Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.
Informació sobre la política de cookies

continuar
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Arquitectura i Urbanisme Mediambiental
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
relation
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster en Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental.

Programa

Informació edició 2019-20
L'edició 2019-20 d'aquest postgrau ja ha començat. En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.
Edició
16a Edició
Crèdits
34 ECTS (230 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
4.200 €
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Propera edició
Octubre 2020
Horari
Dimarts: 15:30 a 20:30
Dijous: 10:00 a 14:00 | 15:30 a 20:30
Lloc de realització
EPSEB - Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Av. Doctor Marañón, 44-50
Barcelona
Per què aquest programa?
El postgrau en Arquitectura i Urbanisme Mediambiental parteix de la consideració que l'arquitectura del futur estarà sotmesa a dos tipus d'influències: l'Ecologia i l'Alta Tecnologia. Coherentment amb els principis del desenvolupament sostenible, aquest postgrau proporciona una formació enfocada a entendre, conscienciar i saber minimitzar l'impacte en el seu entorn ambiental, dels edificis en particular i del creixement urbà en general, sense superar els límits de suport dels ecosistemes, mantenint al mateix temps les condicions de confort. El curs aporta teoria i pràctica d'una arquitectura sostenible que controla de principi a fi el projecte de construcció: materials, estratègies solars passives, instal.lacions energèticament eficients amb l'aprofitament actiu de les energies renovables, mínima producció de residus i posterior tractament. A part de les classes, hi ha sessions amb empreses especialitzades, per conèixer els productes i les seves aplicacions. També s'utilitza un software especialitzat per a la simulació virtual dels fenòmens físics i la valoració energètica i s'aprenen les exigències del nou Codi Tècnic d'Edificació i altres certificacions energètiques vigents. En els exercicis d'aplicació pràctica s'utilitzen les eines de disseny i càlcul per incorporar al Projecte els principis del disseny bioclimàtic apresos. Al llarg de la formació es realitzen múltiples visites d'exemples reals. El curs es completa amb un viatge d'estudis per visitar exemples d'eco barris i edificis sostenibles construïts sota criteris de sostenibilitat en altres països de la Unió Europea.
Objectius

A partir d'una docència teòrica i pràctica, enfocada a l'aplicació en el projecte arquitectònic i el seu entorn urbà del principi general de la sostenibilitat, el postgrau pretén:

 • Proporcionar una formació acadèmica sobre arquitectura i urbanisme sostenibles.
 • Familiaritzar amb les últimes tecnologies i eines tècniques de disseny i càlcul.
 • Aprendre de les experiències innovadores en aquest camp desenvolupades en aquest i altres països del món.
 • Fomentar l'intercanvi de coneixements entre un grup pluridisciplinar.
 • Augmentar el camp de treball professional dels participants.
A qui va dirigit?
 • Arquitectes i enginyers, tècnics o superiors.
 • Llicenciats en disciplines mediambientals.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 30h
Història Ambiental de l'Arquitectura
 • El desenvolupament sostenible: les dimensions de la sostenibilitat.
 • La tradició mediambiental a la història de l'arquitectura.
 • Desenvolupament urbà sostenible.
3 ECTS 24h
Disseny Bioclimàtic
 • Clima i arquitectura, els paràmetres del confort.
 • Disseny solar passiu i de baix consum energètic en clima tropical, clima mediterrani i climes freds.
 • Il·luminació natural: disseny i càlcul.
 • Urbanisme bioclimàtic.
 • Càlcul d'energia incorporat en materials i sistemes, i emissions de CO2. 
 • Paisatgisme sostenible.
 • El·laboració de gràfics climàtics.
4 ECTS 64h
Software Bioclimàtic
 • Programes informàtics: eines d'ajuda per al disseny i control bioclimàtic:
  • Meteonorm.
  • Climate Consultant.
  • Archiwizard.
  • DesignBuilder.
5 ECTS 44h
Casos d'Estudi
 • Visites a diferents edificis que són exemples interessants de l'aplicació dels conceptes explicats i analitzats en les classes teòriques, i anàlisi d'exemples exposats per professionals convidats.
2 ECTS 12h
Exercici Pràctic: Projecte Bioclimàtic
 • Exercici pràctic consistent en el desenvolupament d'un projecte, aplicant els coneixements i les eines proporcionades durant la impartició de les matèries.
4 ECTS 30h
Introducció a les Tècniques Actives de Control Medi Ambiental. Classificació de les Instal·lacions. Consums de Matèria i Energia. L'Energia i els Residus.
 • Introducció als medis actius.
  • Medis passius i medis actius.
  • Per què s'utilitzen els medis actius.
  • Criteris normatius.
  • Les instal.lacions: obligació i solució.
  • Esforços per minimitzar els consums. Opcions.
  • Seguretat, rendiment i benestar.
  • Requisits a satisfer. Procediments per complir-los.
  • Principals eixos d'actuació.
  • Una visió optimista del problema de la sostenibilitat.
  • Termes, definicions, unitats i símbols.
 • Classificació de les instal·lacions.
  • Nivell urbà, nivell edificatori.
  • Instal·lacions de condicionament ambiental i instal.lacions de serveis.
  • Climatització: ventilació, calefacció, refrigeració, control d'humitat.
  • Il·luminació.
  • Instal·lacions de subministre d'aigua, combustibles, electricitat.
  • Instal·lacions d'evacuació de sòlids, líquids i gasos.
  • Instal·lacions de protecció, transport, telecomunicacions i especials.
  • Sobre la reserva d'espais, servituds, traçats i organització de les instal·lacions en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme.
 • Els consums.
  • Consums de matèria i energia.
  • Criteris d'eficiència en arquitectura i urbanisme.
  • El cicle de l'aigua, a la natura i al consum humà.
  • L'aigua de consum. Tipus d'aigües per consum. El cost de l'aigua (els serveis i conceptes impositius de construcció i gestió d'infraestructures de subministre, depuradores, clavegueram).
  • Captació i potabilització. Tractaments (preoxidació, clarificació, afinat, tractaments amb membranes, nanofiltració, osmosi inversa, correcció de pH i desinfecció final).
 • L'energia, consum i abastament energètic.
  • Energia primària, energia final. Valors de consums-eficiència.
  • L'etiqueta energètica, la certificació energètica.
  • Comptabilització i repartiment de responsabilitats entre consumidors.
 • Generació i eliminació de residus.
  • Residus de matèria, residus d'energia.
  • Matèria: residus sòlids, líquids i gasosos.
  • Recollida i evacuació de residus sòlids.
  • Recollida: porta a porta, contenidors de carrer (de superfície, enterrats), pneumàtica fixa i pneumàtica mòbil.
  • Evacuació de líquids i sòlids per via humida.
  • Aigües pluvials, fecals (grises i negres) i industrials.
  • Xarxes de recollida d'aigua.
  • Tractament de residus sòlids i líquids.
  • Ecoparcs, depuradores, abocaments controlats.
  • Evacuació de gasos.
  • Energies contaminants: alliberament de calor, contaminació acústica, contaminació lumínica, camps electromagnètics, microones d'alta freqüència, radioactivitat, càrregues electroestàtiques.
  • Mides d'aplicació en arquitectura i urbanisme.
5 ECTS 35h
Càrregues, Demandes i Sistemes de Climatització
 • Càrregues i demandes de calefacció als edificis.
  • La transferència de calor als edificis.
  • Manteniment de les condicions de confort a règim.
  • Factors desestabilitzants.
  • Potències de compensació (càrregues).
  • Criteris i fórmules d'aplicació en el càlcul de càrregues.
  • Efectes de les oscil.lacions tèrmiques i de la radiació sobre els paraments (opacs i transparents).
  • Balanç energètic tèrmic.
  • Repercusió del balanç energètic en la variació de temperatura interior.
  • Conceptes de capacitat i difusibilitat tèrmica.
  • Càlcul senzill de càrrega i demanda tèrmica de calefacció amb aplicació de millores sobre l'aïllament i la ventilació.
  • Càlcul d'energia primària consumida amb aplicació de millores en el rendiment de la instal·lació.
  • Càlcul de les aportacions favorables que redueixen la demanda.
 • Càrregues i demandes de refrigeració als edificis.
  • Balanç higrotèrmic. Calor sensible, calor latent.
  • Manteniment de les condicions de confort a règim.
  • Factors desestabilitzants.
  • Potències de compensació (càrregues).
  • Criteris i fórmules d'aplicació en càlcul de càrregues.
  • Repàs a la utilització de l'Àbac Psicomètric.
  • Procediment de càlcul manual. Exemple senzill.
  • Programa de càlcul simplificat, pas a pas.
  • Programes de càlcul complexe disponibles en el mercat.
 • Sistemes de climatització.
  • Sistemes i equips de producció de calor.
  • Sistemes i equips de producció de fred.
  • Classificació i descripció dels sistemes de climatització segons RITE.
  • Sistemes de ventilació. Condicions d'aire aportat (atemperat, sense tractar, com a part de l'aire de climatització).
  • Refredament gratuït amb aire de ventilació.
  • Climatització, modus de distribució del fluid caloportador.
  • Classificació i descripció de les instal.lacions de climatització segons el sistema de distribució de fred i/o calor i segons el sistema de producció de fred i/o calor.
  • Aplicacions en arquitectura i urbanisme.
  • Maneres de plantejar un sistema de climatització.
  • Refrigeració i calefacció amb aigua per sòls i teulades.
5 ECTS 35h
Energies Renovables: Solar Tèrmica, Solar Fotovoltaica, Geotèrmica, Eòlica, Biomasa, Cogeneració i Trigeneració
 • Energia solar tèrmica.
  • Formes de captació de l'energia solar.
  • Aplicacions.
  • Tipus de captadors i rendiments.
  • Conceptes i propietats referides a les radiacions electromagnètiques.
  • Pèrdues en la captació, per orientació, inclinació i ombres.
  • Components d'un sistema d'escalfament d'ACS amb panells solars.
  • Predimensionat de la superfície de panells.
  • Simulació dinàmica.
  • Caudal pels captadors.
  • Variants d'instal·lacions de sistemes solars tèrmics.
  • Instal·lacions d'ACS i calefacció.
  • Refrigeració solar.
 • Energia solar fotovoltaica.
  • Maneres de disposar els panells sobre el suport arquitectònic: general, superposició, integració.
  • Tipus de panells.
  • Exemples d'aplicació.
  • L'efecte fotoelèctric i el fotovoltaic.
  • Aplicació de l'efecte fotovoltaic. Tipus d'instal·lacions.
  • Elements que constitueixen una instal·lació.
  • Esquemes d'instal.lacions Autònomes, connectades a xarxa.
  • El document bàsic HE-5 del CTE. Descripció del contingut.
  • Formes de connexió dels mòduls.
  • La utilitat dels díodes de by-pass.
  • Corbes característiques de les cèl·lules fotovoltaiques.
  • Radiació rebuda, captada i electricitat generada.
  • Hores pic solars.
  • Tipus de cèl·lules fotovoltaiques.
  • Criteris de càlcul.
  • Càlcul manual explicat pas a pas.
  • Programes de càlcul de lliure accés recomanats. 
 • Energia geotèrmica.
  • Definició i tipus d'energia geotèrmica.
  • Recursos geotèrmics mundials.
  • Sistemes i aplicacions.
  • Els recursos geotèrmics de molt baixa temperatura.
  • Gradient geotèrmic en superfície.
  • Captadors geotèrmics i bomba de calor. Fluids d'intercanvi utilitzables.
  • Tipus de captadors geotèrmics: horitzontals, panells, pous especials.
  • Predimensionat de captadors per a fred i calor connectats a bomba de calor.
  • Característiques dels terrenys.
 • Energia eòlica.
  • El vent, la seva velocitat, la seva energia abans de passar per un rotor. Predicció del vent.
  • Les màquines eòliques, molins i turbines. Conceptes, components i tipus.
  • Classificació per potències.
  • Classificació per la posició de l'eix rotor.
  • Subtipus i característiques. Corbes de potència.
  • Petits aerogeneradors (<50Kw).
  • Exemples de selecció.
  • Comentaris sobre ubicació arquitectònica.
 • Energia de la biomassa.
  • Biomassa, concepte, la seva energia, la fotosíntesis, piròlisi, fermentació i combustió.
  • Els residus del consum de la biomassa i la seva valoració en Kg CO2.
  • Digestió anaeròbica: biogàs.
  • Biocombustibles i els biocarburants líquids.
  • La llenya i els combustibles sòlids.
  • Fonts de biomassa.
  • Avantatges i desavantatges.
  • Mètodes de transformació més habituals.
  • Exemples d'aplicació urbana (districte i barri) i arquitectònica (edificis).
 • La cogeneració i trigeneració.
  • Concepte i tipus.
  • Sobre l'aprofitament de la calor i l'electricitat.
  • Energies primàries utilitzades.
  • Comentaris sobre motors: de combustió externa i interna i turbines.
  • L'aplicació de la calor per a producció de fred (el seu rendiment).
  • Marc legal. Viabilitat. Un cas pràctic.
3 ECTS 16h
Casos d'Estudi i Visites
 • Visites a diferents edificis que són exemples interessants de l'aplicació dels conceptes explicats i analitzats a les classes teòriques.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.
Oferta modular
Aquest postgrau forma part de l'itinerari formatiu del màster en Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental .
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Uson Guardiola, Ezequiel
  Veure perfil a Linkedin
  Dr. en Enginyeria i Arquitectura per la UPC 'Cum Laude'. Màster MEICS per la Universitat Ramon Llull. Màster en Urbanisme per IEAL. Professor del Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC, a l'ETSAB de 1987 a 2016 i Director Tècnic de la Càtedra UNESCO de la UdL, des de l'any 2009 fins al 2016. Acreditació de Catedràtic d'Universitat per l'AQU des de l'any 2014. 'Bye Fellow' del Robinson College de la Universitat de Cambridge (UK). Ha impartit conferències en universitats estrangeres, autor d'articles i llibres sobre l'Aplicació d'Estratègies de Sostenibilitat a l'Arquitectura i Urbanisme.
Professorat
 • Aranda Moreno, Fernando
  Enginyer d'edificació i arquitecte tècnic Coordinació tècnica INCASÒL. Generalitat de Catalunya.
 • Barbeta Sola, Gabriel
  Doctor Arquitecte (ETSAB 1992). Professor d'Ecoarquitectura al Departament d'Arquitectura de la Universitat de Girona des de 1996. Director dels Màsters en Bioconstrucció Aplicada i Ecoarquitectura UdG (V ed.); Construcció en Terra UdG; i Màster Holístic en Transformació Social; i del Postgrau Salut i Harmonia del Habitat (V ed.). Investigador.
 • de Bobes Picornell, Arcadi
  Arquitecte. Professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de l'UPC. Forma part del grup de recerca GAT (Grup d'Arquitectura i Tecnologia) de la UPC.
 • Ferrer Prat, Núria
  Arquitecta. Màster en Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental.
 • Fumadó Alsina, Juan Luis
  Doctor Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Catedràtic del Dept. de Tecnologia de l'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i impartint docència a l'ETSAB i a l'ETSAV des de l'any 1978 fins al 2016. Professionalment i com a expert en temes d'instal·lacions de Serveis i de Condicionament Ambiental, ha treballat associat amb l'arquitecte Juan Briz Car fins l'any 2012, amb el qual ha projectat i dirigit individualment i en col·laboració amb altres arquitectes, obres d'edificació, urbanisme i instal·lacions.
 • Gallego Moras, Guillermo
  Arquitecte. Direcció de Projectes de l'Institut Català del Sòl. Generalitat de Catalunya.
 • Guillén Amigó, Carles
  Enginyer Industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental per la UPC School of Professional and Executive Developement. Compta amb 8 anys d'experiència en assessoria energètica d'edificis. Actualment col·labora amb l'empresa Architecture & Sustainability Research Unit in Barcelona com a simulador expert en software d'anàlisi bioclimàtica.
 • Labeur, Alejandro
  Arquitecte i investigador per la Universidad Nacional de Buenos Aires. Expert en Arquitectura Bioclimàtica. Actualment treballa a l'empresa GAC 3000 com a Director d'Arquitectura.
 • Llop Torné, Josep Maria
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte Urbanista (UPC, 1974). Director d'Urbanisme i Medi Ambient de Lleida (1979-1988 i 1991-2003). Director d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona (1987-1991), abans dels Jocs Olímpics de 1992. Professor de la Universitat de Lleida i de la Universitat Politècnica de Catalunya. Primer Premi d'Urbanisme de Catalunya pel Pla General de Lleida 1995-2015. Coordinador del Projecte "Gestió i control de la urbanització" de la Xarxa Urb-AL sobre els "Instruments de redistribució de la renda urbana". Director Càtedra UNESCO sobre "Ciutats Intermèdies, Urbanització i Desenvolupament" (2008-2023).
 • Poppe, Jeroen
  Arquitecte. Assessor tècnic de la Passiefhuis-Platform de Bèlgica.
 • Riol Jurado, Ricard
  Enginyer Tècnic d'Obres Públiques especialitzat en Transports i Serveis Urbans per la UPC. President de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
 • Tarrida Llopis, Marçal
  Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura i Sostenibilitat per la UPC School of Professional and Executive Developement. Compta amb 6 anys d'experiència en assessoria energètica d'edificis. Actualment col·labora amb l'empresa Architecture & Sustainability Research Unit in Barcelona com a simulador expert en software d'anàlisi bioclimàtic.
 • Tricas Costa, Xavier
  Enginyer de Telecomunicacions i Màster en Edificació i Construcció Sostenible. Expert en Infraestructures de Telecomunicacions i Sistemes de Control i Regulació.
 • Tudo Gali, Roger
  Arquitecte. Cofundador de l'estudi H Arquitectes.
 • Uson Guardiola, Ezequiel
  Veure perfil a Linkedin
  Dr. en Enginyeria i Arquitectura per la UPC 'Cum Laude'. Màster MEICS per la Universitat Ramon Llull. Màster en Urbanisme per IEAL. Professor del Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC, a l'ETSAB de 1987 a 2016 i Director Tècnic de la Càtedra UNESCO de la UdL, des de l'any 2009 fins al 2016. Acreditació de Catedràtic d'Universitat per l'AQU des de l'any 2014. 'Bye Fellow' del Robinson College de la Universitat de Cambridge (UK). Ha impartit conferències en universitats estrangeres, autor d'articles i llibres sobre l'Aplicació d'Estratègies de Sostenibilitat a l'Arquitectura i Urbanisme.
 • Vives Rego, José
  Doctor en Microbiologia. Llicenciat i Graduat en Biologia. Màster en Gestió de Tecnologia (ESADE). Catedràtic de Microbiologia (1991- 2015) de la Universitat de Barcelona. Estudis de Filosofia (1997-2015). Actualment Professor Honorífic des del 2015. Entre 1968 i 1997 ha estat consultor d'empreses en diversos sectors. Membre de comitès científics de la Comissió Europea (1997-2006), Forense ambiental i pèrit en Judicis per delicte contra el medi ambient (1992-2014). Autor d'articles científics en l'àmbit de la microbiologia, biotecnologia, forense, reflexió filosòfica, ètica i gestió pública.
 • Wadel, Gerardo
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte. Especialista en Tecnologia i Producció de l'Hàbitat. Soci fundador de l'assessoria ambiental Societat Orgànica. Professor i Investigador a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull, i a la Facultad Regional Trenque Lauquen de la Universidad Tecnológica Nacional (Argentina). Avaluador Acreditat del sistema de qualitat ambiental VERDE GBCe. Director de la revista Constructiva, entre 1999 i 2005, i Professor Adjunt i Secretari General de la Facultat d'Arquitectura i Urbanisme de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina, entre 1994 i 1998.

Sortides professionals

 • Especialista en rehabilitació energètica d'edificis.
 • Especialista en planejament urbanístic sostenible i smart cities.
 • Especialista en BEST (Building Energy Simulation Tools).

Notícies

Notícies del Blog
La UPC School col·labora amb ReBUILD Expo & Congress
La UPC School col·labora amb ReBUILD Expo & Congress
26-07-2018
La UPC School col·labora amb ReBUILD Expo & Congress
La UPC School col·labora amb ReBUILD Expo & Congress
26-07-2018

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Núria Ferrer Prat
(34) 93 401 07 85
arq.sost@talent.upc.edu

Horari d'atenció:
Dilluns i dimecres de 16h a 21h
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

La UPC School requerirà, a més del currículum, la següent documentació addicional per a la preinscripció a aquest Postgrau:
 • Carta de motivacions

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar