Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.
Informació sobre la política de cookies

continuar
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Software Quality Assurance
Sessió informativa

19-06-2019

Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
10% de descompte si et matricules abans del 30 de Juny

Programa

Edició
4a Edició
Crèdits
15 ECTS (172 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Català / Espanyol
Preu
3.800 €
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 05/11/2019
Fi classes: 30/04/2020
Fi programa : 18/07/2020
Horari
Dimarts: 18:00 a 22:00
Dijous: 18:00 a 22:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest programa?

El software forma part de la majoria d'activitats quotidianes d'avui en dia. Els errors de software, per tant, tenen un impacte econòmic i social per les empreses, les institucions i, en general, per la societat. Quan, per exemple, no és possible realitzar una reserva online clau per al negoci d'una empresa, quan es produeix un accident aeri a causa d'un error en els sistemes d'informació, quan una organització factura erròniament els seus serveis, quan un sistema permet la vulneració dels estàndards de seguretat...es posa en evidència la necessitat d'assegurar una bona gestió de la qualitat (Software Quality Assurance - SQA) al llarg del procés de desenvolupament, entrega i manteniment del software.

En la història recent hi ha exemples diversos de conseqüències de gran transcendència derivades dels errors de software. Una estratègia inadequada de l'SQA augmenta el risc d'errors i, per tant, de conseqüències per als usuaris i per a les organitzacions responsables del software, de gran ressò en alguns casos (pèrdues milionàries, conflictes diplomàtics, pèrdues humanes, etc.). Les afectacions són diverses i poden abastar des dels ingressos i el volum de negoci fins a la reputació. A EUA, per exemple, un estudi dut a terme l'any 2012 per part del U.S. Department of Commerce titulat The Economic Impacts of Inadequate Infrastructure for Software Testing va posar en evidència que "els costos anuals d'una inadequada pràctica del testing de software s'estima entre 22.2 i 59.5 bilions de dòlars americans."

Actualment, la cerca de l'agilitat en el procés de desenvolupament i l'entrega contínua d'aplicacions també condiciona les estratègies de qualitat del software. La reducció del time-to-market és un requisit essencial en molts contextos d'enginyeria del software, que necessàriament s'ha de combinar amb la gestió d'un procés transversal de qualitat. Això implica diferents activitats, des de la definició dels requisits d'un sistema fins al seu manteniment i lliurament, passant per les garanties de qualitat en el seu desenvolupament i l'aplicació de tècniques de testing (manual o automatitzat) que permetin validar els sistemes des de perspectives diverses (funcional, de seguretat, de rendiment, d'usabilitat, etc.).

Aquest programa de postgrau té per objectiu la formació de professionals amb un perfil d'expertesa que combini la gestió estratègica de projectes i els coneixements tècnics necessaris per a l'assegurament de la qualitat en projectes de desenvolupament, manteniment i transformació de software. Per aquest motiu tractem una diversitat de tècniques de qualitat (disseny de proves, automatització de proves, anàlisi de codi, seguretat, rendiment…) aplicades a dispositius de diferents tipus (software legacy, aplicacions d’escriptori, web, apps per a dispositius mòbils...). Disposar d'enginyers qualificats en aquest àmbit és una exigència del mercat. Per aquest motiu, la UPC School ha creat aquest postgrau, que compta amb la col·laboració principal de l'empresa Sogeti España i amb els millors professionals del sector.

El programa ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques a Sogeti España. Durant aquest període l'estudiant podrà ampliar i posar en pràctica els coneixements adquirits a classe, i d'estendre la seva xarxa de contactes professionals dins del sector. 

Es requereix un nivell mig-avançat d'anglès per seguir amb normalitat el programa.

Impulsat per:
Objectius
 • Formar enginyers especialitzats en Software Quality Assurance.  
 • Cobrir la necessitat de disposar d'aquest perfil de professionals en el mercat actual d'enginyeria del software,  en el qual existeixen reptes com la reducció dels costos de manteniment,  la  reacció  davant  de  canvis  continuats,  la  inversió  en  processos  de  millora  en  els  projectes  de  software,  la  consolidació  de  les  activitats  d'assegurament  de  la  qualitat,  la  seva  visió transversal, etc.
A qui va dirigit?

Graduats en enginyeria informàtica i titulacions afins i/o professionals amb experiència en el sector de l'enginyeria del software.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
2 ECTS 32h
Introduction & Requirements Engineering
 • Objectius i motivació de l'assegurament de la qualitat dels sistemes de software.
 • Implicacions econòmiques de l'enginyeria del software i ROI.
 • Repàs a les principals metodologies d'enginyeria del software.
 • Història i casos d'estudi.
 • Assegurament de la Qualitat del Software: una activitat transversal.
 • L'enginyeria de requisits com a base per a l'assegurament de la qualitat del software.
 • Repàs a les tècniques d'especificació (llenguatge natural, casos d'ús, models, processos de negoci, històries d'usuari, etc.).
 • Prototipatge.
 • Business-Driven Development (BDD).
 • Model-Driven Engineering (MDE).
 • Criteris d'acceptació i tècniques de validació.
 • Priorització.
 • L'enginyeria de requisits en dominis diversos: Embedded software, Off-the-shelf, Internet & Dispositius mòbils, Govern, Salut, Banca, etc.
 • Exercicis pràctics.
3 ECTS 44h
Software Testing
 • Introducció i motivació.
 • Història, evolució i reptes del testing.
 • Nivells de test (Unit testing, System testing, Integration testing, User Acceptance Testing, Performance testing, Usability testing, Sanity testing, Security testing).
  Tipus de tests (Smoke testing, Functional testing, Regression testing).
 • Tècniques de disseny de tests.
 • Cobertura i anàlisis d'impacte.
 • Testing i gestió del coneixement.
 • Testing de seguretat.
 • Automatització de proves.
 • Testing en entorns regulats.
 • Testing en dominis diversos.
 • Testing d'APIs.
 • Exercicis pràctics.
1 ECTS 16h
Quality in Software Engineering
 • Assegurament de la qualitat en les metodologies de desenvolupament de software.
 • Models i estàndards de qualitat.
 • Inspeccions i revisions de codi.
 • El deute tecnològic i de coneixement a les organitzacions.
2 ECTS 32h
Quality in Agile Methods
 • Introducció als enfocaments àgils.
 • Històries d'usuari.
 • Test-Driven Development (TDD).
 • eXtreme Programming (XP).
 • Visió general de les principals metodologies àgils (SCRUM, Kanban, Lean, models mixtes...).
 • Acceptance Test-Driven Development (ATDD).
 • Exercicis pràctics amb eines.
1 ECTS 16h
DevOps and Continuous Integration
 • DevOps. Integració i entrega contínua.
 • Atenció als clients.
 • Manteniment de software (ticketing, bug tracking, escalation).
 • Projectes de transformació.
 • Exercicis pràctics amb eines.
2 ECTS 28h
Cross-Wise Software Quality Management
 • Definició d'una estratègia d'assegurament de la qualitat de software.
 • Gestió de riscos.
 • Gestió de matrius i KPIs (Key Performance Indicator).
 • Roadmaps.
 • Eines per a l'assegurament transversal de la qualitat.
 • Exercicis pràctics.
4 ECTS 4h
Course Project

El projecte final del programa tindrà les següents característiques:

 • Serà un projecte que suposi una contribució en un projecte real en l'àmbit d'una organització empresarial.
 • El projecte afavorirà la innovació tecnològica i una millora de l'assegurament de la qualitat en base als continguts del programa.


Aquest projecte podrà ser realitzat de forma individual o per equips i estarà dirigit i assessorat per un director de projecte de reconegut prestigi en la temàtica.

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Business Game
Es promou el pensament del joc i la seva mecànica per resoldre determinats problemes o prendre decisions, amb l'objectiu de motivar als estudiants en el procés d'aprenentatge i disposar d'uns resultats a analitzar.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Sancho Samsó, Maria Ribera
  Ex degana de la Facultat d'Informàtica i professora del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Coordinació
 • Tort Pugibet, Albert
  Director tècnic i responsable de R + D a la unitat de Digital Assurance & Testing de Sogeti Espanya. Va ser investigador i professor de la UPC on es va especialitzar en enginyeria del software i assegurament de la qualitat. Va presentar la tesi doctoral "Testing and Test-Driven Development of Conceptual Schemas". És autor de diverses publicacions en revistes especialitzades i ha participat en congressos internacionals. Actualment coordina el postgrau en Programari Control de qualitat de la UPC i dirigeix ​​el laboratori d'innovació de Sogeti (Sogeti Lab Spain).
Professorat
 • Álvarez Diz, Isaac
  Enginyer en informàtica i té un ampli bagatge en la indústria de la qualitat del programari. En l'actualitat, exerceix com innovation lead i QA manager a la unitat de digital assurance & testing de Sogeti. És especialista en implantació i millora de processos, eines i tècniques tant de test, com de quality assurance. Es troba al càrrec de projectes de QA per a diferents clients d'àmbit internacional, així com també gestiona iniciatives d'innovació en l'àmbit de la qualitat. Tot això ho combina amb la seva participació assídua en publicacions i ponències especialitzades.
 • Escudero Sabadell, Xavier
  Enginyer Informàtic per la UPC. Certificat en Testing Advanced Manager pel ISTQB, Agile Testing del ISQI i PSM 1 de Scrum.org. Professor al Postgrau Agile IT Management i el Postgrau Software Quality Assurance de la UPC School. Expert en la implantació de metodologies, qualitat del programari i testing.
 • Estañol Lamarca, Montserrat
  Investigadora al Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), on va obtenir el doctorat l'any 2016. També fa classes d'enginyeria del software als estudiants de grau de la mateixa universitat. Ha treballat al sector privat, com a investigadora i com a administradora de sistemes. La seva recerca se centra en modelització conceptual, modelat de processos de negoci seguint una perspectiva artifact-centric i en raonament automàtic en esquemes conceptuals i models de processos de negoci artifact-centric.
 • Gurt Davi, Marc
  Consultor a la unitat Digital Assurance & Testing de Sogeti Espanya. Inicia la seva carrera professional en l'àmbit del desenvolupament d'aplicacions, on va començar a utilitzar les bones pràctiques del testing estructurat. Posteriorment s¿especialitza en la branca més tècnica del testing: proves de rendiment, automatització de proves, anàlisi de codi, etc.
 • Lomascolo Szittyay, Rodolfo
  Enginyer Industrial per l'ETSEIB. Fundador i CTO de Pervasive Technologies. Té més de 25 anys d'experiència com a emprenedor i en llocs directius a Espanya i a l'estranger ,amb un fort background tècnic, sempre relacionat amb la indústria del programari i una orientació cap a la innovació. En l'actualitat dirigeix i participa en l'elaboració de models predictius a Pervasive Technologies per predicció de demanda, retenció de clients, control de frau i en particular anàlisi d'imatges mitjançant xarxes neuronals (DeepLearning).
 • López Larrubia, Maria José
  Llicenciada en Biologia per la UB i MBA per ESADE Business School. Des de fa més de 14 anys treballa a Roche Diagnostics on ha exercit diversos càrrecs, sempre relacionats amb el món del testing, fins arribar al seu càrrec actual com a Software Project Leader in Test.
 • Malservisi, Giorgio
  És enginyer en electrònica per la Universitat Politècnica de Milà (2000) i graduat en Business Administration and Management amb "great distinction" a la Vrije Universiteit Brussel (2012). Treballa com a IT Service Delivery Manager a l'empresa Sogeti Espanya, al departament de Software Control & Testing. Ha treballat en diferents sectors de la indústria del software i l'electrònica com a especialista en la gestió del cicle de vida dels productes.
 • Perez Macasaet, Ray James
  Ha estat responsable de partnerships, project management i software outsourcing en diverses empreses internacionals, connectant Europa, Estats Units i Àsia. També forma part d'equips de recerca a la Universitat de Granada i la University of Texas at Dallas.
 • Platero Gómez, Marta
  Màster en Gestió de Continguts Digitals per la Universitat de Barcelona. Investigadora sobre Experiència d'usuari a la Universitat de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya. Especialitat centrada en la Innovació i els aspectes emocionals relacionats amb l'experiència d'usuari i les interfícies d'aplicacions digitals. Actualment, responsable de Digital User Experience a Caixabank Consumer Finance, centrat en desenvolupament i innovació de l'experiència d'usuari com a àrea transversal, desenvolupament de producte i disseny de serveis.
 • Pradel Miquel, Jordi
  Enginyer en informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Fundador i CEO d'Agilogy. Fundada el 2005, Agilogy s'especialitza en el desenvolupament àgil de software a mida, ajudant a equips mixtos d'Agilogy i al client a aplicar amb èxit les metodologies àgils per a desenvolupar software en entorns tecnològicament complexes i altament canviants, fent servir la programació funcional i tècniques d'Scrum, Kanban i XP entre d'altres. Ex-Professor associat del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la UPC.
 • Sancho Samsó, Maria Ribera
  Ex degana de la Facultat d'Informàtica i professora del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 • Teniente López, Ernest
  Professor Catedràtic del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Des de fa més de quinze anys és responsable d'assignatures d'enginyeria del software, tant pel que fa a l'especificació de requisits com al disseny de software. També ha participat a diversos convenis amb empreses en temàtiques relacionades amb l'enginyeria del software. Pel que fa a la recerca, és l'investigador principal del grup de recerca en Modelització i Processament d'lnformació de la UPC i ha publicat nombrosos articles d'investigació en temes d'enginyeria del software i de bases de dades. Ha sigut investigador visitant al Politecnico di Milano i a la Universita' dei Roma Tre, a Itàlia.
 • Tort Pugibet, Albert
  Director tècnic i responsable de R + D a la unitat de Digital Assurance & Testing de Sogeti Espanya. Va ser investigador i professor de la UPC on es va especialitzar en enginyeria del software i assegurament de la qualitat. Va presentar la tesi doctoral "Testing and Test-Driven Development of Conceptual Schemas". És autor de diverses publicacions en revistes especialitzades i ha participat en congressos internacionals. Actualment coordina el postgrau en Programari Control de qualitat de la UPC i dirigeix ​​el laboratori d'innovació de Sogeti (Sogeti Lab Spain).

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Sogeti España, SLU
  • Aporta docents i conferenciants.
  • Ofereix pràctiques professionals als estudiants del programa.
  • Difon el programa en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
  • Participa en el disseny dels continguts del programa i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Enginyer de proves.
 • Responsable de qualitat de software.
 • Consultor de processos de desenvolupament.
 • Consultor de projectes de transformació i millora.

Testimonis i notícies

Testimonis

Portava ja un parell d'anys treballant en l'àmbit del software quality (QA). Com que les certificacions existents al mercat no acabaven de donar-me una visió global, vaig trobar el postgrau en Software Quality Assurance de la UPC, que semblava complir amb les meves expectatives. I així va ser. Una de les coses més importants va ser el canvi de mentalitat sobre el meu treball i el reforç en la confiança que un necessita per exercir una professió que fins al moment aprenia només treballant, sense una formació oficial. L'ampli perfil dels alumnes des de QAs, QA'testers, fins Devs, development managers i SCRUM màsters i també el dels professors, provinents de moltes vessants de la indústria, va ser altament gratificant. La part més interessant va ser el tema central del meu projecte final, i on també vull arribar professionalment, la gestió de la qualitat de requisits. Durant la seva execució vaig aprendre com d'important és tenir en compte la qualitat del software des de la idea inicial fins al llançament en producció.

Andrei Alexandr Danilov Software QA Engineer a Merkle Comet

Fa una mica més d'un any que vaig començar a treballar com a QA i sempre vaig voler cursar algun estudi focalitzat en aquest camp per especialitzar-me encara més. Després d'una recerca exhaustiva de la formació que s'oferia em vaig decantar pel Postgrau en Software Quality Assurance de la UPC. Aquest m'ha permès ampliar i adquirir nous coneixements que resulten clau per ser un millor professional de la qualitat del software. Un dels aspectes a destacar és la selecció de professors, ja que es tracta de professionals del sector que ensenyen des de l'experiència fent que les classes siguin realment pràctiques. Un altre dels punts positius ha estat la gran varietat de perfils que hi havia a classe (Managers, Developers, Testers) que amb les seves opinions basades també en la seva experiència enriquien encara més els debats. Gràcies als coneixements adquirits durant postgrau vaig aconseguir el meu treball actual en què aplico dia a dia tot el que he après. Ha estat en aquest treball en el qual he realitzat el meu projecte final sobre integració continua.

Marta García Rojas QA Test Engineer

Notícies del Blog
Albert Tort, coordinador del postgrau en Software Quality Assurance, participa en el World Quality Report
Albert Tort, coordinador del postgrau en Software Quality Assurance, participa en el World Quality Report
28-09-2018
S'ha publicat recentment la desena edició del World Quality Report , l'estudi mundial més important sobre tendències de Testing i Qualitat del Software. El coordinador del postgrau en Software Quality Assurance de la UPC School i director tècnic de la Unitat de Digital Assurance & Testing de Sogeti , Albert Tort, hi participa en aquest informe com a coautor de la secció d'aplicació de la Intel·ligència Artificial en la Quality Assurance. Aquest estudi és un esforç conjunt de Sogeti, Capgemini i Microfocus a nivell internacional i és fruit de l'anàlisi de més de 1.700 entrevistes executives en 32 països. L'edició actual del World Quality Report es pot descarregar aquí . Albert Tort és enginyer en Informàtica, doctor en Enginyeria del Software i màster en Computació. Actualment és director tècnic i responsable de R+D a la unitat de Digital Assurance & Testing de Sogeti Espanya. És autor de diverses publicacions en revistes especialitzades i ha participat en congressos internacionals. Actualment coordina el postgrau en Software Quality de la UPC School i dirigeix també ??el laboratori d'innovació de Sogeti (Sogeti Lab Spain).  
Albert Tort, coordinador del postgrau en Software Quality Assurance, participa en el World Quality Report
Albert Tort, coordinador del postgrau en Software Quality Assurance, participa en el World Quality Report
28-09-2018
S'ha publicat recentment la desena edició del World Quality Report , l'estudi mundial més important sobre tendències de Testing i Qualitat del Software. El coordinador del postgrau en Software Quality Assurance de la UPC School i director tècnic de la Unitat de Digital Assurance & Testing de Sogeti , Albert Tort, hi participa en aquest informe com a coautor de la secció d'aplicació de la Intel·ligència Artificial en la Quality Assurance. Aquest estudi és un esforç conjunt de Sogeti, Capgemini i Microfocus a nivell internacional i és fruit de l'anàlisi de més de 1.700 entrevistes executives en 32 països. L'edició actual del World Quality Report es pot descarregar aquí . Albert Tort és enginyer en Informàtica, doctor en Enginyeria del Software i màster en Computació. Actualment és director tècnic i responsable de R+D a la unitat de Digital Assurance & Testing de Sogeti Espanya. És autor de diverses publicacions en revistes especialitzades i ha participat en congressos internacionals. Actualment coordina el postgrau en Software Quality de la UPC School i dirigeix també ??el laboratori d'innovació de Sogeti (Sogeti Lab Spain).  
La UPC School aposta per l'especialització dels nous perfils TIC
La UPC School aposta per l'especialització dels nous perfils TIC
31-01-2017
El mercat de les TIC s'ha diversificat i ha generat noves competències professionals. La demanda de perfils especialitzats en àrees com la gestió i administració TI, l'anàlisi de seguretat de la informació, l'anàlisi de dades o l'enginyeria del software és cada vegada més elevada en les empreses. La UPC School, a través de la seva oferta de màsters, postgraus i cursos TIC, t'ofereix impulsar la teva carrera professional especialitzant-te en aquests nous perfils. Expert en disseny i gestió de la ciberseguretat El màster en Cybersecurity Management de la UPC School és un dels primers programes a Catalunya en l'àmbit de la ciberseguretat. La demanda d'experts en el disseny i gestió de seguretat està en ple creixement i el sector preveu la creació de 825.000 llocs de treball qualificats durant la pròxima dècada, segons l'informe de INCIBE (Institut Nacional de Ciberseguretat).   El gestor del Big Data o analista de dades El creixement exponencial del Big Data i les seves múltiples aplicacions en el terreny dels negocis fan que el perfil d'expert en Big Data o data scientist sigui una de les professions amb més futur del sector tecnològic. És per això que la UPC School va crear l'any 2015 el postgrau en Big Data Management & Analytics , que especialitza en la captura, anàlisi i interpretació de volums de dades de valor per a l'empresa (especialment del seu entorn competitiu) i les transforma en informació de valor per a la presa de decisions. Gestor de projectes TI El desenvolupament de projectes TIC amb major eficiència, capacitat d'innovació i "time-to-market" és una de les metes de qualsevol organització. Per a aquest repte de gestionar de forma eficient el creixent volum de projectes informàtics en una empresa i el seu valor en l'empresa, la UPC School presenta el màster en IT Project & Service Management . De menor durada, també ofereix el curs en Gestió i Direcció de Projectes , sobre tècniques i metodologies pràctiques del cicle de vida d'un projecte informàtic. Actualment, a la gestió TIC, les eines àgils són cada vegada més decisives, i és que el 87% de les empreses que han fet servir Agile afirmen que ha millorat el benefici dels seus projectes. La UPC School presenta el curs en Agile IT Management: Scrum, DevOps, Lean IT , que ofereix una visió completa i pràctica de les diverses opcions d'aplicació de metodologies àgils en el desenvolupament de software, la gestió de la infraestructura i els serveis TIC per usuaris. Enginyer de software SOGETI i la UPC School impulsen des del passat curs acadèmic el primer postgrau sobre testing i qualitat de software d'Espanya. La formació de postgrau en Software Quality Assurance forma professionals capaços de capaços de dissenyar, implementar i gestionar projectes de software, considerant els nous enfocaments àgils i DevOps.   Especialista en solucions IoT (Internet of Things) L'adopció de noves solucions IoT (Internet of Things) o Internet de les Coses revolucionarà la forma d'interactuar amb el món i possibilitarà noves oportunitats de negoci i la creació de noves empreses. Permetrà a les companyies reduir costos operacionals, augmentar la productivitat i desenvolupar noves ofertes de productes. En els propers anys es preveu un augment de la demanda de professionals capaços de gestionar projectes integrals de IoT en les àrees d' smart cities, smart home, smart energy, smart health, industry 4.0 o connected vehicle ... De forma pionera, la UPC School oferirà a partir d'octubre de 2017 un màster en Internet of Things (IoT) . Programador i animador de videojocs Des de la UPC School impulsem des de fa 14 edicions una pionera oferta formativa en animació, tecnologia 3D i videojocs, composada per dos programes de màster: el màster en Disseny i Creació de Videojocs , dirigit a programadors interessats en la creació de videojocs de qualsevol complexitat, gènere i plataforma; i el màster en Animació, Art Digital i Videojocs , dirigit a dissenyadors, animadors i artistes tècnics. El sector del videojoc i l'animació està entre les principals indústries nacionals de continguts digitals.
La UPC, primera universitat a Espanya i 'top 100' mundial en Enginyeria de Telecomunicacions, Elèctrica i Electrònica
La UPC, primera universitat a Espanya i 'top 100' mundial en Enginyeria de Telecomunicacions, Elèctrica i Electrònica
14-07-2016
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és la universitat líder a Espanya en Enginyeria de Telecomunicacions, Elèctrica i Electrònica, àmbit en el qual es posiciona en el lloc 21 a Europa i entre les 100 millors del món segons el Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects . Aquest rànquing valora les millors institucions del món en set disciplines acadèmiques de l'Enginyeria. En aquest rànquing, editat per Shanghai Ranking Consultancy, la UPC també encapçala les universitats politècniques de l'Estat en Enginyeria i Ciències del Medi Ambient, i Enginyeria i Ciència dels Materials, i comparteix la primera posició en Enginyeria i Ciències de l'Energia amb la Universitat Politècnica de València (UPV). Els tres indicadors en els que la UPC aconsegueix millor puntuació són l'impacte normalitzat de les citacions (FWCU), les publicacions amb coautoria internacional (IC) i les publicacions amb coautoria empresarial (CC). Per formar part del rànquing, les institucions havien de disposar d'un número mínim de publicacions científiques durant els darrers cinc anys; en el cas de l'Enginyeria, d'almenys 200, entre articles, ressenyes i actes de congressos, durant el període 2010 al 2014. En aquesta ocasió els editors han utilitzat de referència la base de dades bibliogràfica Scopus, a diferència del rànquing general ARWU (conegut com el rànquing de Xangai), pel qual han utilitzat, en els darrers 13 anys, la Web of Science.    
Altres notícies
QA News: "Testers i enginyers de qualitat en Agile i Devops: hi ha postgrau en Software Quality Assurance!"
25-09-2018
El portal de tendències en digital assurance and testing QA News es fa ressò de la nova edició del postgrau en Software Quality Assurance (QA). Una formació que combina metodologies, tècniques, visió de negoci amb els enfocaments de gestió més innovadors en aquest àmbit, com la predicció i la intel·ligència artificial per testing.
SOGETI i la UPC School impulsen el primer postgrau sobre Testing i Qualitat de Software d'Espanya
08-06-2016
La UPC School, en col·laboració amb SOGETI, companyia pertanyent al grup Capgemini i líder del mercat de solucions de testing i qualitat de programari a nivell mundial, impulsen el primer curs de postgrau professional especialitzat en aquesta disciplina (Software Quality Assurance) del nostre país.
QA News: "Més software, més rapidesa, ... més qualitat?: Necessitem professionals en Software Quality Assurance"
09-05-2016
Albert Tort, especialista de Software Control & Testing a SOGETI Espanya i coordinador del nou Postgrau en Software Quality Assurance de la UPC School, explica en aquest article publicat a QA News com la complexitat creixent del software actual requereix cada vegada més professionals capaços de dissenyar, implementar, gestionar, governar i seguir estratègies de Software Quality Assurance (SQA).

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 83
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar