Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Tecnologies i Sistemes de Millora de la Qualitat de l'Aire en Interiors (IAQ)
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  Programa inclòs a la convocatòria d'ajuts Employment Help per a professionals a l'atur o amb rendes baixes

Presentació

Edició
1a Edició
Crèdits
24 ECTS (168 hores lectives)
Modalitat
Idioma d'impartició
Català / Espanyol
Preu
3.400€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 17/11/2021
Fi classes: 29/06/2022
Fi programa : 16/09/2022
Horari
Dimecres: 18:00 a 21:00
Divendres: 18:00 a 21:00
Lloc de realització
En Línia
Per què aquest postgrau?
Garantir la qualitat de l'aire interior (indoor air quality) és un aspecte essencial per al benestar i la seguretat de les persones, ja que pot afectar directament la seva salut i, en conseqüència, la seva productivitat. En entorns urbans, les persones passem més del 80% del temps a l'interior d’edificis, per tant, tenir una bona qualitat d’aire és fonamental per a la nostra salut.

El postgrau en Tecnologies i Sistemes de Millora de la Qualitat de l'Aire en Interiors (IAQ) és una proposta transversal que neix per donar solucions efectives a la problemàtica de la qualitat de l'aire interior des de tots els seus vessants: químic, biològic, mèdic, tecnològic i normatiu.

Aquest postgrau proporciona els coneixements necessaris per analitzar els paràmetres de la qualitat de l'aire interior identificant-ne les fonts, ja sigui la contaminació exterior, les emissions de materials de construcció o la incorrecta ventilació, entre d'altres. Analitzarem els contaminants químics i biològics de l’aire interior i, amb l’ajuda de metges, estudiarem quins efectes poden arribar a produir sobre la salut de les persones.

Finalment, aprendrem a dissenyar els sistemes més adients per a la millora de l'indoor air quality i planificar-ne la implementació a l'edifici, sigui des de zero o millorant infraestructures existents. També estudiarem com han de ser els sistemes de monitoratge, fent un control preventiu i predictiu per anticipar-nos a les possibles variacions i mantenir estable la qualitat de l'aire. Aquests sistemes estan basats en els Building Management Systems (BMS) tradicionals i les interfícies Internet of Things (IoT) per actuar amb més eficàcia sobre el tractament de l'aire interior.

El postgrau compta amb experts de primer nivell, amb una dilatada experiència professional, tant tècnica com acadèmica. Des d'enginyers i tècnics de les organitzacions i empreses que integren el Clúster IAQ (Indoor Air Quality), a reconeguts científics i investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i de la Universitat de Barcelona (UB), especialitzats en l'estudi dels contaminants de l'aire, tant físics, químics com biològics. El quadre docent es completa amb la participació de metges que expliquen les patologies de transmissió aèria i científics d’altres universitats de reconegut prestigi.
Impulsat per:
Objectius
 • Analitzar, dissenyar i implementar les tecnologies i sistemes necessaris per garantir una qualitat d’aire òptima en un edifici o infraestructura, incloent-hi els sistemes de control necessaris.
 • Conèixer la problemàtica de la qualitat de l’aire interior en tots els seus vessants: químic, biològic, mèdic, tecnològic i de materials.     
 • Conèixer la normativa de la qualitat de l’aire interior.
A qui va dirigit?
 • Enginyers.
 • Arquitectes.
 • Titulats de grau o màster en enginyeries.
 • Titulats de grau o màster en arquitectura.
 • Personal tècnic d’empreses instal·ladores.
 • Tècnics de manteniment en edificis i infraestructures que es vulguin especialitzar en el disseny i implementació de sistemes i tecnologies per a la millora de la qualitat de l’aire a l’interior dels edificis.
 • Tècnics en prevenció de riscos laborals.
 • Tècnics experts en qualificacions energètiques i ambientals per a edificis: LEED, BREEAM, WELL, VERDE, etc.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 21h
Reglament de l'Indoor Air Quality (IAQ). Marc Legal
Es tractarà en profunditat la normativa que regula la qualitat de l'aire a l'interior dels edificis i infraestructures: Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE), normativa hospitalària, normativa de laboratoris, normes de seguretat i higiene, etc.

 • RITE RD 1027/2007. Requeriments de ventilació per a edificis
  • Caracterització i quantificació de l'exigència de benestar i higiene.
  • Temperatura operativa i humitat relativa.
  • Velocitat mitjana de l'aire.
  • Exigència de qualitat de l'aire interior.
  • Categories de la qualitat de l'aire interior en funció de l'ús de l'edifici o local.
  • Cabal mínim d'aire exterior de ventilació.
  • Filtratge de l'aire exterior mínim de ventilació.
  • Aire d'extracció.
  • Escalfament d'aigua de piscines climatitzades.
  • Humidificadors.
 • Altres normatives relacionades amb la norma hospitalària UNE 100713
 • Sistemes específics de ventilació en infraestructures i mitjans de transport
  • Indoor Air Quality (IAQ) en andanes d'estacions de tren i autobús.
  • Ventilació de vagons.
  • Ventilació d'autobusos/vehicles.
 • Normatives d'emissions de contaminants a l'aire de materials, recobriments i pintures.
3 ECTS 30h
Sistemes i Tecnologies Específics de Tractament i Millora de I'Indoor Air Quality (IAQ)
S'estudiaran en profunditat els diferents equips i tecnologies específics per a la millora de la qualitat de l'aire i l'eliminació de contaminants.

 • Tractament de l'aire. Equips i sistemes genèrics. Aplicacions
  • Ventiladors/recuperadors de calor per ventilació.
  • Unitats de tractament d'aire (UTAs).
  • Roof tops.
  • Fan coils.
  • Aerotèrmics.
  • Sistemes híbrids.
  • Radiadors + aire exterior.
  • VRF/Equips domèstics.
  • Inductors.
  • Sistemes radiants + aire exterior.
  • Conductes.
  • Humidificació/Deshumectació
  • Elements de difusió.
 • Control de l'IAQ. Equips i sistemes específics. Aplicacions
  • Sistemes de filtratge i filtratge específic (filtres de malla i filtres electroestàtics).
  • Purificadors.
  • Làmpades de radiació ultraviolada d'ona curta (UVC).
  • Ionització del plasma.
  • Fotocatàlisi.
  • Radicals hidroxils.
3 ECTS 27h
Contaminants Fisicoquímics i Biològics de l'Aire. Transmissió de Patògens
Anàlisi de tots els possibles contaminants presents a l’aire, el seu origen i efecte nociu cap a les persones i el medi ambient.

 • Contaminants fisicoquímics. Origen, límits perillosos, detecció i eliminació
 • Partícules.
 • Importància de la qualitat de l’aire exterior.
 • Diòxid de carboni (CO2).
 • Compostos orgànics volàtils (COVs).
 • Formaldehids.
 • Altres.
 • Contaminants biològics. Origen, difusió, detecció i eliminació
 • Els aerosols i riscos de transmissió aèria, incloent-hi l'ús del CO2 com a estimador.
 • Difusió de virus i bacteris per l’aire.
 • La problemàtica del SARS-CoV-2.
3 ECTS 24h
Materials. Emissions de Contaminants
Es tractaran les diferents emissions provinents de materials de construcció: revestiments, terres, moquetes, vinils, pintures, vernissos, materials de mobiliari, etc.

 • Contaminants emesos pels materials de construcció i decoració
 • Normatives i certificacions respecte a les emissions dels materials
 • Contaminants més comuns emesos pels materials
 • Compostos orgànics volàtils (COVs).
 • Radó.
 • Formaldehid.
 • Fibres.
 • Altres.
3 ECTS 33h
Efectes de l'Indoor Air Quality (IAQ) sobre la Salut Humana. Implicacions Mèdiques
 • Efectes dels contaminants fisicoquímics de l'aire sobre la salut humana
 • Partícules.
 • Importància de la qualitat de l’aire exterior.
 • Diòxid de carboni (CO2).
 • Compostos orgànics volàtils (COVs).
 • Formaldehids.
 • Radó.
 • Implicacions mèdiques. Precaucions a prendre.
 • Efectes dels contaminats biològics i patògens de l'aire sobre la salut humana
 • Els aerosols. Transmissió de patògens.
 • Difusió de virus i bacteris per l’aire.
 • Problemàtica del SARS-CoV-2.
 • Implicacions mèdiques. Precaucions a prendre.
 • Normatives de riscos laborals
 • Impactes econòmics de la dolenta qualitat de l'aire en la societat i en les empreses
 • Pèrdua de productivitat.
 • Percentatges de baixes laborals.
 • Quantificació de costos.
3 ECTS 24h
Diagnòstic, Control i Monitoratge de l'Indoor Air Quality (IAQ)
S'estudiaran els diferents sistemes de mesura de contaminants, així com els elements de camp per a la recollida i anàlisi de dades, amb l'objectiu d'implantar posteriorment mesures correctores.

 • Sensòrica i mesura. Funcionament de sensors, estructura i elements que integren un sensor
 • Futur dels sistemes de mesura. Tecnologies IoT i Cloud
 • Diagnòstic de les condicions Indoor Air Quality (IAQ) d’un edifici
 • Paràmetres a mesurar.
 • Anàlisi de registres.
 • Disseny i implementació de mesures de millora i control de l'IAQ.
 • Sistema de control de l'IAQ
 • Elements de camp (sondes de temperatura, humitat relativa, CO2, COVs, etc.).
 • Sistema de control integrat al Building Management System (BMS).
 • Interacció del sistema BMS amb els sistemes de tractament d’aire i els sistemes específics
 • Ús de tecnologies IoT per al control adaptatiu i predictiu de sistemes
6 ECTS 9h
Projecte Final
La temàtica del projecte serà proposada per la direcció acadèmica.

Es realitzaran sessions de seguiment tutoritzades i col·lectives del projecte, per orientar i guiar a l’estudiant durant tot el curs acadèmic.

El projecte final serà individual, però excepcionalment es podran acceptar projectes col·lectius de 2 o 3 persones si està degudament justificat.

El lliurament del projecte es realitzarà un cop finalitzat el postgrau, en el termini prèviament comunicat.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Alabern Morera, Xavier

  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Administració i Direcció d'Empreses per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE). Professor Titular d’Universitat del Departament d’Enginyeria Elèctrica de la UPC durant més de vint-i-cinc anys. Ha estat sotsdirector de relacions amb les empreses de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa  (ETSEIAT) de la UPC.
 • Urpinas Gasol, Martí
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment treballa com a Enginyer de Prescripció per despatxos d'Enginyeria i Propietats finals a CARRIER, amb experiència en enginyeries durant 15 anys, exercint com a Enginyer de Projectes de Climatització i Eficiència Energètica. Coordinació i Direcció de Projectes i Execució d'Obres a: JG Ingenieros S.A., i, posteriorment a PGI Engineering Barcelona.
Professorat
 • Alabern Morera, Xavier

  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Administració i Direcció d'Empreses per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE). Professor Titular d’Universitat del Departament d’Enginyeria Elèctrica de la UPC durant més de vint-i-cinc anys. Ha estat sotsdirector de relacions amb les empreses de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa  (ETSEIAT) de la UPC.
 • Alegre Brugueras, Albert

  Diplomat en Ciències Empresarials Escola Universitària d'Estudis Empresarials. Direcció Financera de l'Empresa Centre d'Estudis Empresarials, Vinculat a les Universitats de South Carolina (EUA). Acumula 31 anys d'experiència en el sector de Tractament i Filtració d'Aire. Responsable de producció, durant els anys 1990-1992 en Filtres Energia (TROX). Fundador i CEO de l'empresa Venfilter, des de l'any 1992. Soci-fundador del Clúster IAQ. Actualment és membre del grup de treball PG-FIL en Eurovent i dels grups de treball en AFEC i ACTECYR.

 • Alonso Mendoza, Albert

  Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Responsable de Prescripció en la unitat de Climatització i Energia en Frigicoll SA. Membre del grup de treball G4 a la PTEEE. Membre del grup de treball Eficiència en Supermercats al CEEC. Més de 20 anys d'experiència en el sector de la refrigeració, la climatització i el tractament de l'aire, aportant solucions per a empreses amb equips i sistemes HITACHI, BROAD, Midea i CLIVET en el sector industrial, residencial i terciari.

 • Alonso Ollacarizqueta, Carlos
  Veure perfil a Linkedin

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), especialitat Elèctrica. Màster Mba Executive Country. Manager a Fabricair Spain, director comercial a LG Electronics i Samsung Espanya, gerent d'Ambitec Sistemes - Sistemes de control i responsable de compres i product manager a BSH Electrodomèstics.

 • Antonino Nohales, Jose
  Veure perfil a Linkedin

  Enginyer tècnic de Telecomunicacions en l'Especialitat de Sistema Electrònics per l'Escola Superior d'Enginyeria de la Universitat de València (UV). Actualment desenvolupa les funcions d'Àrea Sales Manager a Danfoss Climate Solutions, fomentant la venda consultiva i la generació de demanda mitjançant la prescripció. Acumula una experiència de més de 16 anys en empreses multinacionals (Honeywell, Schneider Electric i Johnson Controls) dels sectors de la regulació i control d'instal·lacions tècniques com HVAC, ilumiinación, PCI i Seguretat en edificis i infraestructures.

 • Arcarons Arrebola, Jose
  Veure perfil a Linkedin

  Cap de vendes d'Espanya i Portugal de Venfilter. Acumula experiència de més de 20 anys en indústria farmacèutica, en diversos laboratoris com l'Institut Grifols o Laboratoris Inibsa i enginyeries especialitzades en indústria biofarmacèutica i sales blanques com Telstar o CIFA. Els últims anys duent a terme projectes de filtració d'aire i qualitat d'aire interior, especialitzat en indústria farmacèutica, alimentària i processos nets.

 • Gallego Piñol, Eva
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora i Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Realització de la tesi doctoral a l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (DAEA-CSIC). Actualment Investigadora al Laboratori del Centre de Medi Ambient del Departament d'Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Acumula una experiència de més de 15 anys en avaluació d'aire exterior i interior, a través de convenis amb administració pública i empreses privades. Especialització en avaluació de compostos orgànics volàtils (COVs) per a la determinació de la qualitat de l'aire.
 • Garcia Esteban, Maria Antonia

  Llicenciada en Enginyeria en Organització Industrial, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Diplomada en Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques (UPC). Màster Formació professorat ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes (UPC). Graduada Superior Prevenció de Riscos Laborals (seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia) (ESPRL, UPC, UB, UPF). Actualment membre àrea tècnica de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, Generalitat de Catalunya. Experiència de més de 20 anys en empreses i Administració Pública, en l'àmbit de la prevenció.

 • Gómez Pascual, Enrique

  Enginyer Industrial per l'ETSII de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). Gestor Energètic Europeu sota el Programa Intelligent Energy Europe de la Comissió Europea (Eurem). Màster en Direcció de Qualitat per la Cambra de Comerç de Madrid. Actualment és Product Manager Large Systems de Carrier Espanya i acumula 30 anys d'experiència en el sector de la climatització i el tractament d'aire. És membre de Comitè Tècnic de l'Associació de Fabricants d'Equips de Climatització (AFEC).

 • Macario Pinto, Elvi
  Veure perfil a Linkedin
  Acumula una experiència de més de 40 anys en empreses del sector com Atrol, S.A, Meditrol, S.L, Carel Controls Ibérica). Col·laboren en realitzar enginyeria de la humidificació i la seva venda.
 • Martínez Real, Carlos
  Veure perfil a Linkedin

  Enginyer Ambiental per la Universitat Rei Juan Carlos (URJC). Master of Business Administration (MBA) per ThePowerMBA. Especialista tècnic de la divisió IAQ de SODECA. Més de 5 anys d'experiència en Qualitat de l'Aire Interior, amb el focus en la I + D + I (Ciemat), l'auditoria i consultoria (Ambisalud) i la direcció tècnica (Eozono). Divulgador científic i autor de nombroses publicacions en revistes, llibres i congressos internacionals.

 • Molina Cerezal, Ruben Jose
  Veure perfil a Linkedin

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment Digital Buildings Business Development a Schneider Electric. A més exerceix la tasca de Digital Buildings Training Manager per a la zona Ibéria. Lidera la plataforma BMS de Schneider Electric, EcoStruxure, que és la plataforma de monitoratge, control i automatització per a edificis capaç d'aconseguir estalvis energètics de fins a un 30%, juntament amb estalvis operacionals i un confort excel·lent per als usuaris mantenint en tot moment la qualitat de l'aire en els edificis. Membre de l'Associació de Fabricants d'Equips de Climatització (AFEC) i Associació Nacional d'Empreses Energètiques (ENESE).

 • Perales Lorente, Jose Francisco
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és membre del Laboratori del Centre de Medi Ambient (LCMA) a la UPC, dins del grup de recerca consolidat Center for Process and Environmental Engineering CEPIMA. Té experiència en projectes de qualitat de l'aire, dispersió atmosfèrica de contaminants, simulació matemàtica de processos, Iot aplicada a xarxes de monitoratge i mostreig de compostos orgànics volàtils en aire ambient.
 • Peris, Guillem
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria Civil per la Universitat Politècnica de Valéncia (UPV). Màster en Simulacions Numèriques per ordinador amb Anys per la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Actualment a SENER a la Unitat Tecnològica d'Innovació com a director del projecte RESPIRA del qual és inventor del sistema. Acumula una experiència de més de 8 anys en empreses d'enginyeria (Euroestudios, TPF Ingenieria i SENER Ingenieria) amb projectes relacionats amb la ventilació i la protecció contra incendis en infraestructures complexes.
 • Torrents Canals, Gloria
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Enginyeria per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Gestió d'Eficiència Energètica per la Universitat de Barcelona (UB) - IL3. Postgrau en Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Elèctriques, Mecàniques i Especials per la UPC School. Postgrau de Refrigeració Industrial per la UPC School. Directora tècnico-comercial a SERVOCLIMA. Actualment és membre del Clúster de IAQ. Acumula una experiència de més de 15 anys en empreses del sector de la climatització (Ducasa, Viessmann, Grupo Ciat i Servoclima) assessorant tècnicament professionals del sector.
 • Urpinas Gasol, Martí
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment treballa com a Enginyer de Prescripció per despatxos d'Enginyeria i Propietats finals a CARRIER, amb experiència en enginyeries durant 15 anys, exercint com a Enginyer de Projectes de Climatització i Eficiència Energètica. Coordinació i Direcció de Projectes i Execució d'Obres a: JG Ingenieros S.A., i, posteriorment a PGI Engineering Barcelona.

Sortides professionals

 • Director d'una oficina tècnica.
 • Cap de departament tècnic.
 • Tècnic projectista d'instal·lacions.
 • Tècnic projectista de maquinària.
 • Cap de manteniment i disseny d'instal·lacions.
 • Tècnic de manteniment d'equips de climatització.
 • Tècnic de riscos laborals: mútua laboral o empresa.
 • Tècnic de riscos laborals: departament d'administració.
 • Expert en qualitat i emissions de materials.
 • Tècnic en control preventiu i predictiu i monitoratge de l'IAQ.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 707 31 32
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar