Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Projecte d'Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre

Programa

Edició
1a Edició
Sis edicions de màster
Crèdits
35 ECTS (210 hores lectives)
Modalitat
Semipresencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
4.200€ 3.780€(10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre)
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 08/01/2021
Data de fi: 03/07/2021
Observacions a les dates.
Horari
Divendres: 15:30 a 21:30
Dissabte: 09:30 a 13:30
Observacions a l'horari.
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest programa?
El sector de la rehabilitació i restauració arquitectònica és, actualment i també serà en el futur, un dels pilars de l'exercici professional relacionat amb l'arquitectura. Tendència ja consolidada a Europa des de fa dècades, constituint un mercat laboral global emergent. Les normatives, entre elles el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), augmenten la responsabilitat dels tècnics, als quals exigeix un coneixement exhaustiu de les característiques constructiu-estructurals i energètiques dels edificis.

El Postgrau en Projecte d'Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic és l'evolució del programa de màster en Rehabilitació i Restauració Arquitectònica, amb una reconeguda trajectòria de més de vint anys, en la qual s'han anat elaborant instruments pedagògics i metodològics específics, únics en el sector, que s'apliquen en el desenvolupament d'un projecte de rehabilitació real, per formar a professionals amb una visió interdisciplinària dels àmbits de l'Arquitectura, l'Arquitectura Tècnica, i l'Enginyeria, així com a experts d'altres disciplines relacionades.

El programa aporta tots els coneixements i habilitats necessàries per desenvolupar, de manera integral, el cicle de rehabilitació d'un edifici, que s'inicia amb l'estudi de l'immoble i finalitza amb el projecte complet, passant per l'anàlisi dels seus valors instrumentals, culturals i dels criteris per desenvolupar aquesta nova activitat professional. Aquesta formació ofereix als estudiants el mètode, les eines tècniques i les actituds necessàries per a aquest perfil especialitzat consolidat, així com la possibilitat de formar part d'una comunitat interessada a estar al dia de les últimes innovacions amb les quals aconseguiran enfrontar-se de manera més eficient als reptes de cada projecte.

Si vols veure l'activitat del postgrau i estar al corrent de publicacions, jornades, concursos, etc., de l'àmbit, segueix-nos a https://www.facebook.com/ReArqUPC/

Objectius
L'objectiu principal del postgrau és desenvolupar coneixements, habilitats i actituds consolidades per al desenvolupament complet dels projectes de rehabilitació i restauració amb un alt nivell d'especialització.

Per a això, es proposen com a objectius derivats:

 • Desenvolupar coneixements, criteris i mètodes d'investigació per aplicar en els innombrables casos possibles d'intervenció, tot atenent la naturalesa i el comportament de les construccions històriques.
 • Comprendre l'evolució històrica i la situació actual dels criteris sobre com abordar l'actuació en un edifici existent considerant els seus valors i les seves possibilitats prestacionals.
 • Dominar, mitjançant les tècniques més recents a escala internacional, el procés d'avaluació completa de totes les prestacions de l'edifici i el diagnòstic de les lesions i els seus processos de degradació.
 • Reconèixer com les normatives vigents afecten els edificis històrics, protegits o no, i els mètodes per demostrar "el grau més gran d'adequació possible", tal com requereix el nou CTE.
 • Conèixer diversos casos reals de projecte i intervenció en edificis, presentats pels seus propis autors i analitzant la seva documentació posterior.
 • Disposar de les habilitats i eines de comunicació necessàries per liderar equips multidisciplinaris, imprescindibles tant per a l'elaboració dels projectes com per a la direcció de les obres.
A qui va dirigit?
El curs està dirigit a professionals del sector de diferents àmbits formatius:

 • Arquitectes.
 • Enginyers d'Edificació i arquitectes tècnics.
 • Enginyers de Camins i enginyers tècnics d'Obra Pública.
 • Enginyers Industrials i d'altres especialitats.
 • Estudiants d'últims cursos d'aquestes titulacions que estiguin interessats en la restauració i la rehabilitació.

Altres professionals especialitzats que participen habitualment en aquests projectes:

 • Historiadors, documentalistes o arqueòlegs.
 • Restauradors, llicenciats en Belles Arts.
 • Geòlegs o professionals de la petrologia.

Es valorarà l'admissió d'altres perfils professionals, prèvia entrevista personal.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
9 ECTS 54h
Desenvolupament de Projectes d'Intervenció en Edificis Històrics Reals i Existents
 • Síntesi de la fase de coneixement de l'edifici i anàlisi de la influència del programa en els seus valors, mitjançant l’aplicació de diferents usos.
 • Proposta inicial d'intervenció.
 • Desenvolupament d'un projecte de restauració o rehabilitació sobre un edifici real (opció que el projecte l'aportin els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental), amb un grau de desenvolupament equiparable al d'una activitat professional real en el qual s'integraran tots els coneixements aportats per totes les matèries del postgrau seguint el mètode sistèmic en les seves tres fases, coneixement, reflexió, actuació.
6 ECTS 36h
El Mètode Sistèmic Aplicat a la Intervenció en Edificis i Nuclis Urbans Històrics
 • Coneixement i posterior anàlisi dels criteris i procediments d'intervenció en edificis existents reconeguts a escala internacional.
 • Desenvolupament complet del mètode sistèmic per aplicar-lo al projecte d'intervenció.
5 ECTS 30h
El Coneixement de la Construcció Històrica Aplicat al Projecte d'Intervenció
 • Coneixements i criteris sobre les maneres històriques de construir.
 • Els materials i els elements constructius dels que, en general, es desconeix les seves característiques, com ara murs, arcs, voltes i cúpules d'obra de fàbrica amb morter de calç, forjats i armadures de coberta de fusta, estucs, etc.
6 ECTS 36h
L'Avaluació Prestacional de la Seguretat i l'Habitabilitat Aplicada al Projecte d'Intervenció
 • Identificació dels estats patològics de l'edifici i formulació d'hipòtesis causals.
 • Aplicació de models gràfics basats en polígons de forces, per resoldre els problemes d'equilibri estructural.
 • Identificació i caracterització de materials, elements i subsistemes que componen els edificis amb l'objectiu de realitzar una avaluació de prestacions.
4 ECTS 24h
Les Tècniques Constructives Històriques i Contemporànies Aplicades al Projecte d'Intervenció
Tècniques de reforç, reparació, restitució, restauració, etc. i criteris per escollir, adaptar, i redissenyar si és necessari, la més convenient per a cadascuna de les molt diferents situacions amb què ens podem trobar en una intervenció de:

 • Restauració dels materials.
 • Reforç d'elements: Fonamentacions, murs i voltes, forjats.
 • Reforç global d'edificis.
5 ECTS 30h
Estudi de Casos Reals d'Avaluació Prestacional i de Desenvolupament de Projectes d'Intervenció
A tall d’exemple, s’indiquen alguns dels casos a presentar a les sessions teòriques-pràctiques que han estat desenvolupats pels professors en els seus treballs professionals:

 • Projectes d’intervenció recents
  • Església de la Colònia Güell.
  • Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
  • Monestir de Poblet.
  • Castell del Paborde de La Selva del Camp.
  • Castell de Cubelles.
  • Mercat de la Llibertat i Mercat de Sants.
 • Estudis sobre edificis religiosos, catedrals o similars
  • Catedral de Mallorca.
  • Catedral de Lleida.
  • Església de Castelló d'Empúries.
  • Santa Maria del Mar.
  • Església Romànica de S. M. de Barberà.
 • Monestirs
  • Santes Creus.
  • Sant Llorenç prop Bagà
  • San Millán de la Cogolla.
 • Edificis civils
  • Antic Hotel Rosaleda en Andorra.
  • Actual Conselleria de Cultura.
  • Institut Verdaguer al Parc de la Ciutadella.
 • Obres de Gaudí: Casa Botines, Palau Güell i Casa Batlló
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Sistemes de comunicació avançats asíncrons
Eines que faciliten una comunicació àgil, clara i adaptada a cada situació (conferències gravades, vídeo-xats, fòrums, etc.).
Fòrums síncrons
Activitats que permeten discussions obertes sobre casos d'estudi, articles o preguntes sobre qüestions concretes. Aquests espais de debat tenen com a objectiu compartir punts de vista i fomentar la participació dels estudiants.
Sessions en Streaming
Sessions en vídeo síncrones, dinamitzades per un professor, que tenen com a objectiu treballar casos pràctics o resoldre exercicis o dubtes. També es realitzen conferències sobre una temàtica concreta. Aquestes sessions es programaren en el calendari.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Casals i Balagué, Albert

  Doctor Arquitecte i Aparellador per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha estat professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. És membre de l'Acadèmia del Partal i de l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA). La seva activitat professional inclou intervencions en diversos edificis declarats Patrimoni Mundial, i en Béns Culturals d'Interès Nacional i Local, així com l'assessorament sobre l'aplicació del Codi Tècnic d'Edificació a les obres d'intervenció i restauració arquitectònica per al Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya, el Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya, i la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.
 • González Moreno-Navarro, Josep Lluís

  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha estat Catedràtic del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC, professor de grau i postgrau de Construcció i Restauració Arquitectònica i professor convidat per diverses universitats europees i llatinoamericanes. Ha fet nombroses intervencions en edificis del patrimoni arquitectònic com l'església de la Colònia Güell de Gaudí o estudis com els de la Casa Botines i el Palau Güell de Gaudí o les catedrals de Lleida, Castelló d'Empúries o Mallorca. És autor de nombrosos articles i llibres. Per encàrrec del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya ha dirigit la redacció del document "Aplicació del CTE a les obres de Restauració Arquitectònica". Director de l'equip guanyador de la Beca d'Investigació "Recercaixa" amb el títol "Millora de l'eficiència energètica en el patrimoni cultural immoble: recerca sobre casos reals".
Coordinació
 • Onecha Perez, Ana Belen
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Restauració Arquitectònica i en Eficiència Energètica i Certificacions Ambientals per la UPC. Professora del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Acumula una experiència de més de quinze anys en intervenció en edificis existents, molts d'ells Patrimoni de la Humanitat o Ben Cultural de caràcter Nacional o Local, entre els quals la Casa Batlló, el Palau Güell i la Cripta de la Colònia Güell, tots ells de Gaudí, però també edificis d'altres èpoques històriques i estils, entre els quals esglésies romàniques i gòtiques, palaus neoclàssics i cases modernistes.
 • Portal Liaño, Jorge
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Restauració Arquitectònica per la UPC. Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. En l'actualitat, es troba realitzant la seva tesi doctoral en el programa de Construcció, Restauració i Rehabilitació arquitectònica de la UPC. Com a investigador i docent ha estat convidat per diverses universitats espanyoles i estrangeres; i és autor de diverses publicacions relacionades amb l'arquitectura, la construcció i les estructures històriques. Amb despatx propi des de fa més de deu anys, exerceix com arquitecte especialista en patrimoni arquitectònic. Ha intervingut en nombrosos edificis i conjunts inscrits en la llista del Patrimoni Mundial així com en diversos Béns Culturals d'Interès Nacional i Local.
 • Morros Cardona, Jordi
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Restauració Arquitectònica per la UPC. Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Professor convidat en cursos del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, i del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Barcelona. És membre de l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA). La seva activitat professional inclou intervencions en diversos edificis declarats Patrimoni Mundial i en diversos Béns Culturals d'Interès Nacional i Local.
 • Genís Vinyals, Mariona

  Doctora en Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La seva recerca està vinculada a la innovació docent en l'àmbit de la restauració arquitectònica i el disseny. És professora agregada a BAU Centre Universitari de Disseny. Participa com a professora convidada i coordinadora en diversos màsters i postgraus de la UPC i d'altres institucions nacionals i internacionals. Comparteix estudi d'arquitectura amb Jordi Planelles Salvans des de 2001. La seva activitat professional inclou intervencions de rehabilitació i restauració en diversos Béns Culturals d'Interès Nacional i Local.
Professorat
 • Basterra Otero, Luis Alfonso
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte per la Universitat de Valladolid (UVa). Catedràtic del Departament de Construccions Arquitectòniques, Enginyeria del Terreny i Estructures de la UVa. La seva activitat professional inclou intervencions en diversos edificis declarats Béns Culturals d'Interès Nacional i Local, especialment en estructures i construccions de fusta.
 • Casals i Balagué, Albert

  Doctor Arquitecte i Aparellador per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha estat professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. És membre de l'Acadèmia del Partal i de l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA). La seva activitat professional inclou intervencions en diversos edificis declarats Patrimoni Mundial, i en Béns Culturals d'Interès Nacional i Local, així com l'assessorament sobre l'aplicació del Codi Tècnic d'Edificació a les obres d'intervenció i restauració arquitectònica per al Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya, el Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya, i la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.
 • Cobos Guerra, Fernando

  Doctor Arquitecte per la Universitat d'Alcalà d'Henares. Membre expert als comitès internacionals: International Council on Monuments and Sites, Internacional Scientific Committee on Fortifications and Military Heritage i Share Built Heritage. Premis: Arquitectura de Castella i Lleó per restauració del Castell del Bri, Regional AR&PA per Pla director del Castell de Ponferrada, EUROPA NOSTRA per Pla director de les muralles d'Eivissa, finalista del premi Nacional d'Arquitectura per restauració del Castell de Cornatel, Europeu d'Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA pels seus estudis de la fortificació de la ratlla central de Portugal, Internacional AR&PA per la restauració de la muralla d'Almazán.
 • Dotor Navarro, Alícia Maria

  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Tecnologia en l'Arquitectura - Eficiència Energètica i Instal·lacions per l'ETSAB (UPC). Activitat professional de divuit anys d'experiència que inclou intervencions en diversos edificis Patrimoni de la Humanitat i en Béns Culturals d'Interès Nacional i Local, assessorament sobre l'aplicació del Codi Tècnic d'Edificació a les obres d'intervenció i restauració arquitectònica i gestió de projectes i obres de restauració i rehabilitació d'equipaments.
 • Feu i Jordana, Anna

  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya en Tecnologia en l'Arquitectura: Restauració i Rehabilitació. Tesi doctoral: Les voltes de rajola doblada. Construcció i seguretat estructural de les esglésies barroques catalanes. Soci fundador de l'estudi d'arquitectura 'Feu Godoy Arquitectura' des d'on es realitzen projectes de restauració i rehabilitació, obra nova i espai públic vinculats al patrimoni arquitectònic.
 • García Mateu, Esther

  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Restauració Arquitectònica per la UPC. Professora convidada en cursos i Postgraus del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Barcelona (CAATEEB) i de Tarragona (COAATT), i del Màster Universitari en Tecnologia a l'Arquitectura a l'ETSAB. La seva activitat professional inclou intervencions en diversos edificis Patrimoni de la Humanitat i en Béns Culturals d'Interès Nacional i Local.
 • Genís Vinyals, Mariona

  Doctora en Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La seva recerca està vinculada a la innovació docent en l'àmbit de la restauració arquitectònica i el disseny. És professora agregada a BAU Centre Universitari de Disseny. Participa com a professora convidada i coordinadora en diversos màsters i postgraus de la UPC i d'altres institucions nacionals i internacionals. Comparteix estudi d'arquitectura amb Jordi Planelles Salvans des de 2001. La seva activitat professional inclou intervencions de rehabilitació i restauració en diversos Béns Culturals d'Interès Nacional i Local.
 • González Moreno-Navarro, Josep Lluís

  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha estat Catedràtic del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC, professor de grau i postgrau de Construcció i Restauració Arquitectònica i professor convidat per diverses universitats europees i llatinoamericanes. Ha fet nombroses intervencions en edificis del patrimoni arquitectònic com l'església de la Colònia Güell de Gaudí o estudis com els de la Casa Botines i el Palau Güell de Gaudí o les catedrals de Lleida, Castelló d'Empúries o Mallorca. És autor de nombrosos articles i llibres. Per encàrrec del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya ha dirigit la redacció del document "Aplicació del CTE a les obres de Restauració Arquitectònica". Director de l'equip guanyador de la Beca d'Investigació "Recercaixa" amb el títol "Millora de l'eficiència energètica en el patrimoni cultural immoble: recerca sobre casos reals".
 • Morros Cardona, Jordi
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Restauració Arquitectònica per la UPC. Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Professor convidat en cursos del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, i del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Barcelona. És membre de l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA). La seva activitat professional inclou intervencions en diversos edificis declarats Patrimoni Mundial i en diversos Béns Culturals d'Interès Nacional i Local.
 • Ochsendorf, John A.

  Doctor en mecànica estructural per la Universitat de Cambridge (Anglaterra). Enginyer Civil per les universitats de Cornell i Princeton (EEUU). Professor associat del MIT en els departaments d'Arquitectura i Enginyeria Civil y Ambiental, i professor convidat de diverses universitats internacionals. És especialista en la tecnologia de les construccions històriques. És membre de la John D. i Catherine T. MacArthur Foundation. La seva activitat professional se centra en la consultoria d'enginyeria estructural en edificis d'obra de fàbrica i, especialment, de voltes paredades.
 • Onecha Perez, Ana Belen
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Restauració Arquitectònica i en Eficiència Energètica i Certificacions Ambientals per la UPC. Professora del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Acumula una experiència de més de quinze anys en intervenció en edificis existents, molts d'ells Patrimoni de la Humanitat o Ben Cultural de caràcter Nacional o Local, entre els quals la Casa Batlló, el Palau Güell i la Cripta de la Colònia Güell, tots ells de Gaudí, però també edificis d'altres èpoques històriques i estils, entre els quals esglésies romàniques i gòtiques, palaus neoclàssics i cases modernistes.
 • Portal Liaño, Jorge
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Restauració Arquitectònica per la UPC. Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. En l'actualitat, es troba realitzant la seva tesi doctoral en el programa de Construcció, Restauració i Rehabilitació arquitectònica de la UPC. Com a investigador i docent ha estat convidat per diverses universitats espanyoles i estrangeres; i és autor de diverses publicacions relacionades amb l'arquitectura, la construcció i les estructures històriques. Amb despatx propi des de fa més de deu anys, exerceix com arquitecte especialista en patrimoni arquitectònic. Ha intervingut en nombrosos edificis i conjunts inscrits en la llista del Patrimoni Mundial així com en diversos Béns Culturals d'Interès Nacional i Local.
 • Torras Isla, Marta

  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Disseny i Restauració d'Estructures i Postgrau en Restauració Arquitectònica per la UPC. Postgrau en Implantació del Codi Tècnic a les estructures (Associació de Consultors d'Estructures-Zigurat, any 2008) i Postgrau en Rehabilitació d'Estructures (Escola Sert any 2011). Professora en cursos de la Universitat de Lleida i la Fundació Institut Tecnològic de Lleida. Àmplia experiència en el càlcul d'estructures en general i concretament especialitzada en l'avaluació, compliment del CTE i diagnosi estructural d'edificis històrics incloent nombrosos Béns Culturals d'Interès Nacional i Local, com ara la Seu Vella de Lleida, el Monestir de Santa Maria de Vallbona, les esglésies romàniques de Santa Maria de Covet i Santa Maria d'Àneu, la Universitat de Cervera o la Casa Gran del Santuari de El Miracle de Solsona.
 • Vendrell Saz, Màrius

  Doctor en Geologia per la Universitat de Barcelona (UB). Professor de Cristal·lografia i Mineralogia de la UB. És membre de diversos comitès científics de congressos internacionals sobre aspectes del Patrimoni Cultural. És fundador del grup de recerca interdisciplinari Patrimoni-UB. La seva activitat professional se centra en l'anàlisi, degradació i comportament dels materials del Patrimoni Edificat.
 • Vila i Carabasa, Josep Maria

  Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona (1988). Màster en Arqueologia Medieval (1990). Ha dirigit més de 150 intervencions arqueològiques en edificis d'època medieval i moderna. Membre de l'equip redactor de Plans Directors de diferents Conjunts Monumentals: Vilabertran, Escaladei, Castell de Cardona, Castell de Montjuïc, Muralles de Tarragona, entre d'altres. Especialitzat en estudis de processos de formació de trama urbana. Professor Associat a la UAB on imparteix classes d'Arqueologia Medieval, Arqueologia de l'Arquitectura i de l'Urbanisme i Arqueologia Agrària.

Sortides professionals

 • Responsable de projectes d'intervenció de rehabilitació i restauració del patrimoni.
 • Responsable d'execució d'obres de projectes de Rehabilitació o Restauració.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 65
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar