Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Manteniment d'Equips i Instal·lacions
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Presentació

Informació edició 2021-2022
L'edició 2021-2022 d'aquest postgrau ja ha començat. En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.
Edició
23a Edició
Crèdits
30 ECTS (252 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Català / Espanyol
Preu
4.400€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Propera edició
Setembre 2022
Horari
Dimarts: 18:00 a 21:00
Dijous: 18:00 a 21:00
Puntualment es realitzaran sessions fora de l'horari establert, els dimecres.
Lloc de realització
Edifici Vapor Sala
Rambla de Sant Nebridi, 10
08222 Terrassa
Vídeo de presentació
Per què aquest postgrau?
Una correcta implementació i gestió d'equips i instal·lacions industrials és indispensable per al seu adequat manteniment, des d'un doble vessant: tant pel que fa a les persones que els manipulen com als seus condicionants tècnics. El tècnic de manteniment ha de tenir un coneixement global sobre les instal·lacions industrials i disposar de les tècniques necessàries per a la prevenció i la resolució ràpida i eficaç de les avaries.

En el postgrau en Manteniment d'Equips i Instal·lacions s'exposen les condicions necessàries que han de complir els equips i les instal·lacions per a un funcionament adequat, així com les diferents tècniques de manteniment associades a cadascun d'ells. El programa s'ha dissenyat pensant en tots els professionals que, en el seu exercici laboral, s'han trobat sense resposta davant de problemes reals, a conseqüència de la manca de formació en manteniment. Aquest postgrau s'adreça, per tant, als enginyers i tècnics que treballen en aquesta àrea i volen especialitzar-se.

Al sector industrial manquen experts amb capacitats àmplies per fer front a les dificultats del dia a dia en qüestions de manteniment. Moltes empreses es fixen en aquest postgrau, de trajectòria consolidada, com una bona solució per resoldre la problemàtica del manteniment.

Cal destacar que, per primera vegada, s'introdueixen les noves tecnologies de la indústria 4.0 aplicades al manteniment i que passen de la digitalització a la connectivitat dels equips. Un dels valors d'aquest postgrau és també l'equip docent, format tant per professorat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) com per professionals en actiu del sector, que ofereixen punts de vista enriquidors per solucionar problemes similars que puguin tenir els participants en la seva pràctica laboral.
Objectius
 • Donar a conèixer els criteris per a una bona gestió del manteniment, aplicables a tota mena d'empreses. És a dir, criteris relacionats amb la gestió econòmica, tècnica, de responsabilitat legal, administrativa, penal, gestió de persones, gestió assistida per ordinador, indicadors de la gestió, etc.
 • Aplicar les diferents tècniques per a un manteniment adequat, tant en instal·lacions industrials com en maquinària.
 • Conèixer els mitjans necessaris per implementar equips.
 • Resoldre de manera ràpida i segura les incidències que sorgeixin en les instal·lacions industrials.
 • Diagnosticar i prevenir avaries a les instal·lacions.
 • Obtenir una visió global de les instal·lacions industrials.
A qui va dirigit?
 • Enginyers, enginyers tècnics o graduats en enginyeria.
 • Arquitectes, arquitectes tècnics o graduats en arquitectura.
 • Tècnics i professionals de la indústria que vulguin especialitzar-se en l'àmbit del manteniment industrial.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
5 ECTS 48h
Manteniment Industrial: Gestió del Manteniment
 • Definició de manteniment.
 • Mètodes de manteniment.
 • Manteniment preventiu, predictiu i correctiu.
 • Fiabilitat, manteniment i disponibilitat dels equips i les instal·lacions.
 • Influència del disseny en els costos del manteniment.
 • Processos de millora. Resolució de problemes. Casos pràctics.
 • Gestió tècnica del manteniment. Eficiència. Casos pràctics.
 • Gestió econòmica del manteniment. Comptabilitat analítica. Innovació. Casos pràctics.
 • Introducció a la gestió del manteniment. Programa de manteniment. Indicadors Service Level Agreement (SLA) i Key Performance Indicator (KPI).
 • Dimensionat d'equips. Gestió energètica.
 • Visió pràctica d'una Gestió del Manteniment Assistida per Ordinador (GMAO). Projecte d'explotació. Control de magatzem. Consums.
 • Gestió d'un magatzem de recanvis.
 • Implantació d'un sistema de Manteniment Productiu Total (TPM). Fases d'implantació. Canvis organitzatius que comporta. Resultats d'una implantació eficaç.
 • Manteniment externalitzat.
 • Impacte econòmic del manteniment i altres costos de producció. El comissioning i el recommissioning. Exemples pràctics. Gestió avançada d'ordres de treball.
 • La responsabilitat en l'àmbit del manteniment en els seus vessants civil, penal i administratiu.
 • Gestió de persones: configuració d'equips idonis, lideratge de persones i gestió del canvi en l'organització.
3 ECTS 27h
La Digitalització i Connectivitat del Manteniment. Maintenance 4.0
 • Del manteniment 1.0 al manteniment 4.0: de l'analítica descriptiva a la predictiva basada en el pronòstic i en els models.
 • Digital worker:  formació del personal en solucions digitals i casos reals.
 • Realitat augmentada i realitat virtual. Implementació en la indústria i presa de decisions per a un bon manteniment. Casos reals d'aplicació i pràctiques amb dispositius reals.
 • IoT/Connected asset management. Sensorització per monitorar i controlar actius en temps real, control de dades en plataformes i la seva aplicació en el manteniment correctiu i preventiu. Casos reals.
 • Edge/Machine learning /Artificial intelligence. Models analítics i utilització d'eines digitals. Augment de la fiabilitat. Solucions digitals i casos reals.
 • Computer vision/Visual analytics. Casos reals.
 • 3D printing. Casos reals.
 • Robòtica col·laborativa. Interactuació amb les persones en el manteniment. Casos reals.
 • Industrial cybersecurity.
 • Transformation journey: how to start? Casos reals.
5 ECTS 57h
Manteniment d'Instal·lacions i Mitjans Elèctrics
 • Manteniment d'instal·lacions d'Alta Tensió (AT) i Mitjana Tensió (MT). Subestacions i línies.
 • Transformadors industrials. Connexió d'instal·lacions a terra.
 • Termografia. Interpretació de resultats.
 • Xarxa de distribució elèctrica en Baixa Tensió (BT). Estructura i funcions. Característiques dels dispositius d'interrupció i protecció. Limitació de corrent. La filiació.
 • Selectivitat amperimètrica, cronomètrica i lògica. Distàncies de seguretat. Problemàtica a partir d'un exemple.
 • Verificació d'avaries (diferencials, aïllaments, postes a terra, etc.)
 • Analitzador de xarxes. Pertorbacions. Seguretat.
 • Manteniment d'equips electrògens.
 • Transformadors de petita potència. Filtres.
 • Manteniment de motors i generadors.
 • Instal·lacions de variadors de freqüència. Aplicacions i manteniment.
 • Interacció de la xarxa elèctrica, variadors de freqüència i accionaments. Problemes i solucions.
 • Tipus de manteniment en sistemes d'enllumenat. Importància de la tecnologia LED.
 • Sistemes d'automatització bàsica: Programmable Logic Controller (PLC), Human Machine Interface (HMI), Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), xarxes de control i bus de camp. Avaries. Pràctiques.
 • Internet 4.0. Aplicació pràctica sobre com connectar al cloud.
 • Revisió d'instal·lacions. Normativa. Punts de revisió.
 • Procediment bloqueig/Etiquetatge LOTO (DECAP) i permisos de treball.
 • Visita a l'empresa Celsa Group S.A.
4 ECTS 39h
Manteniment d'Instal·lacions i Mitjans Mecànics
 • Elements i sistemes mecànics. Mecanismes i modes de fallada.
 • Anàlisi causa-arrel.
 • Lubricació. Fonaments, propietats i tipus de lubricants. Tècniques analítiques aplicables als olis industrials: espectròmetre, ferrografia, recompte de partícules. Assajos fisicoquímics bàsics: viscositat, punt d'inflamació, contingut en cendres, alcalinitat i acidesa, contingut d'aigua i rigidesa dielèctrica.
 • Interpretació d'informes reals d'anàlisi de laboratori de lubricació. Actualització i execució del pla de lubricació en una planta d'envasat de begudes. Estudi de resultats reals basats en les ràtios de control establertes de la Key Performance Indicator (KPI).
 • Manteniment de tancaments mecànics.
 • Manteniment d'engranatges.
 • Manteniment d'acoblaments.
 • Manteniment de corretges.
 • Manteniment de sistemes de suport d'eixos: rodaments.
 • Manteniment de sistemes de suport d'eixos: coixinets de fricció.
 • Aplicació de tècniques correctives en el manteniment mecànic: alineació d'eixos.
 • Aplicació de tècniques correctives en el manteniment mecànic: equilibratge de rotors.
 • Assajos no destructius (AND): inspecció visual, líquids penetrants, partícules magnètiques, assajos de fuites, corrents induïts, radiografia industrial, ultrasons convencionals, Time of Flight Diffraction (TOFD), phased array, emissió acústica i ones guiades. Casos reals d'aplicació al sector ferroviari, energètic, aeronàutic, naval i automoció.
 • Aplicació de l'anàlisi de vibracions en el diagnòstic d'avaries mecàniques. Signes i fallades en components de màquines, eixos, rotor/estator, rodaments, coixinets, engranatges, politges, pales i àleps.
 • Revisió del diagnòstic de causes de vibració: desequilibri, desalineació, marges, excentricitat, frecs, eix plegat i ressonàncies.
 • Parametrització de modes de fallada per a diferents tipus de màquina. Motors, bomba, ventiladors, compressors.
 • Metodologia i guia pràctica per a la resolució d'avaries mitjançant anàlisis de vibracions.
 • Exemples i casos pràctics d'anàlisis i diagnòstic.
 • Sessió pràctica de laboratori.
3 ECTS 24h
Manteniment d'Instal·lacions Hidràuliques, Pneumàtiques i Especials
 • Oleohidràulica: transmissió d'energia oleohidràulica.
 • Avantatges i inconvenients enfront altres tipus de transmissions.
 • Principals components i connexions.
 • Bombes oleohidràuliques. Simbologia.
 • Circuits convencionals.
 • Oleohidràulica proporcional.
 • Càlculs i exercicis.
 • Especificacions i característiques dels fluids oleohidràulics.
 • Guia de la instal·lació de circuits oleohidràulics.
 • Seguretat en sistemes oleohidràulics: exercicis de situacions perilloses. UNE-EN 982.
 • Guia de manteniment preventiu en instal·lacions oleohidràuliques.
 • Diagnòstic i detecció de problemes. Solucions.
 • Normativa i reglamentació general. International Organization for Standardization (ISO) i European Oil Hydraulic and Pneumatic (CETOP).
 • Condicionament de l'oli.
 • Efectes de la contaminació en els sistemes oleohidràulics. CETOP RP70-ISO 4406.
 • Filtres en sistemes oleohidràulics.
 • Bescanviadors de calor.
 • Pneumàtica: transmissió d'energia pneumàtica.
 • Avantatges i inconvenients enfront altres tipus de transmissions.
 • Principals components i connexions. Simbologia.
 • Compressors.
 • Pneumàtica convencional i proporcional.
 • Càlculs i exercicis.
 • Seguretat en sistemes pneumàtics: exercicis de situacions perilloses. UNE-EN 983.
 • Guia de manteniment preventiu en instal·lacions pneumàtiques.
 • Diagnòstic i detecció de problemes. Solucions.
 • Normativa i reglamentació general. ISO, CETOP.
 • Condicionament de l'aire.
 • Sala de generació de l'aire comprimit: refrigeració i assecat.
 • Distribució de l'aire comprimit.
4 ECTS 42h
Manteniment d'Instal·lacions de Producció de Calor, Fred Industrial, Aigua Calenta Sanitària, Contra Incendis i Tractament d'Aigües
 • Manteniment d'instal·lacions de gas.
 • Components de les instal·lacions de gas.
 • Criteris de disseny i situació de les canonades, elements i accessoris.
 • Predimensionat de les instal·lacions de gas.
 • Dipòsits fixos i mòbils de Gas Liquat del Petroli (GLP).
 • Manteniment de les instal·lacions de gas en locals comercials i indústries.
 • Normativa i reglamentació.
 • Manteniment de sales de calderes.
 • Descripció dels tipus de calderes.
 • Calefacció i aigua calenta sanitària.
 • Calderes convencionals: baixa temperatura i condensació.
 • Calderes de vapor i fluid tèrmic.
 • Cremadors.
 • Combustió i tipus de combustibles.
 • Cremadors per etapes, progressius i moduladors.
 • Regulació i control.
 • Manteniment i reglaments.
 • Manteniment d'equips frigorífics en instal·lacions de condicionament d'aire. Tipus d'equips i instal·lacions. Diagnòstic d'avaries.
 • Exigències del manteniment: ITE 3 del RITE i IF 14 i IF 17 del RSIF.
 • Guia de la confecció d'un pla de manteniment preventiu.
 • Legionel·la.
 • Manteniment en instal·lacions de vapor.
 • Principis bàsics del vapor.
 • Circuit típic d'una instal·lació de vapor i condensat.
 • Factors que afecten el manteniment. Disseny dels sistemes de vapor i condensació.
 • Manteniment preventiu.
 • Anàlisi dels gasos de combustió en calderes.
 • Anàlisi de la conductivitat de l'aigua de calderes i condensació.
 • Detecció de fuites.
 • Termografia infraroja.
 • Manteniment d'equips de control i drenatge.
 • Exemples pràctics.
 • Estudi d'optimització energètica en instal·lació de vapor.
 • Manteniment d'instal·lacions contra incendis.
 • Sistemes de detecció i alarma.
 • Equips, mitjans i sistemes d'extinció segons l'origen i els tipus de foc.
 • Xarxes d'abastament d'aigua. Dipòsits.
 • Centrals. Sirenes. Detectors òptics, iònics i termovelocimètrics.
 • Extintors i mànegues.
 • Ruixadors automàtics (sprinklers). Columna seca. Hidrants.
 • Normativa i legislació. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
 • Manteniment de filtres de desbast.
 • Dipòsits de recepció i bombeig.
 • Manteniment de sistemes de decantació.
 • Instal·lacions mecàniques. Seguretat industrial i els seus reglaments. El manteniment i les inspeccions periòdiques d'equips de pressió, instal·lacions tèrmiques en edificis, gasos combustibles i emmagatzematge de productes químics.                   
 • Identificació de riscos. Atmosphere Explosible (ATEX), treball en alçada i espais confinats.
 • Els permisos de treball en zones ATEX.
 • Adequació d'equips en zones ATEX.
 • Certificacions especials. Documentació.
 • Cas pràctic: accidents en treballs de soldadura.
 • Manteniments incorrectes.
 • Normativa de seguretat industrial: diagnòstic, problemes, oportunitats, recomanacions i desviacions legals més freqüents. Gestió operativa i estratègica.
6 ECTS 15h
Projecte Final
El projecte final de postgrau es durà a terme durant el transcurs del programa amb sessions de seguiment i sota la tutela d'un tutor. El tema serà lliure, però es recomana que estigui vinculat a l'exercici professional del participant. Un cop finalitzades les classes, es realitzarà una exposició pública del treball.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest postgrau s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el postgrau pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Postgrau:
relation Cursos de formació contínua:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Alabern Morera, Xavier

  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Administració i Direcció d'Empreses per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE). Professor Titular d’Universitat del Departament d’Enginyeria Elèctrica de la UPC durant més de vint-i-cinc anys. Ha estat sotsdirector de relacions amb les empreses de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa  (ETSEIAT) de la UPC.
Professorat
 • Abad Baig, Ferran

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Enginyeria Clínica per la UPC. Actualment, és Director de Desenvolupament de Veolia, a Catalunya. Acumula una experiència de 20 anys en empreses de diferents àmbits de l'enginyeria: edificació, manteniment clínic, operació i manteniment industrial, eficiència energètica, processos de tractament d'aigua i energies renovables.
 • Alcalá Gómez, Juan Gabriel

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). En l'actualitat treballa a la Compañía Española de Laminación, S.L (CELSA)
 • Amagat Arimany, Carles
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Superior de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Treballa a l'empresa Segurifoc, S.L, com a Responsable Tècnic. És Membre del Consell Administratiu. Assessora i dona formació a clients de primera i segona intervenció en protecció contra incendis (PCI).
 • Aragón Campos, Felipe
  Veure perfil a Linkedin
  Tècnic en manutenció d'equips Industrials de la Universitat de Santiago de Xile. Estudis d'enginyeria mecànica a la Universitat de Santiago de Xile. Analista de vibracions certificat ISO 18.436-2 Categoria III. Formador en anàlisi de vibració, alineació làser, equilibrat de rotors industrials i, muntatge i desmuntatge de rodaments. Fundador i director de VIBROANALISIS SL, empresa dedicada a el desenvolupament de l'manteniment predictiu industrial.
 • Arqués Patón, Josep Lluis

  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Programa de Direcció General a IESE Business School. Ha ocupat el càrrec de Director de Tecnologia i Gestió, Director de Tecnologia i Manteniment, Director Tècnic en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), i Assessor en Material Rodant i Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) a l'empresa IDOM. Actualment col·labora com Expert Tècnic a l'Empresa Nacional de Acreditación (ENAC), en temes de seguretat i tecnologies ferroviàries.
 • Ballesteros Robles, Francisco
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Manteniment i Analista de Vibracions CAT III. Líder de vendes de fiabilitat per a Espanya i Portugal a l'empresa Emerson. Treballa en el món del monitoratge de condicions i el manteniment predictiu des de 1997. Professional de vendes en Gestió de productes, vendes, màrqueting i formació de Content Management System (CMS). Escriptor de ponències tècniques, ponent en conferències de manteniment i professor en cursos avançats de manteniment per a la indústria i la universitat.
 • Barrena Conejero, Elías
  Veure perfil a Linkedin

  Diplomat en Enginyeria Tècnica Electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Programa de Postgrau en Manteniment d'Equips i Instal·lacions a la UPC School. Responsable de Manteniment Preventiu i Instal·lacions Generals de la unitat Celsa 2-3, en la Compañía Española de Laminación, S.L (CELSA)

 • Benitez Cortes, Ricardo
  Veure perfil a Linkedin
  Màster en Enginyeria del Manteniment per la Universitat Politècnica de València (UPV). Enginyer Mecànic de la Universitat Autònoma d'Occident de Colòmbia. Analista de vibracions categoria III pel Mobius Institute. Actualment treballa com a Enginyer de Manteniment Predictiu en R-Care Reliability Espanya. Acumula una experiència de més de 16 anys en tècniques de monitorització de condició remot i offline, fiabilitat, lubricació i manteniment de precisió en diversos sectors industrials d'Amèrica Llatina i Europa.
 • Blasco Chabert, Marc
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Facility Management per IESE Business School. Fundador, Propietari i Gerent de l'empresa Simbioe Facility Management. Membre de la Junta Directiva i Delegat a Catalunya de Facility Management International Association. Més de 15 anys d'experiència en l'àmbit nacional i internacional en projectes de serveis, auditories, implantació d'eines informàtiques per la gestió i control de serveis, eficiència de processos i gestió d'actius. Ponents en diversos màsters i postgraus des de l'any 2001 a Barcelona i Madrid.
 • Cabaco Caballé, Ismael

  Llicenciat en Màquines Marines per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Responsable de la Unitat de Negoci de Serveis, especialitzats en la lubricació industrial des de 1999 de l'empresa Lubritec, S.A.
 • Camps Segarra, Miquel

  Enginyer tècnic industrial especialitat en automàtica i electrònica industrial. Responsable de projectes i Servei d'Atenció al Client de Sistel Control S.L. Experiència de catorze anys en projectes d'automatització per empreses del sector farmacèutic.
 • Carpio Riera, Josep
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), especialitat elèctrica. Director Tècnic a l'empresa de fabricació de grups electrògens Electra Molins, S.A. Acumula una experiència de més de 20 anys en disseny, construcció, posta en marxa i manteniment d'instal·lacions industrials amb grups electrògens.
 • Cemeli Duran, Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte Tècnic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Master En Incendis I Protecció Civil. Safety Engineering per la UPC. Diplomat CFPA EUROPE nº E/17/F-TC/981 per Cepreven. Actualment tècnic del Servei de Prevenció - DGPEIS Bombers de la Generalitat de Catalunya.
 • Chen, Huang
  Veure perfil a Linkedin
  Màster en Fonaments de la Ciència de Dades per la Universitat de Barcelona (UB). Actualment treballa a Accenture com a Senior Data Scientist, amb experiència laboral en múltiples indústries que inclouen salut, automòbil, aeroespacial, universitat, PAM, IT, departaments governamentals.
 • Coduras Martínez, Óscar
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Economia, Empresa i Finances per la Universidad Camilo José Cela (UCJC). Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB). Director del Màster Universitari en Administració i Direcció d'Empreses de l'Euncet Business School (UPC). Coordinador del Grau CTEF de l'Euncet Business School (UPC). Consultor d'empreses. Assessor d'empresa familiar.
 • Consola Frances, Julio Maria
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyeria en Electrònic Industrial a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de Terrassa. Més de 30 anys d'experiència en empreses industrials i d'IT / Consultoria. Col·laboracions en diferents programes de postgraus (UPC, MIT, IQS, ...) Actualment liderant un programa Digital Twin en un important client de Defensa, incloent el desplegament de MES / MOM, APS i Additive Manufacturing Competence Center. Experiència en el foment de la innovació i la transformació digital en moltes indústries i països, és a dir, Dinamarca, França, Alemanya, Aràbia Saudita, Oman, Bolívia, Colòmbia, EE. UU.
 • Dai Shang, Cristina

  Llicenciada en Enginyeria Superior de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Programa de Desenvolupament Executiu per l'IE Business School. Més de 5 anys d'experiència com a consultora a Accenture Digital amb focus en projectes de Transformació Digital i Innovació, des de Nous Serveis Digitals fins a Internet of Things. Experiència en indústries d'Automoció, Transport i Farma.
 • de Gea Rodríguez, Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Ciències Químiques l'any 1986. Màster en Business Administration per l'Escola d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE) l'any 1999. Màster Especialista en Atmòsferes Explosives (ATEX) per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) a l'any 2015. En l'actualitat és Director de l'empresa ATEXPREVEN. Membre del Comitè Europeu CEN/CN 305 WG3 i Membre del Comitè Nacional AEN/CTN 163.
 • de Ramos Pons, Albert
  Veure perfil a Linkedin

  Llicenciat en Enginyeria Elèctrica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Instal·lacions en Edificis per la UPC School. Postgrau en Lighting Design per la UPC School. Responsable Tècnic de la Divisió de Lighting de Benito Urban & Novatilu, empresa líder en fabricació de productes en il·luminació exterior a Catalunya. Coordinador del Curs en Noves Tendències en il·luminació exterior per la Diputació de Barcelona. Membre del Grup de Treball d'il·luminació del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya (EIC). Acumula una experiència de més de 10 anys en la gestió d'instal·lacions d'il·luminació.

 • Expósito Ruiz, Carlos Alejandro

  Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Delegat Comercial a Lacroix Sofrel.
 • Faro Ruiz, David
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic de Telecomunicacions per la Universitat Ramon Llull. Amb més de 30 anys d'experiència en el sector de manteniment. Màster en Manteniment Industrial i Tècniques de Diagnòstic. Instructor certificat ISO 18436 pel Mobius Institute. Membre de l'Associació Espanyola del Manteniment (AEM) amb responsabilitats de secretari als Comitès d'Enginyeria Química i Procés i Fiabilitat en Mantenimient. Des de 2017, és Chief executive order (CEO) i Fundador de la companyia IntegraPdM, que té l'objectiu de convertir-se en una referència com a entitat de formació certificada de tècniques predictives i fiabilitat.


 • Fernández Royo, Álex

  Diplomat en Enginyeria Tècnica Naval per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Empresa IENDE, S.L. Enginyer d'assajos no destructius. Soci fundador.
 • Ferrer Guiteras, Jordi

  Llicenciat en Ciències Químiques. Diplomat en Medi Ambient. En l'actualitat treballa a l'empresa Depuració i Tecnologia de l'Aigua, S.L (Depurtech), com a Cap de Departament d'Enginyeria i Apoderat, realitzant tasques de tècnic comercial.
 • Gamino Garcia, Arkaitz

  Enginyer Informàtic. Màster en Ciberseguretat de la Informació. Amb més de 15 anys d'experiència en Ciberseguretat Industrial. ICS Manager. Investigador en Tecnalia i Director de l'àrea de Ciberseguretat Industrial d'ITS. He participat i liderat projectes internacionals orientats a la protecció d'infraestructures crítiques i empreses industrials, cobrint tota la cadena de valor des de la governança, passant pel disseny i arquitectures de les xarxes industrials, implantació de tecnologia específica de Ciberseguretat industrial i acabant en el monitoratge IT / OT.
 • García Crespillo, Francisco Javier

  Llicenciat en administració d'empreses i enginyeria industrial. Responsable de l'equip de Management Consulting Sourcing & Procurement a Accenture Iberia. És un professional d'adquisicions amb més de 10 anys d´experiència en diferents rols amb enfocament en la transformació del model d'adquisicions, la gestió de relacions amb els proveïdors i les iniciatives d'optimització de costos, inclosa la definició de processos i la implementació de sistemes. Té experiència en Departaments d'Adquisicions com a Global Category Manager obtenint resultats notables en la gestió de diferents categories de despesa, incloent MRO.
 • Garrido Lledó, Roberto

  Doctor en Química per la Universitat d'Alcalà (UAH). Màster en Química Inorgànica Molecular per la Universitat Autònoma d'Alcalà (UAH), i Universitat Autònoma de Madrid (UAM). Posteriorment, va treballar al departament d'R+D per al desenvolupament de noves formulacions d'olis lubricants, hidràulics i fluids de tall. Actualment treballa per a C.C.Jensen com a especialista d'oli. Acumula una experiència de més de 9 anys en R+D+I, a més de 5 anys en l'estudi d'anàlisis de tendències d'olis per implementació de plans d'acció preventiu/correctiu.
 • Gonzalo García, Carlos

  Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Membre de la Comissió Assessora del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE). Conseller de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L, Director Tècnic de Gas Natural Itàlia i altres càrrecs en el Grup Gas Natural Fenosa. Professor i examinador d'instal·ladors de gas, a Espanya, Mèxic, Equador i altres països llatinoamericans.
 • Grande Gámez, José María

  Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Fa 20 anys que treballa en el sector de la Seguretat Industrial a l'empresa TÜV Rheinland Iberica. Des de fa més de 5 anys com a Director Tècnic d'Electrotècnia. És Professional Certificat en Mesura i Verificació (CMVP), segons el International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP) d'Efficiency Valuation Organization (EVO). Dins de la seva àrea de responsabilitat, actualment, lidera grans projectes tant elèctrics (Baixa tensió, Alta tensió, Atmòsferes Explosives) com d'eficiència energètica.
 • Grau Mur, Ramon
  Veure perfil a futur.upc
  Titulat en Marina Civil secció Màquines Navals, Doctor en Marina Civil. Professor a temps complet a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment com a professor Titular d'Universitat a més de secretari acadèmic de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB), anteriorment com Oficial de Màquines de la Marina Mercant.
 • Hermosilla Vaquero, Juan

  Experiència de dos anys en Gestió de Sistemes de Manteniment i Consultoria.
 • Juliench Sáenz-López, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic en Electrònica Industrial. Màster en Mecatrònica Industrial. En l'actualitat treballa a l'empresa Tecnotrans Bonfiglioli, S.A, com a Responsable de l'Àrea Customer Application Engineer.
 • Martín Barcóns, Moisès

  Enginyer Tècnic en Màquines Elèctriques. Actualment, treballa com a Director Tècnic a l'empresa Polylux, SA. És Membre del Comitè Tècnic de Normalització CTN 201/SC 96.
 • Moreno Llagostera, Hipòlit
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster in Business Administration (MBA) per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE). Process Kaizen Engineer en les àrees de Lean Manufacturing, Maintenance, Quality and Problem Solving. Actualment CEO de la empresa Amac Automotive Solutions i membre de diferents juntes directives de vàries associacions empresarials. Més de 20 anys d'experiència en l'entorn de l'enginyeria i gestió d'empreses.
 • Ortí i Llop, Josep
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Programa de Dirección General (PDG) per l'IESE Business School. President del comitè d'edificis de l'Associació Espanyola del Manteniment (AEM), i membre de la junta directiva de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM). Director corporatiu de Consultoria de l'edificació i Serveis Digitals de JG Ingenieros.
 • Ortuño Juárez, Jorge
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial, especialitat elèctrica, per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és Director d'Enginyeria i Serveis en Tecnotrans Bonfiglioli, S.L. Filial del grup per a Espanya i Portugal dedicada a solucions i serveis d'accionaments mecatrònics eficients, motion i Industrial Internet of Things (IoT). Ha liderat equips multidisciplinaris per al desenvolupament del negoci Mechatronics & Motion Systems, desenvolupant Projectes estratègics i Serveis (Life Cycle Service com manteniment, IIoT, qualitat de xarxa).
 • Riba Esteve, Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Soci-fundador d'Innovae, empresa tecnològica amb més de 16 anys d'experiència desenvolupant solucions basades en realitat augmentada i realitat virtual; dirigeix l'oficina de Catalunya, encarregant-se de l'expansió de la companyia. Assessor acreditat per la Generalitat de Catalunya en la implantació de projectes d'indústria 4,0. És professor en el Màster de Direcció Avançada de Plantes Industrials de la Universitat de Girona (UdG).
 • Roig Taramón, Ismael

  Tècnic en electrònica industrial. Cursos de formació post-acadèmica en software Eplan, programació d'autòmates i comunicacions (Profinet, CANopen, modbus, Ethernet TCP). Tècnic comercial a l'empresa Weidmüller, S.A. Experiència de més de 25 anys en el sector industrial desenvolupant tasques de programació i postes en marxa de Controladors Lògics Programables (PLC's), disseny i càlcul d'armaris i instal·lacions elèctriques industrials. Ha treballat en importants empreses del sector com ThyssenKrupp, Sew, Schneider Elèctric. Membre del comitè tècnic 'Industry 4.0' a Weidmüller, S.A.
 • Rubio Uceda, Sergio
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Elèctric. Màster en Enginyeria de l'Energia per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Expert en instal·lacions de Baixa Tensió acreditat per Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), amb Certificació Professional CP-EBT20016005. Product Manager en Smilics Technologies, S.L.
 • Sempere Ventura, Jordi

  Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment Director Tècnic de l'empesa VYC Industrial. Membre de l'Associació de Gestors de Manteniment (AGEM), i col·legiat al Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials Barcelona (CETIB). Experiència de més de 15 anys en el sector de l'energia tèrmica, l'eficiència energètica i el manteniment. Col·laboracions en programes de formació de la UPC School.
 • Serra Cabañas, Joan

  Enginyer superior de telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Acumula més de 20 anys d'experiència treballant a la consultora Accenture, principalment en projectes de tecnologia de sistemes en les àrees de producció, logística i manteniment. Ha treballat en diversos països d'Europa, Estats Units i Sud-amèrica, participant en projectes per a empreses globals líders, Actualment és director principal d'Accenture i lidera la pràctica de 'Industry X.0' per al sector Farmacèutic a Espanya i Portugal assessorant empreses en els seus programes de transformació digital en l'àrea d'Industry 4.0.
 • Serrano García, Roberto

  Project Manager amb experiència en tecnologies mòbils, portàtils i conscients del context i un registre d'èxit que aporta una visió creativa i pensament crític als reptes tècnics en les àrees de la transformació, de la mà d'obra amb solucions idònies per a propòsits (mòbils, wearables, i Tecnologies XR).
 • Solas Adell, Eduardo

  Perit Industrial Mecànic per l'Escola d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa. Assessor Especialista en Climatització i Refrigeració. Professor de formació per a l'obtenció dels Carnets del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), manipulador de gasos frigorífics i cursos de formació per a empreses
 • Soler Puig, Carles
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster in Business Administration per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE). La major part de la seva trajectòria professional l'ha desenvolupat ocupant funcions de direcció en empreses de serveis tecnològics. Actualment, és Director de Casiopea Robotics, consultoria estratègica en robòtica col·laborativa i de serveis, i President de la Fundació educaBOT, un projecte dedicat a la promoció de la tecnologia i l'enginyeria a través de competicions de robòtica.
 • Sust Farriol, Cristina
  Veure perfil a Linkedin
  Grau d'Enginyeria en Tecnologies Industrials per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster Universitari en Tecnologies Industrials (UPC). Màster Universitari en Desenvolupament d'Aplicacions Mòbils a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Actualment és responsable de digitalització de NIUKO Technologies. Experiència liderant projectes Indústria 4.0 al sector farmacèutic.
 • Torrell Martínez, Francesca
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyera Superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials (Engiplant) per la UPC School. Consultora en Gestió del Manteniment. Membre de l'Institut Lean Management d'Espanya.
 • Torrent Gelmà, Miquel
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Especialitat Mecànica. Responsable I+D Construcciones Mecánicas Llamada S.L. Professor del Departament de Mecànica de Fluids de la UPC. Experiència de 25 anys en empreses del sector oleohidràulica, deformació metàl·lica i robotització. Membre de la CATMech.
 • Trabalón Carricondo, Cristóbal
  Veure perfil a Linkedin

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer Tècnic Industrial en Electricitat i en Mecànica (UPC). Llicenciat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Àrbitre de el Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC). Membre junta directiva de l'Associació Espanyola de Manteniment (AEM). Director Grup de treball Seguretat Industrial dels EIC. Experiència de 30 anys en direcció de projectes i en manteniment. Responsable d'Enginyeria Legal en Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Autor de "Manteniment legal" i "Construcció legal" d'editorial TEBAR.

 • Vizcaino Recio, Francisco

  Enginyer de Telecomunicacions i Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Experiència de 30 anys dirigint empreses de distribució d'energia elèctrica (Endesa, SLF, DEBBSA, Tydesa), en el camp de l'explotació, el manteniment i la construcció d'instal·lacions elèctriques d'Alta, Mitja i Baixa tensió.

Entitats col·laboradores

Sortides professionals

 • Cap de manteniment.
 • Tècnic de manteniment.
 • Facility manager.
 • Asset manager.
 • Projectista d'instal·lacions.

Testimonis

Testimonis

En el moment en què vaig decidir cursar el postgrau havia estat recentment nomenat cap de manteniment. M'iniciava en noves responsabilitats i vaig trobar que, sens dubte, el contingut del postgrau era el que millor s'adaptava a les meves noves necessitats: obtenir un coneixement tècnic i profund sobre el manteniment industrial que m'ajudés a desenvolupar les meves funcions. Haver-lo cursat ha estat una gran oportunitat, d'una banda per introduir-me d'una forma detallada en el manteniment industrial i d'instal·lacions, i per l'altra, per l'enriquiment que suposa el fet de conèixer persones del sector i compartir amb elles experiències professionals. La formació m'ha permès descobrir que darrere del que s'entén com a manteniment industrial existeix una veritable ciència i estudi fruit de molts anys d'experiència de professionals i empreses. Al meu dia a dia puc subscriure que m'ha ajudat a aplicar i defensar una metodologia de treball sobre el manteniment amb èxit. Durant la formació vaig realitzar com a projecte un pla de manteniment eficient del sistema de tractament automàtic d'equipatges de la Terminal T1 de l'aeroport de Barcelona-El Prat. En grans instal·lacions com aquesta, la gestió acurada del manteniment és clau per aconseguir un resultat satisfactori, tant pels gestors del servei com pels milers de persones que en fan ús.

Carlos Martínez, Cap d'Operació i Manteniment a Vanderlande Industries

Després de 12 anys com a enginyer de millores de planta, em van oferir el lloc de Responsable de Manteniment Preventiu i Instal·lacions Generals. Vaig triar el postgrau per preparar-me per assumir aquest nou repte, ja que el curs desenvolupava totes les àrees de responsabilitat que assumia amb el nou càrrec. Puc aplicar al 100% tots els continguts tractats al postgrau i el meu nivell de competències en els diferents tipus d'instal·lacions és molt millor, tant a nivell tècnic com de gestió. L'equip de direcció del meu projecte va ser especialment professional, proper i molt orientat a la millora. A més a més, amb diversos companys segueixo en contacte i compartim dubtes i millores sobre el manteniment. El bloc de les visites em va semblar especialment interessant, de fet, organitzem una visita a l'empresa en la qual treballo, Celsa Group.

Elías Barrena, Cap de Manteniment Preventiu i Instal·lacions Generals C2 i C3 a Celsa Group

Testimonis<
La nostra feina com a gestors va més enllà del manteniment pur per transformar-se en una funcionalitat que ha d'aportar valor a les organitzacions. Volia donar resposta a aquest repte professional i per això vaig formar-me amb aquest postgrau. Va ser un encert. Vaig rebre una visió 360° del manteniment en tots els seus vessants i capacitació per afrontar la gestió dels diferents actius amb seguretat i garanties. Aquesta formació m'ha aportat un canvi de visió radical: deixem de ser una despesa per transformar-nos en àrees funcionals que poden generar ingressos o reforçar la missió i visió de la nostra empresa. En finalitzar el curs sentiràs que hi ha un abans i un després i sortiràs amb la "motxilla" carregada de noves competències.

Llorenç Farré, Maintenance Engineer a Palex Medical SA

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 707 31 32
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar