Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Direcció de la Transformació Digital
Sessió informativa

03-11-2020

Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre

Programa

Edició
2a Edició
Crèdits
15 ECTS (120 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
3.900€ 3.510€(10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre)
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: febrer 2021
Data de fi: juliol 2021
Horari
Divendres: 16:00 a 20:00
Dissabte: 09:00 a 13:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest programa?

La transformació digital (TD) és un dels majors reptes econòmics i socials per a la competitivitat de les empreses arreu del món. Les organitzacions de qualsevol sector han d’adaptar les seves estructures i funcionament als nous models de negoci, als diferents entorns competitius, als canvis en les cadenes de valor, així com incorporar nous perfils professionals. Els líders i gestors de les organitzacions han de ser capaços d'adquirir de forma ràpida noves habilitats, metodologies i competències, conèixer l’impacte, els reptes i les oportunitats de les noves tecnologies disruptives i incorporar nous conceptes en els processos de presa de decisions. Tot això, per tal d’aconseguir organitzacions àgils, adaptables al canvi i, per tant, competitives i sostenibles en el temps.

La formació adequada dels perfils directius i els comandaments intermedis és clau per realitzar una TD de les organitzacions ràpida, consistent i efectiva.

En aquest postgrau en Direcció de la Transformació Digital (DTD) es capacitarà els alumnes per impulsar, dissenyar, gestionar i liderar la TD de diferents empreses i organitzacions.

L’equip docent està format per professionals de llarga experiència en el món professional i tecnològic, que han liderat i gestionat diverses TD en diferents àmbits. Al llarg del programa, es treballaran tots els elements que intervenen en la TD d’una organització, des de la gestió del canvi, el model de negoci centrat en el client, la dada com a eix bàsic del negoci, la innovació digital, les noves plataformes i metodologies, fins a la ciberseguretat i les tecnologies disruptives (com la Intel·ligència Artificial, la Internet of Things o el Blockchain).

Aquest programa dóna una visió pràctica i aplicada de la TD centrada en casos d'ús, que fomenta la visió crítica dels alumnes. A més, durant el programa es faran equips de treball per al desenvolupament d'un projecte real de TD.

Al llarg del curs comptarem amb algunes conferències de persones expertes en temes complementaris (realitat augmentada, tecnologies quàntiques...) per conèixer-ne l’estat present i futur.

Objectius
 • Adquirir una visió global de la TD que abasti les funcions empresarials, les tecnologies i les persones.
 • Entendre els reptes i les oportunitats que comporta la TD de les organitzacions.
 • Analitzar de forma conjunta la integració de les tecnologies disponibles per crear iniciatives o accions de valor en el marc dels projectes de TD.
 • Saber alinear l'estratègia global de l’organització amb l'estratègia de TD.
 • Identificar les habilitats de lideratge per tal d’implicar totes les persones de l’organització en la TD.
 • Conèixer bones pràctiques de TD en diferents empreses, així com casos en els quals no s’ha assolit l’èxit ni els objectius fixats.
A qui va dirigit?
 • Professionals que ocupin o vulguin ocuparcàrrecs de responsabilitat i estiguin involucrats en la TD de l’organització, sigui d’una empresa o entitat pública o privada, i d’àrees tan diverses com RRHH, Màrqueting, Finances o Innovació, tant de les TIC com de les Tecnologies operacionals. Particularment dirigit a perfils directius (CDO, CEO, CIO, comandaments intermitjos) i responsables de l’estratègia empresarial (CFO, COO, CHRM, CMO, CSO...)amb coneixements d'informàtica a nivell d'usuari i pensament analític.
 • Enginyers en informàtica, telecomunicacions, industrials, civils, agrònoms, camins, etc. així com economistes/ADE o  havent cursat estudis STEM, que es vulguin especialitzar en el disseny i la direcció de projectes de TD.
 • Professionals amb experiència en gestió de projectes i serveis, que vulguin actualitzar els seus coneixements per a participar en projectes de TD.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
5 ECTS 40h
L'Empresa dins de la Societat Digital
 • La revolució digital: societat i empresa digital.
 • Model centrat en el client (CRM).
 • Dades: el nou actiu estratègic.
 • Pla estratègic digital.
 • Governança de la TD.
2 ECTS 18h
Innovació i Nous Models de Negoci
 • Nous enfocaments de desenvolupament.
 • Innovació, emprenedoria i nous negocis digitals.
4 ECTS 36h
Tecnologies Emergents
 • Tecnologies disruptives.
 • Sistemes cognitius i la seva aplicació: IA + Robots.
 • Smart entities (vehicles, factories, grids, building, home...).
 • Seguretat i gestió del risc (SGR).
2 ECTS 16h
Gestió de Recursos
 • Gestió de persones i del talent.
 • Gestió financera de la TD.
2 ECTS 10h
Projecte de Transformació Digital

Al llarg del programa es desenvoluparà el projecte final de postgrau de TD en equips de treball.

Els coneixements obtinguts al llarg del programa s'aplicaran en el projecte, que s'anirà perfilant i desenvolupant a partir de les tutories. Finalment, es presentarà en una sessió de defensa del Pla digital.

Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Alguns temes complementaris són presentats mitjançant conferències en les quals professionals experts en la matèria exposen la situació actual i els reptes de futur sobre la temàtica.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Castell Ariño, Núria
  Veure perfil a futur.upc
  Llicenciada en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Doctora en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora del Departament de Ciències de la Computació de la UPC. Va ser degana de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la UPC. Experta en el disseny de nous plans d'estudis, en particular en programes internacionals (Atlantis, Erasmus). Membre del Grup de Recerca de Processament del Llenguatge Natural, dins del Centre de Recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI). Membre del Consell Assessor de l'Associació de Professionals TIC de Catalunya (APTICC).
 • Ruppmann, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Química Industrial per l'Institut Químic de Sarrià (IQS) - Universitat Ramón Llull (URL). Postgraduat en Auditoria Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professional expert en la transformació empresarial i digital, en la direcció de departaments d'organització i sistemes (com a chief information officer (CIO) al RACC, RIU/TUI, NTRglobal i Dogi) i en la direcció d'empreses de l'àmbit de  la consultoria i de les TIC (Accenture, Electronic Data Systems, Siemens i Unisys). Líder de programes de transformació empresarial. Professor de graus a la Universitat Autònoma de Barcelona (economia i empresa) i de diferents màsters (La Salle, Universidad Internacional de Madrid, OBS Business School - Universitat de Barcelona). Conferenciant en diversos àmbits d'alta direcció.

Sortides professionals

L'alumne podrà desenvolupar la seva trajectòria professional liderant i dirigint la TD en l'empresa. Serà capaç, per tant, d'assumir les següents funcions:

 • Direcció del Programa de TD de l’empresa, a nivell del Comitè de Direcció (CDO: Chief Digital Officer).
 • Gerència d'Innovació i Transformació Digital (Digital & Innovation Manager i Digital Transformation Leader).
 • Direcció d'Innovació, Digitalització i Sistemes (CIO: Chief Information Officer).
 • Direcció/Gestió de Projectes de la TD (Digital Transformation Project Manager).
Durant el programa s'exposaran les diverses alternatives de sortides professionals, sobre la base de les funcions a desenvolupar, reptes i habilitats directives associades.

Notícies

Notícies del Blog
La UPC School aposta per les professions de futur: blockchain , indústria 4.0, intel·ligència artificial i transformació digital
La UPC School aposta per les professions de futur: blockchain , indústria 4.0, intel·ligència artificial i transformació digital
12-04-2018
La UPC School aposta per les professions de futur: blockchain , indústria 4.0, intel·ligència artificial i transformació digital
La UPC School aposta per les professions de futur: blockchain , indústria 4.0, intel·ligència artificial i transformació digital
12-04-2018

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 83
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar