cop ens trobem no sols amb una optimització d’una activitat sinó que s’obren nous models de negoci que poden capgirar el taulell empresarial: sensors IoT que permeten monitorar a distància un equipament, canviant un model de venda per un de servitització, o la materialització personalitzada de productes amb fabricació additiva, accedint així a nínxols de mercat per als quals abans no s’era competitiu. En resum, no estem parlant de reptes d’actualització, que també, sinó d’una possible reformulació total de les regles de joc.


Ens trobem en la necessitat de vincular dos mons fins ara en desenvolupament paral·lel: l’àmbit del control i supervisió industrial i l’àmbit de les eines cloud pròpies de la indústria 4.0. La indústria persegueix la millora contínua dels seus processos productius. Un dels camins és dissenyar i fabricar els millors sistemes automatitzats utilitzant els dispositius de detecció i accionament, PLC, cèl·lules robotitzades, sistemes de supervisió i control que permetin la millor sincronització de les matèries i els productes a elaborar. L'aparició i facilitat d’accés a nous maquinaris miniaturitzats, nous canals de comunicació i noves eines d’anàlisi obren una nova via per a la millora contínua dels seus processos productius: disposar de les dades a temps real, de noves eines de visualització, d’informació predictiva, entre altres. Tot gràcies a l’extracció de dades directes del procés, l’enviament i recol·lecció en bases de dades i l’aplicació d'eines d’anàlisi per obtenir-ne i visualitzar-ne els resultats en local o en remot.

Aquest màster pretén donar les eines per vincular els dos àmbits: extreure dades de la màquina, directe del detector o mitjançant dades del PLC fins a definir quina base de dades caldria i quins sistemes d’anàlisi i visualització permetrien l’obtenció de coneixement per la millora productiva.

Impulsat per:
Objectius
 • Detectar com obtenir dades, controlar i visualitzar un procés industrial.
 • Seleccionar i especificar els dispositius de control que participen en un sistema de fabricació: entrades, sortides, sistemes de control, comunicacions industrials.
 • Especificar els dispositius per capturar dades del procés i els canals per transmetre-ho al concentrador fora de fàbrica.
 • Conèixer procediments de filtratge, extracció i anàlisi de les dades de procés per convertir-les en informació per millorar resultats productius en entorns locals o cloud així com les eines per fer-ho.
 • Analitzar i organitzar projectes Industrial Internet of Things IIoT i de connexió vertical i avaluar la factibilitat de les operacions, les tecnologies i els costos.
A qui va dirigit?
Enginyers i professionals tècnics que desitgin ampliar, reforçar i aprendre l’automatització i la integració i extracció d’informació en les fases de disseny, d’execució i de manteniment; o a responsables en el disseny de línies automatitzades, de bases de dades i eines d’anàlisi de dades en entorns locals o remots de les dades generades per aquests sistemes.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 24h
Introducció als Sistemes de Temps Real
 • Introducció a la planta pilot, al procés productiu i al projecte transversal.
 • Comunicacions OPC.
 • Integració de sistemes a la plataforma de temps real.
 • Arquitectures de temps real i de servidors amb virtualització.
 • Metodologia SCRUM.
2 ECTS 18h
UX/UI i Aplicacions Gràfiques
 • Introducció a la visualització SCADA I
 • Introducció a la visualització SCADA II
 • User Experience en proyectos SCADA (UX/UI)
 • Gestió d’alarmes.
 • Gestió de seguretat.
 • Sistemes GIS en projectes SCADA
3 ECTS 21h
MES/MOM
 • Entendre en profunditat els sistemes MES/MOM, i la filosofia model driven.
 • Analitzar les necessitats del procés productiu i definir les funcionalitats necessàries per implantar el sistema MES.
 • Integrar les funcionalitats per al càlcul de l’OEE i la gestió de les operacions a la plataforma de temps real.
4 ECTS 35h
Backend de les Plataformes SCADA
 • Programació de regles de negoci en .NET
 • Bases de dades SQL.
 • Bases de dades i sistemes Historian.
2 ECTS 14h
Dispositius de Planta: Sensors i Accionaments: DA I/O. Requeriments i Selecció
 • Requeriments del procés, requeriments d’entorn i estàndards industrials.
 • Detectors.
 • Sistemes de visió.
 • Accionaments pneumàtics i oleohidràulics.
 • Accionaments elèctrics.
1 ECTS 7h
Arquitectura de Control en Línies Automatitzades: PLC/PAC, HMI i Perifèria
 • Selecció de l’autòmat: consideracions físiques, de càlcul i d’entorn.
 • Scan: cicle de funcionament i control. Selecció E/S: tipologia i connexions.
 • Canals de connexió de la informació d’un PLC al món, VPN.
 • Seguretat del programa i seguretat de l’arquitectura.
4 ECTS 28h
Comunicacions Industrials: Busos de Camp, Xarxes Locals i Accés Remot
 • Conceptes bàsics: piràmide CIM i el model de referència ISO/OSI.
 • Protocols clàssics en processos industrials: ASi, Interbus-S, Profibus DP/PA i DeviceNet; i protocols basats en Ethernet: ProfiNet, Ethernet IP, ModbusTCP i EtherCAT. Protocols horitzontals vs. verticals.
 • Captura i distribució de dades (OPCUA), connexió a sistemes MES, informació de planta vs. informació corporativa.
 • Disseny de la xarxa industrial: fiabilitat i robustesa. Procediments de protecció interplanta, planta-món.
5 ECTS 49h
Configuració, Estructuració i Programació de PLC/PAC, HMI i Perifèria
 • Metodologia de treball amb PLC.
 • Programació IEC 61131-3: llenguatges de programació. Instruccions bàsiques.
 • Descripció, regles i programació amb PLCs industrials multimarca.
 • Estructuració d’un programa segons Guia GEMMA (procediment d’arrencada i parada d’una màquina, modes de funcionament i estats de producció. Estructuració funcional del procés vs. estructuració en funcions del programa).
 • Programació d’estacions reals: configuració del maquinari i de les comunicacions dels components remots. Definició de variables de programació: direccionalment simbòlic o per direcció de memòria. Programació de l’HMI enllaçada: pantalla d’accés, de manteniment, d’operacions, etc.
4.5 ECTS 38h
Motes IoT. Comunicacions
 • Comunicacions IT i Comunicacions IIoT. Gestionar el tractament i l'emmagatzematge de les dades i la configuració de protocols de connexió a l'exterior i/o altres dispositius.
 • Exposició dels protocols de busos de camp industrials sobre Ethernet que permeten la connexió entre dispositius de control en planta (Modbus TCP, Profinet, ethernetIP, etc.), i els protocols de connexió sense fils entre nodes de detecció i actuació (ZigBee, BLE , 6LowPAN, LPWAN, MQTT, TTN ...). Mitjançant el Node-Xarxa es treballaran diferents protocols per connectar nodes IIoT amb PC i PLC, intercanviant dades entre ells i visualitzant de forma dinàmica les dades transferides.
 • OPC UA - Modbus - Profinet.
 • 5G
4 ECTS 25h
Arquitectura entre Dispositius i Aplicació
 • Hands on Linux for IoT practitioners.
 • Building a Linux Gateway for IoT.
 • Seguretat IT.
 • Google Cloud IoT: Espai Google Cloud + màquina virtual + connexió + Node-RED + base de dades.
 • Introducció a Arquitectures IIoT.
 • Azure Cloud Services 1.
 • Azure Cloud Services 2.
1.5 ECTS 14h
Desenvolupament Dispositius IoT
 • Devices 1: Introducció a Github, Arduino IDE, Workflow bàsic. Introducció a ESP32, TINKERCAD. Micro-exercicis bàsics (Hello World).
 • Devices 2: Connectar sensors digitals al dispositiu IIoT. Connectar actuadors digitals al dispositiu IIoT.
 • Devices 3: Connectar sensors analògics al dispositiu IIoT.
 • Devices 4: Mini-Projecte (ESP32 + Raspberry Pi). Recol·lecció de dades reals. Visualització en el dashboard. Interacció amb el dispositiu via dashboard. Interacció amb un Bot.
 • Aplicacions reals: Comparatiu hardware industrial.
 • Catàlegs i datasheets.
2 ECTS 21h
Passarel·les IoT
 • Introducció a Dockers.
 • Introducció a Node-RED.
 • Introducció a bases de dades (SQLite).
 • Estandarització de dades.
 • Estandarització de MQTT Topic Tree.
 • Nodes comunicacions (http, ws, mqtt).
 • Telegram Bot (Chat Bot) i e-mail.
 • Integració de APIs.
 • Dimensionament de Gateways: comparativa gateways. Presentació Rapsberry Pi, preparació de l'entorn (flashear, vnc, config home wifi, instal·lar Docker, Node-RED, pallette).
 • Recol·lecció de dades i visualització en un dashboard.
 • Mapa Node-RED (GeoJSON).
 • Selecció de HW Industrial (Gateways): Comparativa hardware industrial, catàlegs i datasheets, autonomia dels dispositius.
3 ECTS 21h
Arquitectura de Dades i BBDD
 • Emmagatzematge de dades (Data Storage) i Ges􀆟ó de les dades (Data Management).
 • Models de Dades i Bases de Dades.
 • Tipus de dades estructurades vs no estructurades.
 • Dimensions de les dades: Small Data vs Big Data.
 • Temperatura de les dades. Missió crítica vs Arxiu.
 • Cloud vs Fog vs Edge.
 • Bases de Dades: Relacionals (SQL) i no relacionals (NoSQL). MySQL i MongoDB.
 • Ecosistemes Hadoop i Spark.
 • Plataformes comercials al núvol: Azure, AWS, Google Cloud Platform, IBM.
3 ECTS 24h
Exploració de Dades
 • Models de Machine Learning.
 • Fonaments de Data Science.
 • Preprocessat. Tècniques de regressió multivariada.
 • Feature Extraction.
3 ECTS 28h
Algoritmes de ML Estructurats
 • El Valor de l'AI a la Indústria.
 • Desenvolupament de Projectes de ML a la Indústria (A Day in a Life).
 • Entrenament algorismes habituals: SVM, Random Forest, Logistic Regression, XGBoost.
 • ML end-to-end i posada en producció.
 • Posada en producció i MLOps.
1 ECTS 7h
Xarxes Neuronals i ML no Estructurat
 • Visió Artificial Industrial i Deep Learning.
 • Conceptes de Deep Learning.
 • Intro a Node-RED.
 • Utilitzar Teachable Machine 2.0 de Google (basat en javascript) per a fer una petita aplicació web integrable.
2 ECTS 18h
ML en Producció i Visualització de Dades per la Presa de Decisions
 • Introducció. Les necessitats dels negocis.
 • Visualització de dades als àmbits operacionals. Casos Reals.
 • Real Time Data vs Incremental.
 • Estructura d’un projecte de Data Analytics. Requisits funcionals i tècnics, i desenvolupament de la solució (PowerBI).
12 ECTS 58h
Projecte Final
A l'acabament del màster cal desenvolupar un projecte final que estigui relacionat amb les diferents matèries del curs. El participant ha de preparar un estudi que contingui el plantejament de la problemàtica a resoldre, la solució proposada i l'estudi de la seva viabilitat tècnica i econòmica. El projecte es basarà en situacions reals de les mateixes empreses dels participants o del Centre CIM.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Sabaté i Domènech, Francesc
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer industrial elèctric per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Producció Automatitzada i Robòtica (PAIR) pel CIM-UPC. Actualment és director del Màster en Producció Automatització i Robòtica [PAIR] i del Màster en Transformació Digital en la Indústria [MTDI] a la UPC School desenvolupat al CIM-UPC. Director general de TEDELOC, empresa especialitzada en projectes i consultoria d'automatització, integració dels mons OT/IT i gestió d'informació. Fa més de vint anys que desenvolupa i dirigeix projectes d'automatització vertical d'informació de sistemes productius.
Professorat
 • Benitez Almarza, Daniel
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial, Enginyeria elèctrica, ETSEIB-UPC. Màster en Gestió de Projectes, Postgrau en Explotació de Plantes Depuradores, Certificació CISCO en xarxes industrials i certificat en seguretat 'Functional Safety Technician' per la TÜV Rheinland. Actualment treballant com a consultor tecnològic en una multinacional del sector de l'automatització.
 • Fernández Hidalgo, Angel
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial especialitzat en Control i Automatització Industrial. Responsable de la línia de negoci de Real Time Management i de la solució per a infraestructures GISIZE en Wonderware Iberia.
 • Gallanty Mora, Maria Teresa

  Enginyera Electrònica per la Universitat Nacional Experimental de l'Táchira (UNET), Màster en Automatització, Robòtica i Domòtica per La Salle-URL. Actualment Scada Implementation Specialist en Bunge, amb aproximadament deu anys d'experiència laboral en els sectors d'automatització i control industrial juntament amb diferents empreses multinacionals (Bunge, Wonderware Iberia, Schneider Electric, PDVSA, Schlumberger).
 • Garcia Inglada, Pau Raimon
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Electrònica Industrial i Automàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Project Management Industrial i de Serveis per la UPC School of Professional & Executive Development (UPC School). Actualment treballa de Presales Solution Consultant - MOM / MES a Siemens, divisió Siemens Digital Industry Programari. Acumula una experiència de més de sis anys a Wonderware Iberia treballant com Application Consultant, especialitzat en solucions per a la Gestió en Temps Real, IOT i Transformació Digital dels entorns Industrials i d'Infraestructures.
 • Ginard Vera, Daniel

  Enginyer elèctric i Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Project Management i Automàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment, treballa a Syniti, empresa dedicada a la migració i manteniment de les dades de sistemes ERP mitjançant SQL. Acumula més de vuit anys impartint classes en Postgraus professionals a la UPC. Al llarg de la seva carrera professional ha treballat en múltiples projectes relacionats amb sistemes de gestió de base de dades. 
 • Piera Salmeron, Jose Vicente

  Llicenciat en Enginyeria Electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) dins de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB). Actualment treballant com a Product Manager en empresa de Visió Artificial.
 • Piñol Garcia, Laia
  Veure perfil a Linkedin
  Postgrau en Project Management Industrial i de Serveis per la UPC School. Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica. Actualment, Automation Engineer en Automatització i Control a Grifols S.A. Gestió de Projectes de millora i Manteniment dels sistemes de control a l'àrea de producció d'Institut Grifols. Enginyera amb vuit anys d'experiència en solucions RTM i indústria 4.0 a sectors com Aigües, SmartCities, Farmaceutica, entre d'altres.
 • Ramírez Aranda, Santiago
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes per la UAB. Analista/Consultor de Sistemes Informàtics Industrials amb àmplia experiència en direcció tècnica i administrativa en grans projectes. Prop de vint anys d'experiència al sector de l'automatització industrial, especialment en sistemes Batch, MES i MOM. Més de deu anys treballant com a Responsable de Projectes d'automatització industrial a integradors de sistemes. Més de tres anys dirigint el departament de consultoria de Wonderware Spain liderant un equip de més de deu persones, fins a canviar de posició a Presales engineer.
 • Rius Moreno, Vicenç

  Enginyer en Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Direcció de les Telecomunicacions per l'Institut Català de Tecnologia. MBA per la Universitat Pompeu Fabra. Gestor de Projectes d'Automatització de línies de metro a TMB. Coordinador de l'Observatori Mundial de Metres Automàtics (UITP) identificant les tendències tecnològiques i operatives del sector. Ha participat com a docent en diferents programes de màster i postgrau. Inversió Privada en Nous Negocis (Business Angels Network Catalunya).
 • Romanos Sánchez, Evelyn
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC - ETSETB). MBA a EAE Business School. Actualment Team Manager a OASYS. Acumula una experiència de quinze anys en sistemes MES.
 • Sabaté i Domènech, Francesc
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer industrial elèctric per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Producció Automatitzada i Robòtica (PAIR) pel CIM-UPC. Actualment és director del Màster en Producció Automatització i Robòtica [PAIR] i del Màster en Transformació Digital en la Indústria [MTDI] a la UPC School desenvolupat al CIM-UPC. Director general de TEDELOC, empresa especialitzada en projectes i consultoria d'automatització, integració dels mons OT/IT i gestió d'informació. Fa més de vint anys que desenvolupa i dirigeix projectes d'automatització vertical d'informació de sistemes productius.
 • Sicilia Pasarisas, Cristina

  Enginyera en Automàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Certificació Universitària en gestió de projectes per la Universitat Ramon Llull, i certificació oficial SCRUM. Actualment Project Manager a Elecnor Servicios y Proyectos, dirigint principalment projectes d'infraestructura. Experiència de més de quinze anys en el sector de l'automatització, sobretot en projectes de l'àmbit de l'aigua i infraestructures, habitualment desenvolupant SCADAs.
 • Vicente Burguillo, Luis
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). Màster en Producció Automatitzada i Robòtica pel CIM UPC (UPC School). Fundador i CEO d'Opposite, empresa de desenvolupament de programari i formació IT. Actualment és director tècnic de la IT Academy de Barcelona Activa. Acumula una experiència en projectes de programari a empreses com Revlon, Naturgy, Sanitas, Grup Dia, Catalana Occident i Under Armour entre d'altres.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Enginyer d’automatització.
 • Integrador industrial.
 • Data analyst, expert en Indústria 4.0, desenvolupador de nous dispositius IIOT.
 • Tècnic de departaments d’enginyeria, producció, manteniment i qualitat.
 • Consultor de solucions industrials, arquitectures IIoT, de comunicació i de sistemes cloud.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 512 33 37
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar