Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.
Informació sobre la política de cookies

continuar
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Big Data: Generació, Anàlisi i Protecció de Dades
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació
Aquest curs té les places exhaurides. Si vols més informació per properes edicions, posa't en contacte amb nosaltres.

Programa

Edició
1a Edició
Crèdits
15 ECTS (150 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Català / Espanyol
Preu
Contacta'ns
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 09/12/2019
Data de fi: 01/07/2020
Horari
Dilluns: 18:30 a 21:30
Dimecres: 18:30 a 21:30
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest programa?
Aquest programa està subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya en el marc del conveni de col·laboració per promoure la integració dels nivells superiors de qualificació entre l’àmbit universitari i el de la formació contínua en el marc del Pacte Nacional per a la Indústria.

Actualment, s'utilitza el terme Big Data per referir-se als sistemes que recullen i analitzen dades de qualsevol natura, i els reptes que comporten. La rellevància de les dades en la societat actual és inqüestionable. Un bon percentatge d’empreses, fonamenten el seu model de negoci en la recol·lecció, emmagatzematge i anàlisi de qualsevol dada rellevant per al seu negoci.

La barrera d’entrada per incorporar solucions Big Data continua sent molt alta per a la majoria d’organitzacions, ja que la seva gestió i manteniment és molt diferent de la de qualsevol altre sistema. L’especialització en aquest àmbit implica un reciclatge específic basat en els principals conceptes darrere d’aquestes tecnologies. Cal distingir entre la gestió de dades (Big Data Management) i l’explotació d’aquestes dades per extreure coneixement rellevant per l’organització (Big Data Analytics).

El postgrau en Big Data: Generació, Anàlisi i Protecció de Dades té com a objectiu donar una visió global d’un ecosistema Big Data: captació, gestió, explotació de les dades i seguretat de la informació.
Impulsat per:
Objectius
 • Proporcionar una visió sobre què és la Internet of Things (IoT) i les seves parts principals: tecnologies de comunicacions de l’IoT, plataformes hardware i sensòrica emprades en l’IoT, i enviament de dades recollides per nodes sensors a plataformes de gestió de dades.
 • Conèixer el funcionament de blockchain i el seu ecosistema de tecnologies relacionades.
 • Conèixer la problemàtica i eines per a la gestió eficient de grans quantitats de dades.
 • Aprendre els mètodes bàsics per al tractament i anàlisi de grans quantitats de dades, tot utilitzant entorns de processos distribuïts.
 • Conèixer la problemàtica del tractament automàtic del llenguatge humà.
 • Aprendre mètodes de tractament i anàlisi de documents textuals.
 • Conèixer eines i protocols necessaris per garantir la seguretat de les dades i la informació.
A qui va dirigit?
Persones que disposin d'una titulació universitària de grau, diplomatura o llicenciatura en àmbits científics com ara matemàtiques, física, estadística, etc. També per a aquells que disposin d’una enginyeria en àmbits com ara l'enginyeria industrial, l’enginyeria civil, l’enginyeria química, amb experiència professional en àmbits tecnològics o científics, que vulguin obrir noves possibilitats laborals o reorientar el seu perfil laboral.

Els participants han de tenir coneixements mínims de programació.

Aquest programa està subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, s'adreça a treballadors en actiu en el moment d'iniciar el programa.

Les persones destinatàries han de complir els termes que estableix la base 7 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/223/2016, de 23 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. I l'article 2 de l'Ordre TSF/136/2018, de 31 de juliol que la modifica.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
2 ECTS 21h
Internet of Things
 • Plataformes hardware de node sensor.
 • Sensòrica.
 • Bluetooth Low Energy.
 • Wi-Fi.
 • LoRa.
 • Plataformes de dades IoT.
 • MQTT i enviament de dades a plataformes de dades IoT.
2 ECTS 21h
Data Management
 • Introducció al Big Data.
 • Gestió de dades distribuïdes.
 • Processament distribuït de dades.
 • Gestió de fluxos de dades (Data Streams).

3 ECTS 27h
Anàlisi de Dades
 • Introducció a l'anàlisi de dades:
  • Anàlisi i preprocessat de dades.
  • Tecnologies: py (Spark) + SparkSQL.
  • Tractament de grans volums de dades (per exemple, US OpenData datasets, housing, public services, ...).
 • Distribució de l'aprenentatge automàtic:
  • Aprenentatge automàtic (e.g. Reg, SVM, ...).
  • Distribució i agregació d'algoritmes d'aprenentatge.
  • Tecnologies: (py) Spark + MLlib.
  • Distribució de models de predicció.
 • Xarxes neuronals i predicció:
  • Tècniques de classificació i predicció utilitzant NNs.
  • Tecnologies: (py) Spark + MLlib.
  • Classificació utilitzant MultiLayer Perceptron (per exemple, MNIST datasets).

2 ECTS 21h
Llenguatge Natural
 • Conceptes, eines i mètodes de tractament del llenguatge escrit.
 • Extracció d'informació.
 • Resum de textos.
 • Sentiment analysis.
3 ECTS 30h
Blockchain
 • Introducció a la criptografia, la seguretat i les criptomònades.
 • Sistemes distribuïts i algoritmes de consens.
 • Blockchain.
 • Casos d'ús de blockchain.
 • Fonaments de Bitcoin.
 • Fonaments d'Ethereum.
 • Contractes intel·ligents.
 • Creació d'una DApp connectada amb un front end.
3 ECTS 30h
Protecció de Dades en Sistemes d'Informació
 • Seguretat de les dades i la informació en dispositius IoT i sistemes de control industrial.
 • Seguretat en Big Data Management, aplicació en sistemes de Smart Cities i gestió de dades mèdiques de dispositius portables.
 • Anàlisi del flux de dades en una organització i prevenció de fuita d'informació sensible.
 • Protecció de dades biomètriques i dades personals. Sistemes de pagament electrònic.
 • Seguretat en aplicacions de Blockchain i gestió de credencials d'identitat.
 • Sistemes de ciber-intel·ligència i OSINT.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Castell Ariño, Núria
  Veure perfil a futur.upc
  Llicenciada en Informàtica per la UAB. Doctora en Informàtica per la UPC. Professora del departament de Ciències de la Computació de la UPC. Experta en el disseny de nous plans d'estudis, en particular en programes internacionals (Atlantis, Erasmus+). Degana de la Facultat d'Informàtica de Barcelona de la UPC del 2010 al 2017. Membre del grup de recerca de Processament del Llenguatge Natural, dins del centre específic de recerca IDEAI (Intelligent Data Science and Artificial Intelligence). Membre del consell assessor de l'APTICC (Associació de Professionals TIC de Catalunya).
Professorat
 • Berral García, Josep Lluís

  Enginyer en Informàtica, Màster en Arquitectura de Computadors i Doctor en Informática per la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva recerca es centra en aplicacions de la mineria de dades, aprenentatge automàtic i gestió d'entorns de centres de dades. Actualment treballa com a post-doc en el Barcelona Supercomputing Center - Centre Nacional de Supercomputació. Prèviament va treballar als grups de "High Performance Computing" (HPC-UPC), "Relational Algorithms, Complexity and Learning" (LARCA-UPC) i a la indústria a Systelab Technologies. Especialista en: Aprenentatge Automàtic (Machine Learning), Mineria i Anàlisi de Dades (Data Mining), Intel·liència Artificial i gestió de Centres de Dades (Cloud Computing).
 • Calveras Auge, Anna
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora enginyera de Telecomunicació per la UPC. Professora titular d'universitat a la UPC. Té experiència docent i investigadora en el disseny, avaluació i optimització de protocols de comunicacions en xarxes multisalt sense fils i xarxes de sensors, entre altres, aplicades a les comunicacions mòbils, a la IoT i a les smart cities. Ha participat en diferents projectes d'investigació i de transferència de tecnologia nacionals i internacionals.
 • Casals Ibáñez, Lluis
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyer de Telecomunicació i enginyer tècnic en Equips Electrònics per la UPC, on treballa com a professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica. Forma part del grup de recerca de xarxes sense fils d'aquest departament on realitza investigació, projectes i formació al voltant de les xarxes sense fils, Internet i IoT, xarxes d'àrea local i desenvolupament d'aplicacions per Android.
 • Castell Ariño, Núria
  Veure perfil a futur.upc
  Llicenciada en Informàtica per la UAB. Doctora en Informàtica per la UPC. Professora del departament de Ciències de la Computació de la UPC. Experta en el disseny de nous plans d'estudis, en particular en programes internacionals (Atlantis, Erasmus+). Degana de la Facultat d'Informàtica de Barcelona de la UPC del 2010 al 2017. Membre del grup de recerca de Processament del Llenguatge Natural, dins del centre específic de recerca IDEAI (Intelligent Data Science and Artificial Intelligence). Membre del consell assessor de l'APTICC (Associació de Professionals TIC de Catalunya).
 • Flores Herrera, Javier de Jesus
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Desenvolupament de Software per la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH). Actualment és estudiant del Màster en Innovació i Recerca en Informàtica, amb especialitat en ciència de dades per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Col·labora al grup de recerca Database Technologies and Information Manangement (DTIM) i ha treballat com a desenvolupador i suport de micro serveis empresarials a IBM.
 • García Martínez, Luis

  Enginyer de Telecomunicacions per la UPC. Disposa d'una àmplia experiència en pilotar diferents projectes industrials i de serveis a nivell internacional. Actualment és Director de Mnemo a Barcelona, impulsant el desenvolupament del que en aquests últims anys Mnemo ha estat creant en el camp de la ciberintel·ligència i la ciberseguretat, de la mà de les millors ciberpolicies a Llatinoamèrica, per donar servei a diferents governs i grans corporacions de les finances i les utilities.
 • Gomez Montenegro, Carles
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC, on ha estat professor durant dues dècades. Ha estat també investigador visitant a la University of Cambridge. Ha participat en al voltant de vint projectes de recerca i transferència de tecnologia, i és coautor de 100+ treballs tècnics internacionals, principalment en l'àmbit de la Internet of Things (IOT). És membre actiu de IETF des de fa una dècada, on ha impulsat diversos estàndards internacionals de protocols de comunicacions per a la IOT, i és actualment chair del grup de treball 6Lo.
 • Gutiérrez Torre, Alberto

  Llicenciat en Enginyeria Informàtica i Màster en Recerca i Innovació en Informàtica amb esment en Data Science per la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment és estudiant de doctorat en el grup de Data-Centric Computing al Centre Nacional de Supercomputación en el Barcelona Supercomputing Center, dins del projecte PATRONS (https://patrons.bsc.es/). El seu focus es centra en l'aplicació de Machine Learning sobre dades amb característiques temporals (sèries temporals), neteja de les mateixes i en streaming.
 • López Aguilera, Elena
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyera de Telecomunicació i doctora per la UPC. Professora a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) i membre del grup de recerca de xarxes sense fils (WNG) de la UPC. Amb 15 anys d'experiència, ha publicat més de 30 articles en revistes i congressos internacionals, i ha participat en projectes d'investigació nacionals i finançats per la Comissió Europea.
 • Medina Llinàs, Manel
  Veure perfil a futur.upc
  Catedràtic a la Universitat Politècnica de Catalunya des de 1992 i Coordinador científic del capítol europeu de l'AntiPhishing Working Group (APWG). Des del 1994 dirigeix l'esCERT-UPC, el primer equip de resposta a incidents a Espanya. Ha exercit com a expert a NIS i va ser responsable de la unitat de relació amb CERTS a ENISA (European Network and Information Security Agency). Igualment va dirigir projectes científics de seguretat al Centre Barcelona Digital. Com a membre d'ESRIF (European Security Research & Innovative Forum) i ESRAB (2006-2009) va col·laborar amb la Comissió Europea en programes d'investigació en seguretat.
 • Muñoz Tapia, Jose Luis
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC i professor titular del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca està centrada en l'àmbit de la seguretat en xarxes, criptografia i desenvolupament d'aplicacions segures. En aquest àmbit, és coautor de desenes d'articles en revistes i congressos.
 • Nadal Francesch, Sergi
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Informàtica per la UPC i la ULB. Màster IT4BI (Information Technologies for Business Intelligence) per la ULB, UFRT i ULB. Actualment és investigador de postdoctorat i professor associat del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la UPC. El seu àmbit de recerca se situa a l'àrea de gestió de dades i informació.
 • Paradells Aspas, Josep
  Veure perfil a futur.upc
  Catedràtic a la UPC i director de la Fundació i2CAT. Treballa en la temàtica d'IoT des de fa més de 25 anys. Ha dirigit més de 10 tesis doctorals en aquest àmbit, té més de 200 publicacions i ha participat en nombrosos projectes de recerca i desenvolupament per empreses nacionals i internacionals com Simon, Seat, Alstom, Telefónica, Orange, Vodafone, Dinube o Continental. Ha participat en la creació de tres spinoffs.
 • Pineda Teixidó, Meritxell
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera Tècnica Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Graduada en Seguretat Integral per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Gestió d'Emergències per la UPC. Auditora en cap en Continuïtat de Negoci ISO 22301,entre altres. Actualment, consultora en seguretat estratègica amb més de 20 anys d'experiència com a directora de projectes i consultora en seguretat. Ha estat directora del Servei de Suport en Gestió de Crisis a l'Institut Cerdà, adjunta a direcció en PeradeJordi i directora de l'Institut d'Estudis de la Seguretat. També desenvolupa una faceta divulgadora i formadora en el sector.
 • Vidal Ferré, Rafael
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC, on treballa com a professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica al grup de recerca de Xarxes Sense Fils. Des del 1998 fa recerca, projectes, docència i formació continuada al voltant de les xarxes sense fils, Internet i Internet de les Coses. És professor dels màsters de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial i KET4FOOD+BIO de la UPC, i el Màster en Internet of Things (IoT) de la UPC School.

Sol·licita informació

Contacte:
(34) 93 706 80 35
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar