Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Arquitectura i Urbanisme Mediambiental
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
relation
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster en Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental.

Presentació

Informació edició 2021-2022
L'edició 2021-2022 d'aquest postgrau ja ha començat. En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.
Edició
17a Edició
Crèdits
34 ECTS (290 hores lectives)
Modalitat
En línia
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
4.200€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Propera edició
Octubre 2022
Horari
Dilluns: 16:00 a 20:00
Dimarts: 16:00 a 20:00
Dimecres: 16:00 a 20:00
Dijous: 16:00 a 20:00
Lloc de realització
EPSEB - Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Av. Doctor Marañón, 44-50
Barcelona
Per què aquest postgrau?
L'arquitectura del futur estarà sotmesa a dos tipus d'influències: l'ecologia i l'alta tecnologia. En coherència amb els principis del desenvolupament sostenible, el postgrau en Arquitectura i Urbanisme Mediambiental proporciona una formació enfocada a entendre, conscienciar i minimitzar l'impacte dels edificis en particular i del creixement urbà en general sobre l’entorn ambiental, sense superar els límits de suport dels ecosistemes i mantenint al mateix temps les condicions de confort.

El postgrau aporta un enfocament teoricopràctic sobre una arquitectura sostenible que controla de principi a fi el projecte de construcció: materials, estratègies solars passives, instal·lacions energèticament eficients amb l'aprofitament actiu de les energies renovables, mínima producció de residus i posterior tractament.

Al llarg del programa, s’utilitza un software especialitzat per a la simulació virtual dels fenòmens físics i la valoració energètica, i s'aprenen les exigències del nou Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i altres certificacions energètiques vigents. També es fan servir eines de disseny i càlcul per incorporar al projecte els principis de disseny bioclimàtic apresos. El postgrau també compta amb sessions pràctiques amb empreses especialitzades, per tal de conèixer els productes i les seves aplicacions.
Objectius
 • Proporcionar una formació acadèmica sòlida sobre l'arquitectura i l'urbanisme sostenibles.
 • Familiaritzar-se amb les últimes tecnologies i eines de disseny i càlcul.
 • Aprendre de les experiències innovadores en aquest camp desenvolupades a Espanya i altres països de la resta del món.
 • Fomentar l'intercanvi de coneixements entre un grup de professionals pluridisciplinari.
 • Augmentar les oportunitats professionals en el camp de treball dels participants.
A qui va dirigit?
 • Arquitectes i enginyers, tècnics o superiors.
 • Llicenciats en disciplines mediambientals.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 30h
Història Ambiental de l'Arquitectura
 • El desenvolupament sostenible: les dimensions de la sostenibilitat.
 • La tradició mediambiental a la història de l'arquitectura.
 • Desenvolupament urbà sostenible.
2 ECTS 15h
Disseny Bioclimàtic
 • Clima i arquitectura: els paràmetres del confort.
 • Disseny solar passiu i de baix consum energètic en els climes tropical, mediterrani i fred.
 • Il·luminació natural: disseny i càlcul.
 • Urbanisme bioclimàtic.
 • Càlcul d'energia incorporat en materials i sistemes.  Emissions de diòxid de carboni (CO₂). 
 • Paisatgisme sostenible.
 • Elaboració de gràfics climàtics.
5 ECTS 44h
Software Bioclimàtic
 • Eines d'ajuda per al disseny i control bioclimàtic. Programes informàtics:
  • Meteonorm.
  • Climate Consultant.
  • Archiwizard.
4 ECTS 35h
Casos d'Estudi
 • Visites a diferents edificis que són exemples interessants de l'aplicació dels conceptes explicats i analitzats en les classes teòriques. Es realitza una anàlisi dels exemples exposats per part de professionals convidats.
3 ECTS 26h
Exercici Pràctic: Projecte Bioclimàtic
 • Exercici pràctic que consisteix en el desenvolupament d'un projecte bioclimàtic en el qual s'aplicaran els coneixements i les eines proporcionades durant la impartició de les matèries anteriors.
4 ECTS 30h
Introducció a les Tècniques Actives de Control Mediambiental. Classificació de les Instal·lacions. Consums de Matèria i Energia. L'Energia i els Residus.
 • Introducció als medis actius
  • Medis passius i medis actius.
  • Per què s'utilitzen els medis actius.
  • Criteris normatius.
  • Les instal·lacions: obligació i solució.
  • Esforços per minimitzar els consums. Opcions.
  • Seguretat, rendiment i benestar.
  • Requisits a satisfer i procediments per complir-los.
  • Principals eixos d'actuació.
  • Una visió optimista del problema de la sostenibilitat.
  • Termes, definicions, unitats i símbols.
 • Classificació de les instal·lacions
  • Nivell urbà i nivell edificatori.
  • Instal·lacions de condicionament ambiental i instal·lacions de serveis.
  • Climatització: ventilació, calefacció, refrigeració i control d'humitat.
  • Il·luminació.
  • Instal·lacions de subministrament d'aigua, combustibles i electricitat.
  • Instal·lacions d'evacuació de sòlids, líquids i gasos.
  • Instal·lacions de protecció, transport, telecomunicacions i especials.
  • Sobre la reserva d'espais, servituds, traçats i organització de les instal·lacions en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme.
 • Els consums
  • Consums de matèria i energia.
  • Criteris d'eficiència en arquitectura i urbanisme.
  • El cicle de l'aigua, a la natura i al consum humà.
  • L'aigua de consum. Tipus d'aigües per consum. El cost de l'aigua (els serveis i els conceptes impositius de construcció i gestió d'infraestructures de subministrament, depuradores i clavegueram).
  • Captació i potabilització. Tractaments (preoxidació, clarificació, afinat, tractaments amb membranes, nanofiltració, osmosi inversa, correcció de pH i desinfecció final).
 • L'energia, el consum i l'abastament energètic
  • Energia primària i energia final. Valors de consums-eficiència.
  • L'etiqueta energètica i la certificació energètica.
  • Comptabilització i repartiment de responsabilitats entre consumidors.
 • Generació i eliminació de residus
  • Residus de matèria i residus d'energia.
  • Matèria: residus sòlids, líquids i gasosos.
  • Recollida i evacuació de residus sòlids.
  • Recollida: porta a porta, contenidors de carrer (de superfície i enterrats), pneumàtica fixa i pneumàtica mòbil.
  • Evacuació de líquids i sòlids per via humida.
  • Aigües pluvials, fecals (grises i negres) i industrials.
  • Xarxes de recollida d'aigua.
  • Tractament de residus sòlids i líquids.
  • Ecoparcs, depuradores i abocaments controlats.
  • Evacuació de gasos.
  • Energies contaminants: alliberament de calor, contaminació acústica, contaminació lumínica, camps electromagnètics, microones d'alta freqüència, radioactivitat i càrregues electroestàtiques.
  • Mesures d'aplicació en arquitectura i urbanisme.
4 ECTS 35h
Càrregues, Demandes i Sistemes de Climatització
 • Càrregues i demandes de calefacció als edificis
  • La transferència de calor als edificis.
  • Manteniment de les condicions de confort a règim.
  • Factors desestabilitzadors.
  • Potències de compensació (càrregues).
  • Criteris i fórmules d'aplicació en el càlcul de càrregues.
  • Efectes de les oscil·lacions tèrmiques i de la radiació sobre els paraments (opacs i transparents).
  • Balanç energètic tèrmic.
  • Repercussió del balanç energètic en la variació de temperatura interior.
  • Conceptes de capacitat i difusibilitat tèrmica.
  • Càlcul senzill de càrrega i demanda tèrmica de calefacció amb aplicació de millores sobre l'aïllament i la ventilació.
  • Càlcul d'energia primària consumida amb aplicació de millores en el rendiment de la instal·lació.
  • Càlcul de les aportacions favorables que redueixen la demanda.
 • Càrregues i demandes de refrigeració als edificis
  • Balanç higrotèrmic. Calor sensible i calor latent.
  • Manteniment de les condicions de confort a règim.
  • Factors desestabilitzadors.
  • Potències de compensació (càrregues).
  • Criteris i fórmules d'aplicació en càlcul de càrregues.
  • Repàs a la utilització de l'àbac psicomètric.
  • Procediment de càlcul manual. Exemple senzill.
  • Programa de càlcul simplificat, pas a pas.
  • Programes de càlcul complex disponibles en el mercat.
 • Sistemes de climatització
  • Sistemes i equips de producció de calor.
  • Sistemes i equips de producció de fred.
  • Classificació i descripció dels sistemes de climatització segons el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE).
  • Sistemes de ventilació. Condicions d'aire aportat (atemperat, sense tractar, com a part de l'aire de climatització).
  • Refredament gratuït amb aire de ventilació.
  • Climatització i modes de distribució del fluid caloportador.
  • Classificació i descripció de les instal·lacions de climatització segons el sistema de distribució de fred i/o calor i segons el sistema de producció de fred i/o calor.
  • Aplicacions en arquitectura i urbanisme.
  • Maneres de plantejar un sistema de climatització.
  • Refrigeració i calefacció amb aigua per sòls i teulades.
4 ECTS 35h
Energies Renovables: Solar Tèrmica, Solar Fotovoltaica, Geotèrmica, Eòlica, Biomassa, Cogeneració i Trigeneració
 • Energia solar tèrmica
  • Formes de captació de l'energia solar.
  • Aplicacions.
  • Tipus de captadors i rendiments.
  • Conceptes i propietats referides a les radiacions electromagnètiques.
  • Pèrdues en la captació, per orientació, inclinació o ombres.
  • Components d'un sistema d'escalfament d'aigua calenta sanitària (ACS) amb panells solars.
  • Predimensionat de la superfície de panells.
  • Simulació dinàmica.
  • Cabal pels captadors.
  • Variants d'instal·lacions de sistemes solars tèrmics.
  • Instal·lacions d'ACS i calefacció.
  • Refrigeració solar.
 • Energia solar fotovoltaica
  • Maneres de disposar els panells sobre el suport arquitectònic: general, superposició i integració.
  • Tipus de panells.
  • Exemples d'aplicació.
  • L'efecte fotoelèctric i el fotovoltaic.
  • Aplicació de l'efecte fotovoltaic. Tipus d'instal·lacions.
  • Elements que constitueixen una instal·lació.
  • Esquemes d'instal·lacions autònomes i connectades a xarxa.
  • El document bàsic HE-5 del CTE. Descripció del contingut.
  • Formes de connexió dels mòduls.
  • La utilitat dels díodes by-pass.
  • Corbes característiques de les cèl·lules fotovoltaiques.
  • Radiació rebuda i captada i electricitat generada.
  • Hores de pic solar.
  • Tipus de cèl·lules fotovoltaiques.
  • Criteris de càlcul.
  • Càlcul manual explicat pas a pas.
  • Programes de càlcul de lliure accés recomanats. 
 • Energia geotèrmica
  • Definició i tipus d'energia geotèrmica.
  • Recursos geotèrmics mundials.
  • Sistemes i aplicacions.
  • Els recursos geotèrmics de molt baixa temperatura.
  • Gradient geotèrmic en superfície.
  • Captadors geotèrmics i bomba de calor. Fluids d'intercanvi utilitzables.
  • Tipus de captadors geotèrmics: horitzontals, panells i pous especials.
  • Predimensionat de captadors per a fred i calor connectats a bomba de calor.
  • Característiques dels terrenys.
 • Energia eòlica
  • El vent, la seva velocitat i la seva energia abans de passar per un rotor. Predicció del vent.
  • Les màquines eòliques, molins i turbines. Conceptes, components i tipus.
  • Classificació per potències.
  • Classificació per la posició de l'eix rotor.
  • Subtipus i característiques. Corbes de potència.
  • Petits aerogeneradors (< 50 kW).
  • Exemples de selecció.
  • Comentaris sobre ubicació arquitectònica.
 • Energia de la biomassa
  • Biomassa: concepte, la seva energia, la fotosíntesi, piròlisi, fermentació i combustió.
  • Els residus del consum de la biomassa i la seva valoració en kg CO₂.
  • Digestió anaeròbica: biogàs.
  • Biocombustibles i els biocarburants líquids.
  • La llenya i els combustibles sòlids.
  • Fonts de biomassa.
  • Avantatges i desavantatges.
  • Mètodes de transformació més habituals.
  • Exemples d'aplicació urbana (districte i barri) i arquitectònica (edificis).
 • La cogeneració i trigeneració
  • Concepte i tipus.
  • Aprofitament de la calor i l'electricitat.
  • Energies primàries utilitzades.
  • Comentaris sobre motors: de combustió externa i interna i turbines.
  • L'aplicació de la calor per a la producció de fred (el seu rendiment).
  • Marc legal. Viabilitat. Un cas pràctic.
5 ECTS 40h
Software de Simulació Energètica
 • Eina d'ajuda per a la simulació del comportament energètic d'edificis. Programa informàtic:
  • DesignBuilder.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest postgrau forma part de l'itinerari formatiu del màster en Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental .
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Uson Guardiola, Ezequiel
  Veure perfil a Linkedin
  Doctorat cum laude en Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Edificis Intel.ligents i Construcció Sostenible per la Universitat Ramon Llull (URL). Màster en Planificació Urbana per l'Institut d'Estudis de l'Administració Local. Professor del Departament de Projectes Arquitectònics a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (UPC, de 1987 a 2016)  i director tècnic de la Càtedra UNESCO de la Universitat de Lleida (UdL, del 2009 al 2016).  Acreditació de Catedràtic d'Universitat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU) des del 2014. Bye Fellow del Robinson College de la Universitat de Cambridge (UK). Ha impartit conferències en universitats estrangeres, autor d'articles i llibres.
Professorat
 • Aranda Moreno, Fernando
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer d'Edificació per la Universitat Ramon Llull (URL) i arquitecte tècnic per la Universitat Politècnica de Catalunya. Responsable d'innovació, eficiència energètica i energies de l'Institut Català del Sòl (INCASÒL), de la Generalitat de Catalunya. Membre del Comité tècnic del Congreso de Edificios de Energia Casi Nula. Membre del grup de treball del objectiu d'energia sostenible de l'Agenda Urbana de Catalunya. Vocal del Grup d'Energia del Comité d'Experts en innovació i coneixement de l'Institut Català del Sòl.
 • Barbeta Sola, Gabriel

  Doctor arquitecte por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor d'Ecoarquitectura al Departament d'Arquitectura de la Universitat de Girona (UdG). Director dels màsters en Bioconstrucció Aplicada i Ecoarquitectura de la UdG (V ed.); Construcció en Terra de la UdG; i Màster Holístic en Transformació Social; i del Postgrau Salut i Harmonia del Habitat (V ed.). Investigador.
 • de Bobes Picornell, Arcadi

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de l'UPC. Forma part del grup de recerca GAT (Grup d'Arquitectura i Tecnologia) de la UPC.
 • Folch Hernández, Marc

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de la UPC. Va completar els seus estudis al Lund Teknisker Högskolan de la Lunds Universitet de Suècia. Co-fundador de l'estudi Calderon-Folch-Sarsanedas.
 • Gallego Moras, Guillermo

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Direcció de Projectes de l'Institut Català del Sòl, Generalitat de Catalunya.
 • Godoy Muñoz, Alfonso

  Arquitecte per la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Màster en Sostenibilitat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i estudiant de doctorat a la UPC. Especialista en eficiència energètica i simulació d'edificis. Formador en certificació energètica, estratègies passives de climatització i eines de simulació. Professor tutor en el màster en Disseny Sostenible i Arquitectura Bioclimàtica i en el postgrau de Simulació Energètica d'Edificis impartit conjuntament per la Universitat de Barcelona (UB). Soci fundador d'arqbag cooperativa d’arquitectura.
 • Guillén Amigó, Carles

  Enginyer Industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB), de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental per la UPC. Compta amb vuit anys d'experiència en assessoria energètica d'edificis. Actualment col·labora amb l'empresa Architecture & Sustainability Research Unit in Barcelona com a simulador expert en software d'anàlisi bioclimàtica.
 • Labeur, Alejandro

  Arquitecte i investigador per la Universitat Nacional de Buenos Aires. Expert en arquitectura bioclimàtica. Actualment treballa a l'empresa GAC 3000 com a director d'arquitectura.
 • Lacasta Palacio, Ana María
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Ciències Físiques por la Universitat de Barcelona (UB). Actualment és catedràtica del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Desenvolupa la seva activitat a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB). És la responsable del grup de recerca GICITED i del Laboratori del Foc de l'EPSEB.
 • Llop Torné, Josep Maria
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director d'Urbanisme i Medi Ambient de Lleida (1979-1988 i 1991-2003). Director d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona (1987-1991). Professor de la Universitat de Lleida (UdL) i de la UPC. Primer Premi d'Urbanisme de Catalunya pel Pla General de Lleida 1995-2015. Coordinador del projecte "Gestió i control de la urbanització" de la Xarxa Urb-AL sobre els instruments de redistribució de la renda urbana. Director Càtedra UNESCO sobre ciutats intermèdies, urbanització i desenvolupament" (2008-2023).
 • Riol Jurado, Ricard
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitzat en Transports i Serveis Urbans, per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment, CT al Departament d'Operacions de Rodalies de Catalunya, a Renfe. Ex-president de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
 • Rodríguez Cantalapiedra, Inmaculada
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctora en Ciències Físiques i arquitecta tècnica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora titular del Departament de Física i directora de l'Escola Politècnica Superior de l'Edificació de la UPC.
 • Silva Gandola, Laura
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera Civil per la Universitat d'Alacant (UA). Enginyera tècnica d'Obres Públiques per la UA. Màster en Automatització i Telecontrol per a la Gestió de Recursos Hídrics i Energètic per la Universitat Miguel Hernández (UMH). Actualment personal tècnic del departament de Construcció Sostenible de l'Institut de Tecnologia de la Construcció (ITeC) amb més de vuit anys d'experiència en l'àmbit de formació.
 • Tarrida Llopis, Marçal

  Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental per la UPC. Compta amb sis anys d'experiència en assessoria energètica d'edificis. Actualment col·labora amb l'empresa Architecture & Sustainability Research Unit in Barcelona com a simulador expert en software d'anàlisi bioclimàtic.
 • Toral Paredes, Andrea Gabriela
  Veure perfil a Linkedin
  Doble Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat i Intervenció Sostenible en el Medi Construït per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment pre candidata al programa de Doctorat de Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ex col·laboradora del Laboratori d'Estudis Socials de l'Enginyeria Civil (UPC). Acumula experiència com arquitecte municipal en el Districte Metropolità de Quito (Equador) i més de 3 anys en gestió de projectes per a infraestructures de telecomunicacions.
 • Uson Guardiola, Ezequiel
  Veure perfil a Linkedin
  Doctorat cum laude en Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Edificis Intel.ligents i Construcció Sostenible per la Universitat Ramon Llull (URL). Màster en Planificació Urbana per l'Institut d'Estudis de l'Administració Local. Professor del Departament de Projectes Arquitectònics a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (UPC, de 1987 a 2016)  i director tècnic de la Càtedra UNESCO de la Universitat de Lleida (UdL, del 2009 al 2016).  Acreditació de Catedràtic d'Universitat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU) des del 2014. Bye Fellow del Robinson College de la Universitat de Cambridge (UK). Ha impartit conferències en universitats estrangeres, autor d'articles i llibres.
 • Viver Montsant, Josep

  Tècnic en informàtica, energia solar fotovoltaica i amb experiència en mesures ambientals (camps electromagnètics d'alta i baixa freqüència, i radioactivitat entre d'altres) des de 1987. Imparteix tallers i conferències de temes ambientals des de 1996.
 • Vives Rego, Javier

  Arquitecte per l' Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB, 1972) de la Universitat Politècnica de Catalunya. Arquitecte jubilat. Autor d'Arquitectura tradicional de Japón (2019), Arquitectura moderna de Japón (2019), Historia y arte del jardín japonés (2014), El teatro japonés y las artes plásticas (2010), tots publicats per Satori Ediciones.
 • Vives Rego, José

  Catedràtic de Microbiologia (1991- 2015) de la Universitat de Barcelona (UB). Doctor en Microbiologia per la UB. Llicenciat i Graduat en Biologia per la UB. Màster en Gestió de Tecnologia por la Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empresas (ESADE). Estudis de Filosofia (1997-2015). Actualment professor honorífic des del 2015. Entre 1968 i 1997 ha estat consultor d'empreses en diversos sectors. Membre de comitès científics de la Comissió Europea (1997-2006), Forense ambiental i pèrit en judicis per delicte contra el medi ambient (1992-2014). Autor d'articles científics en l'àmbit de la microbiologia, biotecnologia, forense, reflexió filosòfica, ètica i gestió pública.

Sortides professionals

 • Especialista en rehabilitació energètica d'edificis.
 • Especialista en planejament urbanístic sostenible i smart cities.
 • Especialista en building energy simulation tools (BEST).

Notícies

Notícies del Blog
La UPC School col·labora amb ReBUILD Expo & Congress
La UPC School col·labora amb ReBUILD Expo & Congress
26-07-2018
La UPC School col·labora amb ReBUILD Expo & Congress
La UPC School col·labora amb ReBUILD Expo & Congress
26-07-2018

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Núria Ferrer
(34) 93 401 07 85
arq.sost@talent.upc.edu

Horari d'atenció:
Dilluns i dimecres (de 16 h a 21 h)
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

La UPC School requerirà, a més del currículum, la següent documentació addicional per a la preinscripció a aquest Postgrau:
  • Carta de motivacions

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar