Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.
Informació sobre la política de cookies

continuar
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Manteniment d'Equips i Instal·lacions
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Programa

Informació edició 2019-20
L'edició 2019-20 d'aquest postgrau ja ha començat. En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.
Edició
21a Edició
Crèdits
28 ECTS (237 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Català / Espanyol
Preu
4.200 €
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Propera edició
Octubre 2020
Horari
Dimarts: 18:00 a 21:00
Dijous: 18:00 a 21:00
Observacions a l'horari.
Lloc de realització
Campus UPC Terrassa - Edifici CITM
C/ de la Igualtat, 33
Terrassa
Per què aquest programa?
L'adequat manteniment d'equips i instal·lacions industrials comporta la prèvia i correcta implementació d'aquests, així com la seva gestió, tant pel que fa referència a les persones que els manipulen com a la part tècnica. En el curs s'exposen les condicions necessàries que han de complir per a un funcionament adequat dels equips, així com les diferents tècniques de manteniment associades a cada un d'ells.

El tècnic de manteniment ha de tenir un coneixement global sobre instal·lacions industrials i disposar de les tècniques per a la prevenció i la resolució ràpida i eficaç de les avaries i alhora saber-les gestionar.

El postgrau en Manteniment d'Equips i Instal·lacions s'ha fet pensant en tots els professionals que, un dia o un altre, s'han trobat sense resposta davant de problemes com a conseqüència de la manca de formació en manteniment. Des d'aquest curs ens adrecem als enginyers que treballen en aquesta àrea i que volen especialitzar-s'hi.

El sector industrial està mancat d'experts amb capacitats prou àmplies per fer front a les dificultats del dia a dia en temes de manteniment. I hi ha moltes empreses que es fixen en aquest postgrau com una bona solució per resoldre la problemàtica del manteniment.

Un dels valors d'aquest postgrau és el ventall de docents que hi participen, tant professorat de la Universitat Politècnica de Catalunya com a professionals del sector, que ofereixen punts de vista enriquidors per solucionar problemes similars des de diferents vessants.
Objectius
 • Donar a conèixer els criteris per una bona gestió del manteniment, aplicables a tot tipus d'empresa (gestió econòmica, tècnica, de responsabilitat legal, administrativa, penal, gestió de persones, gestió assistida per ordinador, indicadors de la gestió, etc.)
 • Aplicar les diferents tècniques per poder aconseguir un bon manteniment, tant a instal·lacions industrials com a maquinària.
 • Conèixer els mitjans necessaris per implementar equips.
 • Resoldre de manera ràpida i segura les incidències que sorgeixin a les instal·lacions industrials.
 • Diagnosticar i prevenir avaries a les instal·lacions.
 • Obtenir una visió global de les instal·lacions industrials.
A qui va dirigit?
 • Enginyers, enginyers tècnics o graduats en enginyeria.
 • Tècnics i professionals de la indústria que vulguin especialitzar-se, en l'àmbit del manteniment industrial.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
5 ECTS 54h
Manteniment Industrial: Gestió del Manteniment
 • Definició de manteniment.
 • Mètodes de manteniment.
 • Manteniment preventiu, predictiu i correctiu.
 • Fiabilitat, manteniment i disponibilitat dels equips i les instal·lacions.
 • Influència del disseny en els costos de manteniment.
 • Processos de millora. Resolució de problemes. Casos pràctics.
 • Gestió tècnica del manteniment. Eficiència. Casos pràctics.
 • Gestió econòmica del manteniment. Comptabilitat analítica. Innovació. Casos pràctics.
 • Introducció a la gestió del manteniment. Programa de manteniment. Indicadors (SLA i KPI'S)
 • Dimensionat d'equips. Gestió Energètica.
 • Visió pràctica d'una GMAO (Gestió del Manteniment Assistida per Ordinador). Projecte d'explotació. Control de magatzem. Consums.
 • Gestió d'un magatzem de recanvis
 • Implantació d'un sistema de manteniment productiu total (TPM). Fases d'implantació. Canvis organitzatius que comporta. Resultats d'una implantació eficaç.
 • Manteniment externalitzat.
 • Impacte econòmic del manteniment i altres costos de producció. El commissioning: El recommissioning. Exemples pràctics. Gestió avançada d'ordres de treball.
 • La responsabilitat en l'àmbit del manteniment en els seus vessants: civil, penal i administratiu.
 • Gestió de persones:
  • Configuració d'equips idonis.
  • Liderar persones.
  • El canvi en l'organització.
 • Cas pràctic: Influència del manteniment en els resultats d'una multinacional.
5 ECTS 54h
Manteniment d'Instal·lacions i Mitjans Elèctrics
 • Mesures i filtratge de pertorbacions a la xarxa elèctrica.
 • Manteniment d'instal·lacions de AT y MT: Subestacions i línies.
 • Transformadors industrials. Connexió d'instal·lacions a terra.
 • Termografia. Interpretació de resultats.
 • Xarxa de distribució elèctrica en BT. Estructura i funcions. Característiques dels dispositius d'interrupció i protecció. Limitació de corrent. La filiació.
 • Selectivitat: selectivitat amperimètrica, cronomètrica i lògica. Distàncies de seguretat. Problema exemple.
 • Verificació d'avaries (diferencials, aïllaments, connexions a terra, etc...)
 • Analitzador de xarxes. Pertorbacions. Seguretat.
 • Tècniques i components de connexió. Sistemes de marcatge. Eines.
 • Manteniment d'equips electrògens.
 • Transformadors de petita potència. Filtres.
 • Manteniment de motors i generadors.
 • Instal·lacions de variadors de freqüència. Aplicacions. Manteniment.
 • Problemes i solucions en la interacció de la xarxa elèctrica, variadors de freqüència i accionaments. Efectes i defectes produïts per l'ús de variadors de freqüència tant des del punt de vista de la xarxa de la que s'alimenten com de l'accionament que controlen. Problemes, diagnosis i possibles solucions.
 • Manteniment d'equips d'enllumenat de seguretat i emergència.
 • Sistemes d'automatització bàsica: PLC's HMI, Scada, xarxes de control i bus de camp. Avaries. Pràctiques.
 • Internet 4.0 Aplicació pràctica: connectar al "cloud".
 • Revisió d'instal·lacions. Normativa. Punts de revisió.

 

4 ECTS 39h
Manteniment d'Instal·lacions i Mitjans Mecànics
 • Elements i sistemes mecànics. Mecanismes i modes de fallada.
 • Anàlisi causa-arrel.
 • Lubricació. Fonaments. Propietats i tipus de lubricants. Tècniques analítiques aplicables als olis industrials: espectrometria, ferrografía, recompte de partícules. Assajos fisicoquímics bàsics: viscositat, punt d'inflamació, contingut en cendres, alcalinitat i acidesa, contingut d'aigua, rigidesa dielèctrica.
 • Interpretació d'informes reals d'anàlisi de laboratori de lubricació. Actualització i execució del pla de lubricació en una planta d'envasat de begudes. Estudi de resultats reals basats en les ratis de control establertes (KPI).
 • Manteniment de tancaments mecànics.
 • Manteniment d'engranatges.
 • Manteniment d'acoblaments.
 • Manteniment de corretges.
 • Manteniment de sistemes de suport d'eixos: rodaments.
 • Manteniment de sistemes de suport d'eixos: coixinets de fricció.
 • Aplicació de tècniques correctives en el manteniment mecànic: alineació d'eixos.
 • Aplicació de tècniques correctives en el manteniment mecànic: equilibratge de rotors.
 • Assajos no destructius (AND); inspecció visual, líquids penetrants, partícules magnètiques, assajos de fuites, corrents induïts, radiografia industrial, ultrasons (ultrasons convencionals, TOFD, phased array, emissió acústica, ones guiades). Casos reals de l'aplicació: sector ferroviari, sector energètic, sector aeronàutic, sector naval i automoció.
 • Aplicació de l'anàlisi de vibracions en el diagnòstic d'avaries mecàniques. Signes i fallades en components de màquines; eixos, rotor/estator, rodaments, coixinets, engranatges, politges, pales, àleps.
 • Revisió del diagnòstic de causes de vibració: desequilibri, desalineació, marges, excentricitat, frecs, eix plegat, ressonàncies.
 • Parametrització de modes de fallada per a diferents tipus de màquina. Motors, bomba, ventiladors, compressors.
 • Metodologia i guia pràctica per a la resolució d'avaries mitjançant anàlisis de vibracions.
 • Exemples i casos pràctics d'anàlisis i diagnòstic.
 • Sessió pràctica de laboratori.
3 ECTS 27h
Manteniment d'Instal·lacions Hidràuliques, Pneumàtiques i Especials
 • Oleohidràulica
  • Transmissió d'energia oleohidràulica.
  • Avantatges i inconvenients enfront altres tipus de transmissions.
  • Principals components i connexió.
  • Bombes oleohidràuliques. Simbologia.
  • Circuits convencionals.
  • Oleohidràulica proporcional.
  • Càlculs i exercicis.
  • Especificacions i característiques dels fluids oleohidràulics.
  • Guia de la instal·lació de circuits oleohidràulics.
  • Seguretat en sistemes oleohidràulics: exercicis de situacions perilloses. UNE-EN 982.
  • Guia de manteniment preventiu en instal·lacions oleohidràuliques.
  • Diagnòstic i detecció de problemes. Solucions.
  • Normativa i reglamentació general. ISO, CETOP.
  • Condicionament de l'oli.
  • Efectes de la contaminació en els sistemes oleohidràulics CETOP RP70-ISO 4406.
  • Filtres en sistemes oleohidràulics.
  • Bescanviadors de calor.

 • Pneumàtica
  • Transmissió d'energia pneumàtica.
  • Avantatges i inconvenients enfront altres tipus de transmissions.
  • Principals components i connexions. Simbologia.
  • Compressors.
  • Pneumàtica convencional i proporcional.
  • Càlculs i exercicis.
  • Seguretat en sistemes pneumàtics: exercicis de situacions perilloses. UNE-EN 983.
  • Guia de manteniment preventiu en instal·lacions pneumàtiques.
  • Diagnòstic i detecció de problemes. Solucions.
  • Normativa i reglamentació general. ISO, CETOP.
  • Condicionament de l'aire.
  • Sala de generació de l'aire comprimit: refrigeració i assecat.
  • Distribució de l'aire comprimit.

 

5 ECTS 48h
Manteniment d'Instal·lacions de Producció de Calor, Fred Industrial, Aigua Calenta Sanitària, Contra Incendis i Tractament d'Aigües
 • Manteniment d'instal·lacions de gas.
 • Components de les instal·lacions de gas.
 • Criteris de disseny i situació de las canonades, elements i accessoris.
 • Predimensionat de les instal·lacions de gas.
 • Dipòsits fixes i mòbils de GLP (Gas Liquat del Petroli).
 • Manteniment de les instal·lacions de gas en locals comercials i indústries.
 • Normativa i reglamentació.
 • Manteniment de sales de calderes.
  • Descripció dels tipus de calderes.
  • Calefacció i aigua calenta sanitària
  • Calderes convencionals: baixa temperatura i condensació.
  • Calderes de vapor i fluid tèrmic, etc.
  • Cremadors.
  • Combustió i tipus de combustibles.
  • Cremadors per etapes, progressius i moduladors.
  • Regulació i control.
  • Manteniment i reglaments.
 • Manteniment d'equips frigorífics en instal·lacions de condicionament d'aire. Tipus d'equips i instal·lacions. Diagnòstic d'avaríes.
  • Exigències del manteniment:
                A) ITE 3 del RITE
                B) IF 14 i IF 17 del RSIF
  • Guía de la confecció d'un pla de manteniment preventiu.
  • Legionel·la.
 • Manteniment en instal·lacions de vapor:
  • Principis bàsics del vapor.
  • Circuit típic d'una instal·lació de vapor i condensat.
  • Factors que afecten al manteniment: disseny dels sistemes de vapor i condensació.
  • Manteniment preventiu.
  • Anàlisi dels gasos de combustió en calderes.
  • Anàlisi de la conductivitat de l'aigua de calderes i condensació.
  • Detecció de fuites.
  • Termografia infraroja.
  • Manteniment d'equips de control i drenatge.
  • Exemples pràctics.
  • Estudi d'optimització energètica en instal·lació de vapor.
 • Manteniment d'instal·lacions contra incendis.
  • Sistemes de detecció i alarma.
  • Equips, mitjans i sistemes d'extinció segons l'origen i els tipus de foc.
  • Xarxes d'abastament d'aigua. Dipòsits.
  • Centrals. Sirenes. Detectors òptics, iònics i termovelocimètrics.
  • Extintors i mànegues.
  • Ruixadors automàtics (sprinklers). Columna seca. Hidrants.
  • Normativa i legislació. Codi Tècnic de l'Edificació.
 • Manteniment de filtres de desbast.
  • Dipòsits de recepció i bombeig.
  • Manteniment de sistemes de decantació.
 • Instal·lacions mecàniques. Seguretat industrial i els seus reglaments. El manteniment i les inspeccions periòdiques segons reglament d'equips de pressió, reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis, reglament de gasos combustibles i reglament d'emmagatzament de productes químics.                   
 • Identificació de riscos: ATEX, treball en alçada, espais confinats.
  • Els permisos de treball en zones ATEX.
  • Adequació d'equips a les zones ATEX.
  • Certificacions especials. Documentació.
  • Cas Pràctic: accidents en treballs de soldadura.
  • Manteniments incorrectes.
 • Normativa de seguretat industrial: diagnòstic, problemes, oportunitats, recomanacions i desviacions legals més freqüents. Gestió operativa i estratègica.
6 ECTS 15h
Projecte
Es realitzarà un projecte o treball de fi de programa.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.
Oferta modular
Aquest postgrau s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el postgrau pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Postgrau:
relation Cursos de formació contínua:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Alabern Morera, Xavier
  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE.
Professorat
 • Abad Baig, Ferran
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Postgrau en Enginyeria Clínica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment és Director de Desenvolupament de Veolia a Catalunya. Acumula una experiència de 20 anys en empreses de diferents àmbits de la enginyeria: edificació, manteniment clínic, operació i manteniment industrial, eficiència energètica, processos de tractament d'aigua i energies renovables.
 • Alabern Morera, Xavier
  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE.
 • Alcalá Gómez, Juan Gabriel
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. A l'actualitat treballa a CELSA, Compañia Española de Laminación, S.L.
 • Amagat Arimany, Carles
  Enginyer Superior de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya. Treballa a l'empresa SEGURIFOC, S.L, com a Responsable Tècnic. Assessorament contra incendis a clients i formació PCI per a personal de primera i segona intervenció. És Membre del Consell Administratiu.
 • Arqués Patón, Josep Lluis
  Doctor Enginyer Industrial. Programa de Direcció General a IESE. Ha ocupat el càrrec de Director de Tecnologia i Gestió, Director de Tecnologia i Manteniment i Director Tècnic en FGC i Assessor en Material Rodant i RAMS a IDOM. Actualment col·labora com Expert Tècnic a ENAC (Empresa Nacional de Acreditación) en temes de seguretat i tecnologies ferroviàries.
 • Balcells Sendra, Josep
  Veure perfil a Linkedin
  Professor Titular del Departament d'Enginyeria Electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Director del Grup d'Electrònica Industrial Terrassa (TIEG).
 • Ballesteros Robles, Francisco
  Líder de vendes de fiabilitat per a Espanya i Portugal a Emerson. Treballa en el món de la monitorització de condicions i el manteniment predictiu des de 1997. Professional de vendes en Gestió de productes, vendes, màrqueting i formació de CMS. Escriptor de ponències tècniques, ponent en conferències de manteniment i professor en cursos avançats de manteniment per a la indústria i la universitat. Enginyer mecànic, màster en manteniment, analista de vibracions CAT III.
 • Blasco Chabert, Marc
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i Máster en Facility Management per La Salle International Business School. Fundador, Propietari i Gerent de Simbioe Facility Management. Membre de la Junta Directiva i Delegat a Catalunya de IFMA (Facility Management International Association). Més de 15 anys d'experiència a nivell nacional i internacional en projectes de serveis, auditories, implantació de eines informàtiques per la gestió i control de serveis, eficiència de processos i gestió d'actius. Ponents en diversos màsters i postgraus des de l'any 2001 a Barcelona i Madrid.
 • Cabaco Caballé, Ismael
  Llicenciat en Màquines Marines per la Universitat Politècnica de Catalunya a l'any 1997. Responsable de la unitat de negoci de serveis especialitzats en la lubricació industrial des de 1999 de l'empresa Lubritec, S.A.
 • Calvo Català, Germà
  Enginyer Industrial. Va ser Director Tècnic a l'empresa Cedisa de Terrassa i Cap de Formació i Responsable de Prevenció de Riscos Laborals a Celsa de Castellbisbal. Actualment treballa com a Formador en diverses empreses com: Port de Barcelona i València, Seat de Martorell, Renault a Sevilla, Sicma a Montcada, entre d'altres.
 • Carpio Riera, Josep
  Enginyer Industrial especialitat elèctrica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Director Tècnic a l'empresa de fabricació de grups electrògens Electra Molins, S.A.
 • Coduras Martínez, Óscar
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Doctor en Economia, Empresa i Finances per la Universitat Camilo José Cela. Director del Institut de Formació Directiva de Barcelona IFD.
 • Coll d'Arnaude, Alejandro
  Industrial Business Technology Manager a Esteve Pharmaceuticals. Experiència de 15 anys treballant com a programador i gestor de projectes d'automatització industrial i logística a GTD Enginyeria de sistemes i programari industrial, S.A. Ha estat durant 15 anys responsable d'enginyeria i manteniment en Laboratoris Dr. Esteve i 5 anys com Facility Manager a seu corporativa de Laboratoris Dr. Esteve.
 • de Gea Rodríguez, Xavier
  Llicenciat en Ciències Químiques a l'any 1986. Mba per ESADE a l'any 1999. Máster Especialista en ATEX per UPM a l'any 2015. A l'actualitat és Director de l'empresa ATEXPREVEN. Membre del Comitè Europeu CEN/CN 305 WG3 i Membre del Comitè Nacional AEN/CTN 163.
 • de Ramos Pons, Albert
  Llicenciat en Enginyeria Elèctrica per la UPC. Màster en Instal·lacions en Edificis per la UPC School, Postgrau en Lighting Design per la UPC School. Responsable de l'Àrea Tècnica de SECE, empresa líder en manteniment d'instal·lacions d'enllumenat públic a Catalunya. Coordinador del Curs en Noves Tendències en il·luminació exterior per la Diputació de Barcelona. Membre del Grup de Treball d'il·luminació del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Acumula una experiència de més de 10 anys en la gestió de instal·lacions d'il·luminació.
 • Domínguez Guarro, Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Ciències Químiques i Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental, amb un PDD per IESE, i nombrosos cursos i seminaris tècnics complementaris. Ha treballat com a Tècnic HSE en activitats públiques i privades. Actualment treballa com a Cap HSE en una consultora especialitzada en compliment legal HSE. Té 25 anys d'experiència en temes HSE, i especialment, en tot allò relacionat amb el compliment legal: normativa, auditories, consultoria, formació, etc.
 • Expósito Ruiz, Carlos Alejandro
  Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Delegat Comercial a Lacroix Sofrel.
 • Faro Ruiz, David
  Enginyer Tècnic de Telecomunicacions, Màster en Manteniment Industrial i Tècniques de Diagnòstic. Instructor certificat ISO 18436 pel Mobius Institute. Membre de l'Associació Espanyola del Manteniment (AEM) amb responsabilitats en el Comitè Executiu, àrea de formació i secretari del Comitè d'Enginyeria Química i Procés. Des de 2017 és CEO i Fundador de la companyia IntegraPdM que té l'objectiu de convertir-se en una referència com a entitat de formació certificada e integració de tècniques i tecnologies predictives.
 • Fernández Royo, Álex
  Diplomat en Enginyeria Tècnica Naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell a la Universitat Politècnica de Catalunya. Empresa IENDE,S.L. Enginyer d'assajos no destructius. Soci fundador.
 • Ferrer Guiteras, Jordi
  Llicenciat en Ciències Químiques. Diplomat en Medi Ambient. A l'actualitat treballa a l'empresa Depurtech, Depuració i Tecnologia de l'Aigua, S.L, com a Cap de Departament d'Enginyeria i Apoderat. Realitza tasques de tècnic comercial.
 • Garrido Lledó, Roberto
  Doctor en Química per la UAH. Màster en Química Inorgànica Molecular per la UAH i UAM. Actualment treballa per a C. C. Jensen com a especialista d'oli industrial. Acumula una experiència de més de 9 anys en R + D + I a més de 5 anys en l'estudi d'anàlisi de tendències d'olis lubricants i hidràulics en els sectors energètic i industrial.
 • Gonzalo García, Carlos
  Enginyer Tècnic Industrial. Associació Espanyola del Gas. President normativa d'instal·lacions de gas en edificis UNE 60670, 60601, altres. Membre de la comissió assessora del RITE. Conseller de Conaif-Sedigas Certificación. Director tècnic de Gas Natural Itàlia i altres càrrecs en el Grup Gas Natural Fenosa. Professor i examinador de instal·ladors de gas, a Espanya, Mèxic, Equador i altres països llatinoamericans.
 • Grande Gámez, José María
  Enginyer Tècnic Industrial, especialitat electrònica (UPC). Porta 20 anys treballant en el sector de la Seguretat Industrial a TÜV Rheinland Iberica, des de fa més de 5 anys com a Director Tècnic d'Electrotècnia. És Professional Certificat en Mesura i Verificació (CMVP) segons el Protocol Internacional IPMVP d'EVO. Dins de la seva àrea de responsabilitat actualment lidera grans projectes tant elèctrics (Baixa tensió, Alta tensió, ATEX) com d'eficiència energètica.
 • Grau Mur, Ramon
  Veure perfil a futur.upc
  Titulat en Marina Civil secció Màquines Navals, Doctor en Marina Civil. Professor a temps complert a l`'UPC des de 1991. Actualment com a professor Titular d'Universitat amés de secretari acadèmic de la Facultat de Nàutica de Barcelona, anteriorment com Oficials de Màquines de la Marina Mercant.
 • Juliench Sáenz-López, Jordi
  Enginyer Tècnic en Electrònica Industrial. Màster en Mecatrònica Industrial. A l'actualitat treballa a l'empresa Tecnotrans Bonfiglioli, S.A com a Responsable de l'Àrea Customer Application Engineer.
 • Martín Barcóns, Moisès
  Enginyer Tècnic en Màquines Elèctriques. Actualment treballa com a Director Tècnic a l'empresa Polylux, SA. Membre del Comitè Tècnic de Normalització CTN 201/SC 96.
 • Narbona Vicens, Sílvia
  Llicenciada en Farmàcia. Actualment és Operating Department Director, rol que inclou la responsabilitat de producció, manteniment, qualitat, validacions i qualificacions d'una unitat productiva estratègica de la planta. Acumula una experiència de més de 20 anys en l'entorn industrial del sector farmacèutic com a responsable de diferents àrees productives, de manteniment, gestió de projectes Industrials i d'excel·lència operacional.
 • Ortí i Llop, Josep
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. PDG per l'IESE. President del comitè d'edificis de l'Associació Espanyola del Manteniment (AEM), i membre de la junta directiva de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM). Acumula una experiència de més de 25 anys al sector del Commissioning i el Facility Management.
 • Ortuño Juárez, Jorge
  Enginyer Industrial, especialitat elèctrica, per la ETSEIT (UPC). Actualment és Director d'Enginyeria i Serveis en Tecnotrans Bonfiglioli, filial del grup per a Espanya i Portugal dedicada a solucions i serveis d'accionaments mecatrònics eficients, motion i IIoT. Ha liderat equips multidisciplinaris per al desenvolupament del negoci Mechatronics & Motion Systems, desenvolupant Projectes estratègics i Serveis (Life Cycle Service com manteniment, IIoT, qualitat de xarxa).
 • Roig Taramón, Ismael
  Tècnic en electrònica industrial. Cursos de formació post-acadèmica en software Eplan, programació d'autòmates i comunicacions (profinet, canopen, modbus, Ethernet TCP). Tècnic comercial a l'empresa Weidmüller, S.A. Experiència de més de 25 anys en el sector industrial desenvolupant tasques de programació i postes en marxa de PLC's, disseny i càlcul d'armaris i instal·lacions elèctriques industrials. Ha treballat en importants empreses del sector com ThyssenKrupp, Sew, Schneider Elèctric. Membre del comitè tècnic 'Industry 4.0' a Weidmüller.
 • Roig Torres, Francesc
  Enginyer Tècnic Industrial, especialitat Elèctrica per l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa (EUITIT). Direcció tècnica i direcció d'operacions a SISTEL CONTROL SL.
 • Rubio Uceda, Sergio
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Elèctric. Màster en Enginyeria de l'Energia per la Universitat Politècnica de Catalunya, especialitat elèctrica. Expert en instal·lacions de Baixa Tensió acreditat per ENAC amb Certificació Professional CP-EBT20016005. Responsable d'operacions de TELEMAT, empresa del grup Schneider Electric.
 • Sempere i Ventura, Jordi
  Enginyer Tècnic Industrial per la UPC de Terrassa. Actualment Director Tècnic de VYC Industrial. Membre de l'associació AGEM de Manteniment, i col·legiat al CETIB. Experiència de més de 15 anys en el sector de l'energia tèrmica, l'eficiència energètica i el Manteniment. Col·laboracions en programes de formació de la FPC.
 • Soriano Rull, Albert
  Enginyer Tècnic Industrial. Tècnic en instal·lacions hidrosanitarias. Cap d'estudis de l'Escola Gremial d'Instal·ladors d'Electricitat i Fontaneria de Barcelona.
 • Torrell Martínez, Francesca
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyera Superior de Telecomunicacions. Màster en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials (Engiplant). Consultora en Gestió del Manteniment. Membre de l'Institut Lean Management d'Espanya.
 • Torrent Gelma, Miquel
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyer Industrial Especialitat Mecànica. Responsable I+D Construcciones Mecanicas Llamada S.L. (www.cm-llamada.es). (Fabricació màquines d'execució de pilots de grans dimensions amb transmissions totalment oleohidràuliques). Professor del Departament de Mecànica de Fluids de la Universitat Politècnica de Catalunya. Experiència de 25 anys en empreses del sector oleohidràulic, deformació mecànica i robotització.
 • Trabalón Carricondo, Cristóbal
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer Tècnic Industrial en Electricitat i en Mecànica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Àrbitre del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC). Inspector de seguretat acreditat en instal·lacions elèctriques i d'ascensors. Acumula una experiència de 30 anys en direcció de projectes, i en manteniment. Actualment responsable d'Enginyeria Legal en Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Autor de diferents articles i llibres de manteniment, enginyeria i construcció legal.
 • Vizcaino Recio, Francisco
  Enginyer de Telecomunicacions i Enginyer Tècnic Industrial per la UPC. Experiència de 30 anys dirigint empreses de distribució d'energia elèctrica (Endesa, SLF, DEBBSA, Tydesa), en el camp de l'explotació, el manteniment i la construcció d'instal·lacions elèctriques d'Alta, Mitja i Baixa tensió.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Associació de Gestors de Manteniment
  • Difon el programa en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Cap de manteniment.
 • Tècnic de manteniment.
 • Facility Manager.
 • Asset Manager.
 • Projectista d'instal·lacions.

Testimonis i notícies

Testimonis

En el moment en què vaig decidir cursar el postgrau havia estat recentment nomenat cap de manteniment. M'iniciava en noves responsabilitats i vaig trobar que, sens dubte, el contingut del postgrau era el que millor s'adaptava a les meves noves necessitats: obtenir un coneixement tècnic i profund sobre manteniment industrial que m'ajudés a desenvolupar les meves funcions. Haver-lo cursat ha estat una gran oportunitat, d'una banda per introduir-se d'una forma detallada en el manteniment industrial i d'instal·lacions, i per altre, per l'enriquiment que suposa el fet de conèixer persones del sector i compartir amb elles experiències professionals. La formació m'ha permès descobrir que darrere del que s'entén com a manteniment industrial existeix una veritable ciència i estudi fruit de molts anys d'experiència de professionals i empreses. Al meu dia a dia puc subscriure que m'ha ajudat a aplicar i defensar una metodologia de manteniment amb èxit. Durant la formació vaig realitzar com a projecte un pla de manteniment eficient del sistema de tractament automàtic d'equipatges de la Terminal T1. En grans instal·lacions com aquesta, la gestió acurada del manteniment és clau per aconseguir un resultat satisfactori, tant pels gestors del servei com pels milers de persones que en fan ús.

Carlos Martínez, Cap d'Operació i Manteniment a Vanderlande Industries

Després de 12 anys com a enginyer de millores de planta, em van oferir el lloc de Responsable de Manteniment Preventiu i Instal·lacions Generals. Vaig triar el postgrau per preparar-me per assumir aquest nou repte, ja que desenvolupava totes les àrees de responsabilitat que assumia amb el nou càrrec. Puc aplicar al 100% tots els continguts tractats al postgrau i el meu nivell de competències en els diferents tipus d'instal·lacions és molt millor, tant a nivell tècnic com de gestió. L'equip de direcció del meu projecte va ser especialment professional, proper i molt orientat a la millora. A més a més, amb diversos companys segueixo en contacte i compartim dubtes i millores sobre manteniment. El bloc de les visites em va semblar especialment interessant, de fet, organitzem una visita a l'empresa en la qual treballo, Celsa Group.

Elías Barrena, Cap de Mantenimient Preventiu i Instal·lacions Generals C2 i C3 a CELSA GROUP

Testimonis<
La nostra feina com a gestors va més enllà del manteniment pur per a transformar-se en una funcionalitat que ha d'aportar valor a les organitzacions. Volia donar resposta a aquest repte professional i per això vaig formar-me amb aquest postgrau. Va ser un encert. Vaig rebre una visió de 360º del manteniment en totes les seves vessants i capacitació per afrontar la gestió dels diferents actius amb seguretat i garanties. Aquesta formació m'ha donat un canvi de visió radical: deixem de ser una despesa per transformar-nos en àrees funcionals que poden generar ingressos o reforçar la missió i visió de la nostra empresa. Al finalitzar el curs sentiràs que hi ha un abans i un després i sortiràs amb la "motxilla" carregada de noves competències.

Llorenç Farré, Maintenance Engineer Palex Medical SA

Actes relacionats

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 707 31 32
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar