Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el nombre màxim d'intents. El teu usuari està bloquejat temporalment. Torna a accedir d'aquí a una estona.
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Cloud Computing Architecture
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió

Presentació

Edició
4a Edició
Crèdits
15 ECTS (129 hores lectives)
Modalitat
En línia
Les sessions es retransmetran en directe.
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
4.100€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 17/02/2025
Fi classes: 14/07/2025
Fi programa : 31/07/2025
Horari
Dilluns: 18:30 a 21:30
Dimecres: 18:30 a 21:30
Es realitzaran 5 sessions en línia en dijous (el primer dijous lectiu de cada mes).
Lloc de realització
En Línia
Per què aquest postgrau?
En només 10 anys, l’àmbit de les infraestructures en informàtica ha evolucionat des de la instal·lació de routers i l’administració de sistemes operatius, cap a la creació dels actuals datacenters virtuals que anomenem cloud. Aquest canvi disruptiu ha convertit els serveis en el núvol en una eina imprescindible per a qualsevol organització, amb avantatges destacats com una interacció més gran, més seguretat i més productivitat per a les empreses.

Aquesta revolució ha provocat una extraordinària escassetat de professionals en àrees com el disseny i l'aprovisionament de recursos al cloud, la creació de sistemes autoescalables i serverless o sistemes d'intel·ligència artificial, i com a conseqüència s'ha incrementat enormement la demanda d'experts en les tecnologies del núvol.

Segons Gartner, l'any 2025 s'espera que l'àmbit de programari d'aplicacions empresarials al núvol sigui el doble en volum respecte a l'àmbit sense núvol. Aquestes dades manifesten el fet que aquesta professió serà una de les més demanades per les empreses.

El postgrau en Cloud Computing Architecture ofereix una excel·lent oportunitat per aprendre en profunditat l'arquitectura de sistemes i l'aprovisionament d'infraestructura al núvol, utilitzant els serveis oferts per dos dels proveïdors més importants del sector, com són AWS i Google Cloud Platform. El programa té un enfocament eminentment pràctic i es dirigeix a professionals interessats en el disseny i la implantació d'arquitectures al núvol, plataformes serverless, sistemes d'alta disponibilitat i autoescalables, clústers de Kubernetes, observabilitat de sistemes distribuïts, etc.

El programa està impartit per professionals en actiu que han participat en projectes d'èxit des dels inicis d'aquesta tecnologia, fet que permet que l'aprenentatge cobreixi no només aspectes tècnics, sinó també les dinàmiques d'aquest sector i com gestionar els reptes del dia a dia.

El postgrau oferirà també els coneixements necessaris per a aquells estudiants que vulguin obtenir la certificació AWS Certified Solutions Architect – Associate*.


*És responsabilitat de l’estudiant preparar-se per a aquesta certificació, l’import de la qual no està inclòs en el preu de la matrícula del postgrau.Objectius
 • Dissenyar solucions d'infraestructura altament escalables i fiables per a entorns crítics 24x7.
 • Implementar l'observabilitat de sistemes distribuïts complexos.
 • Automatitzar el desplegament i manteniment de tots els components d'una infraestructura empresarial.
 • Entendre i gestionar DevOps com a model cultural i com aplicar-lo de manera àgil per guanyar competitivitat.
 • Crear pipelines d'integració i desplegament d'aplicacions en entorns d'infraestructura com a servei (IaaS), clústers de Kubernetes i plataformes serverless.
 • Planificar i executar la migració d'un sistema tradicional a una infraestructura cloud pública.
A qui va dirigit?
 • Perfils de l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que vulguin gestionar i desenvolupar projectes amb tecnologies cloud.
 • Professionals amb experiència en administració de sistemes o desenvolupament de programari que vulguin millorar laboralment o fer un canvi d'especialitat.
 • Chief technology officers que requereixin actualitzar els seus coneixements en infraestructures clàssiques amb les noves tecnologies cloud.
 • Professionals d'empreses de serveis TIC que vulguin millorar la infraestructura cloud del negoci.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
5 ECTS 54h
Aplicacions Cloud Native
 • Arquitectura d'aplicacions web estàtiques.
 • Arquitectura d'aplicacions serverless.
 • Computació basada en la plataforma com a servei (PaaS).
 • Bases de dades no-relacionals.
 • Introducció a les xarxes.
 • Arquitectura d'aplicacions tradicionals.
 • Escalabilitat i alta disponibilitat d'infraestructura clàssica.
 • Desplegament d'aplicacions sobre la infraestructura com a servei (IaaS).
 • Arquitectura d'aplicacions asíncrones.
 • Conceptes avançats de xarxes.
3 ECTS 30h
Delivery Engineering, DevOps i Observabilitat
 • Disseny i creació de pipelines de continuous integration (CI)/continuous delivery (CD) per a apps serverless.
 • Introducció a la infraestructura com a codi i GitOps.
 • Tècniques de desplegament i actualització d’aplicacions.
 • Gestió de configuració i secrets.
 • Monitoratge, logs i traces d'infraestructures i aplicacions.
 • Patching de sistema operatiu (SO) i administració de servidors.
 • Implementació de plans de disaster recovery.
2 ECTS 15h
Governança
 • Autenticació i autorització.
 • Control i gestió de costos.
 • Governança integral d'infraestructura cloud.
 • Interconnectivitat entre clouds (cloud híbrid, multicloud).
 • Seguretat avançada.
 • Disseny i execució de plans de migració.
2 ECTS 15h
Contenerització i Kubernetes
 • Imatges, repositoris i contenidors.
 • Creació i desplegament d'aplicacions a Kubernetes.
 • Networking i Kubernetes.
 • Governança a Kubernetes.
 • Patrons avançats a Kubernetes.
 • Disseny i creació de pipelines de CI/CD a Kubernetes.
3 ECTS 15h
Projecte Final de Postgrau
Al llarg del postgrau, els estudiants realitzaran un projecte final que englobarà tot allò après durant el curs. Aquest treball, però, està pensat per aprofundir en una àrea concreta del programa: automatització d'infraestructura, desplegament d'aplicacions, serveis serverless, observabilitat avançada, auditoria de seguretat, etc.

Es duran a terme diferents presentacions de seguiment d’aquest treball, on cada alumne exposarà la feina feta i els progressos en el seu desenvolupament.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de postgrau en Cloud Computing Architecture, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Moreno Muñoz, Javier
  Moreno Muñoz, Javier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Informàtic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i amb més de vint anys d'experiència en una gran varietat de tecnologies i àrees. Ha treballat en diverses entitats financeres, mútues, asseguradores, la Universitat de Barcelona (UB), l'Ajuntament de Barcelona, etc. i ha impartit formació a desenes d'empreses (des d’startups fins a grans multinacionals). Actualment és AWS Authorized Trainer Champion i imparteix cursos d'AWS, Azure, Kubernetes, Java, MongoDB, etc. a NTT, formant part de l'equip de consultoria de Public Cloud.
 • Serral Gracià, René
  Serral Gracià, René
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). És professor agregat del Departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC. Té més de quinze anys d’experiència en docència de xarxes, sistemes operatius i ciberseguretat. És cofundador i enginyer principal de Clevernet. Actualment és vicedegà de Relacions amb Empreses a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB). Ha participat en més de deu projectes europeus i espanyols en l’àrea de ciberseguretat i xarxes.
Professorat
 • Catrisse Pérez, Marc
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Master in Innovation and Research in Informatics (MIRI) per la Universitat Politècnica de Catalunya. Acumula més de dos anys d'experiència en projectes relacionats amb public cloud, en específic amb AWS. Actualment està treballant com a IT Project Manager a l’inLab FIB-UPC.
 • Garcia Arnes, Rael
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Membre de comunitats Open Source com Kubernetes o la Cloud Native Computing Foundation. Acumula una experiència de més de deu anys en computació al núvol, en empreses multinacionals de diferents sectors (CaixaBank, Intelligent Pharma, CAPSiDE - NTT, Red Hat - IBM).
 • Kondratieva, Anastasia
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Amazon Web Services Solutions Architect. Site Reliability Engineer a Flywire. Administradora de sistemes Linux. Fundadora i organitzadora de múltiples grups i esdeveniments tecnològics. Divulgadora i ponent en l'àmbit nacional i internacional. Ha treballat amb múltiples projectes relacionats amb infraestructura on-premise i cloud-native. Defensora del programari lliure, metodologies agile i de la filosofia DevOps aplicada al desenvolupament de programari.
 • Moreno Muñoz, Javier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Informàtic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i amb més de vint anys d'experiència en una gran varietat de tecnologies i àrees. Ha treballat en diverses entitats financeres, mútues, asseguradores, la Universitat de Barcelona (UB), l'Ajuntament de Barcelona, etc. i ha impartit formació a desenes d'empreses (des d’startups fins a grans multinacionals). Actualment és AWS Authorized Trainer Champion i imparteix cursos d'AWS, Azure, Kubernetes, Java, MongoDB, etc. a NTT, formant part de l'equip de consultoria de Public Cloud.
 • Nieto Bou, Ester
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera Superior de Telecomunicació per La Salle Universitat Ramón LLull (URL) i Executive MBA per la EAE Business School. Actualment és cap del Centre d'Excel.lència per l'àmbit de Cloud a Telefónica Tech. Està certificada en els tres principals clouds públics i disposa de més de vuit anys d'experiència en aquests entorns en múltiples empreses de serveis i client final.
 • Osorio Calvo, Samuel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer superior de Telecomuncació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster Open Source per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Actualment treballa com a consultor en adopció de cloud públic (AWS, Azure, GCP) i transformació digital a NTT Limited per a empreses multinacionals. Acumula una experiència de més de quinze anys a empreses del sector tecnològic (comunicacions, datacenter, infraestructures i cloud públic).
 • Pardos, Santos
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Grau en Electrònica i Automàtica per la Universitat de León. Màster universitari en Administració d'empreses per la Universitat Europea de Madrid (UEM). Màster en Seguretat de les Tecnologies de la Informació per la Universitat Alfonso X el Sabio (UAX). Acumula més de vint-i-cinc anys d'experiència al sector de tecnologies de la informació com a consultor en empreses públiques i privades. Actualment és IT Manager a la Corporació Aragonesa de Ràdio i Televisió i AWS & Azure Certified Solutions Architect, AWS Authorized Instructor, AWS Accredited Educator, Microsoft Certified Trainer MCT i AWS Community Builder.
 • Puig i Bosch, Pau
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer informàtic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Certificat d'Aptitud Pedagògica per la UPC i Programa en Marketing Management (PMM) per ESADE. Ha treballat com a Support Engineer, Chief Marketing Officer i Global Marketing Manager a CAPSiDE (Public Cloud MSP); també ha treballat com a director de Global Public Cloud a NTT Ltd. Acumula més de catorze anys d'experiència en el món dels proveïdors de serveis gestionats al cloud públic, i gestionant partnerships i estratègies de go-to-market amb Amazon Web Services, Google Cloud Platform i Microsoft Azure. Actualment és Chief Experience Officer i Chief Marketing Officer a BiteRight.
 • Serral Gracià, René
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). És professor agregat del Departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC. Té més de quinze anys d’experiència en docència de xarxes, sistemes operatius i ciberseguretat. És cofundador i enginyer principal de Clevernet. Actualment és vicedegà de Relacions amb Empreses a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB). Ha participat en més de deu projectes europeus i espanyols en l’àrea de ciberseguretat i xarxes.
 • Villalba Monné, Laura Marcia
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Màster en computació mòbil, serveis i seguretat per la Universitat Aalto. Actualment és Senior Developer Advocate per a Amazon Web Services, especialitzada en els serveis Serverless. Acumula gairebé vint anys d'experiència a la indústria treballant en diferents sectors i empreses multinacionals com IBM, Amazon, Rovio, Supercell.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Site reliability engineer en empreses de producte o servei.
 • Delivery engineer en equips de desenvolupament àgils.
 • Infrastructure architect en projectes relacionats amb el cloud.
 • Desenvolupador d'aplicacions natives cloud (serverless, IaaS & K8s).
 • Cloud consultant.
 • Cloud trainer per a entorns professionals.

Testimonis

Testimonis

A la feina vam decidir migrar al cloud, però no teníem els coneixements. Vaig començar a aprendre de manera autodidàctica amb molta prova i error, però no era suficient. Vaig escollir aquest postgrau perquè volia una formació sòlida i formal que pogués complementar la meva experiència pràctica, i en vaig trobar molt més: la qualitat del professorat, el seu nivell de coneixement sobre la matèria, la seva disponibilitat total i l'experiència professional del món real que t'aporten van molt més enllà del que pots trobar a cap curs d'Internet. Després de molts anys com a programadora, aquesta formació m'ha permès adquirir les habilitats i la confiança necessàries per acabar fent el salt al món de l'arquitectura cloud, rol que duc a terme a la meva nova feina. A més, entre professorat i alumnat hem creat una xarxa de networking que em continua acompanyant i donant suport, i amb la qual continuo creixent professionalment dia a dia. 

Miriam Gallardo Senior Software Engineer Architect

Testimonis
Experiències alumni: Víctor Ruiz - Solutions Engineer
Experiències alumni: Laura Pena - Cloud Engineer

Sol·licita informació o l'admissió

Informació i orientació:
Isabel de la Fuente Larriba
(34) 93 115 57 51
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar