Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Cybersecurity Management
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Presentació

Informació edició 2021-2022
L'edició 2021-2022 d'aquest màster ja ha començat. En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.
Edició
14a Edició
Crèdits
60 ECTS (333 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
8.500€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Propera edició
Octubre 2022
Horari
Dilluns: 18:30 a 21:30
Dimarts: 18:30 a 21:30
Dijous: 18:30 a 21:30

Els divendres 13, 20 i 27 de maig, i 3 i 10 de juny de 2022 també hi haurà classe.

Lloc de realització
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)
C/ Jordi Girona, 1-3
Barcelona
Vídeo de presentació
Per què aquest màster?
Són moltes les empreses que inverteixen recursos en sistemes d'informació sense tenir en compte les implicacions. Si bé és indubtable la importància de la tecnologia, també hauria de ser-ho la seguretat, tant d'infraestructures com de capital humà. És més, les infraestructures de protecció contra incidents de seguretat per si soles només tenen valor si es compta amb professionals que sàpiguen gestionar-les adequadament.

L'augment del nombre d'amenaces, així com l'elevat nombre de dispositius de protecció i detecció a implantar, han fet incrementar de forma exponencial la demanda d'experts en el disseny i gestió de la ciberseguretat, en qualsevol mena d'organització.

Amb l'objectiu de formar aquests professionals, la UPC School organitza el màster en Cybersecurity Management. Els alumnes que cursin el màster tindran l'oportunitat d'aprendre les metodologies i tècniques necessàries per gestionar, planificar, dissenyar i implementar els procediments necessaris per optimitzar la seguretat dels diferents actius, tenint en compte les darreres ciberamenaces recentment aparegudes.

El màster destaca pel seu equip docent, amb una excel·lent combinació d'experiència professional pràctica i innovació, dins l'àmbit de la ciberseguretat en les tecnologies, no només des del punt de vista tècnic, sinó també legal i policial. A més, comptarem amb les intervencions de ponents reconeguts en l'àmbit internacional, els quals ens oferiran la seva visió del sector en el present i en el futur.

Una de les característiques més apreciades d'aquest màster és la preparació dels estudiants per a l’examen de la Certificació d’Auditor de Sistemes d'Informació (CISA) i per a l'examen del Certificat CSX-Cybersecurity Fundamentals Certificate, atorgats per ISACA, amb reconeixement internacional (cal que cada estudiant consulti els requisits per a l'obtenció i manteniment de la certificació CISA al web d'ISACA).
Impulsat per:
Objectius
 • Comprovar l'estat de la seguretat d'una entitat, auditar els diferents actius que la componen i estimar prioritats de cara a minimitzar els riscos.
 • Detectar de forma proactiva un atac sobre una entitat mitjançant eines de monitoratge, aplicant-hi tècniques de data mining sobre grans quantitats d'informació.
 • Planificar plans de contingència i respondre davant d'incidents de seguretat, aplicant-hi tècniques forenses reconegudes per mantenir la cadena de custòdia, analitzar un malware i recuperar la informació.
 • Identificar aquells actius crítics d'una entitat i determinar les mesures necessàries per protegir-los.
 • Gestionar la seguretat digital d'una entitat, establir les metodologies adequades i dissenyar una arquitectura en funció de les necessitats de negoci per minimitzar els riscos a què es puguin exposar els diferents actius.
 • Utilitzar les eines i protocols necessaris per mantenir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades.
 • Identificar les mesures necessàries per garantir el correcte funcionament dels sistemes.
A qui va dirigit?
 • Grau, llicenciatura o enginyeria en Informàtica o Telecomunicacions.
 • Enginyers i titulats cientificotècnics interessats a obtenir una titulació reconeguda internacionalment per demostrar els seus coneixements de seguretat informàtica i la seva capacitat per protegir les seves instal·lacions de ciberatacs.
 • Administradors de sistemes informàtics.
 • Membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.
 • Consultors d'empreses de seguretat informàtica.
 • Consultors d'equips de resposta a incidents de seguretat.
 • Tècnics en infraestructures crítiques.
 • Directors i responsables de TI.
 • Advocats que vulguin especialitzar-se en delictes informàtics.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
1 ECTS 6h
Xarxes
 • Introducció al Protocol de Control de Transmissió/Protocol d'Internet (TCP/IP).
 • VirtualBox i VMware.
5 ECTS 33h
Hacking Ètic
 • Extracció d'informació (information gathering).
 • Escaneig i enumeració.
 • Vulnerabilitats comunes.
 • Anàlisi manual de vulnerabilitats.
 • Anàlisi automatitzada.
 • Explotació i gestió de vulnerabilitats.
3 ECTS 21h
Monitoratge d'Esdeveniments de Seguretat
 • Registres propis del sistema.
 • Sistemes de detecció i monitoratge.
 • Fonts heterogènies de dades.
 • Correlació de logs.
2 ECTS 18h
Cloud Security i Edge Computing
 • Introducció al cloud.
 • Tipus de cloud.
 • Seguretat en cloud privat: orquestrador.
 • Seguretat sobre solucions de tercers: Amazon i Azure.
 • Containers.
 • Connexions Application Programming Interface (API).
 • Casos d'ús.
4 ECTS 24h
Entorns Ubics: SCADA i Mòbils
 • Anàlisi estàtica i dinàmica.
 • Android.
 • iOS.
 • Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA).
 • Entorn industrial Control System Security (ICS): vulnerabilitats en software i protocol.
4 ECTS 24h
Data Driven Security
 • Data science.
 • Anàlisi de dades amb R.
 • Visualització de dades.
3 ECTS 21h
Resposta a Incidents
 • Resposta a incidents.
 • Eines de l'atacant.
 • Sistemes de log.
 • Artefactes de forensics.
 • Metodologia d'anàlisi forense.
 • Demostració d'anàlisi forense.
 • Sistemes de fitxers.
 • Artefactes de Windows.
3 ECTS 21h
Anàlisi de Malware
 • Introducció al malware.
 • Anàlisi del format PE.
 • Tècniques d'evasió.
 • Anàlisi estàtica.
 • Anàlisi dinàmica.
 • Anàlisi de memòria.
 • Reversing.
1 ECTS 6h
Tendències de la Ciberseguretat I
 • Conferències de ciberseguretat.
3 ECTS 15h
Blockchain i Autenticació
 • Criptografia simètrica o de clau secreta I.
 • Criptografia asimètrica o de clau pública. Infraestructura de clau pública (PKI).
 • Protocols de seguretat.
 • Distributed ledger technology blockchain.
 • Serveis de confiança i identitat digital.
 • Federació d'identitats.
3 ECTS 18h
Disseny, Desenvolupament i Implantació
 • Arquitectura de seguretat.
 • Disseny de controls (físics i lògics).
 • Gestió de rols.
 • Arquitectura de xarxa.
 • Controls de cloud i serveis exposats.
 • Arquitectures SAP.
2 ECTS 9h
Secure Software Development Life Cycle (SSDLC)
 • Metodologia SSDLC.
 • Principis de seguretat i requeriments de disseny.
 • Definició i planificació del programa de proves (vinculació amb mètodes d'atac).
 • Automatització de proves d'integració i pas a producció CI/CD.
3 ECTS 18h
Anàlisi de Riscos i Ciberresiliència
 • Ciberresiliència.
 • Estàndards de seguretat i privacitat de la informació.
 • Anàlisi i gestió de riscos i les seves metodologies.
 • Organització de la seguretat de la informació.
 • Aspectes de seguretat de la continuïtat del negoci.
 • Cibercriminalitat.
4 ECTS 27h
Compliment
 • Marc de compliment I i II.
 • Política de seguretat i normes.
 • Sistemes de gestió.
 • Privadesa i Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) I i II.
 • Esquema Nacional de Seguretat.
2 ECTS 12h
Govern de la Seguretat
 • Marcs i models de govern de la ciberseguretat.
 • Gestió estratègica de la ciberseguretat.
 • Optimització de recursos, obtenció de beneficis i reporting.
 • Model del govern del cloud computing.
4 ECTS 30h
Auditoria de Sistemes d'Informació
 • Procés d'auditoria als sistemes d'informació.
 • Govern i gestió de TI.
 • Adquisició, desenvolupament i implementació de sistemes d'informació.
 • Operacions dels sistemes d'informació i resiliència del negoci.
 • Protecció dels actius d'informació.
1 ECTS 6h
Tendències de la Ciberseguretat II
 • Conferències de ciberseguretat.
12 ECTS 24h
Projecte Final de Màster
 • Projecte final tutoritzat per un director de projecte expert en la matèria.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Medina Llinàs, Manel
  Veure perfil a futur.upc
  Catedràtic a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i coordinador científic del capítol europeu de l'AntiPhishing Working Group (APWG). Dirigeix l’Equip de Seguretat per a la Coordinació d'Emergències en Xarxes Telemàtiques de la UPC (esCERT-UPC), el primer equip de resposta a incidents a Espanya. Ha exercit com a expert a la Directiva NIS i va ser responsable de la unitat de relació amb CERTS a ENISA (European Network and Information Security Agency). També va dirigir projectes científics de seguretat al Centre Barcelona Digital. Com a membre de l'European Security Research & Innovative Forum (ESRIF) i l'European Security Advisory Board (ESRAB) va col·laborar amb la Comissió Europea en programes d'investigació en seguretat.
 • Serral Gracia, René

  Doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). És professor associat del Departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC. Té més de quinze anys d’experiència en docència de xarxes, sistemes operatius i ciberseguretat. És cofundador i enginyer principal de Clevernet. Actualment és vicedegà de Transferència del Coneixement a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB). Ha participat en més de deu projectes europeus i espanyols en l’àrea de ciberseguretat i xarxes.
 • Déler Castro, Gemma Pilar

  Enginyera Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), màster en Societat de la Informació i el Coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i recentment Graduada en Dret per la UOC. És Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT), Project Management Professional (PMP), Information Technology Infrastructure Library (ITIL) i també compta amb la certificació com a Delegat de Protecció de Dades (DPD). Actualment és responsable de seguretat corporativa a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Membre d'UNE i vocal en els comitès de seguretat i de tecnologia de la Informació. Acumula experiència de més de trenta anys en l'avaluació de productes TI i en seguretat de les TI, anàlisi i gestió de riscos, avaluació, Govern, Risc i Compliment (GRC), assaig, certificació i consultoria.
 • Vera Vinardell, Lluís

  Enginyer Superior de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), llicenciat en Psicologia del Treball i les Organitzacions per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), MBA per Esade i diplomat en Strategic Marketing per la Universitat de Califòrnia. Disposa de vint anys d'experiència al sector de la seguretat de la informació amb ampli coneixement del mercat americà i europeu. Actualment és professor associat al Departament de Sistemes d'Informació d'Esade i director general d'Ackcent Cybersecurity.
Professorat
 • Bono Aguilar, Rafael
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge per la Universitat Politècnica de València (UPV). Actualment és analista de Seguretat Informàtica.
 • Cardona Cano, Domingo
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer superior de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Certified Information Systems Auditor (CISA) i màster en Tecnologies de la Seguretat Informàtica per l’Equip de Seguretat per a la Coordinació d'Emergències en Xarxes Telemàtiques de la UPC (esCERT-UPC). Actualment és conseller delegat de Wise Security Global. Ha estat involucrat en tota mena de projectes i serveis relacionats amb la ciberseguretat, tant en governs, com en banca i indústria. La darrera etapa de la seva activitat ha estat i està focalitzada en el desenvolupament de negoci i en la definició, posada en marxa i govern d'organitzacions expertes en ciberseguretat i equips de resposta davant emergències informàtiques (CERT), així com en la creació i direcció d'empreses del sector.
 • Cid del Corral, Ramiro
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Sistemes d'Informació per la Universitat de Buenos Aires (UBA). Postgrau en Direcció d'Empresa per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Certified Information Security Manager (CISM), Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT), Lead Auditor ISO 27001 i ISO 22301, Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Ha col·laborat amb entitats com l'Associació d'Auditoria i Control de Sistemes d'Informació (ISACA), l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), l'Associació Professional Espanyola de la Privacitat (APEP) i l'Information Technology Service Management Forum (itSMF). Senior product security leader offshore wind a GE Renewable Energy. Més de vint anys d'experiència en sistemes, sent els últims tretze en el sector de la ciberseguretat.
 • Costas Pujol, Humbert
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer superior en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment dirigeix el Departament d'Innovació a Ackcent Cybersecurity. Ha estat responsable del servei d'anàlisi de ciberamenaces i ciberseguretat i ha treballat per a equips de resposta davant emergències informàtiques (CERT) governamentals, banca i multinacionals. Disposa d'una àmplia experiència en anàlisi de vulnerabilitats, eines Security Information and Event Management (SIEM), integració de la gestió d'identitats, etc. Ha col·laborat també en diferents projectes com auditories ISO 27000, plans de continuïtat, anàlisi i gestió de riscos, anàlisi de malware, desenvolupament d'eines de seguretat, mètriques i indicadors.
 • de Hevia Gisbert, Elisa

  Enginyera superior de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i llicenciada en Economia per la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). És Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Information Security Manager (CISM), Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) i Project Management Professional (PMP). Disposa de catorze anys d'experiència en projectes relacionats amb auditoria i seguretat de sistemes d'informació. Al llarg de la seva trajectòria professional ha participat i coordinat projectes d'auditoria informàtica i consultoria de gestió de riscos tecnològics, principalment en entitats del sector financer. Actualment treballa com a sènior manager a la Unitat de Gestió de Riscos Tecnològics d'una Big4.
 • Déler Castro, Gemma Pilar

  Enginyera Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), màster en Societat de la Informació i el Coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i recentment Graduada en Dret per la UOC. És Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT), Project Management Professional (PMP), Information Technology Infrastructure Library (ITIL) i també compta amb la certificació com a Delegat de Protecció de Dades (DPD). Actualment és responsable de seguretat corporativa a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Membre d'UNE i vocal en els comitès de seguretat i de tecnologia de la Informació. Acumula experiència de més de trenta anys en l'avaluació de productes TI i en seguretat de les TI, anàlisi i gestió de riscos, avaluació, Govern, Risc i Compliment (GRC), assaig, certificació i consultoria.
 • Gámez Molina, Joel

  Administrador de sistemes amb més de deu anys d'experiència. Ha estat Chief Technology Officer (CTO) de Cyberguard. És professor de cursos de hacking ètic, pentesting i PowerShell per al Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI). Actualment treballa com a consultor de seguretat a Deloitte Touche Tohmatsu, on desenvolupa exercicis de simulació d'atacs (Red Team). Creador del blog darkbyte.net i speaker en congressos de renom a nivell nacional i internacional, com el Black Hat USA.
 • García-Cervigón Gutiérrez, Manuel

  Doctor enginyer Informàtic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Certified Information Systems Auditor (CISA). Forma part de l'equip de seguretat de Nestlé. Va ocupar el lloc de responsable d'àrea de l’Equip de Seguretat per a la Coordinació d'Emergències en Xarxes Telemàtiques de la UPC (esCERT-UPC). Ha participat en múltiples projectes relacionats amb investigació forense, auditoria i implantació de sistemes de protecció i detecció. Igualment, ha participat en diversos projectes d'R+D tant en l'àmbit estatal com europeu.
 • Guijarro Olivares, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer superior en Informàtica per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i màster en Gestió de Tecnologies d'Informació per la Universitat Ramon Llull (URL). Disposa de quinze anys d'experiència en l'àmbit de les tecnologies de la informació amb ampli coneixement en sistemes avançats i gestió de serveis TIC en el sector de la universitat i la recerca. Actualment és director d'innovació en ciberseguretat de la Fundació i2cat, el centre de recerca en Internet, i coordinador del projecte europeu H2020 CARAMEL. També és col·laborador docent a la UOC, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Internacional de València (VIU).
 • Hernández Serrano, Juan
  Veure perfil a futur.upc
  Professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La seva tasca de recerca se centra en seguretat, privacitat i anonimat en xarxes, amb especial èmfasi en la Internet de les Coses (IoT). És coautor de desenes d'articles de l'àmbit, així com un dels investigadors principals del projecte CE H2020 BIG IoT per l'homogeneïtzació d'accés al big data en relació amb trànsit, aparcament, pol·lució, etc. També va participar en la definició de requisits i solucions de seguretat de l'aliança WAVE2M.
 • Linares Blanco, Jordi

  Llicenciat en Enginyeria Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Treballa a Duff & Phelps com a analista forense. Té una àmplia experiència en l'elaboració d'informes pericials i en la seva ratificació davant jutges i tribunals de diverses jurisdiccions, així com en la impartició de formació a cossos i forces de seguretat de l'Estat, en gestió de prova electrònica i anàlisi forense d'ordinadors.
 • Medina Llinàs, Manel
  Veure perfil a futur.upc
  Catedràtic a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i coordinador científic del capítol europeu de l'AntiPhishing Working Group (APWG). Dirigeix l’Equip de Seguretat per a la Coordinació d'Emergències en Xarxes Telemàtiques de la UPC (esCERT-UPC), el primer equip de resposta a incidents a Espanya. Ha exercit com a expert a la Directiva NIS i va ser responsable de la unitat de relació amb CERTS a ENISA (European Network and Information Security Agency). També va dirigir projectes científics de seguretat al Centre Barcelona Digital. Com a membre de l'European Security Research & Innovative Forum (ESRIF) i l'European Security Advisory Board (ESRAB) va col·laborar amb la Comissió Europea en programes d'investigació en seguretat.
 • Moreno Muñoz, Javier
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Informàtic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i amb més de vint anys d'experiència en una gran varietat de tecnologies i àrees. Ha treballat en diverses entitats financeres, mútues, asseguradores, la Universitat de Barcelona (UB), l'Ajuntament de Barcelona, etc. i ha impartit formació a desenes d'empreses (des d’startups fins a grans multinacionals). Actualment és AWS Authorized Trainer Champion i imparteix cursos d'AWS, Azure, Kubernetes, Java, MongoDB, etc. a NTT, formant part de l'equip de consultoria de Public Cloud.
 • Navas Pérez, Pedro José

  Auditor júnior del departament d'auditories a Hispasec Sistemes i alumne col·laborador en investigació i docència del departament d'Enginyeria Informàtica de la Universitat de Cadis. Organitzador de l'esdeveniment de seguretat informàtica UCA Cybersecurity Day. Capità i fundador de l'equip de CTF Flaggermeister especialitzat en la resolució de reptes de forense, pentesting i web.
 • Panadero Lleonart, Xavier

  Enginyer tècnic en informàtica de sistemes per la Universitat Oberta de Catalunya. Actualment és Director d'Operacions de Seguretat a CESICAT. Des de l'any 2000 ha realitzat diferents aportacions en el món de la seguretat informàtica desenvolupant noves eines com HIVE (Web Application Firewall) o trobant diverses vulnerabilitats (CVE-2007-4473,CVE-2007-1313, CVE-2007-1319, etc.). Així mateix, té una gran experiència en gestió d'equips de resposta a incidents (CSIRT's).
 • Pasamar Navarro, Abraham

  Enginyer superior industrial per la Universitat de Saragossa (UZ). Màster en Seguretat de la Informació per La Salle de la Universitat Ramon Llull (URL). Fundador i CEO de INCIDE, empresa especialitzada en resposta a incidents de ciberseguretat i anàlisi forense digital (DFIR), així com en auditoria tècnica (Xarxa Team i pentest). Disposa de més de quinze anys d'experiència en anàlisi forense, gestió d'incidents i anàlisi de malware. Ha participat en centenars d'investigacions i en més de cent ratificacions judicials, i ha coordinat la creació de múltiples eines forenses i d'auditoria.
 • Pineda Teixidó, Meritxell
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera Tècnica Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Graduada en Seguretat Integral per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Gestió d'Emergències per la UPC. Delegada de Protecció de Dades acreditada per l'Associació Espanyola de Qualitat (AEC) i auditora en cap de l'ISO 22301 per AENOR. Actualment, és consultora en seguretat estratègica amb més de vint anys d'experiència. Ha estat directora del Servei de Suport en Gestió de Crisis a l'Institut Cerdà, adjunta a direcció en PeradeJordi i directora de l'Institut d'Estudis de la Seguretat. També desenvolupa una faceta divulgadora i formadora en el sector.
 • Sala Ordóñez, Ruth
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB). Màster en Gestió i Direcció de la Ciberseguretat per la Universitat Telemàtica Pegaso. Postgrau en Dret Informàtic i Informàtica Forense per la Universitat d'Extremadura (UEX). Auditora cap de sistemes de gestió de la informació per AENOR en la ISO 27001. Delegada de protecció de dades formada per AENOR. Actualment en exercici penal de l'advocacia amb especialització en delinqüència tecnològica i consultora per empreses en compliment normatiu. Formadora al màster de Dret Digital i Societat de la Informació de la UB i al Grau de Seguretat Privada de la UB, que s'imparteix a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).
 • Serral Gracia, René

  Doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). És professor associat del Departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC. Té més de quinze anys d’experiència en docència de xarxes, sistemes operatius i ciberseguretat. És cofundador i enginyer principal de Clevernet. Actualment és vicedegà de Transferència del Coneixement a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB). Ha participat en més de deu projectes europeus i espanyols en l’àrea de ciberseguretat i xarxes.
 • Soler Alvarez, Alex
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer superior en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Certificat en Offensive Security Certified Professional (OSCP), AWS Architect Associate i Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI). Actualment és enginyer de seguretat a AttackIQ, on desenvolupa escenaris per a la realització de simulació d'atacs. Va iniciar la seva carrera en el sector de la seguretat informàtica a l'Equip de Seguretat per a la Coordinació d'Emergències en Xarxes Telemàtiques de la UPC (esCERT-UPC), realitzant anàlisis forenses d'incidents de seguretat i auditories web. Acumula una experiència de més de tretze anys al sector de la ciberseguretat. Ha estat auditor i responsable de l'equip d'ethical hacking a Incita Security, així com chief technology officer (CTO) a Ackcent Cybersecurity. Compta amb experiència en projectes de revisió d'aplicacions mòbils, tant Android com iOS, així com en projectes de revisió de sistemes de control industrial.
 • Tascón Márquez, Antonio
  Veure perfil a Linkedin
  Analista de ciberseguretat al departament d'antifrau d'Hispasec Sistemes. Els seus inicis en seguretat informàtica es remunten a l'any 2003 amb una marcada formació autodidacta. A partir de l'any 2015 va començar a formar-se rigorosament amb vista al mercat laboral, participant en plataformes de hacking online i assistint a diverses xerrades del món de la seguretat informàtica. Actualment la seva principal tasca és la caracterització i l'anàlisi de campanyes de phishing i frau online, de cara a la detecció primerenca d'incidents mitjançant el modelatge d'amenaces.
 • Torralba Garcia, Antonio
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Enginyeria Informàtica per la Universitat de Barcelona (UB). Màster en Seguretat de la Informació per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Actualment és enginyer de software a GitHub on desenvolupa l'eina d'anàlisi estàtica CodeQL. Acumula vuit anys d'experiència al sector de la ciberseguretat, havent realitzat tasques de desenvolupament de software, auditoria de codi, proves de penetració i simulacions d'atac.
 • Truchsess, Henner
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Sistemes per la Universitat Metropolitana de Veneçuela. És Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Information Security Manager (CISM), Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC), ISO27001 Lead Implementer i ISO22301 Lead Implementer. Disposa de set anys d'experiència, havent liderat i participat en projectes d'assegurament de control basats en la identificació de riscos i l'avaluació del control intern tecnològic i en projectes de gestió de la seguretat de la informació. Igualment, ha col·laborat com a instructor en cursos de formació de l'Associació d'Auditoria i Control de Sistemes d'Informació (ISACA) i actualment treballa com a manager de l'àrea de gestió de riscos tecnològics de Deloitte.
 • Vera Vinardell, Lluís

  Enginyer Superior de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), llicenciat en Psicologia del Treball i les Organitzacions per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), MBA per Esade i diplomat en Strategic Marketing per la Universitat de Califòrnia. Disposa de vint anys d'experiència al sector de la seguretat de la informació amb ampli coneixement del mercat americà i europeu. Actualment és professor associat al Departament de Sistemes d'Informació d'Esade i director general d'Ackcent Cybersecurity.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Associació pel Control i Auditoria dels Sistemes d'Informació. ISACA Barcelona
  • Difon el programa en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
  • Participa en el disseny dels continguts del programa i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Responsable de seguretat d'un departament de serveis de TI.
 • Responsable de gestió de la ciberseguretat d'infraestructures crítiques i proveïdors de serveis informàtics.
 • Gestor de serveis de consultoria i auditoria de ciberseguretat en una empresa especialitzada.
 • Expert en enginyeria inversa.
 • Analista de malware.
 • Pèrit informàtic forense.
 • Analista de dades de ciberseguretat.
 • Hacker ètic/pentester.
 • Enginyer de seguretat en dispositius mòbils.
 • Consultor d'equips de resposta a incidents de seguretat (CSIRT i CERT).
 • Operador del Centre d'Operacions de Seguretat (SOC).
 • Administrador de sistemes i eines de ciberseguretat.
 • Membre de les unitats de lluita contra el cibercrim en entitats financeres i en Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.
 • Tècnic de ciberseguretat en infraestructures crítiques.
 • Expert en delictes informàtics (advocats).

Testimonis i notícies

Testimonis

Quan vaig acabar el grau en Telemàtica, vaig començar a treballar en una consultora en temes de big data i business intelligence, però tenia clar que volia treballar en ciberseguretat. El màster em va semblar una excel·lent oportunitat per orientar la meva carrera professional cap al sector on hi havia volgut treballar des de petit. Encara que jo estic més enfocat al vessant tècnic de la ciberseguretat, tota la part de compliance, regulació i management et dona uns matisos que, encara que no apliquis directament en el teu dia a dia, sí que crec que són molt útils i interessants. És un màster molt recomanable per consolidar la teva carrera en aquest àmbit, per la seva visió àmplia i la qualitat del professorat, molt connectats amb la pràctica professional.

Aleix Sala, Cyber Threat Hunter & Intelligence Analyst a Nestlé

Tenia clar que volia apostar per la ciberseguretat com a carrera professional. Em vaig mudar a Barcelona per fer el màster, ja que ho volia fer presencial, i en menys de dos mesos estava treballant per a una multinacional, participant en projectes en els quals vaig poder posar en pràctica allò après al màster. Moltes empreses contacten amb els alumnes del màster, tant per desenvolupar el TFM com per incorporacions. El màster m'ha permès conèixer i entendre l'aplicabilitat de la seguretat en entorns molt variats. Cal destacar també que les certificacions realitzades durant el curs són requisit per a molts llocs de treball en l'àmbit de la seguretat.

Sara Queipo, Team Lead Information Security Services a BMM Spain Testlabs

Notícies del Blog
Isabel Padilla, exalumna del màster en Cybersecurity Management, finalista del premi al Millor Projecte de Seguretat d'Espanya
Isabel Padilla, exalumna del màster en Cybersecurity Management, finalista del premi al Millor Projecte de Seguretat d'Espanya
07-06-2019
Isabel Padilla, exalumna del màster en Cybersecurity Management, finalista del premi al Millor Projecte de Seguretat d'Espanya
Isabel Padilla, exalumna del màster en Cybersecurity Management, finalista del premi al Millor Projecte de Seguretat d'Espanya
07-06-2019
Manel Medina, Premi d'Honor a La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
Manel Medina, Premi d'Honor a La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
19-03-2019
Vídeos
Techtúlia: Ciberseguretat

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 706 80 35
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar