Protocols COVID-19 per al desenvolupament d'activitats de la UPC School

Aquests protocols estan subjectes a revisió permanent. Tots els docents i estudiants de la UPC School han de vetllar pel seu compliment.

Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Gestió de Serveis de Facility Management
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
relation
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster en Facility Management.

Programa

Edició
3a Edició
Crèdits
25 ECTS (175 hores lectives)
Modalitat
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
3.000€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 16/10/2020
Fi classes: 06/03/2021
Fi programa : 26/03/2021
Horari
Divendres: 16:00 a 21:00
Dissabte: 09:00 a 14:00
Lloc de realització
EPSEB - Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Av. Doctor Marañón, 44-50
Barcelona
Per què aquest programa?

La gestió integral dels edificis (tant dels immobles com dels serveis de suport) s’està convertint en una àrea de vital importància de les empreses, ja que permet optimitzar la rendibilitat dels actius immobiliaris i infraestructures, reduir els costos dels serveis de manteniment i conservació en l’explotació, a més d’oferir serveis de suport més competitius i adequats al seu core business.

La diversitat d’activitats incloses en la gestió de la conservació d’edificis i el manteniment de les instal·lacions fa necessària la professionalització dels responsables d’aquesta àrea funcional de les empreses, que actualment actuen de forma autodidacta i mancats de metodologia.

La professionalització d’aquestes activitats ha donat pas al que es coneix a nivell internacional com a facility manager. Aquest professional agrupa múltiples disciplines per assegurar la funcionalitat de l’entorn construït, integrat per persones, processos i tecnologia. El seu objectiu és garantir el màxim rendiment dels actius i la satisfacció dels clientes vers els serveis de suport oferts. A més, la conservació dels actius immobiliaris, el seu manteniment i la gestió d’aquests serveis de suport s’han de desenvolupar sota criteris de sostenibilitat i d’eficiència energètica, en compromís amb la resta de la societat. Per tant, es tracta d’un perfil amb una creixent demanda de professionals.


El postgrau en Gestió de Serveis de Facility Management es planteja com un curs d’iniciació, que permet assolir les competències bàsiques sobre la gestió d’immobles i serveis de suport i, per tant, està orientat cap a persones que, tot i no tenir experiència prèvia, puguin estar interessades en introduir-se en el sector del facility management, o bé professionals que hagin experimentat un aprenentatge autodidacta i vulguin aprendre metodologies pròpies d’aquest àmbit.

Objectius
Capacitar l'estudiant per a exercir les funcions de facility manager en una organització. Per a això, en finalitzar el curs, l'estudiant ha de ser capaç de:

 • Mostrar entesa sobre les funcions del facility manager i els seus vincles amb clients i proveïdors.
 • Identificar i interpretar la normativa o el marc legal d'aplicació al facility management.
 • Emprar les tècniques actuals per gestionar espais dins d'una organització.
 • Emprar les tècniques actuals per gestionar el manteniment i la conservació dels actius immobiliaris i de les instal·lacions d'una organització.
 • Emprar les tècniques actuals per gestionar els serveis de suport d'una organització.
 • Aplicar els principis de la gestió de projectes i de la qualitat en l'activitat del facility manager.
 • Avaluar i gestionar de manera responsable la contractació de serveis de suport a una organització.
A qui va dirigit?

Aquest postgrau està dissenyat per donar resposta a una necessitat de formació creixent en la gestió i explotació del gran parc immobiliari existent i tenen cabuda professionals de diversa formació, tals com:

 • Arquitectes.
 • Arquitectes tècnics.
 • Enginyers Industrials, de les diferents especialitats.
 • Enginyers Civils.
 • Economistes.
 • Llicenciats o graduats en Administració i Direcció d'Empreses.
 • Responsables de manteniment i gestió integral d’infraestructures.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
7 ECTS 50h
Les Facilities i la seva Contribució a l'Estratègia Empresarial
 • Organització empresarial i facility managemet (FM).
 • Gestió per processos.
 • Serveis del FM.
 • Cicle de vida dels actius.
 • Marc legal-normativa: UNE-EN 15221.
 • Responsabilitats civils i penals del FM.
 • Estratègies i models de gestió.
 • Gestió de riscos.
 • El mercat del FM.
6 ECTS 40h
Gestió i Creació de Valor de les Facilities
 • Gestió d'espais.
 • L'operació dels serveis de suport.
 • Manteniment i conservació (gestió).
 • Sostenibilitat i medi ambient.
 • Gestió de les utilities.
 • Seguretat.
3 ECTS 25h
El Facility Manager i les seves Habilitats Directives
 • Competències i habilitats del facility manager.
 • Equip de gestió del facility manager.
 • Gestió dels clients-usuaris.
 • Relacions amb proveïdors i especialistes.
6 ECTS 40h
Activitats de Suport a la Gestió
 • Gestió de projectes.
 • Gestió de la qualitat.
 • Compres i contractació de serveis.
 • Gestió d'immobles.
 • Sistema econòmic.
 • Control de la gestió i sistemes d'informació.
3 ECTS 20h
Desenvolupament de Cas Pràctic de Gestió
 • A partir de la presentació d'un cas, definir la integració del model organitzatiu englobant la gestió de tots els serveis i presentar el pla director.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.
Oferta modular
Aquest postgrau forma part de l'itinerari formatiu del màster en Facility Management .
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Gibert Armengol, Vicente
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Enginyeria de la Construcció per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Arquitecte tècnic i Màster en Edificació per la UPC, postgrau en Gestió i Manteniment d'Edificis (Facilities Management). Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Director de projectes del Laboratori d'Edificació de l'EPSEB, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment i la rehabilitació d'edificis.
 • Jordana Riba, Francesc de Paula
  Veure perfil a futur.upc
  Ex-Professor titular de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB). Màster en Direcció d'Empreses Constructores per la UPC. Màster en Tecnologies de l'Edificació. Ex-Director del Laboratori d'Edificació de l'EPSEB, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment, la rehabilitació d'edificis i la gestió de la qualitat.
Professorat
 • Avellaneda López, Alina
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta Tècnica i Enginyera en Organització Industrial per la UPC. Enginyera d'Edificació per la UJI. Professora del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Ha treballat com a tècnica especialitzada del Laboratori d''Edificació de l'EPSEB, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment i la rehabilitació d'edificis. Actualment treballa com a tècnica del Laboratori del Foc de l'EPSEB, col·laborant en la recerca sobre el comportament al foc dels materials de construcció i la propagació dels incendis als edificis.
 • Cebrian Alseda, Joan

  Enginyer Industrial Superior per la UPC. Amb extensa formació continuada relacionada amb funcions pròpies del Facility Management. Actualment Director d'Enginyeria i Manteniment de LABORATORIO ALDO-UNIÓN, Secretari de l'Associació Catalana de Facility Management i membre de la International Society for Pharmaceutical Engineering. Acumula una experiència de més de 30 anys en empreses de serveis, docència, hospitals i farmacèutiques (FCC, UPC, Hospital Son Dureta, IPSEN PHARMA, ACCIONA), els últims 30 en llocs de treball assimilables al de Facility Manager.
 • Esteve Bou, Marta

  Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Coach certificada per ICF, Consultora i Formadora en Recursos Humans i Projectes d'Organització.
 • Fontanals Perez-Portabella, Jose Maria

  Enginyer Industrial, Màster en Business Administration per ESADE, fundador i CEO de TOPproperty, Soci fundador i membre de la Junta de l'Associació Catalana de Facility Management, membre de la subcomissió de plans d'autoprotecció del COEIC, ha treballat durant els últims 20 anys a gestió d'actius immobiliaris per Savills, Family offices, Promotors i fons. També en gestió energètica (Endesa) i empreses instal·ladores Govoni Ibèrica i Elecnor i ha participat com a emprenedor en projectes del sector de l'educació, de l'oci i dels recursos humans.
 • Garcia Garcia, Antoni

  Enginyer Industrial. Director d'Infraestructures i Serveis Generals en empresa de logística sanitària. Consultor i auditor en gestió energètica, amb més de 20 anys d'experiència. Anteriorment, Cap d'Infraestructures i Manteniment del Gran Teatre del Liceu. Guardonat per la EESI2020, Comissió d'Energia de la Comunitat Europea, com a Millor Projecte de Serveis Energètics, pel Pla d'Acció 2009-2015 del Liceu. Actualment és membre de Comissions i Grups de Treball de diverses Associacions i Col·legis Professionals en l'àmbit de la gestió energètica eficient i de manteniment d'edificis.
 • Gaspar Fàbregas, Kàtia
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Enginyeria de la Construcció per la UPC. Arquitecta Tècnica i Enginyera en Organització Industrial per la UPC. Professora agregada del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Membre del Grup de Recerca i Innovació de la Construcció (GRIC). Acumula una experiència de més de 18 anys en el Laboratori d'Edificació de l'EPSEB, gestionant i desenvolupant projectes en els àmbits de la construcció, el manteniment, la rehabilitació d'edificis i la gestió de la qualitat i ambiental.
 • Gibert Armengol, Vicente
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Enginyeria de la Construcció per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Arquitecte tècnic i Màster en Edificació per la UPC, postgrau en Gestió i Manteniment d'Edificis (Facilities Management). Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Director de projectes del Laboratori d'Edificació de l'EPSEB, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment i la rehabilitació d'edificis.
 • Izquierdo Martinez, Esther Montserrat
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera Industrial per la UPC. Postgrau en Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques,
  Elèctriques i Especials per l'FPC. PDD per l'IESE. CMPV (Mesura i Verificació ) d'EVO i membre de l'AEE. Sòcia professional i responsable del departament de consultoria energètica i sostenibilitat de l'empresa ARCbcn. Actualment és membre de la junta de l'ACFM com a responsable de la comissió d'energia entre l'ACFM i el CEEC. Presidenta del CEEC des de desembre del 2019. Acumula una experiència de més de 15 anys en l'àmbit de les instal·lacions i l'energia.
 • Jordana Riba, Francesc de Paula
  Veure perfil a futur.upc
  Ex-Professor titular de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB). Màster en Direcció d'Empreses Constructores per la UPC. Màster en Tecnologies de l'Edificació. Ex-Director del Laboratori d'Edificació de l'EPSEB, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment, la rehabilitació d'edificis i la gestió de la qualitat.
 • Martínez Gutiérrez, Francisco

  Formació en Enginyeria militar (FAS) i Criminologia (UNED). Màster en Facility Management (UNIR). És Pèrit Judicial en Facility Management, Seguretat i Drons. Director General de FMIC (Facility Management per a infraestructures Crítiques S.L.). És membre de la junta directiva de l'ACFM. És autor, director acadèmic i professor de màster, postgraus i cursos de Facility, Property, Security i Drone Management en col·legis professionals, universitats, per sector privat i públic. És instructor de pilots de drons. Acumula una experiència en el sector de l'FM i drons de més de 35 anys.
 • Martínez Pérez del Corral, Enrique

  Enginyer en Edificació per la UPC. Postgrau en Patologia i estudi estructural de construccions existents. Postgrau en Facility Management pel CAATEEB. Màster en Direcció de Seguretat Privada per la UB i Pilot de Drons. Actualment, a CBRE realitzant Propetry Management per Monterri Investments SL i Facility Management pel grup Werfen. Membre en actiu de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM).
 • Martínez Rivera, Susana

  Grau en Enginyeria de Mines, Tècnic Superior en PRL (SHE), Coordinador de Seguretat i Salut, Gestora Mediambiental. Actualment Delegada a AURA ENGINYERS zona Catalunya i Llevant. Experiència anterior com a Auxiliar en Grup d'Enginyeria del terreny d'Universitat d'Oviedo. Més de 15 anys d'experiència com a Tècnic PRL constructores / CSS, en projectes d'edificis singulars (Torre Agbar, Diagonal 1, Torre de control Aeroport BCN) i obra civil (AVE, Metro) i entorns industrials (CELSA, INOVYN, TORRAS PAPER) . Col·laboradora en formació del Col·legi d'Enginyers Industrials.
 • Navas Pacheco, Cristina
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per l'ETSAB-UPC. Project Manager Professional (Certificada PMP i PRINCE2) i actual Facility Manager al Departament de Territori i Sostenibilitat com a Cap de servei de Règim Interior. Actualment, membre de les taules de treball per a la creació del pla de formació en FM a l'Administració pública, i docent col·laboradora al Postgrau en Facility Management de l'Escola Sert, i a l'Escola de Sobreestants. Experiència de més de 10 anys al sector públic, amb col·laboració en diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya.
 • Ortí i Llop, Josep
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. PDG per l'IESE. President del comitè d'edificis de l'Associació Espanyola del Manteniment (AEM), i membre de la junta directiva de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM). Acumula una experiència de més de 25 anys al sector del Commissioning i el Facility Management.
 • Rodriguez Seijo, Juan Manuel

  Enginyer Industrial per la UPM, PDD per l'IESE, MBA per la UB, Màster en Facility Management per La Salle (URLL) i Màster en PRL per la UPC. Actualment és fundador i director de Carpire Solutions, empresa de consultoria integral en Facility Management. Acumula una experiència de més de 25 anys en l'àmbit del Facility Management, tant en consultoria estratègica com en direcció departamental i operativa, desenvolupats en organitzacions tant públiques com privades. Membre fundador de l'ACFM i soci de IFMA premiat al millor article professional el 2010 i 2013.
 • Roger Berenguer, Sebastià

  Enginyer Industrial per la UPC. Consultor i assessor d'empreses en aspectes relacionats amb la Gestió d'Actius Immobiliaris i FM en CARPIRE Solutions. Soci de RE&FM Expertise Group, Soci Fundador de SEFM (actualment IFMA-España) i Soci Fundador d'ACFM (Associació Catalana de FM).
 • Royano García, Verónica

  Arquitecta Tècnica i Màster en Edificació per la UPC. Professora associada del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Tècnica especialitzada del Laboratori d'Edificació de l'EPSEB, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment i la rehabilitació d'edificis.
 • Sistach i Manén, Marc

  Enginyer industrial per la UPC. PDD per ESADE, Màster en Direcció de Màrqueting per l'ISM i Postgrau en Smart Cities per la UOC. Director Corporatiu de Facility Management a CIRSA. Anteriorment havia estat Director d'Explotació a URBICSA, concessionària de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat i Director d'Explotació a AGBAR. Va ser Coordinador General del grup de treball de facility management de l'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i President de l'Associació Catalana de Facility Management.
 • Trisan Segui, Francesc

  Enginyer Industrial per la UPC. Postgrau en Manteniment per la UPC. Bronze Academy Facility Management per Johnson Controls. Soci fundador de l'ACFM (Associació Catalana de Facility Management) i del grup de treball de FM del col·legi d'Enginyers Industrials. 15 anys d'experiència en el sector del Facility Management en multinacionals líders del sector com Johnson Controls i CBRE. Actualment desenvolupa una posició Global dins de CBRE com a implementador de processos de gestió de FM (Global Business Process Lead).

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Associació Catalana de Facility Management
  • Aporta docents i conferenciants.
  • Participa en el disseny dels continguts del programa i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
  • Difon el programa en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Gerent de manteniment industrial i d'instal·lacions.
 • Gerent de serveis integrals immobiliaris i de serveis generals.
 • Gestor d'equipaments, edificis i espai públic a les administracions públiques.

Testimonis i notícies

Testimonis

Sóc un professional amb més 30 anys d'experiència que he desenvolupat diferents responsabilitats dins l'àmbit de la enginyeria i l'obra civil. Fa 5 anys van confiar en mi per dirigir el Dept.  de Conservació del Port de Barcelona: portem a terme la conservació i el manteniment les infraestructures: xarxa viària i ferroviària, molls, urbanitzacions i també dels edificis; gestionem la major part dels serveis públics: neteja viària i de la làmina d'aigua, recollida de residus, jardineria, elements de seguretat, i també contractem i gestionem els subministraments: electricitat, aigua, gas. Disposava doncs de molta experiència en obra civil però vaig pensar que havia d'incrementar els coneixements en la gestió d'edificis i de serveis amb l'objectiu de millorar els resultats. El programa del màster et dóna una visió global i òptima del negoci: en alguns camps m'ha aportat més coneixement i em permetrà corregir algun aspecte relacionat amb el desenvolupament de les meves responsabilitats professionals i en altres referma i confirma que el treball que actualment realitzo el porto a terme de forma òptima, al permetre comparar-me amb el que desenvolupen altres professionals i enriquir-me amb les seves experiències.

Eduardo González Cap del Dept. de Conservació i Ajuts a la Navegació de l'Autoritat Portuària de Barcelona

Després d'acabar la carrera d'Arquitectura i passar un any treballant com a freelance, vaig comprovar que havia de donar un gir a la meva formació i especialitzar-me. Crec que la figura del Facility Manager com a gestor té una gran importància, sobretot en el moment en què ens trobem, en què l'optimització dels serveis, actius immobiliaris i infraestructures és cada vegada més important. El que em va semblar més interessant de la formació van ser les visites tècniques. En elles és on hem pogut aprendre més i conèixer el dia a dia i els perfils de diferents Facility Managers en instal·lacions o edificis de molt diferents característiques. Durant el curs del màster he trobat feina en el departament de projectes d'una empresa en què estic aplicant allò après en el màster. Sens dubte, si provens del sector tècnic i vols especialitzar-te en la gestió i optimització d'immobles i infraestructures, el màster en Facility Management és una gran oportunitat per reorientar el teu futur professional.

Clara Sola Supply Chain and Project Planner a Grohe

Veient les dificultats en què es trobava el sector de la construcció, em vaig declinar per cursar el màster de Facility Management. Actualment hi ha molt patrimoni immobiliari que necessitarà ser gestionat i aquesta és una gran oportunitat professional al nostre país. El grup format entre els companys del programa és molt bo i estem molt units. Provenim de perfils variats: arquitectura, industrials, enginyeria de l'edificació i la col·laboració entre nosaltres és contínua, ajudant-nos a millorar en els aspectes que cadascú domina millor (instal·lacions, estalvi energètic, gestió ...). Sincerament, el grup de companys que m'he trobat és d'allò més destacable del màster i amb molta diferència. Al programa s'aposta per implantar un model de gestió de millora contínua en tots els processos de qualsevol tipus d'organització i treball per evitar l'estancament i l'acomodament i buscant sempre millorar i innovar. Si penses que el manteniment és una inversió i que en un futur s'apostarà per millorar i gestionar l'existent, en el màster de Facility Management et donaran les eines i coneixements necessaris per realitzar un treball òptim...

Roberto Fernández Arquitecte tècnic

Actes relacionats
REBUILD 2020
REBUILD 2020
Del 29-09-2020 al 01-10-2020

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 70
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar