Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.
Informació sobre la política de cookies

continuar
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Smart Mobility: Sistemes Intel·ligents de Transport
Sessió informativa

24-10-2019

Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Programa

Edició
8a Edició
Crèdits
30 ECTS (220 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
4.900 €
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 14/02/2020
Fi classes: 27/02/2021
Fi programa : 30/06/2021
Horari
Divendres: 15:00 a 22:00
Dissabte: 09:00 a 14:30
Observacions a l'horari.
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest programa?

Aquest postgrau s'adreça a professionals en actiu d'arreu d'Espanya que volen impulsar les seves empreses i organitzacions a partir de la innovació, la tecnologia, la sostenibilitat i el creixement econòmic. El format del programa facilita la conciliació personal i professional dels alumnes amb classes presencials al voltant de cada tres setmanes.

El negoci que es mou al voltant de l'smart mobility genera, a España, un important volum de negoci. A la vegada, les smart cities han adquirit especial rellevància en l'àmbit de les I+D+i, amb un important nombre de projectes per tot el món.

Barcelona ha estat i és una ciutat innovadora en la mobilitat i un hub de coneixement com a smart city, una necessitat per la societat i un negoci per les empreses. En aquest entorn es troben empreses punteres del sector, consultories i enginyeries dedicades al desenvolupament, integració, comercialització i implantació d'aquestes tecnologies a nivell internacional. En aquest ecosistema s'han desenvolupat projectes, tant de negoci com d'investigació pioners en l'àmbit de la mobilitat, la gestió de les infraestructures i la sostenibilitat del sistema de transport.

Per tant, les smart cities representen un canvi en la gestió de les ciutats i els territoris que ofereix nombroses oportunitats de negoci, el que a la seva vegada genera un nínxol professional emergent. Aquest és el motiu pel qual la UPC School ha volgut impulsar aquest postgrau, "Smart mobility: sistemes intel·ligents de transport", pioner a Espanya i únic per les seves característiques.

El programa aporta les novetats internacionals en el terreny del transport en tots els seus àmbits i des de diferents punts de vista: polítiques de gestió de la mobilitat, aspectes econòmics, reducció de l'impacte ambiental i implicacions socials, entre d'altres. S'analitzen aquests conceptes des d'una òptica crítica, analítica, centrant-se tant en la vessant tecnològica com en la visió més estratègica, afavorint que l'alumne entengui per a què serveix l'smart mobility, com s'interrelaciona amb l'entorn i de quina manera es pot aplicar en un projecte com a instrument de millora.

El quadre docent constitueix una de les excel·lències del postgrau i està format per professionals que treballen en el desenvolupament tecnològic i en l'aplicabilitat de l'smart mobility. També hi ha docents que procedeixen d'administracions públiques i de l'àmbit de la R+D+i.

A més, el curs és també una oportunitat per aquells participants que vulguin introduir-se o reorientar la seva carrera cap a aquest sector.

Objectius
 • Obtenir una visió global, estratègica i tecnològica per a la presa de decisions en la gestió de les smart cities i la mobilitat intel·ligent.
 • Conèixer les eines TIC i les tendències en intelligent transport systems (ITS), així com els mètodes i instruments que permetin aplicar la solució més òptima i eficient.
 • Analitzar la mobilitat i proposar i implantar els sistemes i tecnologies més eficients, des d'una visió integrada i pluridisciplinària, així com valorar les seves implicacions respecte el territori i els ciutadans, i el seu impacte a l'activitat econòmica de l'entorn.
 • Elaborar estudis i projectes d'smart mobility que compleixin els estàndards internacionals de rendibilitat tècnica, econòmica, ambiental i social.
 • Planificar, projectar i gestionar els recursos, i dirigir equips multidisciplinars en les diferents vessants de l'smart mobility.
A qui va dirigit?
 • Directors d'àrea, project managers, consultors, projectistes, etc.
 • Responsables de negoci, directors d'estratègia i emprenedors que vulguin explorar noves oportunitats de negoci en aquest àmbit.
 • Professionals d'empreses de consultoria i enginyeria o que treballin en R+D+i, en projectes de la Unió Europea (Horizon 2020) o en projectes internacionals.
 • Professionals d'empreses que desenvolupen projectes d'integració i comercialització de tecnologia associada a la mobilitat, empreses d'aparcaments, automoció, energia i medi ambient.
 • Directius de mobilitat i tècnics de mobilitat, caps de serveis, caps d'unitat, caps de regulació de trànsit, etc.
 • Tècnics de les administracions públiques o gestors de serveis públics, de planificació urbana i infraestructures, i operadors de transport públic i de logística.
 • Professionals amb experiència que vulguin obrir noves possibilitats laborals o reorientar el seu perfil en l'àmbit de la mobilitat i el transport.
 • Enginyers de camins, canals i ports i enginyers tècnics d'obra pública.
 • Enginyers industrials, les seves especialitats tècniques i altres enginyeries afins. 
 • Enginyers de telecomunicacions i informàtics i les seves especialitats tècniques.
 • Arquitectes i enginyers tècnics d'edificació o arquitectes tècnics.
 • Llicenciats i diplomats d'àmbits científics i tecnològics com ciències físiques i ambientals.
 • Llicenciats i diplomats d'àmbits socials com economia, geografia, ciències polítiques, etc.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Els projectes final de postgrau es realitzen de forma grupal.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Villalante Llauradó, Manel
  Enginyer Industrial. Director general d'Estratègia i Desenvolupament de Renfe. Ha estat Director de Mobilitat i Infrastructures de Transport de Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà. Va ser Director General de Transport Terrestre del Ministeri de Foment i de la Generalitat de Catalunya, així com Director de Transports i Circulació de l'Ajuntament de Barcelona. També ha estat membre del Consell d'Administració d'empreses com RENFE, TMB, GISA, IFERCAT o FGC.
Coordinació
 • Pou Fonolla, Cristina
  Enginyera de Camins, Canals i Ports. Màster en e-Logistics & Supply Chain Management i Postgrau en Direcció i Planificació de la Mobilitat. Actualment es Subdirectora general de Gestió del Trànsit de la Generalitat de Catalunya. Anteriorment ha estat Cap del Servei de Gestió del Transport de la ATM i Cap del Servei de Coordinació i Gestió del Transport per Carretera de la Generalitat de Catalunya. Professora d'Enginyeria del Transport a l'IQS (Institut Químic de Sarrià) de la Universitat Ramon Llull.
Professorat
 • Acha Ledesma, Carlos
  Enginyer de Camins, Canals i Ports. Màster in Business Administration. Director d'Organització i Serveis Corporatius d'ALSA. Ha desenvolupat la seva activitat professional en ALSA des de 1999, desenvolupant càrrecs de direcció en diferents departaments de l'organització.
 • Agea Gómez, Aitor
  Diplomat en Educació Social. Assistant mànager de DGM SPAIN. Especialista en transport multimodal de mercaderies perilloses i seguretat aèria. President GT seguretat logística i mercaderies perilloses del BCL. Conseller de seguretat ADR / RID habilitat pel Ministerio de Fomento i Director de Seguretat habilitat pel Ministerio del Interior.
 • Alvira Sanz, Santiago
  Ingeniero de telecomunicaciones y Postgrado en Project Management. Director de proyectos en la ingeniería Idom donde desarrolla su carrera profesional desde el año 2005. Los proyectos más destacados en los que ha participado han sido en el ámbito de los Operadores de telecomunicaciones, los Ayuntamientos y en espacios de carreteras y autopistas. Actualmente trabaja como consultor externo en Abertis Autopistas.
 • Angosto Poza, Lluis
  Llicenciat en Dret. Responsable d'Estudi i Anàlisi Jurídica de la DGTM de la Generalitat de Catalunya. Ha estat vocal del Consell de Govern i del Comitè Executiu dels Ports de la Generalitat. Ha estat Secretari del Consell d'administració d'Aeroports Públics de Catalunya, SLU i del Consell de la Mobilitat.
 • Arias Liébana, Carmen
  Enginyera de Telecomunicacions. Cap d'àrea de sistema ERTMS i equips embarcats a Renfe. Responsable d'enginyeria en projectes de senyalització a la flota de trens de Renfe. Vinculada des de 2002 a gestió de projectes d'implantació i posada en servei de sistemes de senyalització i comunicacions ferroviaris.
 • Blanco Álvarez, Silvia
  Enginyera de Telecomunicació per la UPC i PDG per EADA. Directora executiva de LITUM21. Anteriorment ha estat directora d'Acció Territorial de l'Associació Multisectorial d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicació i Continguts Digitals (AMETIC). També ha estat directora tècnica en AIDA Centre, Quality Representative a ATOS ORIGIN i Sòcia Fundadora i gerent de ABTEL. En el context associatiu, ha estat vocal de la Junta Rectora del Col·legi Oficial de l'Enginyers de Telecomunicació de Catalunya i fundadora i presidenta del capítol d'estudiants de l'ETSETB de la Aerospace & Electronics Systems Society.
 • Blanco Bergareche, Ana Isabel
  Enginyera de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Madrid i Màster en Direcció i Planificació de la Mobilitat per la Universitat Politècnica de Catalunya. Després d'un període en el sector privat treballant en l'àmbit de la logística, l'any 2002 ingressa en l'Escala Superior de Tècnics de Trànsit, on ha exercit diferents funcions. En l'actualitat és subdirectora adjunta de Circulació de la Direcció General de Trànsit.
 • Cadenas Moraga, José
  Llicenciat en Físiques. Màster en Tecnologies Microsoft.NET. Diplomat en Enginyeria Gràfica. Diplomat en Metodologia i Tècniques de Qualitat total. Director d'innovació i desenvolupament del Grup Calmell. Membre del comitè CTNE71/SC17 per a la normalització de targetes intel·ligents. Participant en el disseny i desenvolupament de projectes basats en targetes intel·ligents entre els quals destaquen el Projecte BIT (Madrid), el Projecte BARIK (Bilbao) i el Projecte T-MOBILITAT (Barcelona).
 • Capdet Sorribes, Maria Teresa
  Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials. Direcció de Màrqueting per ESADE i Postgrau en Comunicació Empresarial per la Universitat Pompeu Fabra. Va ser directora econòmico-financera i integració tarifària a l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM). Anteriorment va ser responsable del departament d'Estudis i Anàlisi a Transports Metropolitans de Barcelona.
 • Castaño Moreno, Vicenç
  Enginyer Tècnic Informàtic en Sistemes. Actualment desenvolupa la seva activitat al departament de Desenvolupament de Negoci per a Sistemes de Trànsit de l'empresa Telvent Tràfic i Transport. Expert en Sistemes de Control de Trànsit Urbà i Interurbà.
 • Conesa Santamaria, Pilar
  Llicenciada en Informàtica per la UPC. MBA Executive a IESE i a l'European School of Management and Technology. Fundadora i directora d'Anteverti, empresa que assessora organitzacions en estratègia i processos de canvi, innovant i utilitzant noves tecnologies. També és Directora de l'Smart Cities World Congress. Ha desenvolupat funcions directives en empreses com T-Systems, a l'Ajuntament de Barcelona i en els Jocs Olímpics de Barcelona'92.
 • Creus Roman, Javier
  MBA, fundador de Ideas for Change. Està considerat un dels principals líders de pensament en els models col·laboratius, P2P i oberts; així com en la innovació ciutadana i la societat en xarxa. Es l'autor de @Pentagrowth, un informe que identifica les característiques de les organitzacions que tenen la capacitat de créixer exponencialment. Alguns dels seus clients han estat Telefónica, Repsol, Leroy-Merlin, Accor, Transdev, Seat, Numa, Provenance i l'Ajuntament de Bristol, entre d'altres. Prèviament, ha treballat com a planner estratègic i es el co-fundador de la incubadora Digital Mood y de l'espai de creació multidisciplinar Kubik.
 • Escanciano Alcalde, Víctor
  Enginyer Industrial per l'ETSEIB. PDG de l'IESE, Direcció i Gestió de Màrqueting per ESADE i Màster de Logística per l'ICIL. Membre del Comitè de Logística d'AECOC i de la Subcomisió de Logística del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Actualment és Director de Logística i Sistemes d'Informació de Condis Supermecats. Anteriorment havia treballat com a consultor a Everis i com a enginyer de processos a CTC Externalització.
 • Espinós Gomis, David
  Periodista llicenciat en Humanitats. Soci fundador de Khimera Comunicació i Mediació. Va ser cap de premsa als departaments de Presidència i Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Ha estat Conseller tècnic al Gabinet de Comunicació del Ministeri de Foment a Madrid. Està especialitzat en comunicació de crisi. Ha escrit "Dar la cara es la clave. Como comunicar sin miedo en situaciones de crisi". El seu lema: "Si et comuniques bé, vius millor".
 • Esquius Figols, Anna Maria
  Llicenciada en veterianària especialista en tecnologia dels aliments per la UAB. MBA en qualitat global a l'empresa per la UPC. Programes de desenvolupament directiu (PDD) a IESE i ESADE. Màster en analista d intel.ligència per la Carlos III i la UAB. Acumula una experiència a l'area d' operacions de més de 20 anys al sector d'alimentació i en companyies de gran consum : Coca-cola European Partners, Haribo, Helados Menorquina entre d'altres. Actualment ocupa la posició de Iberia Planning and Commercialisation Director a Coca-cola European Partners.
 • Fàbregas i Casas, Carme
  Enginyera Informàtica. Màster en Sistemes d'Informació Geogràfica per la UPC. Actualment dirigeix l'àrea de sistemes i Innovació de l'ATM de Barcelona. Té una àmplia experiència en TIC aplicades als sistemes integrats de transport públic: organització, gestió, tarificació, ticketing, informació multimodal en temps real i transformació digital. Membre del BOD de les institucions internacionals Smart Ticketing Alliance www.smart-ticketing.org i Maas Alliance (www.maas-alliance.eu).
 • Fàbregas Mas, Ignasi
  Llicenciat en econòmiques i MBA per ESADE i la Copenhagen Business School. Compta amb amplia experiència en el món de la mobilitat i el transport havent treballat en sectors com les companyies aèries de baix cost, la inspecció de vehicles, el carsharing i el retail d¿automoció. Ha ocupat diverses posicions de responsabilitat nacional i internacional a la multinacional del carsharing Zipcar ¿ Avancar. Actualment es Gerent de Motorsol Import concessionari AUDI del grup Quadis.
 • Figueras Jové, Jaume
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Informàtica. Professor de la UPC. Duu a terme la recerca en control automàtic i en simulació i optimització per ordinador. Ha dissenyat i desenvolupat CORAL i PLIO, sistemes per la gestió òptima de xarxes de clavegueram i aigua potable. Actualment participa en diferents projectes industrials dins l¿inLab FIB, com la simulació d'una terminal ferroviària pel transport de mercaderies o la lluita contra incendis mitjançant l'optimització de la logística terrestre. Ha realitzat projectes amb organitzacions com SEAT, Port de Barcelona, SIEMENS, ALSTOM, VIIA, etc. És responsable de l'àrea d'apps de la Càtedra SEAT.
 • Flores Garcia, Francesc Xavier
  Enginyer de Camins, Canals i Ports. Director General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre de la Generalitat de Catalunya. Responsable de la planificació, redacció d'estudis i projectes i execució de les infraestructures de transport públic (competència de la Generalitat de Catalunya) i del seguiment de les que portin a terme altres administracions a Catalunya.
 • Fortuny Olivé, Josep Maria
  Llicenciat en Dret. Subdirector general d'Ordenació i Gestió de la DGTM, Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya.
 • Galdón Clavell, Gemma
  Doctora en vigilància, seguretat i polítiques urbanes. Màster en Gestió Pública. Analista de polítiques públiques especialitzada en la vigilància, l'impacte social, legal i ètic de la tecnologia, les ciutats intel·ligents, la privacitat, les polítiques de seguretat, la resiliència i l'actuació policial. És sòcia fundadora de Eticas Research & Consulting i experta en ètica a la Comissió Europea.
 • Juncadella i Fortuny, Oriol
  Enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPC. Diplomat per l'IESE. Director de FGC Operadora, divisió d'Operacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. President de la Comissió de Mobilitat, Transports i Logística del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports. Coordinador del Grupo de Expertos en Operaciones Ferroviarias de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Membre dels comitès de Ferrocarrils Regionals i Suburbans de la UITP i de la UIC, així com de diverses iniciatives relacionades amb l'accessibilitat i la mobilitat.
 • Laborda Luque, Josep
  Enginyer de Telecomunicació per la UPC. Després d¿uns anys dedicat a la consultoria, a Deloitte, com a analista de negoci, actualment vinculat al RACC des del 2008, on ha desenvolupat la seva activitat professional lligada al desenvolupament dels Sistemes Intel·ligents de Transport, aplicacions d¿informació de trànsit, cotxe connectat i, més recentment, Mobility as a Service. Ha participat en diversos projectes europeus en els àmbits de cotxe connectat, electrificació del transport, sistemes cooperatius V2X i automatització. És membre de nombrosos grups de treball d¿àmbit internacional, com la MaaS Alliance. Publica articles tècnics i d¿anàlisi regularment a través de www.joseplaborda.com.
 • Lomas Pena, Sandra
  Professional en l'àmbit de la transformació digital i la comunicació al Departament de Salut i docent en l'àmbit de competències digitals a la Universitat Oberta de Catalunya. Exerceix també de docent en formació de postgrau i especialitzada en dades obertes, estratègies de govern obert i ciutadania digital. Formada en dades obertes per The Open Data Institute, Màster en Gestió Pública Avançada (UB) i MBA en empreses i institucions culturals (USAL) i és Llicenciada en Comunicació Audiovisual (UOC) i Història (UB).
 • López Benasat, Jordi
  Enginyer de Telecomunicacions. Director TIC a Barcelona Regional. Anteriorment va ser director general a Localret, Gerent del Sector de Via Pública de l'Ajuntament de Barcelona, Director Internacional de Projectes Especials en Alcatel i Director de Telecomunicacions i Electrònica i del Centre d'Operacions i Informació TIC dels Jocs Olímpics de Barcelona'92.
 • López Rodríguez, Àngel
  Doctor enginyer de Camins, Canals i Ports. Director de Programes de eMobility a Barcelona Regional. Professor d'Enginyeria del Transport a l'IQS de la Universitat Ramon Llull. Professor associat de la UPC. Va ser director de mobilitat al 22@ Poblenou i director de serveis de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Macias i Arau, Pere
  Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPC. Professor Titular d'Urbanisme al Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC. Director de la càtedra d'empresa Cercle d'Infraestructures UPC (Copisa, FCC, OHL i Rubau). President de la Fundació Cercle d'Infraestructures. Fundador de la RUITEM, xarxa universitària de territori i mobilitat que aplega més de 20 entitats iberoamericanes. Ha estat Alcalde d'Olot, President de la Diputació de Girona i Conseller de Medi Ambient i de Política Territorial i Obres Públiques de Catalunya. Autor de 10 llibres sobre política d'infraestructures.
 • Malla Castells, Ramon
  Enginyer en Informàtica. MBA en Direcció d'Empreses. Director de Línies Automàtiques a TMB, a càrrec de l'operació i projectes d'aquestes línies (L9, L10, L11). En l'àmbit internacional és president de l'Observatori de Metros Automàtics de la Unió Internacional de Transport Públic (UITP) i és membre del Comitè de Metro de UITP.
 • Martín Alonso, José Manuel
  Enginyer Superior en Informàtica. Actualment treballa com a consultor internacional en tecnologies aplicades a grans infraestructures de transport a SENER. Va treballar anteriorment a IECISA com a director de projectes de transport i a INDRA, tant en el grup de sistemes intel·ligents de transport com en el de comandament i control. Especialista en telecomandament i telecontrol, integració de sistemes en centres d'operacions i consultor per a la millora de l'operació i el manteniment en grans infraestructures, la seva expertise abasta alta velocitat, metro pesat, LRTs, BRTs, ports i aeroports.
 • Martín Lineros, Eduard
  Enginyer Superior en Informàtica i Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Cambridge Diploma in Information Technology (UCLES). Ha estat director d'Innovació, Societat del Coneixement i Arquitectures TIC de l'Ajuntament de Barcelona. Actualment és director del programa 5G a la Barcelona Mobile World Capital. Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF). President de l'Associació de Professionals TIC de Catalunya.
 • Mensión i Camps, Josep
  Enginyer de Camins, Canals i Ports. Màster en Planifcació i Direcció de la Mobilitat, Postgraduat en Enginyeria Municipal i Enginyeria del Software. Actualment director de l'àrea de serveis centrals, planificació operativa i infraestructures de Bus a TMB, Transports Metropolitans de Bracelona. Bus main contact de TMB a l'IBBG, Int'l Bus Benchmarking Group. Participant activament en projectes d'electromobilitat i bus autònom de la UITP, International Association of Public Transport.
 • Muñoz Vegas, Heriberto
  Enginyer de Camins, Canals i Ports. Expert en mobilitat, transport i seguretat viària. Va treballar a la Diputació de Barcelona al Servei de Vies Locals. Actualment treballa a l'Ajuntament de Barcelona a la direcció de mobilitat desenvolupant feines de seguretat viària; anteriorment ha estat al departament d'electromobilitat. A més, dirigeix el projecte "Ciutat Cívica" per a la millora de la mobilitat, l'accessibilitat i la seguretat viària a les ciutats i fomenta la implementació de solucions smart en elles.
 • Navarro Cintas, Isabel
  Enginyera de telecomunicacions. Directora de projectes a SENER Enginyeria i Sistemes, S.A.. Especialista en Sistemes Intel·ligents de Transport (ITS), enginyeria de sistemes, enginyeria d'integració i posada en servei de línies UTO (Unattended Train Operation). Amb experiència en consultoria i disseny de sistemes de comunicacions d¿àmbit urbà, interurbà i ferroviari (AVE, tramvia, metro, bus, túnels, carreteres, etc.): xarxes de radiocomunicacions, xarxes de transport multiservei (veu, vídeo i dades), sistemes de seguretat i videovigilància, sistemes de telefonia i interfonia, sistemes d¿ajuda a l¿explotació (SAE/SIV), sistemes de control i telecomandament i centres de control i operació.
 • Núñez-Flores Rubio, Francisco Javier
  Enginyer de Camins, Canals i Ports. Director de l'àrea de Transports del Grup ETRA, amb responsabilitat en les implementacions dels SAE als autobusos urbans de les ciutats de Madrid, Bogotà i Managua, entre d'altres. Ha estat membre del Panell d'Experts de la CEE al Drig (DRIVE Infraestructure GROUP) i del Panell d'Experts del Comitè Tècnic de Normalització d'AENOR, 159.
 • Peris Colom, Maria Teresa
  Llicenciada en Periodisme. Màster en Direcció de Màrqueting i Vendes Digital per ESADE i Màster en Comunicació Política i Relacions Institucionals per la Universitat Ramon Llull (URL). Directora d'Informació i Atenció al Client de Transports Metropolitans de Barcelona. Professora del postgrau de "Gabinets de Comunicació" de la URL i de l'Escola Superior de Protocol i Institucionals de Catalunya.
 • Picornell Tronch, Miguel
  Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPV. Màster en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil per la UPV i Màster en Lideratge per la UCLM. Cap d'àrea de la unitat de negoci Kineo Mobility Analytics dins l'empresa Nommon Solutions and Technologies, on lidera el desenvolupament tecnològic de les solucions de Kineo per a l'anàlisi de dades espai-temporals.
 • Porté Solano, Elena
  Llicenciada en Dret. Direcció de pimes per ESADE. Màster en Comerç Exterior. Màster en Programació Neurolingüística. Coach de directius i equips des del 2004. Consultora en desenvolupament d'organitzacions, especialitzada en creació d'entorns de talent i benestar. Professora d'habilitats personals. Consellera de Gonzalez&Co Mexican Grill i sòcia de Petroport.
 • Pou Fonolla, Cristina
  Enginyera de Camins, Canals i Ports. Màster en e-Logistics & Supply Chain Management i Postgrau en Direcció i Planificació de la Mobilitat. Actualment es Subdirectora general de Gestió del Trànsit de la Generalitat de Catalunya. Anteriorment ha estat Cap del Servei de Gestió del Transport de la ATM i Cap del Servei de Coordinació i Gestió del Transport per Carretera de la Generalitat de Catalunya. Professora d'Enginyeria del Transport a l'IQS (Institut Químic de Sarrià) de la Universitat Ramon Llull.
 • Puig del Campo, Javier
  Soci i director general de Reputation Trainers del grup Llorente i Conca. Periodista. Llicenciat en Ciències Polítiques per la UQAM, Mont-real, Canadà i Diplomat en Comunitats Europees per l'Escola Diplomàtica a Madrid. Amb més de 20 anys d'experiència en Comunicació Corporativa, Assumptes Públics i Comunicació Política. Va ser fundador i CEO d'Edelman a Espanya. Com a periodista, ha estat director d'informatius de CINQ FM i Reporter del Canal 10 Télemetropol TV a Montreal.
 • Renau Meier, Patrick
  Enginyer Industrial. Màster en Enginyeria i gestió de les Energies Renovables. President de l'Associació Volt Tour per a la promoció, i foment de la recerca i el desenvolupament del vehicle elèctric. Col·laborador a Eurecat i al Desenvolupament Local (Unitat Empresa, Vehicle Elèctric) del centre CREVE (Centre de Recursos del Vehicle Elèctric) de l'Ajuntament de Sta. Perpètua de Mogoda. Redactor de diferents articles en revistes i publicacions especialitzades en la sostenibilitat en el transport. Co-fundador i membre del comitè de l'Expoelèctric. Actualment tècnic de la Unitat Indústria a ICAEN (Generalitat de Catalunya).
 • Rodero Blánquez, Francisco Miguel
  Enginyer en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Va començar la seva carrera professional a Indra, primer al terreny de la simulació i optimització de processos en entorns aeroportuaris i posteriorment a la branca aeroespacial, on va desenvolupar aplicacions dins del projecte Galileu per l'Agència Espacial Europea, per un total de 7 anys. A l'any 2009 es va incorporar al CENIT, ara Innovation in Transport Group del CIMNE (International Centre for Numerical Methods in Engineering), on actualment és cap de projectes ITS principalment relacionats amb la modelització de xarxes de transport.
 • Rodés Gubern, Eduard
  Llicenciat en Econòmiques. MBA per IESE. Diploma en Estudis Avançats i Recerca. Director de l'Escola Europea de Short Sea Shipping 2E3S.eu. Anteriorment va ser director de desenvolupament de negoci al Port de Barcelona. Autor a premsa especialitzada de la comunitat de càrrega i en les revistes de Port de Barcelona.
 • Sagarra Rius, Ramon
  Enginyer Industrial. Màster en Automatització i Robòtica Industrial per la UPC. MBA per Esade. Director d'Infraestructures del 22@ Barcelona. Expert en Smart Cities. Membre del comitè executiu del ITCAT, empresa responsable de la implementació de la fibra òptica a Catalunya. Professor del departament TIC de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Sánchez Granados, Anna Maria
  Doctora en Organització d'Empreses per la UPC, Màster en Direcció Pública i SEP a ESADE, Enginyera en Telecomunicacions per la UPC i Enginyera Tècnica en Equips Electrònics per La Salle Ramon Llull. CEO a ITimes Advisers, dedicada al disseny i implantació d'eines i sistemes de gestió de la innovació, directora acadèmica i/o professora a diferents màsters universitaris.
 • Sedó Sanromà, Maria Jose
  Enginyera de Telecomunicacions per la UPC i Máster de direcció de Telecomunicacions per la UPF. Té una llarga experiència en execució i coordinació de projectes de I+D i Transferència Tecnològica adquirida al llarg dels últims 20 anys, tant en entitats d'investigació (Institut d'Estudis Espacials i UPC), com en empreses privades (la PiME Altamira Information i la multinacional Atos). Actualment es responsable de la Unitat de Robòtica i Automatització del Centro Tecnològic Eurecat.
 • Silos Sánchez, Ángel
  Doctor enginyer Industrial per la UPC i llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat per la UOC. Actualment és responsable del desenvolupament de negoci de la part de distribució elèctrica de Field Services a Schneider Electric. Durant 11 anys ha estat responsable de proteccions y telecontrol en mitja tensió a Schneider Electric. És membre de la Comissió d'Energia del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya i participa activament al grup de treball de Power Quality. Des del 2011 és membre del comitè espanyol AEN/CTN 207-SC57, mirror committee de l'IEC TC57.
 • Solà Casanovas, Ricard
  Enginyer en Telecomunicacions. Responsable de Projectes ferroviaris de l'empresa Sener. És vocal del Col·legi i Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicacions, responsable de l'àrea d'Infraestructures.
 • Torrellas Pérez, Pablo
  Enginyer Industrial (Electrònica) per la Universitat Pública de Navarra. MBA per Esade. Responsable de l'equip de desenvolupament i validació de sistemes electrònics avançats d'assistència a la conducció al Centre Tècnic de SEAT.
 • Triano Romero, José
  Director d´operacions de sistemes de transport autònoms a Transdev Group. Coordina els equips responsables de la posada en marxa de flotes de vehicles autònoms, els centres de control i les infraestructures connectades. Experiència prèvia en operacions de transport de viatgers com a responsable dels centres de control i circulació de tramvia de Barcelona i com a responsable d'operacions a Swiss Airlines. Ha col·laborat com a consultor independent en projectes d'implantació de flotes de vehicles autònoms.
 • Vilajosana Guillen, Ignasi
  Doctor en Física. CEO de WorldSensing. SEP-IESE. Més de 10 anys d'experiència en el sector de la tecnologia i de la mobilitat. Té una gran experiència en el desenvolupament i creació d'empreses en l'àmbit de les smart cities i les infrastructures.
 • Villalante Llauradó, Manel
  Enginyer Industrial. Director general d'Estratègia i Desenvolupament de Renfe. Ha estat Director de Mobilitat i Infrastructures de Transport de Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà. Va ser Director General de Transport Terrestre del Ministeri de Foment i de la Generalitat de Catalunya, així com Director de Transports i Circulació de l'Ajuntament de Barcelona. També ha estat membre del Consell d'Administració d'empreses com RENFE, TMB, GISA, IFERCAT o FGC.

Entitats col·laboradores

Sortides professionals

 • Director i responsable de mobilitat a l’Administració Pública.
 • Especialista de mobilitat en consultoria i enginyeria, o en R+D+I.
 • Planificador, dissenyador o gestor de plataformes de serveis de mobilitat.
 • Director d'operacions i de logística.
 • Responsable de negoci i director d'estratègia de mobilitat 4.0.
 • Emprenedor que vulguin formar startups relacionades amb la mobilitat.
 • Especialista en serveis de mobilitat per als fabricants de vehicles.

Testimonis i notícies

Testimonis

Estem immersos en un procés de disrupció total que afecta de ple a la forma d'entendre la mobilitat personal, l'aparició de noves propostes de model de ciutat i la conseqüent necessitat de realitzar canvis regulatoris. Em semblava necessari fer una parada i ampliar coneixements en aquest camp. El postgrau en Smart Mobility m'ha aportat més seguretat i certesa, a més a més d'útils eines per enfocar millor el futur professional en el meu àmbit de responsabilitat en l'empresa en la qual treballo, Saba, referent en el sector de la mobilitat.

Miguel Torres Technical Area Manager at Saba

El que em va impulsar a cursar aquest programa era el seu temari, que combina aspectes de mobilitat amb tecnologies aplicades, un aspecte que s'ajusta perfectament als meus interessos professionals. Les expectatives s'han materialitzat, gràcies, sobretot, als ponents d'alt nivell que hem tingut al llarg de tot el programa, que han aconseguit crear un fil de conductor que lliga de forma òptima mobilitat i tecnologia. El programa m'ha aportat un camp de visió molt més complet sobre els recursos tecnològics que tenim actualment a l'abast per a desenvolupar projectes de mobilitat, i que afortunadament puc aplicar en la meva feina actual com a gerent a SERMETRA, empresa filial d'ATM. L'expertesa del professorat, el seu coneixement tecnològic i les seves capacitats docents, són, sense dubte, un dels punts més forts del programa.

Llorenç Marcos Gerent a SERMETRA

Aquest postgrau era la continuació lògica dels meus estudis en enginyeria, a més de centrar-se en un tema d'especial interès per a mi: la mobilitat. Els docents fugen de la classe magistral i et fan partícip dels seus reptes del dia a dia, de la seva realitat. A més d'adquirir coneixements actualitzats i una visió renovada de la mobilitat, he aconseguit, gràcies a les pràctiques professionals, l'oportunitat d'incorporar-me en una empresa que aposta per aquesta nova visió innovadora en el sector de la mobilitat. En definitiva, ha estat per a mi excel·lent opció d'especialització en un camp apassionant, amb continguts candents, grans professionals i amb possibilitats reals d'incorporació al mercat laboral.

Rafael Cid, Dpt. de Control de Gestió Operativa a Sagalés

Vaig realitzar aquesta formació amb la intenció d'enriquir la meva formació en transports. El Postgrau en Smart Mobility de la UPC School es diferencia per afegir una visió tecnològica d'acord amb els reptes actuals. Cursar-lo va complementar els meus conceptes de l'anàlisi i planificació del transport amb una visió innovadora i tecnològica. M'agradaria destacar també el seu quadre de professors, que permet la combinació d'una formació clàssica al costat d'experiències i casos pràctics del dia a dia del món empresarial. Avui dia puc afirmar que m'ha permès donar un gir positiu a la meva trajectòria professional, en introduir-me en el sector Smart, un àmbit apassionant.

Neus Pérez, Adjunta al cap d'explotació a Sagalés, Enginyera tècnica d'Obres Públiques

Notícies del Blog
Manel Villalante, nou president del Fòrum Global de Passatgers de la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC)
Manel Villalante, nou president del Fòrum Global de Passatgers de la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC)
21-01-2019
Manel Villalante, nou president del Fòrum Global de Passatgers de la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC)
Manel Villalante, nou president del Fòrum Global de Passatgers de la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC)
21-01-2019
Barcelona, capital europea de la mobilitat urbana, amb la UPC com a soci tecnològic clau
Barcelona, capital europea de la mobilitat urbana, amb la UPC com a soci tecnològic clau
13-12-2018
Manel Villalante, nou director general d'Estratègia i Desenvolupament de Renfe
Manel Villalante, nou director general d'Estratègia i Desenvolupament de Renfe
04-09-2018
Carme Fàbregas, membre de la Junta Directiva del MaaS Alliance
Carme Fàbregas, membre de la Junta Directiva del MaaS Alliance
14-06-2018
La UPC, primera universitat a Espanya i 'top 100' mundial en Enginyeria de Telecomunicacions, Elèctrica i Electrònica
La UPC, primera universitat a Espanya i 'top 100' mundial en Enginyeria de Telecomunicacions, Elèctrica i Electrònica
14-07-2016
Entitats col·laboradores del postgrau en Smart Mobility participen en el projecte My Way, la 1a app intermodal europea
Entitats col·laboradores del postgrau en Smart Mobility participen en el projecte My Way, la 1a app intermodal europea
01-03-2016
Altres notícies
Barcelona Catalonia: "Barcelona, 13a entre les ciutats més connectades del món i 7a de les europees"
21-07-2016
Empresa Exterior: "Smart cities: oportunitats d'internacionalització per a la pime"
13-04-2016
Actes relacionats
Smart City Expo World Congress 2019
Smart City Expo World Congress 2019
Del 19-11-2019 21-11-2019

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 114 68 05
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar