Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el nombre màxim d'intents. El teu usuari està bloquejat temporalment. Torna a accedir d'aquí a una estona.
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Visió amb Abordatge Interdisciplinari
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió
relation
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster de formació permanent en Optometria i Teràpia Visual.

Presentació

Edició
1a Edició
Crèdits
25 ECTS (135 hores lectives)
Modalitat
Semipresencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
Contacta'ns
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: octubre de 2025
Data de fi: novembre de 2026
Horari
Dilluns: 09:30 a 13:30 | 15:30 a 19:30
Dissabte: 09:30 a 13:30 | 15:30 a 19:30
Diumenge: 09:30 a 13:30 | 15:30 a 19:30
Les classes presencials es realitzaran una vegada al mes de manera general. Excepcionalment, hi podrà haver sessions fora de l'horari indicat.

Es facilitarà el calendari detallat amb antelació a l'inici del postgrau.

Lloc de realització
Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa - FOOT
c/ Violinista Vellsolà, 37
Terrassa
Per què aquest postgrau?
Cada vegada més, el treball col·laboratiu és crucial entre professionals de diferents àmbits. Aquest permet la creació d'equips de treball que aborden els processos complexos que afecten l'aprenentatge i el desenvolupament humà des de perspectives diverses. A través d'una formació interdisciplinària completa, adaptable i orientada a la resolució de problemes, els participants tindran l'oportunitat de desenvolupar habilitats que els permetin afrontar una comprensió més amplia del funcionament del sistema visual humà.

En el postgrau Interdisciplinar en Visió s’abordaran els processos visuals relacionats amb dificultats d’aprenentatge, la relació entre sistema motor, vestibular i visió, i investigació en ciències visuals i optomètriques.

"Aquest postgrau està pendent d'aprovació definitiva per part del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l'òrgan que aprova formalment l'oferta d'estudis de formació permanent de la UPC".
Impulsat per:
Objectius
 • Conèixer la relació entre el sistema visual, motor i vestibular.
 • Aprendre a realitzar les bases en investigació en ciències visuals i optomètriques.
 • Aprofundir en la relació entre el sistema visual i les dificultats d’aprenentatge des d’un punt de vista multidisciplinari.
A qui va dirigit?
 • Diplomats en òptica i optometria.
 • Graduats en òptica i optometria.
 • Titulats universitaris (amb títols oficials) de l'àmbit de l'optometria d'altres països.
 • Professionals sanitaris (psicòlegs, psicopedagogs, logopedes, fisioterapeutes, mestres).

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 18h
+
Semipresencial
Tècniques d'Investigació en Teràpia Visual
 • Tipologia d'estudis científics en funció de l'evidència que aporten.
 • Disseny dels principals tipus d'estudis científics.
 • Tipus de dades.
 • Anàlisi de dades en funció del tipus: estadística paramètrica i no paramètrica.
 • Estadística descriptiva dels dos tipus de dades: què és la campana de Gauss i quan podem considerar que les nostres dades són normals.
 • Estadística inferencial dels dos tipus de dades (tests típics).
 • Descripció més en detall dels dos tests típics: T-Test i correlació.
 • Sensibilitat i especificitat d'un test. Corba Receiver Operating Characteristic (ROC).
 • Pràctiques amb Minitab, Excel, etc.
 • Comunicació professional.
 • Realització d'informes per a altres professionals.
3 ECTS 18h
+
Semipresencial
Neurociència Visual
 • Neurobiologia del sistema visual
  • L'estímul visual: la llum.
  • L'òrgan receptor: l'ull.
  • La retina i la fototransducció.
  • Les vies òptiques: retinogeniculocortical, retinocolicular i retinopulvinar.
  • Codificació de llum-foscor i color a la retina.
  • Organització anatòmica i funcional de l'escorça visual estriada.
  • Processament de la informació visual a l'escorça estriada.
  • Processament de la informació en l'escorça visual extraestriada.
  • Anàlisi de la informació visual en les escorces inferotemporal i parietal posterior.
 • Neurobiologia del llenguatge
  • Plasticitat neuronal.
  • Neurobiologia del llenguatge.
  • Trastorns del llenguatge: les afàsies.
  • Neurobiologia de la lectoescriptura i del càlcul matemàtic.
3 ECTS 15h
+
Semipresencial
Abordatge Interdisciplinari de les Dificultats d'Aprenentatge
 • Eines d'avaluació i tractament psicopedagògic.
 • Eines d'avaluació i tractament en psicologia.
 • Població especial (síndrome de Down, Asperger, autismes, altes capacitats, etc.).
 • Eines d'avaluació i tractament en logopèdia.
 • Protocol de col·laboració interdisciplinària: eina pràctica per a la detecció de les dificultats d'aprenentatge, per a la derivació a altres professionals i per al seguiment de l'evolució dels casos tractats.
4 ECTS 27h
+
Semipresencial
Teràpia Avançada d'Integració Visual-Vestibular
 • Maneig de les commocions cerebrals.
 • Habilitats visuals afectades per les commocions cerebrals i lesions amb dany cerebral Acquired Brain Injury (ABI).
 • Maneig optomètric del mareig i el vertigen.
 • Pèrdues del camp visual i neglect visual.
5 ECTS 31h
+
Semipresencial
De l'Evidència Clínica a la Científica: Anàlisi d'Intervencions Terapèutiques
 • Analitzar el grau d'evidència d'intervencions terapèutiques en l'àmbit optomètric.
 • Debatre sobre com realitzar futures investigacions científiques.
 • Revisió de la literatura científica.
 • Generar pensament crític i científic.
3 ECTS 18h
+
Semipresencial
Desenvolupament Motor en Relació al Sistema Visual
 • El desenvolupament motor i sensorial interdependent en l'ésser humà.
 • Patrons motors i circuits neurològics que sostenen l'oculomotricitat.
 • Els reflexos primitius dins del neurodesenvolupament. Actualitat d'evidència i aplicació clínica. 
 • El treball interdisciplinari amb la fisioteràpia del desenvolupament.
4 ECTS 8h
+
Semipresencial
Treball Final
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de postgrau en Visió amb Abordatge Interdisciplinari, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest postgrau forma part de l'itinerari formatiu del màster de formació permanent en Optometria i Teràpia Visual .
Aquest màster de formació permanent s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster de formació permanent pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster de formació permanent:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Sistemes de comunicació avançats asíncrons
Eines que faciliten una comunicació àgil, clara i adaptada a cada situació (conferències gravades, vídeo-xats, fòrums, etc.).
Sessions en Streaming
Sessions en vídeo síncrones, dinamitzades per un professor, que tenen com a objectiu treballar casos pràctics o resoldre exercicis o dubtes. També es realitzen conferències sobre una temàtica concreta. Aquestes sessions es programaren en el calendari.
Taula rodona
Debat entre diversos experts per tractar sobre un assumpte d'actualitat, davant un públic que pot donar la seva opinió. Pot incloure networking dinamitzat entre els assistents.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Argiles Sans, Marc
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és professor lector al Departament d'Òptica i Optometria (UPC). Imparteix docència a la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, membre de l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual (ACOTV) i fellow de l'European Academy of Optometry and Optics (EAOO). Compta amb experiència clínica en optometria lligada a problemes d'aprenentatge, estrabismes i ambliopia. Temes d'interès en recerca: atenció visual i moviments oculars durant la lectura, videojocs d'acció i cognició visual, i tractament de l'ambliopia.
 • Pintor Chavarria, Paula
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Diplomada en Òptica i Optometria per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Màster en Optometria i Ciències de la Visió per la UPC School. En l'actualitat és gerent del Centre d'Optometria Revip de Girona i de l'Òptica Chavarria de Figueres. Des de 2004 el seu recorregut professional està lligat a la teràpia visual en problemes d'aprenentatge, estrabismes i ambliopia. Ha participat també en activitats formatives com a ponent i en l'elaboració d'estudis científics. Membre de l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual (ACOTV).
Professorat
 • Baxstrom, Curtis
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Optometria i màster en Lectura per la Pacific University (PU). El 1992, va començar la seva pràctica en teràpia visual i rehabilitació a Federal Way, Washington. Actualment exerceix com a consultor en hospitals de rehabilitació, prestant els seus serveis en rehabilitació neurooptomètrica. També és professor adjunt i director del Programa de Residència en Rehabilitació de Vision Northwest, patrocinat per la PU. És membre de l'Acadèmia Americana d'Optometria, el Col·legi d'Optometristes en Desenvolupament de la Visió i l'Associació de Rehabilitació Neuro-Optomètrica.
 • Codina Fossas, Marta
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Diplomada en Òptica i Optometria per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Des del 1999, és directora dels dos Centres d'Optometria i Teràpia Visual Marta Codina, a Granollers i Rubí, amb àmplia experiència clínica en diagnòstic i teràpia visual en problemes d'aprenentatge, dificultats binoculars, estrabismes i ambliopia. Ha participat en diferents congressos com a ponent. És membre de l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual (ACOTV) així com de l'equip investigador multidisciplinar 'Estudi Rubí', que investiga en visió i aprenentatge.
 • Del Pino Díaz, Luis
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Fisioterapeuta i màster en Osteopatia per laUniversitat Autònoma de Barcelona (UAB). Membre del Registre d'Osteòpates d'Espanya (MROE). Diploma interuniversitari (DIU) en Vertigen i Rehabilitació Vestibular per la Sorbonne Université. Membre de la Société Internationale de Réhabilitation Vestibulaire (SIRV). Professor del màster d'Osteopatia de la UAB. Director del centre especialitzat en reeducació vestibular Osteopatia-Fisioterapia Equilibri Sabadell.
 • Galzerán Expósito, Jordi
  info

  Diplomat en Magisteri per la Universitat Ramon Llull (URL) i màster en trastorn de l'aprenentatge i el llenguatge a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Tècnic Superior en Audiologia Protèsica. Autor del software: Sistema d'Estimulació Neuroauditiva (SENA). Més de divuit anys d'experiència en estimulació neuroauditiva i en trastorns del processament auditiu central. Formador de professionals en estimulació neuroauditiva.
 • Lladó Contijoch, Núria
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Filosofia i Lletres, secció Psicologia, per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Postgrau en Entrenament Professional en els Equips d'Assessorament Psicopedagògic i postgrau Especialista en Pertorbacions del Llenguatge i l'Audició per la UAB. Directora del centre Kantor, espai d'atenció psicològica des de 1989. Docent d'alumnat en pràctiques a la UAB, a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), a l'Institut Superior d'Estudis Psicològics (ISEP) i Associació Espanyola de Psicologia Clínica Cognitiva Conductual (AEPCCC). Membre de l'equip Estudi Rubí de recerca multidisciplinar en visió i aprenentatge. Assessora tècnica a Kantor, espai psicopedagògic des de 2023.
 • Pastor Pons, Ignacio
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Fisioteràpia Pediàtrica per la Universitat de Saragossa. Professor del màster en Fisioteràpia Pediàtrica de la Universitat San Pablo CEU. Director de la formació internacional a Teràpia Manual Pediàtrica Integrativa (TMPI-PIMT) a més de 14 països. Conferenciant internacional, investigador i autor dels llibres "Teràpia Manual al sistema oculomotor" 2a editorial Elsevier, 2019; "Teràpia manual a les alteracions neuromusculoesquelètiques del nadó i el nen" editorial Elsevier, 2023 i "Trastorns del neurodesenvolupament" editorial Elsevier, 2024.
 • Portero Tresserra, Marta
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctora en Neurociències i màster en Neurociències per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Professora de la unitat de Psicobiologia de la UAB i del grau en Medicina de la Universitat de Girona (UdG). Professora del grau en Psicologia i del postgrau en Health Coaching de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Experiència investigadora en neurociència de l'aprenentatge i la memòria a la Universitat San Pablo CEU (Madrid), al Parc de Recerca Biomèdica (Barcelona), a la Utrecht University (Països Baixos), a la Universitat de la Sabana (Colòmbia) i actualment investigadora a l'Institut de Neurociències (INc) de la UAB.
 • Quevedo Junyent, Lluïsa
  info

  Professora titular a la Universitat Politènica de Catalunya (UPC) de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT). És diplomada en Òptica i Optometria i doctora per la UPC, i llicenciada en Psicologia per la UNED. La seva experiència com a docent va iniciar-se el 1989, quan va començar a impartir docència a la FOOT. Va ser director tècnic del Centre de Visió del CAR de Sant Cugat del 1996 al 2019. Autora de diverses publicacions científiques. Directora de tres tesis doctorals llegides i 3 en curs. Coordinadora del programa de doctorat en Enginyeria Òptica de la UPC. Representant de l'ONG Òptics pel Món a la FOOT.
 • Rodríguez Vallejo, Manuel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Disseny, Fabricació i Gestió de Projectes Industrials per la Universitat Politècnica de València (UPV). Màster en Optometria Avançada i Ciències de la Visió i màster en Monitoratge d'Assaigs Clínics. Actualment exerceix com a director del Departament d'Investigació i Evidència a Clíniques Qvision, Hospital Vithas Verge del Mar a Almeria. Àmplia experiència en el desenvolupament i publicació d'investigacions científiques.
 • Vargas García, Ana
  info

  Òptica-Optometrista i màster en Optometria i Visió per la Universitat Complutense de Madrid (UCM). Màster en Neurociències Clíniques per la Universitat de Múrcia (UM). Membre del College of Optometrists in Vision Development (COVD) i de l'European Association Syntonic Optometry (CSO). Dirigeix ​​el centre de teràpia visual Skeffington i centre de teràpia visual Tratavision, a Madrid. Acumula més de vint-i-cinc anys d'experiència en el diagnòstic i tractament de les anomalies visuals en pediàtrica, contactologia, baixa visió i teràpia visual en problemes de neurodesenvolupament, aprenentatge i dany cerebral adquirit. Imparteix formació per optometristes i participa en el màster en Teràpia Ocupacional i Fisioteràpia en la Infància.
 • Villena Requena, Roser
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Diplomada en Òptica i Optometria per la Universitat Politècnica de Catalunya i postgrau en Alta Especialització en Optometria i Teràpia Visual: Diagnòstic i tractament de disfuncions visuals per la Pacific University College of Optometry.
  Membre associat de l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual (ACOTV).
  Directora tècnica del Centre d'Optometria Fem Visió, exercint com a optometrista amb una àmplia experiència en el diagnòstic i el tractament de les diferents disfuncions visuals entre elles; problemes d'aprenentatge relacionats amb la visió, estrabismes i ambliopies. Responsable del Departament de Teràpia Visual de l'Hospital de Nens de Barcelona.
  Ha participat com a ponent en diferents jornades optomètriques i forma part de l'equip de recerca multidisciplinari “Estudi Rubí”, que investiga en visió i aprenentatge.

Sortides professionals

 • Professional sanitari especialitzat en la relació entre el sistema visual i l’aprenentatge escolar.
 • Optometrista especialitzat en teràpia visual.

Testimonis

Testimonis

Aquest màster m'ha obert nous horitzons professionals i m'ha permès descobrir altres especialitats que em poden ajudar en la meva feina d'optometrista. Els coneixements que he adquirit m'han permès complementar i ampliar el meu treball optomètric amb la teràpia visual. Els continguts del programa són molt innovadors i els professors són excel·lents. Sens dubte, recomano aquesta formació. Estic convençuda que els meus coneixements beneficiaran els meus pacients.

Rosalba Alzuria Òptica optometrista

Testimonis
Amb el màster en Optometria i Teràpia Visual pots actualitzar i adquirir noves competències i augmentar alhora les teves aptituds professionals. L¿enfocament és molt pràctic i et permet aplicar els coneixements adquirits des del primer dia. En ser una formació semipresencial, és ideal perquè pots compaginar-la perfectament amb la vida laboral. El professorat, tant nacional com internacional, és molt prestigiós. En la meva opinió és un màster molt recomanable per especialitzar-se en teràpia visual, ja que integra diverses àrees en un programa formatiu molt complet.

Lourdes Mañé Òptica optometrista

Testimonis
Aquest màster m¿ha ajudat a iniciar-me en el diagnòstic i tractament de disfuncions visuals i sobretot a entendre amb més profunditat la importància de la visió en el procés d¿aprenentatge. Recomanaria aquest programa tant a professionals que es vulguin iniciar en el camp de la teràpia visual com a optometristes que ja les utilitzin, però que necessitin aprofundir en aquest àmbit. Personalment, ha estat una experiència molt enriquidora en tots els aspectes.

Cristina Fernández Òptica optometrista

Testimonis
Pràctiques del Màster de formació permanent en Optometria i Teràpia Visual

Sol·licita informació o l'admissió

Informació i orientació:
Marta Ortega Garcia
(34) 93 707 31 32
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar