Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.
Informació sobre la política de cookies

continuar
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Modelització i Simulació a la Indústria 4.0
Sessió informativa

16-05-2019

Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
10% de descompte si et matricules abans del 30 de Juny
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster en Indústria 4.0.

Programa

Edició
2a Edició
Crèdits
24 ECTS (174 hores lectives)
Modalitat
Semipresencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
4.500 €
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 18/10/2019
Data de fi: 28/02/2020
Horari
Divendres: 16:00 a 21:00
Dissabte: 09:00 a 14:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest programa?
La modelització permet traslladar objectes físics al món digital i mitjançant tècniques de simulació crear “Digital Twins”, amb els que es pot experimentar a alta velocitat i sense riscos físics, així com disposar d'entorns de formació, entrenament i de suport a les operacions mitjançant realitat augmentada i aprenentatge automàtic (Machine Learning). Aquests es poden combinar amb elements de la modelització de processos permetent una cadena de valor digital. Tant el món físic com el món simulat són fonts de generació de grans volums de dades (Big Data).

La Indústria 4.0 és el cos de coneixement que formalitza a la Quarta Revolució Industrial, resultat del maridatge entre el món físic i digital. La raó del seu caràcter inevitable s’explica per l’increment imparable d’una demanda personalitzada per part dels mercats, fet que està forçant a les empreses a repensar els seus sistemes productius i logístics.

Actualment, els mons IT i OT han conviscut compartint espais limitats d’interacció i seguint vides paral·leles. La demanda de sistemes ciberfísics obliga a enderrocar murs aixecats des de fa dècades, donant lloc a l’anomenada “convergència IT/OT”, sent un dels grans reptes que planteja la Indústria 4.0. La figura del CDO (Chief Digital Officer), també conegut com a Cap de la Transformació Digital, és un perfil professional híbrid emergent als nous organigrames. La transversalitat és un dels signes del temps actual i de la Indústria 4.0, i la revista Fortune recull el caràcter imparable de la demanda dels perfils professionals híbrids (Hybrid Jobs).

El principal objectiu del programa és formar professionals que siguin capaços d’entendre les dificultats i les complexitats del món de la Indústria 4.0 de forma transversal des del món físic cap al món digital, aplicant la simulació com a eina bàsica en el procés. Els participants obtindran els coneixements necessaris per desenvolupar models de sistemes ciberfísics per a la Indústria 4.0 i Digital Twins.

Objectius
 • Entendre els problemes de la Indústria 4.0 i els processos de transformació digital.
 • Practicar amb eines de simulació d'avantguarda.
 • Crear "Digital Twins" d'elements i processos industrials.
 • Utilitzar sistemes de modelat en 3D.
 • Identificar els models d'aprenentatge automàtic i les tècniques estadístiques i d’Investigació Operativa més adequades per a un determinat problema.
 • Saber fer el pre-processament de dades i identificar plantejaments de Big Data.
 • Utilitzar el modelatge de sistemes i eines de validació d'estadística i saber verificar i validar els models proposats.
A qui va dirigit?
 • Professionals d’Operations Technology que vulguin reforçar la base de coneixements IT en l'àmbit del processament de dades, modelització i simulació per a la Indústria 4.0.
 • Professionals d’Information Technologies que vulguin adquirir coneixements del món OT de modelat de processos industrials.
 • Titulats d’enginyeria (informàtica, telecomunicacions, industrial, agrònoms, camins, etc.), física, matemàtiques i estadística.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 18h
Indústria 4.0 i Societat (on line)
 • Palanques de la Indústria 4.0.
 • Àmbits de la Indústria 4.0.
  • Fabricació.
  • Logística, physical Internet.
  • Obra Civil.
  • Medicina.
  • Banca (criptomonedes)
  • Política.
  • Medi Ambient.
  • Agricultura.
  • Societat (economia de plataforma).
 • Estadística bàsica.
  • Introducció a les distribucions de la probabilitat de mostres univariants. Discretes i contínues. Indicadors de moments (centrats i no centrats).
  • Distribucions discretes més comuns: característiques, ús en modelització i identificació de perfils: modelat de comptatges, modelat del temps entre esdeveniments.
  • Mostres i poblacions: mostreig vs inferència. Tipus de mostratge. Exemples: inferència sobre la mitja a partir d'una mostra aleatòria sense/amb reposició. Concepte del Test d'Hipòtesi.
 • Introducció al llenguatge R.
3 ECTS 30h
Indústria 4.0 i Gestió de Dades i Coneixement
 • Palanques de la Indústria 4.0.
 • Tecnologies de gestió de grans volums de dades, gestió de dades en temps real, dades desestructurades, etc.
 • Pre-processament de dades:
  • Fonts d'informació i la seva naturalesa.
  • Matriu de dades.
  • Metodologia general de pre-processament.
  • Operacions de format de les dades i compatibilitat amb el software.
  • Selecció de variables, identificació de la població en estudi (feature selection i filtering).
  • Identificació, diagnòstic i tractament de dades faltants.
  • Identificació, diagnòstic i tractament d'outliers.
  • Reducció de la dimensionalitat.
  • Transformacions en les dades.
  • Creació d'indicadors, variables derivades.
  • Disseny de procediments de pre-processing.
  • Automatització.
 • Gestió del coneixement.
  • Naturalesa del coneixement declaratiu.
  • Coneixement implícit.
  • Models formals de representació de coneixement.
2 ECTS 12h
Simulació, Fonaments i Aplicacions (on line)
 • DOE.
  • Dissenys factorials.
  • Dissenys factorials fraccionats.
  • Quadrats llatins.
 • RNG/GVA, introducció a la teoria de la complexitat.
 • Selecció i anàlisi de la mostra (distribucions d'entrada).
 • Introducció a la simulació discreta.
  • Definició i ús de la simulació.
  • Etapes del desenvolupament d'un sistema.
  • Elements d'un simulador.
  • Motors clàssics de simulació discreta (Event Schedulling, Activity Scanning, Process Interaction).
 • Introducció a la simulació contínua a través de la dinàmica de sistemes.
 • Introducció a la simulació multiagent.
 • Introducció als autòmats cel.lulars.
 • Validació, verificació i acreditació.
 • Eines específiques de simulació.
 • Selecció de l'eina de codificació (SQMO i altres).
 • Exemples de simuladors a Indústria 4.0.
4 ECTS 30h
Simulació, Modelització Bàsica i Programació
 • Definició i ús de models amb Flexim.
 • Execució de models de simulació a mà.
 • Construcció d'un sistema de simulació a mà.
 • Exemples de simulació mediambiental/social/econòmica/etc.
  • Execució de models NetLogo, ús de models de dinàmica de sistemes (Insighmarker, etc.)
4 ECTS 24h
Introducció a la Modelització (on line)
 • Data Science.
  • Procés general de Data Science.
  • Mapa DMMCM (Data Mining Methods Conceptual Map) de models de mineria de dades.
  • Criteris per a la selecció del mètode d'explotació de dades més adequat.
  • Post-procediment i producció de valor a partir del model de mineria de dades.
 • Modelització 3D.
  • Fusió 360.
 • Modelització per sistemes de simulació.
  • Specification and Description Languaje (SDL).
  • Xarxes de Petri/DEVS.
  • Transformació de models.
  • Metamodels/metallenguatges.
 • Aspectes de validació, verificació i acreditació (HLA i altres estàndards d'integració).
8 ECTS 60h
Modelització i Digital Twins
 • Exercicis de modelització en 3D.
  • Fusió 360.
  • Realitat virtual i augmentada.
 • Modelització general de sistemes.
  • Orientació a Objectes.
  • Polimorfisme, herència.
  • Implementació amb ES6.
 • Integració amb UML.
  • Diagrames d'estructura.
  • Noció de meta model.
  • Diagrames de comportament.
 • Anàlisi i disseny orientat a objectes.
  • Patrons de disseny.
 • Disseny orientat a agents.
  • Comunicació entre objectes.
  • HTTP REST.
 • Del formalisme al model, eines de generació de codi automàtic.
  • Treballant amb PragmaDEV Studio, SDL, DEVS i Xarxes de Petri.
 • Del formalisme al model, eines de tipus general.
  • Treballant amb Flexim i NetLogo.
  • Validació automàtica de models de simulació.
  • Integració amb UML.
 • Eines que empren el model.
  • Estàndard HLA.
  • Exemples de models executables en SDL.
  • BIM (eines com energy+, NECADA).
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.
Oferta modular
Aquest postgrau forma part de l'itinerari formatiu del màster en Indústria 4.0 .
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
 Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Fonseca i Casas, Pau
  Professor del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya, on imparteix docència en l'àrea de Simulació, el tractament de dades i la Investigació Operativa i l'Estadística. Posseeix un doctorat en Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya. És Cap de l'Àrea de Simulació Mediambiental de l'inLab FIB liderant projectes de simulació principalment vinculats a àrees industrials o mediambientals. És membre de la Comissió 4.0 de la Indústria d'Enginyers de Catalunya.
 • Pi i Palomés, Xavier
  Enginyer Industrial per la UPC, pèrit judicial expert en Informàtica Industrial i TIC, ha estat docent d'Enginyeria del Software a la UPC i a la UOC. És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya, responsable del Grup de treball d'Embedded Systems & IoT de l'esmentada comissió, i forma part del JTF 1 de la ISO/IE "Smart Manufacturing Standards Map".
Professorat
 • Cerrillo Molina, Benito
  Enginyer en Informàtica per la UPC (1991) i PDD en IESE (2008). En l'actualitat és CIO en Vichy Catalan Corporation, Vicedegà de Nova Industrialització del Col·legi d'Enginyers en Informàtica de Catalunya, President de l'Associació Catalana d'Informàtica Industrial i Assessor Extern del InLab FIB de la UPC. Acumula experiència en companyies finals (RACC i Damm, on vaig ser CIO també), consultoria (CP Programari i SDG), professor en la UPC i amb diverses Startups High-Tech realitzant projectes des de la Universitat per a companyies capdavanteres en els seus sectors: indústria, retail i farma.
 • Cortés Martínez, Jordi
  Llicenciat en Ciències i Tècniques Estadístiques per la UPC. Màster en Estadística i Investigació Operativa (MESIO) per la UPC. Actualment, investigador en el departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC. Professor associat en els graus d'Estadística, Enginyeria Informàtica i en el MESIO. Consultor estadístic per institucions mèdiques com Hospital Germans Trias i Pujol o IDIAP. Ha treballat com a consultor estadístic en el camp biomèdic i del Business Intelligence.
 • Fonseca i Casas, Antoni
  Doctor Arquitecte per la UPC de Barcelona. Especialitzat en sistema d'optimització energètica i sostenibilitat. Disposa del diploma acreditatiu Professional i Project Experience de la certificació Llegiu Internacional. Títol Postgrau AECEI programació C ++ i SQL. Diploma de certificació de gestió de qualitat ISO 9001: 2008. Postgrau especialització 'Rehabilitació en l'edificació', per la UPM. Formació en Prevenció i Riscos Laborals - Seguretat i salut, per la UPC. Col·laborador en diverses universitats com a investigador i docent.
 • Fonseca i Casas, Pau
  Professor del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya, on imparteix docència en l'àrea de Simulació, el tractament de dades i la Investigació Operativa i l'Estadística. Posseeix un doctorat en Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya. És Cap de l'Àrea de Simulació Mediambiental de l'inLab FIB liderant projectes de simulació principalment vinculats a àrees industrials o mediambientals. És membre de la Comissió 4.0 de la Indústria d'Enginyers de Catalunya.
 • Gibert Oliveras, Karina
  Doctora en Informàtica per la UPC. Catedràtica del Dep. d'Estadística i Investigació Operativa (UPC). Experiència docent en Graus d'Estadística i Enginyeria Informàtica, Màsters en Enginyeria Informàtica, Intel·ligència Artificial, Sostenibilitat (UPC) i programes de doctorat associats. Vicedegana de Big Data i Data Science del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya. Subdirectora-Secretària del Centre Específic de Recerca IDEAI (UPC).
 • Montero García, Jordi
  Enginyer en informàtica per la UPC. Cap de projectes en el inLab FIB de la UPC, fa recerca en l'àmbit de la simulació discreta aplicada a la prognosis de sistemes i a la gestió del dia a dia. Ha col·laborat per empreses del sector logístic, transport, farmacèutic i de serveis com: Grup Damm, Almirall, Siemens, Agbar, TMB, Port de Barcelona, INDRA i AENA.
 • Pérez Vila, José Luis
  Enginyer en Informàtica per la FIB, ha treballat durant més de 15 anys en el desenvolupant d'aplicacions en Java, J2EE, Struts i Hibernate. Des de fa més de tres anys, desenvolupa aplicacions en entorn ASP.NET MVC Razor amb C # i participa en projectes de recerca de la UPC en l'àmbit de la Simulació i la indústria 4.0. Actualment, és el responsable del desenvolupament web del sistema de simulació NECADA (simulador d'eficiència energètica), emmarcat en el canvi cultural i tecnològic de la indústria 4.0.
 • Pi i Palomés, Xavier
  Enginyer Industrial per la UPC, pèrit judicial expert en Informàtica Industrial i TIC, ha estat docent d'Enginyeria del Software a la UPC i a la UOC. És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya, responsable del Grup de treball d'Embedded Systems & IoT de l'esmentada comissió, i forma part del JTF 1 de la ISO/IE "Smart Manufacturing Standards Map".

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Information Technology Service Management Forum
  • Difon el programa en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
Socis col·laboradors

Notícies

Notícies del Blog
Xavier Pi i Pau Fonseca: "Calen professionals capaços de commutar del mode IT al mode OT i a l'inrevés"
Xavier Pi i Pau Fonseca: "Calen professionals capaços de commutar del mode IT al mode OT i a l'inrevés"
01-06-2018
Xavier Pi i Pau Fonseca són els directors acadèmics del nou màster en Indústria 4.0: Modelització, Materialització i Simulació de la UPC School, un programa pioner que prepararà els futurs líders de la indústria 4.0. Professionals preparats per entendre la complexitat d'aquest nou escenari i dissenyar i implementar les solucions que revolucionaran la nova manera d'organitzar els mitjans de producció i logístics. En aquesta entrevista, ens conviden a conèixer aquest nou context professional i quines seran les oportunitats laborals que hi sorgiran. A tot arreu sentim parlar de transformació digital, smart, escenaris 4.0... Però quines implicacions tindrà tot això en el mercat laboral? La primera implicació és que una bona part del mercat laboral patirà una profunda transformació en els propers anys. Aquelles professions relacionades amb activitats que estan patint una forta automatització deixaran de ser competitives i els professionals afectats hauran de reformular-se i reinventar-se a través de la formació. Aquesta transformació és transversal i, probablement, no hi haurà cap sector que estigui exclòs. El més probable és que veiem com, a partir dels propers anys, la formació contínua sigui una necessitat que provingui del propi mercat laboral. Com afectarà la revolució de les TIC a la indústria i als sistemes de producció? Com seran aquestes smart factories ? La progressiva generalització dels sistemes de simulació en forma de Digital Twins permetrà el desenvolupament de sistemes industrials amb una velocitat i agilitat sense precedents. Això farà que cada cop més tasques es facin al costat digital, aplicant-se les metodologies de desenvolupament i testing inspirades en món de la informàtica. A més a més, s'afegeix que el nivell de connectivitat de tot plegat farà un salt qualitatiu per la lògica de la Internet de les Coses (IoT). Això provocarà una major presència del software i hardware en tots els àmbits en general. Disposar d'un cert nivell de background en IT serà imprescindible. Aposteu per la convergència Operation Technologies/Information Technologies com un dels grans reptes de la indústria 4.0. Expliqueu-nos què implica. Totalment. La convergència IT/OT es produeix en dues dimensions. Per una part, està la dimensió tecnològica, en la qual actualment les xarxes amb capacitats de temps real, denominades TSN, estan cridades a tenir gran protagonisme al permetre sistemes productius OT distribuïts i integrables amb IT. D'una altra banda, està la convergència en la dimensió humana, que té a veure amb les persones, els seus llenguatges i amb les mentalitats. Tot i que cada cop hi haurà més pes en la creació de valor al costat digital, sempre arriba un moment en el qual cal passar al món físic. Per fer això serà imprescindible un cert nivell de background d'OT. Quins nous perfils sorgiran d'aquesta 4ta revolució industrial? Parleu del CDO (Chief Digital Officer), també conegut com Responsable de la Transformació Digital. Cal tenir professionals que siguin capaços de commutar del mode IT al mode OT i a l'inrevés. I això no és una tasca fàcil, ja que els esquemes culturals són diferents des de fa dècades. Les percepcions del risc i del temps no són les mateixes. Si parlem de desenvolupament, al món IT la filosofia és anar molt de pressa i tenir una alta taxa d'eliminació d'errors. Al món OT la filosofia és anar pas a pas i no equivocar-se, ja que un error pot portar a una destrossa material o danys personals. Els Chief Digital Officers (CDO) han de tenir un coneixement de les dues mentalitats, independentment de quina sigui la seva cultura d'origen, i ser capaços d'identificar quan toca prioritzar un mode o l'altre. També han de ser capaços de comunicar-se i liderar equips tant d'IT com d'OT, perquè el que probablement es trobarà és que haurà de liderar equips híbrids. Està el teixit industrial preparat per assumir aquests canvis tan profunds? Hi ha estudis que indiquen que la Indústria 4.0 encara no és del tot coneguda, tot i que hi ha bones iniciatives per part d'empreses i organitzacions del nostre teixit industrial en la direcció correcta. De moment l'adopció de la Indústria 4.0 es fa majoritàriament per la via de la compra o contractació de béns i serveis considerats suficientment madurs, i són poques les empreses que fan proves pilot de cara a una transformació profunda de la seva organització. Això ens indica que hi ha força feina a fer. Quins canvis culturals i de mentalitat implica la indústria 4.0? El més important és el de la transversalitat, que s'afegeix a l'actualització contínua de coneixements que ja hem comentat, per estar al dia de la tecnologia. Qui vingui de la cultura OT ha d'actualitzar-se i, a més a més, incorporar un background mínim d'IT, la qual cosa implica una certa fluïdesa en algorismes, software i comunicacions. Qui vingui d'IT ha d'actualitzar-se i, a més a més, incorporar un background d'OT, i conèixer el processos físics, operacionals i productius. Més enllà dels llenguatges utilitzats per les persones, també cal incorporar la capacitat de pensar en clau IT o de pensar en clau OT. Cal conèixer les dues mentalitats. Quins riscos corren les organitzacions que no s'hi adaptin? La convergència IT/OT obligarà a molta gent a aprendre un altre llenguatge, un fet que requereix un cert temps. Qui el deixi passar i vulgui esperar a fer el salt a la indústria 4.0 de la nit al dia pot tenir un problema de comprensió, que si es combina amb un clima d'urgència, pot generar un context complicat. Cal tenir present que més enllà dels llenguatges hi ha les mentalitats, que també caldrà conèixer. Per especialitzar-nos en aquest nou escenari ple d'oportunitats laborals, per què triar el màster en Indústria 4.0 de la UPC School? El món acadèmic també requereix els canvis culturals i de mentalitat que implica la indústria 4.0. Per assegurar que les noves generacions siguin bilingües IT/OT hi ha feina a fer en els plans d'estudi, més enllà de les dobles titulacions. Pel que fa a la preparació de professionals en actiu, la resposta són els estudis de postgrau professionalitzadors com el Màster en Indústria 4.0 de la UPC School, que té per objectiu dotar a nivell professional d'un background dual IT/OT i de gestió que permeti liderar projectes d'indústria 4.0.
Xavier Pi i Pau Fonseca: "Calen professionals capaços de commutar del mode IT al mode OT i a l'inrevés"
Xavier Pi i Pau Fonseca: "Calen professionals capaços de commutar del mode IT al mode OT i a l'inrevés"
01-06-2018
Xavier Pi i Pau Fonseca són els directors acadèmics del nou màster en Indústria 4.0: Modelització, Materialització i Simulació de la UPC School, un programa pioner que prepararà els futurs líders de la indústria 4.0. Professionals preparats per entendre la complexitat d'aquest nou escenari i dissenyar i implementar les solucions que revolucionaran la nova manera d'organitzar els mitjans de producció i logístics. En aquesta entrevista, ens conviden a conèixer aquest nou context professional i quines seran les oportunitats laborals que hi sorgiran. A tot arreu sentim parlar de transformació digital, smart, escenaris 4.0... Però quines implicacions tindrà tot això en el mercat laboral? La primera implicació és que una bona part del mercat laboral patirà una profunda transformació en els propers anys. Aquelles professions relacionades amb activitats que estan patint una forta automatització deixaran de ser competitives i els professionals afectats hauran de reformular-se i reinventar-se a través de la formació. Aquesta transformació és transversal i, probablement, no hi haurà cap sector que estigui exclòs. El més probable és que veiem com, a partir dels propers anys, la formació contínua sigui una necessitat que provingui del propi mercat laboral. Com afectarà la revolució de les TIC a la indústria i als sistemes de producció? Com seran aquestes smart factories ? La progressiva generalització dels sistemes de simulació en forma de Digital Twins permetrà el desenvolupament de sistemes industrials amb una velocitat i agilitat sense precedents. Això farà que cada cop més tasques es facin al costat digital, aplicant-se les metodologies de desenvolupament i testing inspirades en món de la informàtica. A més a més, s'afegeix que el nivell de connectivitat de tot plegat farà un salt qualitatiu per la lògica de la Internet de les Coses (IoT). Això provocarà una major presència del software i hardware en tots els àmbits en general. Disposar d'un cert nivell de background en IT serà imprescindible. Aposteu per la convergència Operation Technologies/Information Technologies com un dels grans reptes de la indústria 4.0. Expliqueu-nos què implica. Totalment. La convergència IT/OT es produeix en dues dimensions. Per una part, està la dimensió tecnològica, en la qual actualment les xarxes amb capacitats de temps real, denominades TSN, estan cridades a tenir gran protagonisme al permetre sistemes productius OT distribuïts i integrables amb IT. D'una altra banda, està la convergència en la dimensió humana, que té a veure amb les persones, els seus llenguatges i amb les mentalitats. Tot i que cada cop hi haurà més pes en la creació de valor al costat digital, sempre arriba un moment en el qual cal passar al món físic. Per fer això serà imprescindible un cert nivell de background d'OT. Quins nous perfils sorgiran d'aquesta 4ta revolució industrial? Parleu del CDO (Chief Digital Officer), també conegut com Responsable de la Transformació Digital. Cal tenir professionals que siguin capaços de commutar del mode IT al mode OT i a l'inrevés. I això no és una tasca fàcil, ja que els esquemes culturals són diferents des de fa dècades. Les percepcions del risc i del temps no són les mateixes. Si parlem de desenvolupament, al món IT la filosofia és anar molt de pressa i tenir una alta taxa d'eliminació d'errors. Al món OT la filosofia és anar pas a pas i no equivocar-se, ja que un error pot portar a una destrossa material o danys personals. Els Chief Digital Officers (CDO) han de tenir un coneixement de les dues mentalitats, independentment de quina sigui la seva cultura d'origen, i ser capaços d'identificar quan toca prioritzar un mode o l'altre. També han de ser capaços de comunicar-se i liderar equips tant d'IT com d'OT, perquè el que probablement es trobarà és que haurà de liderar equips híbrids. Està el teixit industrial preparat per assumir aquests canvis tan profunds? Hi ha estudis que indiquen que la Indústria 4.0 encara no és del tot coneguda, tot i que hi ha bones iniciatives per part d'empreses i organitzacions del nostre teixit industrial en la direcció correcta. De moment l'adopció de la Indústria 4.0 es fa majoritàriament per la via de la compra o contractació de béns i serveis considerats suficientment madurs, i són poques les empreses que fan proves pilot de cara a una transformació profunda de la seva organització. Això ens indica que hi ha força feina a fer. Quins canvis culturals i de mentalitat implica la indústria 4.0? El més important és el de la transversalitat, que s'afegeix a l'actualització contínua de coneixements que ja hem comentat, per estar al dia de la tecnologia. Qui vingui de la cultura OT ha d'actualitzar-se i, a més a més, incorporar un background mínim d'IT, la qual cosa implica una certa fluïdesa en algorismes, software i comunicacions. Qui vingui d'IT ha d'actualitzar-se i, a més a més, incorporar un background d'OT, i conèixer el processos físics, operacionals i productius. Més enllà dels llenguatges utilitzats per les persones, també cal incorporar la capacitat de pensar en clau IT o de pensar en clau OT. Cal conèixer les dues mentalitats. Quins riscos corren les organitzacions que no s'hi adaptin? La convergència IT/OT obligarà a molta gent a aprendre un altre llenguatge, un fet que requereix un cert temps. Qui el deixi passar i vulgui esperar a fer el salt a la indústria 4.0 de la nit al dia pot tenir un problema de comprensió, que si es combina amb un clima d'urgència, pot generar un context complicat. Cal tenir present que més enllà dels llenguatges hi ha les mentalitats, que també caldrà conèixer. Per especialitzar-nos en aquest nou escenari ple d'oportunitats laborals, per què triar el màster en Indústria 4.0 de la UPC School? El món acadèmic també requereix els canvis culturals i de mentalitat que implica la indústria 4.0. Per assegurar que les noves generacions siguin bilingües IT/OT hi ha feina a fer en els plans d'estudi, més enllà de les dobles titulacions. Pel que fa a la preparació de professionals en actiu, la resposta són els estudis de postgrau professionalitzadors com el Màster en Indústria 4.0 de la UPC School, que té per objectiu dotar a nivell professional d'un background dual IT/OT i de gestió que permeti liderar projectes d'indústria 4.0.
La UPC School aposta per les professions de futur: blockchain , indústria 4.0, intel·ligència artificial i transformació digital
La UPC School aposta per les professions de futur: blockchain , indústria 4.0, intel·ligència artificial i transformació digital
12-04-2018
La UPC School presenta, entre la seva oferta de màsters i postgraus per al proper curs acadèmic, nous programes formatius per especialitzar-se en els perfils professionals més demandats per les empreses. Temàtiques com les tecnologies blockchain , indústria 4.0, la transformació digital i la innovació, el big data o la ciberseguretat centren aquests programes professionalitzadors, dissenyats per cobrir aquelles competències més buscades al mercat laboral. El desenvolupador blockchain Les tecnologies blockchain estan començant a madurar i desperten un gran interès tant en l'àmbit acadèmic com industrial. Startups i iniciatives industrials descobreixen i proposen nous projectes d'innovació basats en la blockchain , fent d'aquesta tecnologia un dels principals vehicles d'innovació i d'oportunitats de negoci del futur. Segons un informe del conegut portal Upwork per freelances, el perfil de desenvolupador blockchain ha estat el més interessant en termes de demanda i salari en 2017 i es preveu que la demanda continuï creixent de forma exponencial aquest any. Per aquest motiu, la UPC School ha volgut impulsar aquest nou màster en Tecnologies Blockchain , amb una gran orientació pràctica i professional, que va dirigit a professionals que vulguin entendre i desenvolupar aplicacions amb tecnologies basades en la blockchain . Chief Digital Officer, la figura clau en el nou escenari 4.0 Entre aquests programes, destaca el nou màster en Indústria 4.0: Modelització, Simulació i Materialització , que prepararà professionals capaços de liderar i implementar les solucions que revolucionaran la manera d'organitzar els mitjans de producció i logístics ( smart factories ) en el nou escenari 4.0.  Aquest màster crearà autèntics Chief Digital Officers (CDO) , una figura també coneguda com a Cap de la Transformació Digital, un nou perfil professional híbrid  que serà molt demandat en els nous organigrames empresarials. Mitjans com la revista Fortune recullen la demanda imparable d'aquests nous perfils professionals híbrids (Hybrid Jobs). L'anomenada convergència OT/IT (Operations Technology/ Information Technologies) és un dels grans reptes de la indústria 4.0 i la transversalitat dels seus professionals, un dels signes del temps actual.   L'analista de dades El màster en Big Data Management, Technologies and Analytics arriba a la seva segona edició per especialitzar professionals capaços de capturar i analitzar grans volums de dades i transformar-los en informació de valor per a la presa de decisions. El creixement exponencial del Big Data i les seves múltiples aplicacions en el terreny dels negocis fan que el perfil d'expert en Big Data o data scientist sigui una de les professions amb més futur del sector tecnològic. Així ho demostren dades publicades per Randstad, que assegura que l'especialista en Big Data serà un dels professionals més demandats aquest any, i d'altres com el portal d'ocupació Indeed.com , que indiquen que en només en dos anys els llocs de treball relacionats amb el Big Data han crescut un 15.000%. L'expert en disseny i gestió de la ciberseguretat També es consolida el màster en Cybersecurity Management , que cobreix la demanda d'experts en el disseny i gestió de seguretat a la xarxa, un àmbit en ple creixement que preveu la creació de 825.000 llocs de treball qualificats durant la pròxima dècada , segons l'informe de INCIBE (Institut Nacional de Ciberseguretat). L'impulsor de la transformació digital També sorgeixen dos nous postgraus per al proper curs acadèmic. En l'àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, el nou postgrau en Digital Business Transformation: Strategy and Implementation , amb el qual s'aprendran estratègies i habilitats per dissenyar, executar i liderar amb èxit la transformació digital en empreses i organitzacions. Responsable de seguretat industrial i ambiental En l'àrea d'enginyeria, es crea el postgrau en Enginyeria en Seguretat Industrial i Ambiental , amb el qual es coneixerà a fons el marc de seguretat industrial i mediambiental i com aplicar-lo a cada cas concret, un aspecte essencial per garantir el bon funcionament de qualsevol activitat del sector. Experts en intel·ligència artificial La UPC School presenta pel proper mes de febrer el nou postgrau en Artificial Intelligence with Deep Learning . La intel·ligència artificial (IA) és el motor de la revolució industrial 4.0 basada en l'automatització en el processament de les dades. Diversos sectors industrials ja estan aplicant aquesta programació basada en dades en el seu dia a dia, mentre en paral·lel les administracions públiques també desenvolupen plans estratègics per liderar el sector. Arreu, però, hi ha el mateix repte: la necessitat de formar professionals capaços d'entendre el potencial i oportunitats d'aquestes eines, així com la seva implementació de forma pràctica i escalable.    
La UPC School impulsa un nou màster en Indústria 4.0
La UPC School impulsa un nou màster en Indústria 4.0
15-03-2018
La UPC School posarà en marxa el proper mes d'octubre un nou màster en Indústria 4.0: Modelització, Simulació i Materialització . L'objectiu del programa és formar professionals que siguin capaços d'entendre la complexitat dels reptes de la indústria 4.0 i liderar les solucions que revolucionaran la manera d'organitzar els mitjans de producció i logístics. Aquest màster crearà autèntics Chief Digital Officers (CDO) , una figura també coneguda com a Cap de la Transformació Digital, un nou perfil professional híbrid  que serà molt demandat en els nous organigrames empresarials. La industrialització 4.0 aposta per la digitalització dels processos productius a les fàbriques. Aquestes smart factories seran font de competitivitat, ja que permetran millorar la capacitat d'adaptació constant a la demanda, obtenir una major flexibilitat i personalització del servei al client i uns millors índex de qualitat. La indústria 4.0 també optimitzarà recursos i temps en el disseny i producció, així com en l'explotació i anàlisi de dades en temps real. L'anomenada convergència OT/IT (Operations Technology/ (Information Technologies) és un dels grans reptes de la indústria 4.0 i la transversalitat dels seus professionals, un dels signes del temps actual. Mitjans com la revista Fortune recullen la demanda imparable d'aquests nous perfils professionals híbrids (Hybrid Jobs). La segona revolució industrial es produïa l'àmbit físic i analògic, amb grans millores en el camp del disseny, nous materials i nous productes (Operations Technology). La tercera revolució es produïa en l'àmbit digital, el que ha donat lloc al prefix “cíber” i també es coneix com Information Technologies. La Indústria 4.0 es revela, doncs, com  la hibridació de la segona i la tercera revolució, i es fonamenta en dos pilars: els Sistemes Ciberfísics i la Internet de les Coses (IoT ). Aquest màster tractarà d'aprofundir en els elements de modelització, simulació i materialització de models a la indústria 4.0. La modelització permet traslladar objectes físics al món digital. Mitjançant tècniques de simulació es creen els bessons digitals o “Digital Twins” amb l'objecte físic, amb els quals es pot experimentar a alta velocitat i sense riscos físics, així com disposar d'entorns de formació, entrenament i de suport a les operacions mitjançant realitat augmentada i aprenentatge automàtic (Machine Learning). Aquests es poden combinar amb elements de la modelització de processos permetent una cadena de valor digital. Tant el món físic com el món simulat, són fonts de generació de grans volums de dades (Big Data).La materialització permet convertir objectes del món digital a objectes del món físic, on el control d'objectes físics mitjançant objectes de software es coneix com automatització . Tecnologies com la impressió 3D combinades amb la electrònica encastada permetran l'emergència d'una nova generació de sistemes ciberfísics connectats. El màster es divideix en dos postgraus: el primer, Modelització i Simulació a la Indústria 4.0, correspon al viatge des del món físic cap al món digital; i el segon, Materialització de Models a la Indústria 4.0 , al viatge des del món digital cap al món físic. Els participants del màster obtindran els coneixements necessaris per desenvolupar sistemes ciberfísics per a la Indústria 4.0 , configurant estructures multi-agent i en xarxa, més enllà de les tradicionals estructures jeràrquiques característiques de la Indústria 3.0. Per a això es realitzaran implementacions de prototips basats en simulació, prototips basats en sistemes embedded i integracions amb solucions existents. Tot això emmarcat en les arquitectures de referència de la Indústria 4.0 i de la Internet Industrial de les coses RAMI 4.0 i IIRA. El programa s'adreça tant a professionals d'Operations Technology que vulguin aventurar-se en l'àmbit de la indústria 4.0 i incorporar els coneixements necessaris d'Information Technologies, com  a professionals que ja disposen d'aquests coneixements informàtics i vulguin adquirir competències en tecnologia de les operacions. Són també destinataris aquells emprenedors interessats en descobrir les oportunitats professionals de l'emergent indústria 4.0 i tots aquells titulats en enginyeria, física, matemàtiques i estadística que vulguin introduir-se en aquest apassionant món. El màster compta amb la direcció acadèmica de Pau Fonseca , professor del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC, doctor en Informàtica per la mateixa universitat i cap de l'àrea de Simulació Ambiental de l'InLab FIB; i de Xavier Pi , enginyer industrial per la UPC, pèrit judicial expert en Informàtica Industrial i TIC i expert en embedded systems com a factor central de la 4ta revolució industrial. Tots dos són membres de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya. La Indústria 4.0 és el cos de coneixement que fonamenta la Quarta Revolució Industrial, on es troben els reptes i oportunitats professionals sorgides del maridatge entre el món físic i el digital. Un nou paradigma que  representa sobretot un canvi de mentalitat en la forma de produir i d'organitzar entorns de treball. Aquest màster farà entendre aquest canvi de paradigma per treure el màxim partit professional d'aquest nou context.
Altres notícies
InfoPLC.net: "La convergència arriba a l'aula"
21-09-2018
La formació i el talent són dos dels pilars no tecnològics claus perquè la indústria consolidi la seva evolució i creixement: els professionals han d'actualitzar els seus coneixements i les empreses han de saber gestionar-lo. En aquest article de la revista InfoPLC.net participa Xavier Pi, codirector del màster en Indústria 4.0, per parlar dels reptes professionals del sector que es cobreixen amb aquesta formació impulsada des de la UPC.
Actes relacionats
Advanced Factories Expo & Congress 2019
Advanced Factories Expo & Congress 2019
Del 09-04-2019 11-04-2019

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 707 31 32
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar