Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Control de la Gestió de Serveis de Facility Management
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
relation
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster en Facility Management.

Presentació

Edició
1a Edició
Crèdits
25 ECTS (175 hores lectives)
Modalitat
En línia
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
3.000€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 04/03/2022
Fi classes: 22/07/2022
Fi programa : 29/07/2022
Horari
Divendres: 16:00 a 21:00
Dissabte: 09:00 a 14:00
Lloc de realització
En Línia
Vídeo de presentació
Per què aquest postgrau?

La gestió integral dels edificis (tant dels immobles com dels serveis de suport) s’està convertint en una àrea de vital importància de les empreses, ja que permet optimitzar la rendibilitat dels actius immobiliaris i infraestructures, reduir els costos dels serveis de manteniment i conservació en l’explotació, a més d’oferir serveis de suport més competitius i adequats al seu core business.

La diversitat d’activitats incloses en la gestió de la conservació d’edificis i el manteniment de les instal·lacions fa necessària la professionalització dels responsables d’aquesta àrea funcional de les empreses, que actualment actuen de forma autodidacta i mancats de metodologia.

La professionalització d’aquestes activitats ha donat pas al que es coneix a nivell internacional com a facility manager. Aquest professional agrupa múltiples disciplines per assegurar la funcionalitat de l’entorn construït, integrat per persones, processos i tecnologia. El seu objectiu és garantir el màxim rendiment dels actius i la satisfacció dels clientes vers els serveis de suport oferts. A més, la conservació dels actius immobiliaris, el seu manteniment i la gestió d’aquests serveis de suport s’han de desenvolupar sota criteris de sostenibilitat i d’eficiència energètica, en compromís amb la resta de la societat. Per tant, es tracta d’un perfil amb una creixent demanda de professionals.

El postgrau en Control de la Gestió de Serveis de Facility Management es planteja com una especialització que permet assolir competències sobre el control de la gestió, incidint en els aspectes econòmics, i en les aplicacions tecnològiques aplicades. Per tant, està orientat als professionals del sector que vulguin millorar les seves competències en aquests àmbits.

Per a matricular-se en aquest postgrau és imprescindible haver cursat prèviament el postgrau en Gestió de Serveis de Facility Management.

Impulsat per:
Objectius
Proveir l'estudiant d'oportunitats d'aprenentatge que li permetran aplicar metodologies per al control de la gestió dels serveis de facility management i de la seva gestió econòmica mitjançant l'ús de sistemes i tecnologies de la informació actuals. Per a això, en finalitzar el curs, l'estudiant ha de ser capaç de:

 • Implantar un model de gestió de facility management a una organització.
 • Interpretar el balanç de situació i el compte de resultats d'una organització i calcular les principals ràtios financeres per al control econòmic de la gestió d'immobles i de serveis de suport d'una organització.
 • Elaborar i controlar pressupostos per a la gestió d'immobles i dels serveis de suport d'una organització.
 • Avaluar inversions en actius, tant immobiliaris com d'equips, en una organització, i calcular la seva amortització.
 • Implementar un sistema de control per a la gestió d'immobles i serveis de suport a una organització.
 • Comparar i triar sistemes i tecnologies d'informació per a la gestió del facility management a una organització.
A qui va dirigit?
Aquest postgrau està dissenyat per donar resposta a una necessitat de formació creixent en la gestió i explotació del gran parc immobiliari existent i tenen cabuda professionals de diversa formació, tals com:

 • Arquitectes.
 • Arquitectes tècnics.
 • Enginyers Industrials, de les diferents especialitats.
 • Enginyers Civils.
 • Economistes.
 • Llicenciats o graduats en Administració i Direcció d'Empreses.
 • Responsables de manteniment i gestió integral d’infraestructures.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
8 ECTS 55h
Implantació d'un Model Facility Management
 • Gestió de serveis.
 • Implantació d'un model FM, organització i pla director.
 • Procés de contractació de serveis i utilities.
 • Exemples d'implantació de models de FM.
 • Contractació de serveis de manteniment, neteja, energia, seguretat i altres.
4 ECTS 30h
Sistema Econòmic
 • Conceptes financers.
 • Pressupostos i inversions.
 • Projectes PPP (de l'anglès public private partnership) i PFI (de l'anglès private finance initiative).
 • Inversions immobiliàries, valoració i taxació d'actius.
4 ECTS 30h
Informació per a la Gestió
 • Indicadors per al control de la gestió.
 • Indicadors de l'àmbit del FM.
 • Gestió documental i indicadors clau de rendiment KPI (de l'anglès key performance indicator).
 • Gestió integral.
 • Quadre de comandament del FM i informes de gestió.
6 ECTS 40h
Sistemes d'Informació
 • Recollida, recerca i anàlisi de dades.
 • Sistemes i tecnologies d'informació.
 • BIM per a FM.
 • Smart cities.
 • Noves tecnologies per a FM.
3 ECTS 20h
Desenvolupament de Cas Pràctic de Control de Gestió
 • A partir de l'experiència de la presentació del cas al primer postgrau, es planteja l'entrega d'un Pla Director d'Implantació de la Unitat de Facility Management.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest postgrau forma part de l'itinerari formatiu del màster en Facility Management .
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

 • Gerent de manteniment industrial i d'instal·lacions.
 • Gerent de serveis integrals immobiliaris i de serveis generals.
 • Gestor d'equipaments, edificis i espai públic a les administracions públiques.


Eines d'aprenentatge
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Gibert Armengol, Vicente
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Enginyeria de la Construcció per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Arquitecte tècnic i màster en Edificació per la UPC. Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Director de projectes del Laboratori d'Edificació de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment i la rehabilitació d'edificis.
 • Jordana Riba, Francesc de Paula
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte Tècnic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Direcció d'Empreses Constructores i Màster en Tecnologies de l'Edificació per la UPC. Va ser professor titular de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), de la UPC. Va ser director del Laboratori d'Edificació de l'EPSEB, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, la rehabilitació d'edificis i la gestió de la qualitat.
Professorat
 • Avellaneda López, Alina
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta Tècnica i Enginyera en Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyera d'Edificació per la Universitat Jaume I (UJI). Professora del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Ha treballat com a tècnica especialitzada del Laboratori d''Edificació de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) de la UPC, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment i la rehabilitació d'edificis. Actualment treballa com a tècnica del Laboratori del Foc de l'EPSEB, col·laborant en la recerca sobre el comportament al foc dels materials de construcció i la propagació dels incendis als edificis.
 • Cebrian Alseda, Joan
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Amb extensa formació continuada relacionada amb funcions pròpies del Facility Management. Actualment jubilat, secretari de l'Associació Catalana de Facility Management i membre de la International Society for Pharmaceutical Engineering. Acumula una experiència de més de 40 anys en empreses de serveis, docència, hospitals i farmacèutiques (FCC, UPC, Hospital Son Dureta, Ipsen Pharma, ACCIONA i Laboratorio Aldo Unión), els últims 35 anys en llocs de treball assimilables al de Facility Manager.
 • Ferré Sanz, Helena

  Enginyera Química per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Certified Mesurement & Verification Professional (CMPV) per la Efficiency Valuation Organization (EVO) i membre de l'Association of Energy Engineers. Actualment a TEST JG (grup JG INGENIEROS), acumula una experiència de més de 10 anys en el sector del Commissioning i el Facility Management.
 • Gaspar Fàbregas, Kàtia
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Enginyeria de la Construcció per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Arquitecta tècnica i enginyera en Organització Industrial per la UPC. Professora agregada del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Membre del Grup de Recerca i Innovació de la Construcció (GRIC). Acumula una experiència de més de 18 anys en el Laboratori d'Edificació de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), gestionant i desenvolupant projectes en els àmbits de la construcció, el manteniment, la rehabilitació d'edificis i la gestió de la qualitat i ambiental.
 • Gibert Armengol, Vicente
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Enginyeria de la Construcció per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Arquitecte tècnic i màster en Edificació per la UPC. Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Director de projectes del Laboratori d'Edificació de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment i la rehabilitació d'edificis.
 • Izquierdo Martinez, Esther Montserrat
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials per la UPC. Programa de Desenvolupament Directiu per l'IESE Business School. Certified Mesurement & Verification Professional (CMPV) per la Efficiency Valuation Organization (EVO). Sòcia professional i responsable del departament de consultoria energètica i sostenibilitat de l'empresa ARCbcn. Actualment és membre de la junta de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM) com a responsable de la comissió d'energia entre l'ACFM i el Centre d'Estudis Estratègics de Catalunya (CEEC). Presidenta del CEEC des de desembre del 2019. Acumula una experiència de més de 15 anys en l'àmbit de les instal·lacions i l'energia.
 • Jordana Riba, Francesc de Paula
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte Tècnic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Direcció d'Empreses Constructores i Màster en Tecnologies de l'Edificació per la UPC. Va ser professor titular de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), de la UPC. Va ser director del Laboratori d'Edificació de l'EPSEB, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, la rehabilitació d'edificis i la gestió de la qualitat.
 • Martínez Pérez del Corral, Enrique

  Enginyer en Edificació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Patologia i estudi estructural de construccions existents i  Postgrau en Facility Management pel Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB). Màster en Direcció de Seguretat Privada per la universitat de Barcelona (UB) i pilot de drons. Actualment, treballa a CBRE realitzant Propetry Management per Monterri Investments SL i Facility Management pel grup Werfen. Membre en actiu de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM).
 • Martínez Ramos, Alberto
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en enginyeria per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i màster en Enginyeria per la Universitat de Vic (UVic). Postgrau en Gestió de Sistemes Integrats de Qualitat: Medi Ambient i Pevenció de Riscos Laborals, per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Cap del Servei de Manteniment d'Edificis de la Diputació de Barcelona. Amb 30 anys d'experiència al sector de l'edificació, desenvolupant activitats en totes les fases del procés constructiu (disseny, construcció i post-construcció). Actualment se centra en tasques vinculades al Facility Managenent i sostenibilitat.
 • Naval Bonet, Joan
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster en Direcció Urbanística i Immobiliària per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment cap de Llicències de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Anteriorment, gestor de sòl a Anida - Grup BBVA i responsable de planejament i gestió urbanística a l'INCASÒL.
 • Ortí i Llop, Josep
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Programa de Dirección General (PDG) per l'IESE Business School. President del comitè d'edificis de l'Associació Espanyola del Manteniment (AEM), i membre de la junta directiva de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM). Director corporatiu de Consultoria de l'edificació i Serveis Digitals de JG Ingenieros.
 • Pons Oms, Lioba

  Enginyera Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és directora d’operacions a l’empresa CBRE divisió de Global Worplace Solutions. Acumula una experiència de més de 20 anys en l'àmbit del Facility Management (FM), tant en direcció d’operacions, gestió de clients locals i globals en serveis de FM, consultoria i implementació de models de FM. Formació europea específica en FM, Workplace Academy Gold i Leadership Edge. Col·labora amb la International Facility Management Association (IFMA), l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM) i l'Asociación Española de Oficinas (AEO).
 • Rodriguez Seijo, Juan Manuel
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM), Programa de Desenvolupament Directiu per l'IESE Business School, Master Business Administration per la Universitat de Barcelona (UB), Màster en Facility Management per la Universitat Ramon Llull (URL) i Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director de Carpire Solutions, empresa de consultoria integral en Facility Management (FM) i de Forward Teams Management 4.0, Cooperativa de Serveis Professionals. Més de 25 anys d'experiència en el sector de l'FM, en consultoria estratègica i en la implantació i direcció departamental i operativa de departaments de Facility Management a organitzacions tant públiques com privades. Tutor de projectes en diversos programes i màsters.
 • Roger Azemar, Ignasi

  Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Executive Master Business Administration per IESE Business School. Director d'Equipaments i Serveis Energètics d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU. Acumula una experiència de 25 anys en gestió d'empreses de facilities management i facilities services tant en el sector privat com en el sector públic.
 • Roger Berenguer, Sebastià

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Consultor i assessor d'empreses en aspectes relacionats amb la Gestió d'Actius Immobiliaris i Facility Management a Carpire Solutions. Soci de RE&FM Expertise Group, soci fundador de l a International Facility Management Association (IFMA). i soci fundador de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM).
 • Santacana Casas, Alexandre
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Docent en simpòsiums i cursos de Facility Management, i fundador i vocal de relacions de la Associació Catalana de Facility Management (ACFM). Actualment és el director comercial de Fama Systems, també és el coordinador de la Comissió Building Information Modeling (BIM) de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM), i participa en les comissions d'smartcities de la UPC, de research de la International Facility Management Association (IFMA), del Comitè Estratègic de l'European BIM Summit (EBS) de l'ACFM i altres associacions. Acumula una experiència de més de 15 anys en empreses multinacionals (Schneider Electric, CCIB-GLevens) i nacionals (Fama Systems, Grup Optimiza, Inergy).
 • Sistach i Manén, Marc

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE), Màster en Direcció de Màrqueting per l'Institut Superior de Màrqueting (ISM) i Postgrau en Smart Cities per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És director corporatiu de Facility Management a Cirsa. Anteriorment havia estat director d'Explotació a Urbicsa, concessionària de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat i director d'Explotació a Agbar. Va ser coordinador general del grup de treball de Facility Management del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya(COEIC) i president de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM).

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Associació Catalana de Facility Management
  • Aporta docents i conferenciants.
  • Participa en el disseny dels continguts del programa i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
  • Difon el programa en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
Socis col·laboradors

Testimonis i notícies

Testimonis

Soc un professional amb més 30 anys d'experiència en l'àmbit de l'enginyeria i l'obra civil. Fa 5 anys van confiar en mi per dirigir el Dept. de Conservació del Port de Barcelona on portem a terme la conservació i el manteniment les infraestructures: xarxa viària i ferroviària, molls, urbanitzacions i també dels edificis. Gestionem la major part dels serveis públics: neteja viària i de la làmina d'aigua, recollida de residus, jardineria, elements de seguretat, i també contractem i gestionem els subministraments: electricitat, aigua, gas. Davant d'aquest repte vaig pensar que havia de millorar coneixements en la gestió d'edificis i de serveis amb l'objectiu de millorar-ne els resultats. Aquest màster et dona una visió global i òptima del negoci. En alguns camps m'ha aportat el coneixement que em permet corregir algun aspecte en el desenvolupament de les meves responsabilitats, i en altres referma i confirma que el treball el porto a terme de forma òptima, en comparar-me amb el que desenvolupen altres professionals i enriquir-me amb les seves experiències.

Eduardo González Cap del Dept. de Conservació i Ajuts a la Navegació de l'Autoritat Portuària de Barcelona

Després d'acabar la carrera d'Arquitectura i passar un any treballant com a freelance, vaig voler fer un gir cap al facility management, un àmbit que m'interessava molt. La figura del facility manager com a gestor té una gran importància, sobretot en el moment en què ens trobem, en el qual l'optimització dels serveis, actius immobiliaris i infraestructures és cada vegada més rellevant. Hi destacaria les visites tècniques en les quals he pogut conèixer el dia a dia de diferents facility managers en instal·lacions o edificis de molt diferents característiques. Durant el màster he aconseguit feina en el departament de projectes d'una empresa, on puc aplicar els coneixements apresos. Sens dubte, si provens del sector tècnic i vols especialitzar-te en la gestió i optimització d'immobles i infraestructures, el màster en Facility Management de la UPC és una gran oportunitat.

Clara Sola Supply Chain and Project Planner a Grohe

Veient les dificultats en què es trobava el sector de la construcció, vaig optar per especialitzar-me cursant el màster en Facility Management. Actualment, hi ha molt patrimoni immobiliari que necessitarà ser gestionat i aquesta és una gran oportunitat professional al nostre país. El grup format pels companys és molt bo i estem molt units. Provenim de perfils variats: arquitectura, industrials i edificació, i la col·laboració entre nosaltres és contínua, ajudant-nos a millorar en els aspectes que cadascú domina millor (instal·lacions, estalvi energètic, gestió, etc.). El grup de companys que m'he trobat és el més destacable del màster i amb molta diferència. El programa aposta per implantar un model de gestió de millora contínua en tots els processos. Si penses que la gestió d'actius immobiliaris és una inversió i que en un futur s'apostarà per millorar i gestionar el parc existent, en aquest màster et donaran les eines i els coneixements necessaris perquè desenvolupis un treball òptim.

Roberto Fernández Arquitecte tècnic

Vídeos
II Diálogo IFMA España: Pensando en la Formación de los Profesionales

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 67
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar