Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
El nom d'usuari no és un correu electrònic
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Sistemes Avançats de Mecatrònica i NVH d'Automoció
Sessió informativa

04-12-2023

En Línia
Open Class
Open Classes

17-01-2024 + info

17-01-2024 + info

Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount

  Programa inclòs a la convocatòria d'ajuts Employment Help per a professionals a l'atur o amb rendes baixes

 • discount

  Ets UPC Alumni? 15% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre!

 • discount

  10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre!

Presentació

Edició
1a Edició
Crèdits
15 ECTS (120 hores lectives)
Modalitat
Semipresencial
 • Sessions en línia: dijous.
 • Sessions presencials: dissabte.
Idioma d'impartició
Anglès
Preu
3.600€ 3.240€(10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre!)
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 17/02/2024
Data de fi: 01/06/2024
Horari
Dijous: 18:00 a 20:30
Dissabte: 09:00 a 14:00
Lloc de realització
EPSEM - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Av. de les Bases de Manresa, 61-73
Manresa
Per què aquest postgrau?
La dinàmica del vehicle és una disciplina avançada que combina el control mecànic i electrònic, essencial per al seu rendiment. El control del vehicle també és directament responsable de les sensacions experimentades pel conductor i, el que és més important, exerceix un paper fonamental a l'hora de garantir la seguretat dels ocupants, millorant l'estabilitat i el control de la trajectòria per evitar accidents.

A més a més, l'estudi del Soroll, Vibració i Duresa (NVH), els seus orígens i causes, així com l'estudi dels sistemes de control, cobren cada vegada més importància en relació amb el confort i les sensacions experimentades pel conductor i els ocupants, condicionant la personalitat i el caràcter d'un vehicle. El domini de totes aquestes variables dona com a resultat els atributs desitjats, com per exemple, la consecució d'un caràcter de conducció esportiva o un comportament més utilitari.

El postgrau en Sistemes Avançats de Mecatrònica i NVH d'Automoció s'ha dissenyat especialment per ampliar la formació d'enginyers en el camp dels sistemes mecatrònics aplicats al control de la dinàmica del vehicle, així com el control del soroll i les vibracions.

El postgrau vol donar resposta a les necessitats formatives detectades en aquest àmbit específic de la indústria de l'automòbil, tant per a fabricants de vehicles esportius, d'altes prestacions, com de turismes. La formació serà impartida per experts d'empreses líders en el sector de l'automoció, com McLaren Automotive, que aportaran una visió molt pràctica i aplicada.

Comptar amb un soci tècnic tan important com VI-grade farà que les sessions estiguin encara més centrades en la realitat del món de l'automoció i en les eines de simulació estàndard utilitzades pels principals fabricants d'automòbils. De fet, VI-grade ajuda els enginyers a accelerar la innovació en el sector de l'automoció amb la realització de proves físiques de models d'enginyeria assistida per ordinador (CAU), sense necessitat de fabricar prototips de sistemes o vehicles.
Objectius
 • Aprofundir en la dinàmica del vehicle i en l'estudi NVH (Noise, Vibration and Harshness).
 • Analitzar els sistemes semiactius i actius més avançats en un vehicle, com la direcció al tren posterior (RWS), la vectorització del parell (TV) i la distribució variable del moment de balandreig (RMD).
 • Optimitzar el comportament dinàmic i la resposta del vehicle, especialment pel que fa a l'estabilitat, seguretat i confort.
 • Millorar l'experiència de conducció i les sensacions al volant d'un vehicle.
 • Proporcionar eines de simulació d'alta fidelitat en l'entorn VI-grade per tal d'avaluar les decisions d'enginyeria respecte als objectius de conducció i el maneig del vehicle, amb la finalitat de produir cotxes segurs i confortables o adequats per a un perfil d'altes prestacions.
A qui va dirigit?
 • Titulats en Enginyeria d’Automoció, Enginyeria Industrial, Enginyeria Electrònica o llicenciats en Ciències o similars.
 • Titulats procedents de màsters en Automoció, Tecnologies Industrials, Electrònica, Automàtica Industrial, Automatització i Robòtica o similars.
 • Professionals que vulguin renovar conceptes o vulguin formar-se en les noves tendències en control de la dinàmica del vehicle i en sistemes de control del soroll i les vibracions en vehicles.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 28h
+
Semipresencial
Introducció a la Dinàmica del Vehicle
 • Fonaments sobre pneumàtics.
 • Dinàmica longitudinal del vehicle.
 • Fonaments de la cadena cinemàtica.
 • Modelització i simulació de la cadena cinemàtica.
 • Sistemes actius: control de tracció.
 • Sistemes actius: ABS (TBC).
5 ECTS 41h
+
Semipresencial
Vibracions i Soroll en Vehicles
 • Introducció al soroll i a les vibracions en automoció.
 • Senyals i processament de senyals.
 • Introducció a la vibroacústica i l'anàlisi modal.
 • Vibroacústica aplicada. Fonts de vibració del motor de combustió interna.
 • Vibroacústica aplicada. Transmissió de soroll de l’estructura del motor a l’habitacle.
 • Simulador NVH Vi-Grade. Disseny de confort en vehicles.
 • Introducció a l’acústica.
 • Acústica aplicada. Fonts de soroll del motor.
 • Acústica aplicada. Soroll aeri del motor.
 • Simulador NVH Vi-Grade. Disseny d’un motor de combustió interna. So i vibració del vehicle.
5 ECTS 41h
+
Semipresencial
Mecatrònica Aplicada a la Dinàmica del Vehicle
 • Fonaments de la dinàmica del vehicle.
 • Introducció a la dinàmica lateral.
 • Simulació de la dinàmica del vehicle amb Vi-Grade i co-simulació amb Matlab.
 • Criteris d’avaluació de la maniobrabilitat.
 • Desenvolupament de pneumàtics.
 • Mètodes i eines de desenvolupament de pneumàtics.
 • Configuració de la maniobrabilitat del vehicle. Vehicle passiu.
 • Direcció de projectes sobre dinàmica de vehicles.
 • Desenvolupament de sistemes mecatrònics.
 • Sistemes actius. Vectorització del parell. Exemples.
 • Sistemes actius. Direcció en les rodes posteriors. Exemples.
 • Sistemes actius. Sistema aero-actiu. Exemples.
 • Active Systems: distribució activa del moment de balandreig.
2 ECTS 10h
+
Semipresencial
Projecte Final
Projecte final del programa de postgrau, tutoritzat i en equip. Treball basat en situacions reals relacionades amb el desenvolupament, configuració i testeig d'un vehicle a partir d'unes hipòtesis a satisfer, des del punt de vista del comportament dinàmic i el seu caràcter NVH.

Per a la realització del treball es partirà dels coneixements teòrics i pràctics assolits durant el curs i es comptarà amb la utilització del software de simulació Vi-Grade.
Titulació
Títol de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament de l'estudi expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Vives Costa, Jordi
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor Titular del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC (EMIT). És membre del Grup de Recerca en Recursos i Indústries Intel·ligents i Sostenibles (RIIS) i del centre específic de recerca Smart Sustainable Resources (SSR-UPC). La seva àrea d'expertesa és la Fluidodinàmica, i la seva aplicació en Aerodinàmica i Mecànica de Fluids Computacional (CFD). Actualment, és coordinador del Grau d'Enginyeria d'Automoció a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM).
 • de Pinto, Stefano
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria Mecànica i Ph.D. en enginyeria automotriu en el Politecnico di Bari, Bari, Itàlia. Actualment, Principal Vehicle Dynamics Engineer especialitzat en Sistemes Actius/Semi Actius per a Control de Xassís amb McLaren Automotive Ltd., Santa Oliva, Espanya. Els seus principals interessos de recerca inclouen vehicles híbrids i elèctrics, i dinàmica de vehicles, amb un enfocament en la vectorització de parell i els sistemes de distribució de parell de tracció total. Autor de més de 17 articles en el camp del control dinàmic de vehicles.
Professorat
 • Bottiglione, Francesco
  info

  PhD en Disseny Mecànic i Biomecànica i M.sc. en Enginyeria Mecànica de la Universitat Politècnica de Bari. Professor Associat de Mecànica Aplicada, Supervisor Científic del Laboratori de Tribologia (TriboLab) i Coordinador del B.sc. Programa d'Enginyeria de Sistemes Aeroespacials en la Universitat Politècnica de Bari. Anteriorment, Investigador Visitant en la Universitat de Surrey, el Regne Unit. Interessos de recerca en enginyeria automotriu, tribologia i ciència de superfícies. Autor de diversos articles de revistes, revisor de moltes revistes internacionals i editor associat de Proceedings of iMechE part C.
 • de Pinto, Stefano
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria Mecànica i Ph.D. en enginyeria automotriu en el Politecnico di Bari, Bari, Itàlia. Actualment, Principal Vehicle Dynamics Engineer especialitzat en Sistemes Actius/Semi Actius per a Control de Xassís amb McLaren Automotive Ltd., Santa Oliva, Espanya. Els seus principals interessos de recerca inclouen vehicles híbrids i elèctrics, i dinàmica de vehicles, amb un enfocament en la vectorització de parell i els sistemes de distribució de parell de tracció total. Autor de més de 17 articles en el camp del control dinàmic de vehicles.
 • Palmieri, Davide
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Màster en Enginyeria Mecànica i Robòtica per la Politècnica de Bari (Bari, Itàlia). PhD en Mechanics of Vibrating Systems per la Politècnica de Bari (Bari, Itàlia). Autor d'articles científics i patents tècniques en el camp de modal anàlisi i acústica de vehicles. Acumula una experiència de més de 10 anys en empreses multinacionals (Maserati, Alfa Romeo, McLaren) dels sectors de l'enginyeria d'automoció. Actualment, és NVH Principal Engineer de McLaren Automotive.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors
 • Vi-grade GmbH

Sortides professionals

 • Expert en dinàmica de vehicles.
 • Expert de sistemes mecatrònics CAE.
 • Expert en NVH (Noise, Vibration and Harshness) en automoció.
 • Responsable de desenvolupament de vehicles.
 • Cap de testing i proves en pista.
 • Desenvolupador de mètodes de modelització i anàlisi en automoció.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 706 80 35
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar