Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Gestió de Ciutat i Territori
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  Programa inclòs a la convocatòria d'ajuts Employment Help per a professionals a l'atur o amb rendes baixes
relation
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster en Desenvolupament Urbà i Territorial: Gestió i Transformació de les Ciutats.

Presentació

Edició
2a Edició
Crèdits
27 ECTS (210 hores lectives)
Modalitat
En línia
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
3.100€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 21/02/2022
Data de fi: 10/06/2022
Horari
Dimecres: 14:00 a 15:00 | 15:00 a 20:00
Dijous: 14:00 a 15:00 | 15:00 a 20:00
Divendres: 14:00 a 15:00 | 15:00 a 20:00
Lloc de realització
En Línia
Per què aquest postgrau?
El postgrau en Gestió de Ciutat i Territori desenvolupa una formació base per als professionals que es dediquen a la gestió dels processos urbans i les transformacions territorials, tant en administracions públiques, com en empreses privades, consultories i ONG. Atorga competències per a l'orientació de Polítiques urbanes, el maneig de les disciplines d'Ordenació Urbanística, Planificació Urbana i Territorial (mitjançant la nova pedagogia de l'"urbanisme comparat" a través de l'experiència de múltiples realitats internacionals), Gestió Urbanística, i el finançament dels plans i projectes.

Així mateix, i des d'una perspectiva de fluïdesa disciplinària, introdueix al coneixement del metabolisme de les ciutats i les Agendes internacionals claus per al moment contemporani que concreten els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible). Tots els mòduls es relacionen a través de la metodologia del "Pla Base" (Càtedra UNESCO: "Ciutats intermèdies i procés d'urbanització"), orientat fonamentalment a les ciutats intermèdies com a laboratori d'experimentació de les pràctiques professionals dels estudiants.

Com a qüestió rellevant i necessària per al gestor contemporani, el postgrau introdueix a l'estudiant a la Planificació amb dades mitjançant el mòdul d'Urban Digital Data Desk.

Es tracta d'un postgrau, títol propi de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), promogut des del Departament d'Urbanisme i Ordenació de Territori (DUOT) i en col·laboració amb l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV).

Aquest programa planteja una programació pedagògica en remot, per tal de facilitar l'accés a la titulació en la millor situació segons les condicions de cada estudiant i del context socioambiental contemporani.

Per a més informació sobre el màster consulta l'enllaç

http://desarrollourbanoyterritorial.duot.upc.edu/es

Objectius
 • Objectiu general:
 • Capacitar els professionals de l'urbanisme per a l'acció pública en el camp de l'ordenació, la planificació i la gestió de les ciutats, el territori i el medi ambient, amb èmfasi en l'intercanvi de coneixements i experiències tant amb professionals similars del context català com entre els mateixos professionals que assisteixen al postgrau, establint xarxes de cooperació i desenvolupament.
 • Objectius específics:
 • Adquisició de coneixements tècnics a partir de la comprensió de les ciutats, des de l'especificitat del marc de cada context cultural i polític-administratiu, econòmic, etc.
 • Conèixer i valorar noves propostes (bones pràctiques) de gestió urbana i territorial a través de la transferència de coneixements.
 • Preparar al professional per al treball pluridisciplinari.
 • Incentivar l'actitud proactiva a la recerca i al reciclatge permanent dels professionals mitjançant el sistema lifelong learning.
A qui va dirigit?
Dirigit a professionals de les àrees de programació, urbanisme, planificació i gestió, procedents d'Amèrica Llatina i /o països Mediterranis, tècnics d'un govern local, regional o estatal, organitzacions no governamentals i empreses de serveis, essencialment implicats amb el desenvolupament local.

El postgrau requereix una titulació reconeguda: arquitectura, urbanisme, enginyeria, dret, geografia, economia, sociologia o altres titulacions professionals amb nivell curricular a considerar per la coordinació acadèmica.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 21h
PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA: Urbanisme Comparat Internacional
Coordinador: Sebastià Jornet Forner

Escales, instruments, plans, estratègies, mètodes i tècniques de planificació urbanística, sobre la base d'experiències reals desenvolupades a Catalunya i els instruments de gestió incorporats a la fase de formulació dels plans, seran la base de la formació d'aquesta assignatura de planificació urbanística, que es complementarà amb les sessions d'Urbanisme Comparat Internacional, com una lectura i forma d'aprenentatge d'altres maneres d'entendre les regles de l'ordenació i la planificació urbana a diferents territoris i països, conscients que la planificació urbanística, continua sent un instrument de servei al progrés social, imprescindible per al govern i la transformació democràtica dels assentaments i dels territoris.

3 ECTS 21h
ORDENACIÓ I PLANIFICACIÓ TERRITORIAL. Estratègies de Desenvolupament
Coordinador: Josep Maria Carrera

Gestió i la planificació física de territoris, entesos com aquells conjunts geogràfics complexos i organitzats en els quals les comunitats humanes s'assenten explotant els seus recursos i per tant construint noves realitats físiques al llarg de la seva història sobre un medi natural de base que al seu torn es transforma donant com a resultat paisatges que evolucionen amb les societats que els poblen.

Per recursos territorials entenem tant la matriu biofísica o medi natural, com la construcció humana d'aquest territori. Aquests recursos constitueixen un capital més o menys fix que ve del passat i ens situa en una determinada posició de competitivitat respecte al futur.

4 ECTS 28h
GOVERN LOCAL. Governança i Gestió Relacional
Coordinador: Josep Centelles

Reflexió sobre el fet urbà, la ciutat de les persones i la importància del bon govern local (de proximitat) a la qualitat de vida de la ciutadania. La ciutat és alhora el lloc del conflicte i de la col·laboració. Més enllà del desenvolupament sostenible, en un marc de civilitat i de convivència, el bon govern de la ciutat cerca la màxima col·laboració entre la gran diversitat d'actors urbans. La gestió de dades massives i eines de l'era digital s'incorporen plenament a aquesta visió constructiva i col·laborativa de la ciutat.
4 ECTS 28h
GESTIÓ URBANÍSTICA I POLÍTIQUES URBANES
Coordinador: Ferran Navarro Acebes

Descriure els elements del model de gestió de política de sòl: la forma de tinença, domini de la propietat, mecanismes de gestió, procés d'urbanització, gestió de costos i la seva repercussió, formació de rendes i plusvàlues urbanes, patrimoni del sòl públic i altres formes de tinença. Bases i nocions de la gestió urbanística, economia urbana i la seva articulació en processos de gestió de la ciutat, en base amb la legislació espanyola i en referència a altres normatives regionals, enfocant els coneixements adquirits en formulacions concretes i aplicables en les ciutats llatinoamericanes, partint de l'anàlisi comparativa de les capacitats de les ciutats intermèdies de definir polítiques urbanes i de sòl.
4 ECTS 28h
METABOLISME SOCIAL I SOSTENIBILITAT. Agenda Local 21 i Canvi Climàtic
Coordinador: Marc Montlleó

La realitat urbana des d'una perspectiva sistèmica, integrant els subsistemes ambientals, socials, econòmics i les polítiques aplicades des de la institució local, a través de noves metodologies i eines per afrontar processos d'anàlisi de la sostenibilitat local de manera integrada a través d'indicadors i agendes locals 21.
4 ECTS 28h
GESTIÓ DE PROJECTES. Recursos i Finançament de Projectes en el Món Local
Coordinador: Albert Ibáñez de Sus

Com a complement necessari als processos de gestió urbanística, el mòdul proposa investigar el potencial de mobilització d'instruments o mecanismes, directes i indirectes, públics i/o privats, que sorgeixen de la concertació entre els diversos sectors que faciliten i enriqueixen la negociació i possibiliten el finançament de les operacions urbanes.

3 ECTS 42h
Taller de Pla Base
Coordinador: Josep Mª Llop Torné

El taller sobre Pla Base pretén treballar sobre les ciutats i les escales intermèdies urbanes.
El programa CIMES entén que enfortir i millorar la urbanització com a font de desenvolupament local i mundial és clau. El taller suposa treballar i dissenyar a municipis de ciutats intermèdies i també de ciutats mitjanes o petites. Queda obert per treballar a les escales intermèdies urbanes de ciutats grans (part, sector o barri). S'estudia el lloc o l'àrea objecte del treball, amb l'enquesta CIMES o similar i es dissenya al final un pla base d'acció, integral i inclusiu.
2 ECTS 14h
Urban Digital Data Desk
Coordinador: Josep Mercader

Aproximacions als enfocaments data-driven i als ecosistemes tecnològics associats a la gestió de la ciutat i el territori, entenent el sentit i imbricació de la plètora de conceptes i conjunts d'eines disponibles a partir de la teoria i els casos d'estudi: urban analytics, city science, geographic data science, urban data science i Smart Cities.

Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest postgrau forma part de l'itinerari formatiu del màster en Desenvolupament Urbà i Territorial: Gestió i Transformació de les Ciutats .
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Sessions en Streaming
Sessions en vídeo síncrones, dinamitzades per un professor, que tenen com a objectiu treballar casos pràctics o resoldre exercicis o dubtes. També es realitzen conferències sobre una temàtica concreta. Aquestes sessions es programaren en el calendari.
Criteris d'avaluació
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Llop Torné, Carles
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Premi Extraordinari de Doctorat Cum Laude, 1998. Director del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori, de la UPC des del 2008 al 2015. Director del Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial, Gestió i Transformació de les Ciutats i del Màster en Gestió Creativa de la Metròpolis de la Fundació Politècnica de Catalunya, de la UPC. Membre del Comitè científic de l'Institut pour la Ville en Mouvement. Soci creador del despatx JORNET-LLOP-PASTOR arquitectes, que ha rebut els següents premis: Catalunya d'Urbanisme 2013, 2016, Europeu d'Urbanisme 2010, Nacional d'Urbanisme Espanya 2006, el Premi Urbanismo de la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2011.
 • Espinoza Marturet, Maria Isabel

  Arquitecta per la Universitat Simón Bolívar, Veneçuela, Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Menció Honorífica Treball de grau (1980). Des de 1999 ha participat en concursos "pilots" de disseny urbà de sectors de barris rebent mencions especials. Va concloure el projecte de Disseny Urbà i arquitectura per al barri de Tacagua - Ull d'Aigua, projecte guanyador en l'any 2000, exhibit a la 50th Biennal d'Art de Venècia (2003). Ha estat Professora convidada en el Mestratge de Disseny Urbà de l'Institut de Disseny Urbà de la Universidad Central de Venezuela i a la Universidad Simón Bolívar, a Caracas. Ponent en el Màster en Laboratori de l'Habitatge del Segle XXI de la Univesitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat Javeriana de Bogotà Colòmbia. Va participar recentment en l'equip urbà assessor del candidat a l'alcaldia municipal de l'Hatillo .
Professorat
 • Alarcón Carbó, Javier

  Arquitecte i màster en Planificació Territorial i Urbanisme. Des de l'any 2006 forma part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) El seu principal rol dins aquesta organització ha estat dinamitzar la implantació de les tecnologies SIG, fent-se responsable del sistema tecnològic de projectes estratègics com el web del refós de planejament, redactant diferents estudis d'anàlisi territorial i urbanístic amb eines SIG, o assessorant directament a altres equips en la implantació dels diferents SIG que necessitaven.
 • Arteaga Arredondo, Isabel Cristina

  Dra. Arquitecta en Urbanisme i Ordenació del Territori per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Urbanisme per la Universidad Nacional de Colombia. Professora associada i investigadora a la Facultad de Arquitectura y Diseño y el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de Los Andes (Colòmbia). Com a investigadora i consultora, està especialitzada en l'ordenament urbà i territorial, concentrant-se en equipaments col·lectius, espai públic i mobilitat com a determinants de qualitat de vida urbana. Actualment és coordinadora acadèmica del Màster Universitari en Arquitectura de la Universidad de los Andes.
 • Boada Pla, Màrius
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en estudis Regionals Urbans i Metropolitans, Postgrau en GIS per la Universitat de Girona (UdG). Màster en Analista d'Intel·ligència per la Universitat de Barcelona (UB). Actualment és director (CDO) de l'Oficina Municipal de Dades de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Carrera Alpuente, Josep Maria

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Coordinador del Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Actualment treballa a l 'Àrea Metropolitana de Barcelona, com a cap de secció de coordinació de plans i programes de presidència i és president de la Lliga per la Defensa del Parimoni Natural (DEPANA).
 • Cendrós i Ollé, Berta

  Geògrafa per la Universitat de Barcelona (UB). Postgrau en Globalització, Cooperació i Desenvolupament a la UB. Postgrau en Participació Ciutadana i Desenvolupament Sostenible per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha treballat com a tècnica de suport de participació ciutadana a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat col·laborant en processos d'urbanisme participatiu. Des de l'any 2007 treballa a Foment de Ciutat Vella. Ha col·laborat en la redacció de plans de barris, plans d'usos i processos participatius.
 • Centelles i Portella, Josep

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Diplomat en Enginyeria del Medi Ambient (UPC) MSc en Regional and Urban Planning per la London School of Economics & Political Science (LSE). Director adjunt de l'Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya (2002-06). Consultor en estratègies urbanes a Catalunya i Amèrica Llatina. Perito principal del projecte "Dialogos Setoriais União Europeia - Brasil" (Brasilia, 2011-15). Publicacions: "El Buen Gobierno de la Ciudad" (2006); "CAP al 100% RENOVABLE" (2016) sobre Transició EnergÈTICA a Catalunya i la seva governança.
 • Coral Alcolea, Alejo Carlos
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), MBA per l'EADA i Màster en Tecnologies i Gestió de l'Aigua per Aqualogy. Des de l'any 2008 cap de projectes d'enginyeria de Barcelona Regional, on ha participat en projectes de desenvolupament urbanístic, especialment en relació amb la seva dotació d'infraestructures i en temàtiques de l'Aigua. Des de l'any 2017 forma part de l'equip redactor del Pla Director de l'Aigua de l'Àrea Metroplitana de Barcelona (AMB) com a coordinador. Acumula més de 20 anys d'experiència en el sector públic, participant entre altres en el desenvolupament del districte econòmic 22@ a Barcelona com a Project Manager.
 • Cristaldo Moniz de Aragao, Juan Carlos
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universidad Nacional de Asunción, de Paraguai (UNA), Màster en Desenvolupament Sostenible per la Universidad de Lanús (Argentina) i Màster en Disseny Urbà per la Harvard GSD amb el suport de la beca Fulbright. És un dels fundadors i actual coordinador del Centre d'Investigació Desenvolupament i Innovació (CIDI), centre de referència nacional en el que es promou la investigació multidisciplinària i multiescalar. Addicionalment, és cofundador y CEO de Exponencial - Diseño, Arquitectura y Urbanisme.
 • Delpiano, Alessandro

  Enginyer Civil per la Università di Bologna. Actualment és el Director de l'Àrea de Planificació Territorial de la Ciutat Metropolitana de Bolonya, i va ser responsable del Pla de Mobilitat Sostenible i el pla Territorial. Consultor del Ministeri d'Infraestructures i d'altres administracions italianes. Conferenciant en diverses universitats italianes (Bolonya, Ferrara, Nàpols, Roma) i a l'estranger, Barcelona (Espanya), Cornell (NY-USA), Grenoble (França). Fou membre del Consell Nacional de l'Institut Nacional de Planificació Urbana.
 • Espinoza Marturet, Maria Isabel

  Arquitecta per la Universitat Simón Bolívar, Veneçuela, Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Menció Honorífica Treball de grau (1980). Des de 1999 ha participat en concursos "pilots" de disseny urbà de sectors de barris rebent mencions especials. Va concloure el projecte de Disseny Urbà i arquitectura per al barri de Tacagua - Ull d'Aigua, projecte guanyador en l'any 2000, exhibit a la 50th Biennal d'Art de Venècia (2003). Ha estat Professora convidada en el Mestratge de Disseny Urbà de l'Institut de Disseny Urbà de la Universidad Central de Venezuela i a la Universidad Simón Bolívar, a Caracas. Ponent en el Màster en Laboratori de l'Habitatge del Segle XXI de la Univesitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat Javeriana de Bogotà Colòmbia. Va participar recentment en l'equip urbà assessor del candidat a l'alcaldia municipal de l'Hatillo .
 • Farreny Gaya, Ramon
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Ciència i Tecnologia Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Estudis Ambientals, especialitat en Ecologia Industrial, per la UAB. Cofundador d'inèdit, estudi d'eco innovació estratègica que treballa per a la transició cap a un futur intel·ligent, pròsper i sostenible. Autor de més de 20 publicacions científiques en l'àmbit de l'economia circular.
 • Golda-Pongratz, Kathrin

  Doctora en Arquitectura i Urbanisme per la Universitat de Karlsruhe. Professora d'urbanisme internacional a la Universitat de Ciències Aplicades a Frankfurt am Main al programa de postgrau Urban Agglomerations i professora visitant de la Facultat d'Arquitectura de la Universitat Nacional d'Enginyeria de Lima. És, a més, professora del Master of Integrated Architectural Design a la Universitat Ramon Llull i del màster Emergency Architecture a la Universitat Internacional de Catalunya a Barcelona. Autora d'una monografia sobre Lima i de diverses publicacions sobre la ciutat llatinoamericana i processos de transformació i memòria urbanes, en Architectural Design, AUT, ur [b] és i Monu, entre altres. Exposicions fotogràfiques individuals a Perú, Alemanya i Espanya: Lima, móns d'una metròpoli, a la Universitat d'Augsburg (2001), al Centre Cultural Peruà Japonès a Lima (2002) i en la Werkbund Hessen Galerie a Frankfurt (2003); Paisatges de Pressió, a la Fundació Miró.
 • Herrero Canela, Maria

  Llicenciada en Geografia per la Universitat de Barcelona (UB). Postgrau en Desenvolupament Regional i Ordenació del Territori per la UB. Actualment és tècnica assessora de la Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic. Acumula una llarga experiència al Centre d'Estudis Territorials i a l'Oficina d'Igualtat i Drets Civils de la Diputació de Barcelona. Experiència en programes de recerca en polítiques de desenvolupament urbà i territorial del programa ESPON (UE 2008-2012).
 • Hildenbrand Scheid, Andreas

  Doctor per la Universitat de Sevilla i Llicenciat en Geografia i Ciències Polítiques per la Universitat de Heidelberg. Funcionari de la Junta d'Andalusia i Professor Associat en el Departament d'Urbanística i Ordenació de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Sevilla. A la Junta d'Andalusia ha estat Cap de Servei de Planificació Regional i Paisatge i Coordinador de Planificació Turística. Actualment és Assessor en la Conselleria d'Economia. Té nombroses publicacions sobre les polítiques d'ordenació del territori, paisatge, desenvolupament regional, descentralització política i governança metropolitana a Espanya i Alemanya. Assessorament en aquestes matèries per a institucions públiques a Xile, Mèxic i Equador. Coordinador del projecte de cooperació transnacional Pays.Med.Urban, dedicat al paisatge urbà a les regions mediterrànies i cofinançat per la Unió Europea.
 • Jordà Pempelonne, Alain Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Superior en Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Diplomat del Programa de Direcció General d'EADA. Va ser Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Manresa durant deu anys en què va impulsar el primer Pla d'Innovació Local d'Espanya (2004) i va presidir la xarxa de ciutats mitjanes Eurotowns (2008-2011). Actualment, com expert en Desenvolupament Local, acompanya ciutats intermèdies i territoris en la definició de les seves estratègies de desenvolupament. És expert del Programa URBACT-CE en innovació, economia del coneixement, promoció de l'emprenedoria i governança local. Publica el blog Ciudadinnova des de 2005.
 • Jornet Forner, Sebastià
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor associat del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC. President de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) Professor en diversos cursos de formació en el camp de l'urbanisme i la gestió a la UPC, Col·legi d'Advocats de Barcelona i l'Escola Sert del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Premi Europeu d'Urbanisme 2010 i Premi Nacional d'Urbanisme d'Espanya 2006 pel Pla al barri de la Mina a Sant Adrià de Besòs amb el despatx de Jornet Llop Pastor arquitectes.
 • Llop Torné, Carles
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Premi Extraordinari de Doctorat Cum Laude, 1998. Director del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori, de la UPC des del 2008 al 2015. Director del Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial, Gestió i Transformació de les Ciutats i del Màster en Gestió Creativa de la Metròpolis de la Fundació Politècnica de Catalunya, de la UPC. Membre del Comitè científic de l'Institut pour la Ville en Mouvement. Soci creador del despatx JORNET-LLOP-PASTOR arquitectes, que ha rebut els següents premis: Catalunya d'Urbanisme 2013, 2016, Europeu d'Urbanisme 2010, Nacional d'Urbanisme Espanya 2006, el Premi Urbanismo de la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2011.
 • Llop Torné, Josep Maria
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director d'Urbanisme i Medi Ambient de Lleida (1979-1988 i 1991-2003). Director d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona (1987-1991). Professor de la Universitat de Lleida (UdL) i de la UPC. Primer Premi d'Urbanisme de Catalunya pel Pla General de Lleida 1995-2015. Coordinador del projecte "Gestió i control de la urbanització" de la Xarxa Urb-AL sobre els instruments de redistribució de la renda urbana. Director Càtedra UNESCO sobre ciutats intermèdies, urbanització i desenvolupament" (2008-2023).
 • Lorenzo Gálligo, Pedro

  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha estat durant vint anys professor titular del Departament de Projectes de la Universitat Politècnica de Catalunya. Té una llarga experiència en cooperació internacional, ha estat coordinador internacional del Projecte XIV-5 amb Sostre i del Programa 10x10, ha participat en múltiples projectes del subprograma de tecnologies per a l'habitatge d'interès social del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) i és codirector del Programa de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) Hàbitat per al Desenvolupament.
 • Martí i Costa, Marc

  Sociòleg i doctor en Polítiques Públiques per la Universitat de Barcelona. Actualment és cap d'àrea de governança i polítiques públiques a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). Ha treballat temes de participació ciutadana, governança urbana i avaluació de polítiques públiques, tant a Europa com a Amèrica Llatina.
 • Mas Ibañez, Sara

  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), postgrau en Planificació Urbana i Territorial i màster de Gestió Urbanística per la UPC. Cofundadora de Mas Valiente Arquitectos SLP. Actualment combina la seva activitat al despatx professional amb l'assessoria urbanística externa, en una praxi transversal que conjumina les experiències adquirides en els àmbits de la institució, l'acadèmia i la professió durant més de quinze anys. Forma part de les juntes directives de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya i de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas.
 • Mayor Farguell, Francesc Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Biologia i màster en Ecologia i Biologia Vegetal per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i màster en Tecnologia i Gestió Ambiental per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC, 2001). Des de 1999, dirigeix l'Estudi Irbis, un estudi professional especialitzat en l'àmbit de l'ecologia aplicada al territori i la sostenibilitat, desenvolupant una innovadora activitat professional com a consultor. Des de l'any 2009 és membre del Consell de Protecció de la Natura de Catalunya.
 • Mercadé Aloy, Josep

  Arquitecte i Enginyer de Camins Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), doctor amb menció internacional (UPC-ETH Zurich). Professor associat d'urbanisme a la UPC i ha estat academic guest a ETH Zurich. La seva investigació s'ha centrat en el desenvolupament d'instruments d'anàlisi espacial per a la caracterització de l'entorn construït. En l'àmbit professional, ha treballat a l'estudi Foster+Partners i exerceix com a freelance des del 2003, realitzant projectes, planejament i estudis urbans i territorials.
 • Montlleó Balsebre, Marc

  Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (UB). Professor associat del Barcelona Institute of Architecture (BIArch) i del Màster de Gestió de la Ciutat Universitat Oberta de Catalunya (UOC) des de 2008. Coordinador del mòdul Metabolisme social i sostenibilitat del Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial i professor dels Màsters en Projectació Urbanística, European postgraduate Masters in Urbanism i Enginyeria Ambiental, tots ells a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Treball principal en la inserció dels aspectes ambientals en la planificació, ordenació del territori i projectes que es duen a terme a l'entorn metropolità de Barcelona. Des de 1999 treballa a Barcelona Regional on ha participat en nombrosos projectes de planificació territorial i urbana. Des de 2014 és Director de Projectes Ambientals de Barcelona Regional.
 • Morell i Rosell, Ramon

  Economista i exprofessor honorari de la Universitat de Lleida (UdL) en Planificació Urbana. Va ser cap del Servei Territorial d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya a Lleida i Director de l'Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida. En l'àmbit de les Hisendes Locals ha publicat diversos estudis sobre el seu finançament.
 • Moret Miranda, Karina

  Llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona i Doctoranda a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Investiga les connexions entre Àfrica i les seves diàspores al Carib avaluant Religiositats, Teoria Crítica de la Raça i del Gènere en l'afro descendent i la seva refracció en l'Occidental. Va obtenir una beca per al Màster en Història del Món a la UPF.  Des de 2015 estudia a l'Institut de Ciències Religioses de Barcelona. Ha participat com a ponent en conferències internacionals a Boston, Jacksonville, Ciutat del Cap, St Etiene, Salzburg, etc. Pertenece al col·lectiu Black Barcelona.
 • Navarro Acebes, Ferran

  Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor associat de l'ETSAV-UPC (Departament d'Urbanisme Secció Vallès). Especialista en Gestió Urbana. Assessor de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona en temes urbanístics. Experiència en l'urbanisme municipal a diversos ajuntaments, tant com a càrrec tècnic com professional extern. Autor de diverses publicacions específiques sobre gestió urbanística.
 • Ortiz Lopera, John Octavio
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universidad Nacional de Colombia, Seu Medellín, amb estudis de la Universitat de Harvard en el seu programa de formació executiva en Climate Resilient Architecture: New Approaches to Design whith Materials i The Walkable City, Graduate School of Design, GSD. Fundador i director de Disseny i planificació de la Signatura Taller ARQUIURBANO amb seu a Medellín. Professional amb alta experiència en processos urbans de transformació integral i renovació de ciutat amb setze anys de treball en el sector públic desenvolupat en diferents ciutats Colombianes.
 • Otaola Ubieta, Pablo

  Enginyer de camins, canals i ports per la Universidad Politécnica de Madrid. Coordinador general d'Infraestructures i Projectes de l'Ajuntament de Màlaga. Gerent de la Comissió Gestora de Zorrotzaurre (2004-2018), director adjunt Institut Valencià d'Art Modern (2001-2003) i director general de Bilbao Ria 2000 S.A. (1993-2000).
 • Peremiquel Lluch, Francesc
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor titular del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC). Docent en diversos programes de postgrau. Autor i director de treballs de recerca en el camp de la Transformació Urbana i el Projecte Urbà Residencial. Membre del Grup de Recerca Urbanisme. Tècnic Municipal de l'Ajuntament de Badalona (1985-2007) on ha ocupat càrrecs directius com a responsable d'ordenació urbanística.
 • Roa Lopez, Miquel
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor del departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori, de la UPC. Expert en perifèries metropolitanes participant en diferents congressos: "Metropolis 84" París (1984), "Construiré la perifèria" Milà (1985). Coordinador de la "1a conferència de perifèries metropolitanes d'Espanya" Barcelona. Des de 1985, membre de "Les Ateliers d'ete de Cergy", París. Ha participat en diferents tallers internacionals: Cergy a París, anualment des de 1984 a 2000, Ho Chi Minh Ville (1998), Xangai, (2000), Casablanca (2006). Despatx professional propi i Director d'ARQUITECTURA PRODUCCIONS. Té una llarga experiència professional en planejament, reparcel·lació i urbanització, també en arquitectura a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Rodríguez Ferrer, Gustavo

  Enginyer Industrial en Tècniques Energètiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Projectista-instal·lador d'energia solar. Ha treballat a l'enginyeria IDOM i des del 2002 a Barcelona Regional, com a Cap d''infraestructures energètiques, desenvolupant projectes sobre energia, infraestructures i planificació territorial. Àmbits de treball: implantació territorial d''infraestructures, diagnosis energètiques, sistemes de generació renovable o d'alta eficiència, anàlisi de la resiliència de les infraestructures urbanes i adaptació al canvi climàtic, criteris de sostenibilitat per nous barris i transformacions urbanes.
 • Rodriguez i Villaescusa, Eduard

  Doctor Arquitecte - Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Fins a 2010 Secretari del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Membre fundador i antic president d'Arquitectes Sense Fronteres Espanya. Va exercir durant deu anys com a arquitecte-urbanista al Etablissement Public de la Ville Nouvelle de Saint Quentin en Yvelines i quatre com a Director de Serveis d'Urbanisme i Habitatge a l'Ajuntament de l'Hospitalet. Expert Internacional des de 1985 pel Banc Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Europeo de Inversiones. Ha treballat en projectes urbans i residencials en més de 15 països diferents i de 40 ciutats.
 • Salazar Ferro, Jose Alfonso

  Arquitecte per la Universidad de los Andes, Colòmbia. Postgrau en Història de l'Urbanisme a École des Hautes Études en Sciences Socials (EHESS), França. Professor Universitat Nacional des de 1982. Professor del Mestratge en Urbanisme de la Universidad Nacional de Colombia. Professor convidat (2011) Màster en Ordenament Territorial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Premi Nacional d'Arquitectura en la categoria d'Investigació Urbana (1992 i 1996) i menció (2000). Consultor en estudis, plans i projectes urbans.
 • Sanromà Moncunill, Itzel

  Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat de Barcelona. Des de 2004 treballa a Barcelona Regional en diferents projectes relacionats amb el medi ambient, la sostenibilitat, la planificació territorial, la gestió del litoral, el medi ambient urbà i la gestió ambiental.
 • Soldevilla Garcia, Irma

  Graduada en enginyeria industrial i enginyeria química a l'Institut Químic de Sarrià (Universitat Ramon Llull) i postgraduada en Eficiència Energètica i Xarxes d'Energia per La Universitat Politècnica de Catalunya. Directora de projectes a l'Agència Local d'Energia de Barcelona. Projectes destacats: coordinació i direcció del Pla d'Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l'Aire de Barcelona 2011-2020 i la participació en el nucli impulsor del Pla Clima i la Declaració d'Emergència climàtica de Barcelona i participació en la creació de la primera comercialitzadora pública de l'Estat.
 • Sorolla Edo, Antoni
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Tinent d'alcalde d'Urbanisme i Habitatge a l'Ajuntament de Sabadell entre 1995 i 1999, Director d'Actuació Urbanística 2000-2004) i Gerent del Patronat Municipal de l'Habitatge (2004-2007) a l'Ajuntament de Barcelona. Des de 2015 és director de Relacions Institucionals a SOGEVISO, empresa privada destinada al lloguer social.
 • Ventayol Ceferino, Irma
  Veure perfil a Linkedin
  Biòloga per la Universitat de Barcelona i Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Amb més de vint anys d'experiència en el camp de la sostenibilitat, actualment coordina l'Oficina de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona i l'estratègia climàtica de la ciutat. Anteriorment va exercir de cap de Projectes a l'Estudi Ramon Folch, coordinant projectes de gestió i planificació estratègica ambiental, d'edificació sostenible, energia i canvi climàtic, i prèviament (2001-2007) va exercir de consultora ambiental i gerent a PricewaterhouseCoopers, també en el camp de la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Fundación Carolina
  • Aporta ajuts econòmics al programa o beques a la matrícula d'estudiants.
  • Difon el programa en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Responsable tècnic de departaments de planificació territorial, urbana i estratègica en institucions públiques i consorcis.
 • Tècnic urbanista especialista en desenvolupament d'ordenació territorial, planejament i projecte urbà.
 • Gestor de projectes a l'àrea de planificació territorial i urbana en institucions públiques, consorcis, empreses i agències privades.
 • Consultor urbanista programista, planificador, projectista i gestor freelance.
 • Lliure professió en els camps de la ciutat, els territoris metropolitans i les ciutats intermèdies.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 65
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar