Protocols COVID-19 per al desenvolupament d'activitats de la UPC School

Aquests protocols estan subjectes a revisió permanent. Tots els docents i estudiants de la UPC School han de vetllar pel seu compliment.

Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Vehicles Elèctrics i Altres Tecnologies de Propulsió
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Programa

Edició
9a Edició
Crèdits
20 ECTS (135 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
3.900€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 02/02/2021
Data de fi: 08/07/2021
Horari
Dimarts: 18:30 a 21:30
Dijous: 18:30 a 21:30
Observacions a l'horari.
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest programa?

La situació actual del mercat de l'automòbil planteja la necessitat d'implantar noves tecnologies que redueixin la dependència del petroli i, sobretot, minimitzin les emissions contaminants. Hi ha una creixent conscienciació de l'usuari final per intentar que l'impacte de la seva activitat sigui la menor possible. Per aquesta raó, des de fa ja un temps tant la indústria de l'automòbil com les administracions treballen en l'alternativa d'un vehicle híbrid o elèctric, per afrontar el repte de la recerca, desenvolupament i innovació en aquest tipus de vehicles.

Actualment, tots els fabricants de vehicles tradicionals i un gran nombre de nous fabricants apareguts amb la incidència de l'electricitat a l’automòbil competeixen per desenvolupar tota mena de vehicles que s’integrin en el mercat. Per tant, vehicles híbrids, elèctrics i de pila de combustible són cada dia més habituals en el catàleg de models disponibles, convertint-se a vegades en l’única opció de motorització a escollir per certs vehicles, bé siguin urbans, esportius, tot terreny i fins i tot vehicles industrials, cobrint tots els segments del mercat.

Des de fa alguns anys, en el sector d’automoció ja s'ha iniciat una col·laboració amb empreses del sector que requereix adaptació per part dels professionals i l'arribada de nous perfils de formació. De manera complementària, l'aparició d'aquests vehicles requereix l'adaptació de les infraestructures actuals, incorporant punts de recàrrega, i de les polítiques de mobilitat actuals, fomentant un ús alternatiu del concepte de vehicle convencional i potenciant l’entrada al mercat de més models sostenibles.

Les previsions del Ministeri d'Indústria són que l'any 2020 es fabricaran en l'àmbit nacional uns 250.000 vehicles que incorporin aquestes tecnologies, que implicaran canvis en els vehicles, i també en certes infraestructures per poder acollir-los. S'ha de resoldre el tema dels punts de recàrrega, millorar l'emmagatzematge de l'energia, o solucionar temes legals sobre qui es fa càrrec del pagament en els pàrquings de les comunitats de veïns, entre altres assumptes. Tot i això, la demanda és imminent. En el sector ja es treballa amb la col·laboració, en molts casos, d'enginyers que han vingut d'altres països, on hi ha més tradició en aquest tipus d'especialització.

Per tant, aquest programa dóna resposta a totes aquestes noves necessitats de formació en professionals especialitzats, mitjançant una metodologia de sessions teòriques, casos pràctics, aplicacions i visites tècniques a empreses del sector.

Objectius
 • Analitzar els sistemes i tecnologies de propulsió elèctrica i híbrida (combinació d'elèctrica amb la tradicional de combustió interna).
 • Estudiar la tipologia i configuració de la hibridació segons el tipus de vehicles.
 • Aprendre els fonaments tècnics dels motors elèctrics utilitzats, i dels sistemes de càrrega dels elements d'emmagatzematge d'energia.
 • Analitzar els sistemes d'emmagatzematge d'energia i de la gestió interna d'aquesta.
 • Desenvolupar la gestió i disseny de les xarxes de distribució d'energia per tal d'assegurar la recàrrega d'aquests vehicles en l'àmbit urbà.
A qui va dirigit?
 • Enginyers i enginyers tècnics.
 • Professionals de la indústria de l'automoció, tant fabricants com empreses auxiliars.
 • Empleats de laboratoris d'assaig.
 • Professionals d'entitats públiques amb lligams tecnològics.
 • Professionals de la mobilitat.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 21h
Tecnologies i Vehicles Híbrids i Elèctrics

El contingut d'aquest mòdul se centra en el coneixement global del vehicle i dels sistemes de propulsió tradicional, híbrid i elèctric, considerant el funcionament, les prestacions i les tipologies.

 • Tecnologies aplicades al vehicle híbrid.
 • Tecnologies aplicades al vehicle elèctric.
 • Mobilitat elèctrica.


3 ECTS 24h
Sistemes i Components

El contingut d'aquest mòdul se centra en el coneixement dels motors elèctrics i de les bateries que s'utilitzen en les hibridacions de vehicles i en els vehicles totalment elèctrics, definint els paràmetres bàsics a tenir en compte en el disseny del powertrain del vehicle.

 • Motors elèctrics aplicats a l'automoció
  • Tipologia de motors.
  • Característiques dels motors elèctrics.
  • Aplicacions.
 • Sistemes d'emmagatzematge d'energia
  • Fonaments i tecnologies bàsiques.
  • Disseny modular.
4 ECTS 21h
Gestió de l'Energia

En aquest mòdul es treballen tots els sistemes i estratègies que s'utilitzen per a allargar l'autonomia del vehicle, augmentant la seva eficiència i rendiment.

 • Fonaments d'electrònica de potència.
 • Sistemes de gestió de l'energia.
 • Sistemes de recuperació de l'energia.
3 ECTS 24h
Desenvolupament de Vehicles Híbrids/Elèctrics

El contingut d'aquest mòdul és donar un coneixement ampli sobre tots els conceptes relacionats amb vehicles, posant especial atenció a les possibles diferències entre els vehicles tradicionals i els vehicles híbrids i elèctrics i aportant solucions a la problemàtica i dificultat addicional d'aquests vehicles.

 • Carrosseria i assaig de xoc.
 • Compatibilitat electromagnètica.
 • Eines de simulació.
 • Reglamentació.
2 ECTS 12h
La Recàrrega del Vehicle Elèctric

En aquest mòdul es presenten les diferents tipologies de recàrrega d'aquests vehicles així com les necessitats d'infraestructura i la seva gestió, per tal d'optimitzar la xarxa actual.

 • Infraestructures de recàrrega de vehicle elèctric.
 • Control de la xarxa.
 • Estratègies per a la mobilitat.
1 ECTS 6h
Gestió de Projectes i Equips
 • Project Management aplicat a projectes d'automoció.
 • Projectes d'investigació.
4 ECTS 27h
Projecte Final

Desenvolupament d'un projecte final seguint els continguts relacionats amb els mòduls tractats en el programa.

Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Gallegos Díez, David
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer Industrial i Enginyer en Organització Industrial per la UPC. General Manager de IDIADA China Proving Ground. Professor de la UPC en Automoció i Mobilitat.
Coordinació
 • Pla Puigvert, Mònica

  Enginyera Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster en Ciències de Gestió de la Tecnologia per la Universitat Tècnica de Delft. Professional amb més de 8 anys d'experiència en suport a activitats d'R+D en l'àmbit Europeu, particularment en l'àrea de vehicle verd i sostenible. Suport en el lideratge del departament d'innovació a Applus IDIADA durant 6 anys, definint prioritats estratègiques de recerca i coordinant recerca col·laborativa.
Professorat
 • Alonso Báez, Marcos

  Doctor en Enginyeria Tèrmica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer de disseny a Nissan Technical Center Europe (NTCE).
 • Barrios Vicente, José Manuel

  Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i postgrau per la Universitat Tecnològica de Lulea (Suècia) en materials i les seves aplicacions industrials. En l'actualitat, Cap del Departament d'Innovació de l'Empresa Applus + IDIADA, professor de diferents màsters i cursos de Postgrau en la UPC. Vicepresident adjunt de la Societat de Tècnics d'Automoció, vicepresident adjunt de Relacions Internes i Institucionals de FISITA, representant d'IDIADA en associacions europees com EARPA, ERTICO, EGVIA, Secretari General del grup de Treball d'Automoció Sostenible i Mobilitat Avançada, i president de la comissió d'E-MOBILITY del CIAC.
 • Castellà Dagá, Santiago

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Responsable d'Electromobilitat al Centre Tècnic de SEAT (R+D).
 • Díaz Pinós, Pedro

  Desenvolupant projectes de Smart City i el desenvolupament i implantació del vehicle elèctric a Endesa. Membre del Consell Assessor en el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació a Catalunya (COETTC).
 • Galceran Arellano, Samuel
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor agregat de la UPC i fundador del CITCEA-UPC.
 • Gallegos Díez, David
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer Industrial i Enginyer en Organització Industrial per la UPC. General Manager de IDIADA China Proving Ground. Professor de la UPC en Automoció i Mobilitat.
 • Kersting, Klaus

  Llicenciat en Matemàtiques, especialitat física, per la Universitat de Paderborn. Senior Manager de vehicles elèctrics i híbrids a IDIADA.
 • Lafuente Buil, Ignacio
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial. Actualment és Cap del Departament d'Homologació de Vehicles Industrials a Applus + IDIADA.
 • Merino Rodríguez, Antonio

  Enginyer tècnic industrial, branca elèctrica especialitat electrònica, per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Des de 1986 treballa al Centre Tècnic de SEAT (CTS) en desenvolupament elèctric / electrònic havent ocupat diferents responsabilitats dins de l'àrea (Instrumentació de bord, arquitectures electròniques i comunicacions, sistemes d'energia i electromobilitat, etc.). Actualment és Responsable de Processos i Estàndards Elèctrics al CTS. Ha col·laborat amb la UPC i el CTS en diversos programes formatius, conferències, jornades tècniques, postgraus i màsters.
 • Moreno Eguílaz, Juan Manuel
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Europeu i Enginyer Industrial en Tecnologia Electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor Titular del Departament d'Enginyeria Electrònica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona ETSEIB-UPC. Expert en electrònica d'automoció, microcontroladors i internet de les coses. Actual coordinador del Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció UPC. Membre titular del grup de recerca MCIA-UPC.
 • Olcina Molina, Joaquín

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de València i Executive MBA per ESADE. Acumula més de 14 anys d'experiència professional en automoció. Actualment és Coordinador de Desenvolupament de Negoci en el Grup Applus + IDIADA. Anteriorment Product Manager dels serveis de Prestacions i Conductibilitat de Vehicles a Applus + IDIADA i Enginyer de Calibratge de Motors en el grup RENAULT.
 • Palacín Peiró, Maria Rosa

  Doctora en Ciències Quí­miques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i investigadora a l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC). Ha dedicat tota la seva carrera investigadora a l'estudi de materials per bateries recarregables abastant tant tecnologies comercials (níquel, liti) com alternatives (sodi, magnesi, etc.). Ha co-dirigit l'Institut Virtual Europeu de Recerca ALISTORE entre 2010 i 2017 i ha liderat diversos projectes de recerca, nacionals i internacionals, una bona part dels quals amb participació industrial.
 • Pla Puigvert, Mònica

  Enginyera Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster en Ciències de Gestió de la Tecnologia per la Universitat Tècnica de Delft. Professional amb més de 8 anys d'experiència en suport a activitats d'R+D en l'àmbit Europeu, particularment en l'àrea de vehicle verd i sostenible. Suport en el lideratge del departament d'innovació a Applus IDIADA durant 6 anys, definint prioritats estratègiques de recerca i coordinant recerca col·laborativa.
 • Satué Vallvé, Ricardo

  Enginyer de Materials per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l'Institut National Polytechnique de Lorraine. Product Manager Mobility en Applus+ IDIADA. Corporate Integration & Innovation en Applus+ IDIADA.
 • Schunk, Matthias Josef

  Responsable de vehicles elèctrics i híbrids a Siemens Catalunya.
 • Silva Martínez, Ferran
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director del Grup de Compatibilitat Electromagnètica de la UPC, centre pertanyent a la Xarxa d'Innovació Tecnològica-TECNIO de la Generalitat de Catalunya.
 • Urgell, Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic en Electrònica Industrial i llicenciat en Direcció de les Organitzacions en l'Economia del Coneixement. Actualment és coordinador del producte Performance & Driveability al departament de Powertrain d'IDIADA. Acumula més de deu anys d'experiència al sector i 3 publicacions en l'àmbit del driving resistance.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Applus+ IDIADA
  • Ofereix visites a les seves instal·lacions, d'interès en el marc del programa.
  • Aporta docents i conferenciants.
 • Sociedad de Técnicos de Automoción (STA)
  • Difon el programa en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Cap tècnic d'un operador de flotes o de mobilitat urbana.
 • Tècnic de desenvolupament de vehicle elèctric o híbrid.
 • Cap en gestió de xarxa elèctrica i punts de recàrrega.

Notícies

Altres notícies
El Periódico: "SEAT pronostica que d'aquí a deu anys el cotxe elèctric serà més barat que el tradicional"
18-11-2019
El Vigia: "El port de Barcelona abandera el transport marítim de vehicles elèctrics"
20-02-2018
TV3: "Pugen les vendes del cotxe elèctric a Catalunya, a l'espera de l'arribada de més models"
13-11-2017
La Vanguardia: "La volta a Espanya amb cotxe elèctric"
15-06-2017
La Vanguardia: "Seat llançarà dos models elèctrics i un híbrid entre el 2019 i el 2020"
14-03-2017
La Vanguardia: "Seat gestionarà el laboratori d'innovació que Volkswagen instal·larà a Barcelona"
14-03-2017

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 35
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar