Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Direcció de la Transformació Digital
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  Programa inclòs a la convocatòria d'ajuts Employment Help per a professionals a l'atur o amb rendes baixes
 • discount
  10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre!

Presentació

Edició
3a Edició
Crèdits
15 ECTS (120 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
3.900€ 3.510€(10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre!)
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 04/02/2022
Fi classes: 09/07/2022
Fi programa : 21/10/2022
Horari
Divendres: 16:30 a 20:30
Dissabte: 09:30 a 13:30
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest postgrau?

La Transformació Digital (TD) és un dels majors reptes econòmics i socials per a la competitivitat de les empreses arreu del món. Les organitzacions de qualsevol sector han d’adaptar les seves estructures i el seu funcionament als nous models de negoci, als diferents entorns competitius i als canvis en les cadenes de valor, així com incorporar nous perfils professionals. Els líders i gestors de les organitzacions han de ser capaços d'adquirir de forma ràpida noves habilitats, metodologies i competències. També han de conèixer l’impacte, els reptes i les oportunitats de les noves tecnologies disruptives i incorporar nous conceptes en els processos de presa de decisions. Tot això, per tal d’aconseguir organitzacions àgils, adaptables al canvi i, per tant, competitives i sostenibles en el temps.

La formació adequada dels perfils directius i els comandaments intermedis és clau per realitzar una TD de les organitzacions ràpida, consistent i efectiva.

Aquest postgrau en Direcció de la Transformació Digital capacitarà l'estudiantat per impulsar, dissenyar, gestionar i liderar la transformació digital de diferents empreses i organitzacions amb les millors garanties d'èxit.

L’equip docent està format per professionals de llarga experiència en el món professional i tecnològic, que han liderat i gestionat diverses TD en diferents àmbits. Al llarg del programa, es treballaran tots els elements que intervenen en la TD d’una organització: l'estratègia corporativa, la revisió i definició del model de negoci centrat en el client, la gestió del canvi associada a la cultura i a les persones de la seva organització, la dada com a eix bàsic i estratègic del negoci, la innovació digital, les noves plataformes i metodologies, fins a la ciberseguretat i les tecnologies disruptives (com la intel·ligència artificial, la internet de les coses o el blockchain).

Aquest programa ofereix una visió de direcció executiva, pràctica i aplicada de la TD, centrada en casos d'ús, un fet que fomenta la visió crítica dels alumnes. A més, durant el programa es faran equips de treball per al desenvolupament d'un projecte real.

Al llarg del programa comptarem amb algunes conferències de professionals, persones expertes en temes complementaris (realitat augmentada, tecnologies quàntiques, etc.) per conèixer-ne l’estat present i futur.

Objectius
 • Adquirir una visió global de la TD que abasti les funcions empresarials, les tecnologies i les persones.
 • Entendre els reptes i les oportunitats que comporta la TD de les organitzacions.
 • Analitzar de forma conjunta la integració de les tecnologies disponibles per crear iniciatives o accions de valor en el marc dels projectes de TD.
 • Saber alinear l'estratègia global de l’organització amb l'estratègia de TD.
 • Identificar les habilitats de lideratge per tal d’implicar totes les persones de l’organització en la TD.
 • Conèixer bones pràctiques de TD en diferents empreses, així com casos en els quals no s’ha assolit l’èxit ni els objectius fixats.
A qui va dirigit?
 • Professionals que ocupin o vulguin ocupar càrrecs de responsabilitat i estiguin involucrats en la TD de l'organització, sigui d’una empresa, organisme o entitat pública o privada. Poden provenir d'àrees tan diverses com direcció general, màrqueting/comercial, finances, recursos humans, legal, operacions, producció o innovació, o tant de les TIC com de les tecnologies operacionals. Particularment dirigit a perfils directius (CDO, CEO, CIO i comandaments intermedis) i responsables de l'estratègia empresarial (CFO, COO, CHRM, CMO i CSO) amb coneixements d'informàtica a nivell usuari i pensament analític.
 • Enginyers/es en Informàtica, Telecomunicacions, industrials, civils, agrònoms, camins, etc., així com economistes/ADE, MBA, Dret o amb estudis STEM, que vulguin especialitzar-se en el disseny i la direcció de plans estratègics de TD.
 • Professionals amb experiència en la direcció i la gestió de projectes i serveis que vulguin actualitzar els seus coneixements per participar en programes i projectes estratègics de TD.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
5 ECTS 44h
L'Empresa dins de la Societat Digital
 • La revolució digital: societat i empresa digital.
 • Model centrat en el client (CRM).
 • Dades: el nou actiu estratègic.
 • Pla estratègic de la TD.
 • Governança de la TD.
4 ECTS 36h
Tecnologies Emergents
 • Tecnologies disruptives: cloud, IoT, indústria 4.0 i blockchain.
 • Sistemes cognitius i la seva aplicació: intel·ligència artificial (AI), robots, realitat virtual (VR)/realitat augmentada (AR) i Digital Asset Management (DAM)/ Enterprise Content Management (ECM).
 • Smart domains (vehicles, factories, grids, building, home, etc.).
 • Seguretat i gestió del risc (SGR).
2 ECTS 14h
Innovació i Nous Models de Negoci
 • Nous enfocaments de desenvolupament de negoci.
 • Innovació, emprenedoria i nous negocis digitals.
2 ECTS 16h
Gestió de Recursos
 • Gestió de les persones i del talent.
 • Gestió financera de la TD.
2 ECTS 10h
Projecte de Transformació Digital

Al llarg del programa es desenvoluparà el Treball Final de Postgrau (TFP) sobre un pla director de la TD d'una empresa o organisme, o un pla de negoci digital. Es desenvoluparà en equips de treball i sota un enfocament de projecte estratègic.

Els coneixements obtinguts al llarg del programa s'aplicaran en el TFP, que s'anirà perfilant i desenvolupant a partir de les tutories. En cada sessió lectiva es durà a terme l’exposició pública del grau d’avanç del TFP.

Finalment, el TFP es presentarà en una sessió de defensa pública davant d’un tribunal d’avaluació.

Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Alguns temes complementaris són presentats mitjançant conferències en les quals professionals, persones expertes en la matèria, exposen la situació actual i els reptes de futur sobre la temàtica.


Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Castell Ariño, Núria
  Veure perfil a futur.upc
  Llicenciada en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Doctora en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora del Departament de Ciències de la Computació de la UPC. Va ser degana de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la UPC. Experta en el disseny de nous plans d'estudis, en particular en programes internacionals (Atlantis, Erasmus). Membre del Grup de Recerca de Processament del Llenguatge Natural, dins del Centre de Recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI). Membre del Consell Assessor de l'Associació de Professionals TIC de Catalunya (APTICC).
 • Ruppmann, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Química Industrial per l'Institut Químic de Sarrià (IQS) - Universitat Ramón Llull (URL). Postgraduat en Auditoria Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professional expert en la transformació empresarial i digital, en la direcció de departaments d'organització i sistemes (com a chief information officer (CIO) al RACC, RIU/TUI, NTRglobal i Dogi) i en la direcció d'empreses de l'àmbit de  la consultoria i de les TIC (Accenture, Electronic Data Systems, Siemens i Unisys). Líder de programes de transformació empresarial. Professor de graus a la Universitat Autònoma de Barcelona (economia i empresa) i de diferents màsters (La Salle, Universidad Internacional de Madrid, OBS Business School - Universitat de Barcelona). Conferenciant en diversos àmbits d'alta direcció.
Professorat
 • Almirall, Esteve
  Veure perfil a Linkedin
  Professor associat a Esade i director del Center for Innovation in Cities. També ha exercit com a professor en diverses universitats, entre elles
  la Universitat de Califòrnia, Berkeley (UC Berkeley), la Universitat Purdue, la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Té una experiència mixta tant en intel·ligència artificial (IA) com en ciències de la gestió, particularment en innovació. En el passat, va exercir durant molts anys en el sector de la TI empresarial, amb una llarga carrera en consultoria i banca on va ser el chief technology officer (CTO) més jove de la indústria bancària espanyola, el primer a transaccions en línia i el segon en banca en línia.
 • Álvarez Torezano, Ramón
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i Diplomat en Direcció d'Empreses per IESE Business School. Més de 30 anys d'experiència, els últims 18 en projectes de Transformació Digital. Actualment Head of Customer & Commerce Technology en Mango. Anteriorment Head of CRM en Mango, Vice President en Capgemini, liderant l'àrea de Digital Customer Experience. Ha col·laborat amb companyies i organitzacions de diferents sectors: Carrefour, Desigual, El Corte Inglés, DIA, Mercadona, Repsol, Telefònica, La Caixa, Naturgy, entre altres.
 • Arias Luaces, Alejandro

  Màster en Serveis Digitals a l'Escuela de Excelencia Técnica de Telefónica. Tres dècades de trajectòria professional implicada a la Transformació Digital del lloc de treball informàtic. Responsable d'implantació de desplegaments al Workplace de Telefónica. Expert en sistemes de gestió de coneixement (KMS), sistemes col·laboratius, Office 365, etc. Community Manager en àrees de coneixement relacionades amb el Digital Workplace i el rol de professor intern a Telefónica; col·laborador en Formació de Formadors des del lideratge a la Transformació Digital de l'empresa.
 • Brieva, Erik

  Enginyer en Informàtica i màster en Computer Graphics. Va ser director de màrqueting a Red Hat i actualment és chief executive officer (CEO) d'Strands. Emprenedor múltiple i executiu d'empreses innovadores, va ser el fundador de Polymita (adquirida per Red Hat), Enzyme (adquirida pel Grupo Nexe), Intelligent Software Components S.A. (adquirida per un fons de Private Equity), Altea Consulting, iSOFACT i Wannay. Conferenciant convidat a l'IESE Business School, Esade i la Universitat Politècnica de Madrid.
 • Castell Ariño, Núria
  Veure perfil a futur.upc
  Llicenciada en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Doctora en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora del Departament de Ciències de la Computació de la UPC. Va ser degana de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la UPC. Experta en el disseny de nous plans d'estudis, en particular en programes internacionals (Atlantis, Erasmus). Membre del Grup de Recerca de Processament del Llenguatge Natural, dins del Centre de Recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI). Membre del Consell Assessor de l'Associació de Professionals TIC de Catalunya (APTICC).
 • Cortada Burgo, Rosa Maria
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Econòmiques (UB) i Màster en Enginyeria de Software per la (UPM), havent cursat els programes Advanced Management Program, CIO Advanced Program i Digitalizate a (ESADE). Titulada en Global Growth Strategy Program per Wharton University of Pennsilvània, Project Management per la (UPC) i en Direcció Estratègica de Tecnologies de la Informació pel (UPF). Directiva amb 25 anys d'experiència liderant departaments d'informàtica en diversos sectors. Entusiasta de les oportunitats i avantatges competitius que la transformació digital ofereix a les organitzacions i de posar-les en pràctica, especialment, les tecnologies disruptives aplicades al desenvolupament. Experta en implementar projectes d'àmbit internacional i gran envergadura en 30 països.
 • Davin, Thierry
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Informàtica i postgraduat en enginyeria de Software. Expert en el disseny i implementació d'infraestructures informàtiques i de comunicació des del vessant de la prevenda, operació i consultoria. Especialitzat des del 2013 en cloud públic amb un focus en la transició de plataformes tradicionals a plataformes en cloud on acompanya companyies multinacionals en la seva transició al núvol pública (Mango, Meliá Hotels, Zuric, etc.). Certificat com a Cloud Architect per Amazon Web Services (AWS), Azure i Google Cloud Platform (GCP). Actualment consultor sènior en l'àrea de Cloud Transformation de NTT.
 • Díaz Iriberri, José

  Doctor en Computació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment es dedica a la investigació en el camp de la informàtica gràfica, és professor agregat a la Universitat de Vic i col·labora com a docent a diversos graus i postgraus de la UPC. Ha estat investigador post-doctoral del programa de beques Marie Curie de la Comissió Europea al grup de Visual Computing del CRS4 (Itàlia). La seva recerca se centra en la visualització de dades científiques, la computació paral·lela i programació de GPUs, i el disseny d'aplicacions en entorns de realitat virtual i augmentada.
 • Farriol Vilà, Ferran
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona.  Màster en Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) per la Universitat Politècnica de Catalunya. Postgrau en Govern Electrònic per la Universitat Pompeu Fabra. Màster en Alta Funció Directiva per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i Postgrau en Govern Obert per la Universitat Autònoma de Barcelona.

  S'inicià en el món del SIG com a tècnic al Centre Estudis del Transport de la Mediterrània Occidental. Durant vuit anys, va desplegar i gestionar el SIG corporatiu de l'Ajuntament de Castellar del Vallès. Actualment al Consorci d'Administració Oberta de Catalunya és Cap de Servei de Govern Obert, servei que fomenta la transparència, les dades obertes, i la generació i intercanvi de geoinformació.

 • Fernández Gil, Carme
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Matemàtiques - Ciències Exactes per la Universitat de Barcelona (UB). Certificació d'Accredited Coach Training Program (ACTP) com a Coach Personal, Coach Executiu per OlaCoach i Coaching d'Equips per l'Escola Europea de Coaching (ECC). Professional Scrum Master (PSM) per Scrum.org. Experta en governance, compliance i management de programes i projectes de transformació digital i tecnològica, des del punt de vista de gestió de projectes com de gestió del canvi, des de la consultoria (Accenture) així com interim management en diferents empreses de consum i serveis.
 • Fonseca Casas, Pau
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Estadística i Investigació Operativa per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor de la UPC on imparteix docència en l'àrea de Simulació, el tractament de dades, la Investigació Operativa i l'Estadística. És Responsable de l'Àrea de Simulació Mediambiental de l'inLab FIB de la UPC liderant projectes de simulació vinculats principalment a àrees industrials i mediambientals. És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya (www.comissioindustria40.cat).
 • Gibert Oliveras, Karina
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Catedràtica del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC. Experiència docent en Graus d'Estadística i Enginyeria Informàtica, Màsters en Enginyeria Informàtica, Intel·ligència Artificial, Sostenibilitat de la UPC i els seus programes de doctorat associats. Vicedegana de Big Data i Data Science del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya. Subdirectora-Secretària del Centre Específic de Recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI) de la UPC.
 • González Álvarez, Iván

  Enginyer en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster en Direcció i Organització d'Empreses (MBA) per Esade. Actualment és director de Desenvolupament de Negoci de Seidor Digital, posició des de la qual col·labora amb pimes i grans empreses per definir i posar en marxa la seva estratègia de transformació digital. Anteriorment havia treballat a Penteo, donant assessoria i consell a chief information officers (CIOs) i màxims responsables de la funció TI d'empreses sobre com ser més competitius mitjançant l'adopció i ús de les TIC.
 • Jiménez Schlegl, Pablo

  Doctor enginyer Industrial per la UPC, al programa de doctorat 'Automatització Avançada i Robòtica'. Científic titular del CSIC. Actualment cap de departament a l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, IRII (UPC-CSIC). Ha participat en diversos projectes d'àmbit estatal i europeu en temes relacionats amb la robòtica. Els seus interessos científics dins la robòtica inclouen l'aprenentatge, la planificació, la manipulació, la interacció entre humà i màquina, i darrerament també la seva dimensió ètica i social.
 • Martínez Sánchez, Luis Fernando
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya. Soci director de la consultora G2, Govern i Gestió de TI. Subject matter expert Information Technology Infrastructure Library (ITIL) portfolio a Axelos. Certificats en ITIL, COBIT i Lean. Vint-i-cinc anys d'experiència en consultoria i direcció TIC. Especialista en estratègia TI i gestió de serveis.
 • Mora Ayala, Enrique
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Matemàtiques a la Universitat de Barcelona, Msc en Software Engineer i diversos títols de postgrau en Intel·ligència Artificial. Té una experiència de més de vint anys en desenvolupament i executant projectes d'enginyeria de software i data science al camp d'inspecció tècnica reguladora i recentment, al sector alimentari. Previ a unir-se a Nestlé, va treballar a TÜV Rheinland com data science lead. Actualment, com a AI sr. sol. architect té la responsabilitat d'executar projectes d'intel·ligència artificial (IA) amb l'objectiu que puguin escalar a milions d'usuaris.
 • Ortiz de Zevallos Torrents, Carles
  Veure perfil a Linkedin
  Professional reconegut amb més de vint anys d'experiència en consultoria i auditoria de seguretat, havent participat en més de quaranta-cinc projectes de consultoria/auditoria. Expert en ISO27001/20000/GDPR/Agile... Ha desenvolupat la seva carrera en empreses com ING, Birchman (avui VISEO), Internet Security Auditors, S21Sec i Infotcom. Compta amb diverses certificacions tant en seguretat com en gestió del servei destacant les de lead auditor en ISO27001, ISO20000 i ISO22301, seguretat al cloud, ha estat col·laborador del grup CTN320 d'AENOR, membre de GigaTIC i actualment és vicepresident de DigitalBCN.
 • Pera i Sanchez, Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Economista per la Universitat de Barcelona (UB), expert en informàtica i comunicacions. Ha cursat estudis en diferents universitats i institucions internacionals. Actualment és director de l'Àrea d'Estratègia i Tecnologia a Fasolà SCCL, ajudant a emprenedors i empreses a donar viabilitat als seus projectes. Acumula una àmplia experiència, de més de trenta anys, en les àrees d'Organització i de Sistemes a diverses empreses multinacionals (Seidor, Fujitsu, Benteler, Sara Lee, Benckiser, Royal Brands, TRW, Nobel Industries...), havent dirigit projectes tecnològics internacionals en diferents països.
 • Perez Andreu, Conxi
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) i 'Mujeres en el Consejo de Administración' per l'IESE Business School. Certificada en Advanced Project Management per l'Stanford Center for Professional Development (especialitat: implementació de l'estratègia empresarial). Accredited Coach Training Program (ACTP) FP pel Global Coaching Institute (GCI). Més de vint anys liderant equips IT a empresa i vuit com a CIO (Chief Information Officer). Sòcia i co-fundadora de In Movement! (experts en transformació en l'empresa); secretaria, vicedegana i membre de DonesCOEINF, al Col·legi d'Enginyeria d'Informàtica de Catalunya; associada de WA4STEAM. Imparteix classes a diferents escoles de negoci.
 • Rojas Estepa, Albert
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Administració i Direcció d'Empresa per la Universitat Pompeu Fabra. Postgrau en Desenvolupament Directiu (PMD) per Esade i postgrau en Direcció Comptable i de Control de Gestió per l'IDEC - Barcelona School of Management. Actualment mànager de transformació al Grup RACC, havent desenvolupat abans les responsabilitats de mànager d'organització i sistemes, i també de mànager de control de gestió.
 • Ruppmann Anton, Boris

  Enginyer en Química per la Universitat Rovira i Virgili (URV) i Màster en Direcció i Organització d'Empreses (MBA) per la UPC School. Ha exercit durant més de deu anys en el món de la consultoria estratègica i de processos, i acumula una àmplia experiència liderant projectes de transformació digital de diferents companyies i sectors, des d'empreses grans del sector energètic fins a empreses mitjanes del sector farmacèutic. Actualment és consultor principal a Seidor, on ha arribat després de passar per Europraxis i per Minsait (Indra).
 • Ruppmann, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Química Industrial per l'Institut Químic de Sarrià (IQS) - Universitat Ramón Llull (URL). Postgraduat en Auditoria Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professional expert en la transformació empresarial i digital, en la direcció de departaments d'organització i sistemes (com a chief information officer (CIO) al RACC, RIU/TUI, NTRglobal i Dogi) i en la direcció d'empreses de l'àmbit de  la consultoria i de les TIC (Accenture, Electronic Data Systems, Siemens i Unisys). Líder de programes de transformació empresarial. Professor de graus a la Universitat Autònoma de Barcelona (economia i empresa) i de diferents màsters (La Salle, Universidad Internacional de Madrid, OBS Business School - Universitat de Barcelona). Conferenciant en diversos àmbits d'alta direcció.
 • Sànchez Marrè, Miquel
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), programa de doctorat d'Intel·ligència Artificial (IA). Llicenciat amb grau en Informàtica per la UPC. Professor Titular d'Universitat del Departament de Ciències de la Computació de la UPC, amb trenta anys d'experiència. Membre del Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Centre (IDEAI-UPC). Cofundador de Sanejament Intel·ligent S.L. (SISLtech). Fundador i membre de l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial (ACIA). Fellow de la International Environmental Modelling and Software Society (iEMSs).

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

L'alumne podrà desenvolupar la seva trajectòria professional liderant i dirigint la TD en l'empresa. Serà capaç, per tant, d'assumir les següents funcions:

 • Direcció del programa de transformació digital de l’empresa, a nivell del comitè de direcció, com a Chief Digital Officer (CDO).
 • Gerència d'innovació i transformació digital, com a Digital & Innovation Manager i com a Digital Transformation Leader.
 • Direcció d'innovació, digitalització i sistemes, com a Chief Information Officer (CIO).
 • Direcció/gestió de projectes de la TD, com a Digital Transformation Project Manager.

Durant el programa s'exposaran les diverses alternatives de sortides professionals, sobre la base de les funcions a desenvolupar, els reptes i les habilitats directives associades.

Notícies

Notícies del Blog
Un projecte liderat per la professora Karina Gibert, finalista dels European Social Services Awards
Un projecte liderat per la professora Karina Gibert, finalista dels European Social Services Awards
10-11-2021
Un projecte liderat per la professora Karina Gibert, finalista dels European Social Services Awards
Un projecte liderat per la professora Karina Gibert, finalista dels European Social Services Awards
10-11-2021
La professora Núria Castell, premiada a la 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
La professora Núria Castell, premiada a la 26a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
18-06-2021
Altres notícies
Dona i tecnologia: un tàndem de futur
14-05-2021

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 83
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar