Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.
Informació sobre la política de cookies

continuar
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Electricitat i Electrònica de l'Automòbil. ELTICA
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre

Programa

Edició
10a Edició
Crèdits
35 ECTS (316 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
5.700 €
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Beca
EMPRESES: DESCOMPTES FINS A UN 20%
SUBVENCIONS DE LA FUNDACIÓ TRIPARTITA
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 09/03/2020
Fi classes: 25/11/2020
Fi programa : 10/12/2020
Horari
Dilluns: 17:30 a 21:30
Dimarts: 17:30 a 21:30
Dimecres: 17:30 a 21:30
Lloc de realització
ETSEIB - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Av. Diagonal, 647
Barcelona
Per què aquest programa?
La UPC té una clara vocació de col·laboració en el sector de l'automoció, com ho mostren les 10 edicions del Màster MIGIA, els 2 diplomes d'especialització en automoció, l'existència de les Càtedres SEAT i Applus, la formació de postgrau, en seguretat activa i passiva i en carrosseries, materials per a l'automoció, etc., l'organització de jornades, seminaris, conferències, etc. i la participació en projectes d'R + D + I en diferents especialitats (materials, nanomaterials, vehicles elèctrics, electricitat i electrònica, seguretat, etc.). El Govern d'Espanya ha optat per la formació i la innovació com a elements fonamentals per al desenvolupament econòmic i dedica una atenció especial al sector de l'automòbil. El sector de l'automoció és un dels principals motors de l'economia nacional, sent Catalunya una de les principals regions espanyoles i europees pel que fa a activitat en aquest sector. Les ocupacions més demanades pel sector corresponen a perfils tècnics destinats a àrees d'R + D, disseny i enginyeria (informe sectorial d'automoció, CEAM 2010).

Concretament i en relació amb els continguts d'aquest curs de postgrau, es troben a faltar, per part de la indústria automotriu, professionals especialitzats en: el sistema elèctric i desenvolupament de mall de cables en un vehicle, les diferents fonts d'energia, i la seva gestió, per impulsar vehicles elèctrics; l'arquitectura de comunicació electrònica, en alguns casos propis i en altres adaptades al sector; analitzar i reduir la susceptibilitat de components i peces a les interfícies conduïdes o induïdes, el desenvolupament de noves unitats de control electrònic per reduir costos i pes en el vehicle; industrialització de materials plàstics, específicament en la fabricació de sistemes d'il·luminació, entre altres que es detallen a les competències específiques del programa.

Aquesta situació obliga el sector a contractar especialistes de fora de les nostres fronteres i / o formar els seus professionals després de la seva contractació, amb el consegüent ús de recursos i sense una programació integral de l'aprenentatge ni una estructura que faciliti l'adquisició de coneixements i competències. Així mateix, els continus canvis en eines, tecnologies, exigències socials, legislació, etc., aconsellen que hi hagi un pla d'estudis per a la formació contínua dels professionals del sector, que mantingui actualitzat el coneixement i faciliti la innovació. És de ressaltar que Catalunya compta amb l'únic centre de disseny d'automòbils d'Espanya, de manera que la necessitat de professionals amb coneixements en aquesta àrea és fonamental i no estan contemplades en l'actual oferta acadèmica. A més d'aquest centre, en l'àmbit regional hi ha nombrosos proveïdors i empreses que formen part del sector de l'automoció i la competitivitat, en l'àmbit nacional i internacional, depèn en gran manera del valor i capacitació que aportin els seus professionals. De la mateixa manera no hi ha publicacions que abastin el procés de desenvolupament d'un vehicle, ja que les empreses ho consideren confidencial i això dificulta l'aprenentatge autònom.
Objectius
L'objectiu primordial del ELTICA és formar persones que siguin capaces de:

 • Identificar, formular i resoldre, de forma òptima, problemes en els àmbits elèctrics i electrònics en un automòbil.
 • Conèixer les tecnologies, les tendències i les eines més usuals en aquest camp.
 • Concebre, dissenyar, implementar i adoptar procediments de recerca que comportin la generació de coneixement i innovació.
 • Conèixer i aplicar les tecnologies existents en el mercat, així com les tecnologies emergents i adquirir les destreses necessàries per proposar aplicacions
 • Comprendre i transmetre informació-coneixement a partir de documentació cientificotècnica.
 • Analitzar i plantejar projectes considerant els diferents aspectes d'una activitat econòmica, amb criteris de sostenibilitat.
A qui va dirigit?
Com a resultat de la formació rebuda, el curs capacita per ocupar llocs de responsabilitat en:

 • Disseny de sistemes elèctrics i electrònics, especialment per automoció.
 • Desenvolupament d'aplicacions.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
2 ECTS 20h
Gestió de Projectes i Desenvolupament de Competències Personals
Aquest curs és una introducció al disseny i a la gestió de projectes d'enginyeria en l'entorn de l'automoció. S'estudiaran els conceptes més rellevants sobre la formulació i preparació de projectes, les seves tècniques de programació i control, els tipus d'anàlisis de l'entorn i eines aplicades.
5 ECTS 47h
Arquitectures Electròniques. Sistemes de Comunicació, Mesura i Control en Automòbils
Aquest curs és una introducció teòrica i pràctica a les arquitectures electròniques dels sistemes de comunicació, mesura i control en automòbils. S'estudiaran tant les diferents alternatives de disseny per a les arquitectures hardware i software com els sistemes de comunicació (CAN, LIN, MOS) i els protocols de comunicació i diagnòstic sobre els que s'aplicaran. També s'estudiaran els sistemes automàtics de test comunament utilitzats en automoció.
3 ECTS 28h
Sistema Elèctric de Distribució
Aquest mòdul és una introducció al procès de desenvolupament de sistemes de cablejat per automòbils, en la seva doble variant: elèctrica i package en vehicle. S'estudiaran els conceptes més rellevants en el disseny d'un sistema elèctric de distribució en automòbils, el disseny dels seus components, i els factors clau per a cada fase de desenvolupament. També s'inclouen l'estudi de les tecnologies i tècniques per al seu procés d'industrialització.
3 ECTS 36h
Sensors i les Seves Interfícies en Automoció
Aquest curs és una introducció als mètodes de mesura basats en sensors electrònics que són comuns en automoció, els principis de funcionament d'aquests sensors, i el disseny de les interfícies electròniques necessàries que compleixen els requisits específics per a l'automòbil.
3 ECTS 36h
Compatibilitat Electromagnètica en l'Automòbil
Aquest curs treballa les interferències i la compatibilitat electromagnètica (EMC) dels sistemes elèctrics i electrònics presents en els automòbils actuals. S'estudiaran els diferents aspectes de l'EMC tant des del punt de vista dels assajos destinats a avaluar les prestacions dels sistemes al davant de les interferències, així com les tècniques específiques d'EMC que han d'incorporar-se en els dissenys electrònics.
3 ECTS 26h
Sistemes d'Energia i Electromobilitat
En aquest curs és una introducció als elements d'acumulació d'energia, actuadors i generadors que es poden trobar en un automòbil (bateries, motors d'alçallunes, netejaparabrises, antena, retrovisors, bombes d'aigua i d'oli, motor d'arranc, turboalternador, alternadors, entre altres.) S'inclouen conceptes d'electrònica de potència associats a cadascun d'aquests components.
3 ECTS 27h
Sistema d'Il·luminació i Senyalització en l'Automòbil
Aquest curs és una introducció al desenvolupament del sistema d'il·luminació i senyalització en automòbils. S'estudiarà l'estructura general del sistema, el disseny dels seus components, i els factors clau per a cada fase del seu desenvolupament. També s'inclou l'estudi de les tecnologies i tècniques per al procés d'industrialització de dispositius òptics (fars i pilots, entre altres), i les seves estructures.
3 ECTS 30h
Electrònica d'Informació i Entreteniment (Infotainment)
Aquest curs és una introducció al desenvolupament d'equips i sistemes embarcats en vehicle destinats a funcions d'informació i entreteniment (Infotainment) del conductor i passatgers. També s'inclouen les tecnologies de comunicació emergents en automoció necessàries per suportar noves funcions de connectivitat vehicle-vehicle i/o vehicle-infraestructura. S'estudiaran els conceptes més rellevants en el disseny de nous components com, per exemple, conceptes audiovisuals, paquet de components, radiofreqüència aplicada a les comunicacions en l'automòbil.
3 ECTS 17h
Disseny i Validació d'Unitats Electròniques
Aquest curs és una introducció al desenvolupament d'equips i sistemes coneguts com a "Electrònica de Carrosseria" o "Body Electronics" (Sistemes de commutació, quadre Instruments, sistemes de confort, sistemes d'ajuda a la conducció, climatització, i els seus actuadors/sensors associats). També s'estudiaran els conceptes de seguretat activa del vehicle (accés, alarmes), igual que les fases per al desenvolupament d'un projecte d'electrònica de carrosseria.
3 ECTS 24h
Sessions Práctiques sobre Maqueta i Vehicle. Testing i Diagnosi
4 ECTS 25h
Projecte Final
El projecte de postgrau es desenvoluparà de forma individual. Es treballarà sobre un cas de desenvolupament real. Es plantejarà el problema i serà necessari aplicar els coneixements adquirits durant el curs per a plantejar la solució. Això permet als alumnes adquirir habilitats i competències de gran valor per a l'acompliment de la seva labor professional en el desenvolupament de vehicles.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.
Oferta modular
Aquest postgrau s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el postgrau pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Postgrau:
relation Cursos de formació contínua:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Carod de Arriba, Xavier
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Enginyeria de Projectes per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciat en Química per la Universitat de Barcelona, especialitzat en Ciència de Materials. Col·laborador de la Càtedra SEAT/UPC del 2007 al 2012. Professor associat al Departament d'Enginyeria de Projectes i Construcció de la UPC.
 • Escribà Murciano, Jordi

  Enginyer Tècnic Industrial en electrònica i Enginyer en Organització Industrial per la UPC. Va iniciar la seva carrera professional com a Product Manager a Groupe Schneider per a posteriorment iniciar activitats al sector de l'automoció dins del Departament de Desenvolupament Elèctric del Centre Tècnic de SEAT. Actualment és el responsable del grup de gestió de Budget de projectes del mateix departament.
Coordinació
 • Blanch Tyroller, Carolina

  Des de novembre de 2011 és la coordinadora acadèmica del postgrau Electricitat i Electrònica de l'Automòbil. ELTICA de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Responsable de la coordinació i gestió del programa de becaris amb SEAT, S.A.
Professorat
 • Alvarez Soro, Josep Lluis

  Enginyer Tècnic en electrònica industrial per la UPC. Enginyeria en electrònica per la UB. Postgrau en Electricitat i electrònica de l'automòbil (ELTICA). Acumula una experiència de més de 12 anys en la recerca i desenvolupament de sistemes de so en el Departament de Infotainment SEAT.
 • Blanch Tyroller, Carolina

  Des de novembre de 2011 és la coordinadora acadèmica del postgrau Electricitat i Electrònica de l'Automòbil. ELTICA de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Responsable de la coordinació i gestió del programa de becaris amb SEAT, S.A.
 • Camarero Santos, Rafael

  Màster en Disseny de Sistemes de Telecomunicació: Universitat Autònoma 2011 Enginyeria superior de telecomunicacions: Universitat Autònoma de Barcelona 2010 Enginyeria técnnica de telecomunicacions: Universitat Autònoma de Barcelona 2009 Test manager per sectors automoció, aeroespacial i defensa en APPLUS LGAI Technological Center.
 • García Simeó, Miguel

  Enginyer Superior en Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de València. Des de l'any 2002 treballant al sector de l'automoció dins de l'àmbit d'infotainment, amb experiències professionals tant amb empreses proveïdores com a fabricants d'automòbils. Actualment es responsable al Centre Tècnic de SEAT del grup del desenvolupament de centraletes d'infotainment.
 • Geibel, Frank

  Llicenciat en Enginyeria Electrònica (Regelungstechnik) per la Universitat Tècnica de Darmstadt (Germany), Responsable d'introducció de tecnologia noves i taller de mostres en Continental Automotive Spain, SA a Rubí. Membre de grups tecnològics i estandardització de Continental Corporation. Trainer per Lean Six Sigma i processos de fabricació.
 • González Arbesú, José María
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyer i doctor en Enginyeria de les Telecomunicacions el 1992 i 2000, respectivament, tots dos graus de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Del 1994 al 2000 es va incorporar a la Universitat de Saragossa com a professor associat i coordinador de les assignatures de ràdio freqüència, radar i sistemes de navegació per satèl¿lit. Entre el 2000 i el 2001 va treballar a l'empresa Tradia (avui AbertisTelecom) al Departament d'Enllaços de Ràdio com a enginyer de planificació de la xarxa. Del 2002 al 2007, va obtenir una beca d'investigador postdoctoral del programa Ramon i Cajal. Des del 2008 és professor associat de la UPC. Les seves activitats de recerca inclouen la caracterització de les antenes mitjançant termografies per infrarojos, el disseny i l'avaluació de petites antenes, el disseny del sistema d'antenes integrades amb superfícies d'alta impedància i el disseny d'algorismes d'optimització per a la síntesi automàtica de patrons de radiació d'antena en radars SAR.
 • Hernando Fernández, Francisco Javier

  Enginyer Tècnic Industrial en Electrònica Industrial. Responsable del departament d'assaigs elèctrics i electrònics de Ficosa International des de 2005. Professionalment ha realitzat tota l'experiència en el desenvolupament d'electrònica en el sector d'automoció. Participa en el Postgrau en Electricitat i Electrònica de l'Automòbil ELTICA en el mòdul de validació de sistemes elèctrics i electrònics.
 • Hupel, Martín

  Enginyer diplomat a la Universitat Tècnica de Ilmenau (Alemanya) en Enginyeria Mecatrònica i Il·luminació. Experiència professional en proveïdors d'Il·luminació automòbil (Zeiss i Hella) i des de 2004 en el grup Volkswagen. 2004 - 2011 Volkswagen AG Wolfsburg (Alemanya) i des de 2011 al Centre Tècnic de Seat (Martorell).
 • Laborda Berzal, José María

  Enginyer Superior en Telecomunicacions per la Universidad de Granada. Test Manager & Focal Point de la unitat d'Automoció i Aero-Defensa al departament Electrical & Electronics a Applus + LGAI (Barcelona).
 • López Martín, Manuel
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer superior Electrònic per la UPC (ETSETB). Acumula una experiència de més de 13 anys en Assajos d'EMC. 11 Anys treballant en Applus laboratoris d'EMC i seguretat elèctrica, 2 anys en UTC Fire Security com a responsable de laboratori. Professor de màster de la UPC des de 2016 i formador en Applus des de fa 6 anys.
 • Merino Rodríguez, Antonio

  Enginyer Tècnic Industrial, branca elèctrica especialitat electrònica, per l'EUETIB. Des de 1986 treballa al Centre Tècnic de SEAT en desenvolupament elèctric havent ocupat diferents responsabilitats dins de l'àrea electrònica. Actualment és Responsable d'Electromobilitat i Sistemes d'Energia en el Centre Tècnic de SEAT. Ha col·laborat amb la UPC i STA en diversos programes formatius, conferències, jornades tècniques i Màsters.
 • Schunk, Matthias Josef

  Responsable de vehicles elèctrics i híbrids a Siemens Catalunya.
 • Sierra Garriga, Carlos
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer Industrial. Sotsdirector del dpt. de Projectes d'Enginyeria de la UPC. Postgrau en Luminotècnia. Especialista en auditoria energètica, luminotècnia i tècniques de modelització i visualització. Vicepresident de la APDI, Associació de Professionals de Dissenyadors d'Il·luminació.
 • Tarrés Ruiz, Francisco
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria de Telecomunicacions per la UPC on és professor en les matèries de Comunicacions Audiovisuals i Tractament i Reconeixement d'Imatges. Ha participat en diversos projectes de recerca en les temàtiques d'anàlisis de vídeo, reconeixement facial, reconstrucció multicàmera, etc. També és CEO de Ugiat Technologies, una spin-off de la UPC que es dedica a aplicar tecnologies d'intel·ligència artificial als continguts audiovisuals per tal de millorar l'experiència d'usuari i l'impacte publicitari.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Seat, S.A.
  • Aporta docents i conferenciants.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Responsable de projectes de desenvolupament de sistemes elèctrics i electrònics del vehicle.
 • Responsable de projectes d'Electromobilitat i sistemes de distribució d’energia del vehicle. 
 • Responsable de desenvolupament d’il·luminació i senyalització del vehicle.
 • Responsable d'enginyeria de prototipus.
 • Responsable de desenvolupament de sensòrica i automatització del vehicle.

Sol·licita informació o l'admissió

La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar