Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
El nom d'usuari no és un correu electrònic
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Valoracions Immobiliàries: Mètodes i Models Internacionals
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount

  Programa inclòs a la convocatòria d'ajuts Employment Help per a professionals a l'atur o amb rendes baixes

 • discount

  Ets UPC Alumni? 15% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre!

 • discount

  10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre!

Presentació

Edició
3a Edició
Crèdits
30 ECTS (180 hores lectives)
Modalitat
En línia
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
3.600€ 3.240€(10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre!)
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: març de 2024
Data de fi: desembre de 2024
Horari
Dijous: 16:00 a 18:00
Lloc de realització
En Línia
Per què aquest postgrau?
El postgrau en Valoracions Immobiliàries: Mètodes i Models Internacionals sorgeix amb una clara orientació internacional, tot incorporant els criteris i procediments propis de la valoració seguint estàndards internacionals i,  més específicament, europeus. I, més a més, ho fa d'acord amb la regulació dels mercats financers apareguda després de la crisi global immobiliària.

De fet, la Directiva de Crèdit Europeu imposa la necessitat que els treballadors del sector financer, especialment els perfils relacionats amb els crèdits hipotecaris i les valoracions, tinguin els coneixements suficients per proporcionar un assessorament adequat als clients, i assenyala com a preferent l'adopció d'estàndards europeus de valoració.

Aquest postgrau aporta les competències professionals més avançades en matèria de valoracions immobiliàries, tant pel que fa a la valoració basada en criteris de mercat com pel que fa a la valoració d’immobles a efectes cadastrals i hipotecaris. En paral·lel, aprofundeix en l'estudi dels elements constructius de les edificacions i la regulació ambiental com a elements necessaris en el procés valoratiu.

El postgrau està organitzat pel Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV) de la UPC, referent en recerca i docència en l'àmbit immobiliari. A més a més, compta amb el suport de l'Associació Espanyola de Valoració Immobiliària i Urbanística (AEVIU). Els seus associats, reconeguts experts professionals, participen com a docents al programa. Així mateix, comptem amb professorat directament vinculat a The European Group of Valuers Associations (TEGoVA).

El programa prepara els estudiants per obtenir el Minimum Educational Requirements (MER), el requisit formatiu per acreditar el Recognised European Valuer (REV) atorgat per The European Group of Valuers Associations (TEGoVA).
Objectius
 • Obrir nous camps professionals en l'àmbit de la valoració immobiliària per afavorir la captació de clients internacionals.
 • Especialitzar-se com a assessor independent, consultor associat o empleat públic en les branques de la valoració no reglada, hipotecaria, cadastral i d'altres drets reals.
 • Redactar informes de valoració realitzats amb criteris de comptabilitat nacional i internacional.
 • Explorar l'àmplia gamma de models de negoci en l'àmbit de les valoracions immobiliàries.
 • Convertir-se en un analista immobiliari en la branca de les valoracions.
 • Complementar la formació per aconseguir l'acreditació com a Recognised European Valuer (REV). 
A qui va dirigit?
 • Arquitectes o Arquitectes Tècnics o titulats en Ciències de l'Edificació.
 • Graduats o titulats en Economia, Administració d'Empreses o Ciències Empresarials.
 • Graduats o titulats en Enginyeria Civil, Enginyeria Industrial, Enginyeria de Camins o Enginyeria Agrònoma.
 • Graduats o titulats en Dret o titulacions afins, o aquells que es trobin en l'últim any d'estudis i vulguin assegurar-se un futur professional en l'àmbit privat o públic.
 • Professionals de la promoció immobiliària, del facility management, de la gestió immobiliària o de la gestió de patrimonis familiars (family offices), que vulguin ampliar les seves competències.
 • Agents de la propietat immobiliària, analistes de risc, analistes d'inversions, administradors de finques,  arquitectes municipals o secretaris municipals en serveis jurídics i econòmics, entre altres professions afins.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
6 ECTS 36h
Valoració d'Actius Immobiliaris
 • Fonaments de la valoració d'actius immobiliaris.
 • Funcionament del mercat immobiliari.
 • Valoració d'actius per comparació i aplicació a la valoració residencial.
 • Valoració d'actius mitjançant el cost de reposició. Aplicació a la valoració d'edificis en procés de construcció.
 • Valoració d'actius per actualització financera. Aplicació al mercat d'oficines.
 • Matemàtiques financeres per a la valoració d'actius.
7 ECTS 42h
Valoració Avançada d'Actius Immobiliaris
 • Valoració de sòl finalista. Aplicació a la valoració de solars.
 • Valoració del sòl de transformació urbana. Aplicació al sòl urbanitzable.
 • Valoració d'actius subjectes a explotació econòmica. Aplicació al mercat hoteler.
 • Valoració de drets reals limitats. Aplicació a l'usdefruit i concessions administratives.
 • Peritatges i valoracions contradictòries. Aplicació a l'àmbit administratiu judicial.
 • El procés de la valoració. Des de les due dilligence fins a la realització de l'informe de valoració.
 • Valoració i revaloració de carteres immobiliàries. Aplicació a les Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió Immobiliària (SOCIMI), fons immobiliaris i family offices.
4 ECTS 24h
Valoració per al Mercat Internacional: Comptabilitat Mitjançant Estàndards Internacionals
 • Els European Valuation Standards (EVS) de TEGoVA. Procés per aconseguir els distintius REV i TEGoVA European Valuer.
 • El Red Book of Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Procés per aconseguir el distintiu RICS.
 • Valoracions per a la comptabilitat. Aplicació per als balanços i les auditories.
 • Valoracions hipotecàries segons l'Ordre ECO/805/2003.
8 ECTS 48h
Viabilitat de les Promocions Immobiliàries i Urbanes
 • S'estudien les tècniques d'anàlisis de viabilitat de les promocions de transformació immobiliària i urbanística.
 • S'aborda l'aplicació d'aquestes tècniques tant al mercat de nova planta, com de la rehabilitació.
 • S'estudia l'anàlisi de viabilitat d'operacions de permuta i transformació urbanística.
 • S'estudien els elements de màrqueting, finances i matemàtiques financeres necessaris per resoldre amb solvència tècnica encàrrecs professionals relacionats amb els estudis previs de les operacions immobiliàries.
5 ECTS 30h
Projecte Final de Postgrau
Es realitza un taller pràctic, basat en un cas d'estudi real, per aplicar els coneixements que s'han desenvolupat en la resta de les matèries de l'àmbit de les valoracions immobiliàries.
Titulació
Títol de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament de l'estudi expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.

El postgrau, estructurat en assignatures, es realitza de manera seqüencial. Els continguts de cada assignatura i les tasques avaluables aniran incrementant la seva complexitat a mesura que l'assignatura vagi avançant. 

Cada assignatura es dividirà en setmanes i cada dues o tres setmanes es realitzarà una sessió en línia i en directe per tal d'aclarir els dubtes en els continguts del postgrau i en els tallers i qüestionaris avaluables.

Aquestes sessions, entre 8 i 10 en total, es realitzaran en dimecres o dijous, en horari de 16:00 a 18:00 hores.


Eines d'aprenentatge
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Sistemes de comunicació avançats asíncrons
Eines que faciliten una comunicació àgil, clara i adaptada a cada situació (conferències gravades, vídeo-xats, fòrums, etc.).
Sessions en Streaming
Sessions en vídeo síncrones, dinamitzades per un professor, que tenen com a objectiu treballar casos pràctics o resoldre exercicis o dubtes. També es realitzen conferències sobre una temàtica concreta. Aquestes sessions es programaren en el calendari.
Criteris d'avaluació
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Marmolejo Duarte, Carlos
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Màster en Assessoria Immobiliària, Professor Titular del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Investigador del Centre de Política de Sòl i Valoracions, responsable de redacció de la Revista ACE: Arquitectura, Ciutat i Entorn. Les seves temàtiques centrals de recerca se centren en l'anàlisi de les preferències dels usuaris de projectes urbans i immobiliaris en el context del disseny i promoció de projectes d'aquest tipus; també en l'anàlisi de l'impacte de les externalitats ambientals sobre els valors urbans. L'estudi de nous mètodes de delimitació de submercats immobiliaris i l'impacte de l'estructura urbana sobre els valors urbans formen part també del seu interès que es tradueix en una àmplia col·lecció de publicacions. Acreditat com a Recognised European Valuer (REV), membre del Recognition Committee del The European Group of Valuers Associations i del Comitè d'Accés i Avaluació d'Associació Espanyola de Valoració Immobiliària i Urbanística.
 • Roca Cladera, Josep
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte, catedràtic emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC. Director del Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, programa únic en el seu gènere a Espanya en conjuminar els processos econòmics, jurídics, socials i ambientals que subjuguen en la planificació de la ciutat i el territori. Autor de nombrosos articles relacionats amb l'economia immobiliària, l'anàlisi de les estructures territorials i de la ciutat. Els seus llibres més destacats se centren en l'anàlisi teòrica de la formació del valor del sòl i en l'aplicació pràctica dels mètodes de valoració. Referent en l'àmbit nacional i internacional en l'àmbit de les valoracions, especialment les relacionades amb els processos de gestió urbanística. Pioner a Espanya en l'ensenyament de les valoracions, pel que fa a estudis de postgrau, des de l'aparició dels estudis de màster a principis de la dècada dels vuitanta.
Professorat
 • Alegret Burgues, Albert
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Dr. Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Postgrau Direcció General a IESE i Diplomat en Arquitectura Legal i Forense (DALF) a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Professor i Investigador del Centre de Política de Sòl i Valoracions, col·laborador científic en la Revista ACE: Arquitectura, Ciutat i Entorn. Soci de CEIAM cabré alegret slp, societat de serveis professionals especialitzada en Gestió Urbanística, Valoracions, Arquitectura Legal i Dictàmens Judicials. És membre professional, fundador i expresident de l'Associació Espanyola de Valoracions Immobiliàries i Urbanístiques (AEVIU) i acreditat com a Recognised European Valuer (REV).
 • Cabre Puig, Esteve
  info

  Dr. Arquitecte i Arquitecte Tècnic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Programa de Direcció General a IESE. Professor i Investigador Convidat del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC, col·laborador científic en la Revista ACE: Arquitectura, Ciutat i Entorn. Experiència de més de vint-i-cinc anys com a Soci Director en CEIAM Cabré Alegret SLP, societat de serveis professionals centrada en consultoria de projectes d'Edificació, Gestió Urbanística, Arquitectura Legal i Dictàmens Judicials. En el camp de la Valoració exerceix un domini de totes les tècniques i metodologies, de les normatives i legislacions que sobre valoracions té Espanya. Acreditat com a Recognised European Valuer (REV).
 • Cabrera Guardiola, Alberto Andrés
  info

  Arquitecte Tècnic en Execució d'Obres, Enginyer d'Edificació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals i Màster Universitari en Valoracions Immobiliàries Taxacions i Peritatge Judicial per la UPC. Professor Associat del Departament d'Organització d'empreses de la UPC, on imparteix les matèries de Viabilitat Immobiliària, Taxacions i Peritatges. Consultor, gestor i valorador immobiliari, amb quinze anys d'experiència professional, desenvolupada en constructora, promotora i execució d'obra durant sis anys. Actualment director de la companyia de consultoria, Gestió i Valoració Immobiliària Oval Taxacions S.L. Secretari de l'Asociación Española de Valoraciones Inmobiliarias i Urbanísticas (AEVIU), membre de The European Group of Valuers Associations (TEGoVA) i està acreditat com a Recognised European Valuer (REV).
 • Canto Salto, Pedro
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte tècnic per la Universitat Politècnica de València i Graduat en Enginyeria de l'Edificació per la Escuela Politécnica de Cuenca. Professor de postgrau a la Universidad de Castilla - la Mancha (UCLM) i formador en cursos de valoracions pericials en diversos col·legis professionals. Agent de la Propietat Immobiliària amb més de vint-i-cinc anys d'experiència en valoracions pericials en patologies i gestió d'edificació i acreditat com a Recognised European Valuer (REV). Pèrit de la Mutua de Seguros a Prima Fija (MUSAAT) i Pèrit Judicial. Publicacions en matèria de seguretat i salut, manteniment i llibre de l'edifici. Va ser membre de Junta de Govern de Col·legi i Consell Regional de l'Arquitectura Tècnica durant setze anys, actualment president d'Associació Espanyola de Valoració Immobiliària i Urbanística (AEVIU).
 • Gutes Pascual, Juan Daniel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC - ETSAB), Màster en Facilities Management Universitat La Salle (URL) i MBA in Construction and Real Estate per la Universitat Reading (The College of Estate Management). Actualment està en la fase de redacció de la tesi doctoral (PhD) a la Universitat de Londres (UCL/Bartlett). Arquitecte FRICS (Fellow Royal Institution of Chartered Surveyors) i membre del consell de RICS a Espanya. Soci Fundador de BQuantium amb més de vint anys d'experiència directiva en el sector, on ha treballat per a consultores nacionals i internacionals així com anteriorment per a l'Administració Pública. Àmplia experiència en Consultoria, Valoracions, Gestió de Projectes i Due Diligence Tècnica.
 • Lester, Evan
  info

  Llicenciat en Empresarials i Dret per la Univerty College of Dublin i membre de la Royal Institution of Charteres Surveyors (RICS). Actualment Director de Valoracions Valuation Advisoy Jones Long LaSalle, a Espanya (Madrid). Va ser Consultor Associat Sènior en Cushman and Wakefield i consultor extern en la fusió del Grup Santander i Abbey National.
 • Marmolejo Duarte, Carlos
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Màster en Assessoria Immobiliària, Professor Titular del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Investigador del Centre de Política de Sòl i Valoracions, responsable de redacció de la Revista ACE: Arquitectura, Ciutat i Entorn. Les seves temàtiques centrals de recerca se centren en l'anàlisi de les preferències dels usuaris de projectes urbans i immobiliaris en el context del disseny i promoció de projectes d'aquest tipus; també en l'anàlisi de l'impacte de les externalitats ambientals sobre els valors urbans. L'estudi de nous mètodes de delimitació de submercats immobiliaris i l'impacte de l'estructura urbana sobre els valors urbans formen part també del seu interès que es tradueix en una àmplia col·lecció de publicacions. Acreditat com a Recognised European Valuer (REV), membre del Recognition Committee del The European Group of Valuers Associations i del Comitè d'Accés i Avaluació d'Associació Espanyola de Valoració Immobiliària i Urbanística.
 • Piatti, Lucas Ariel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Ciències i Tecnologies de l'Edificació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), postgrau en Valoracions Immobiliàries (UPC) i màster en Finances a l'Institut d'Estudis Financers de Barcelona. Actualment, Director de Real Estate al Family Office Hatria Group. Anteriorment, Associate Director al departament de Consultoria Estratègica Immobiliària de Savills Barcelona, té experiència en valoracions immobiliàries, optimització d'actius i assessorament buyer-side de tota tipologia d'immobles.
 • Roca Cladera, Josep
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte, catedràtic emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC. Director del Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, programa únic en el seu gènere a Espanya en conjuminar els processos econòmics, jurídics, socials i ambientals que subjuguen en la planificació de la ciutat i el territori. Autor de nombrosos articles relacionats amb l'economia immobiliària, l'anàlisi de les estructures territorials i de la ciutat. Els seus llibres més destacats se centren en l'anàlisi teòrica de la formació del valor del sòl i en l'aplicació pràctica dels mètodes de valoració. Referent en l'àmbit nacional i internacional en l'àmbit de les valoracions, especialment les relacionades amb els processos de gestió urbanística. Pioner a Espanya en l'ensenyament de les valoracions, pel que fa a estudis de postgrau, des de l'aparició dels estudis de màster a principis de la dècada dels vuitanta.
 • Serrano Martínez, Débora
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat San Pablo CEU, Màster en Direcció i Gestió d'Empreses Immobiliàries per la Fundació Antonio Camuñas, Màster en Valoracions i Taxacions per la Universitat Europea de Madrid (UEM) i Membre de la Royal Institution of Charteres Surveyors (RICS) en valoracions immobiliàries. Actualment Sènior Manager a PwC del grup Valoracions Real Estate, amb més de vint anys d'experiència en valoracions d'actius i societats immobiliàries per a diferents finalitats. Gran part de la seva carrera professional l'ha desenvolupat en PwC i Deloitte, assessorant en valoracions per inclusió en estats financers als equips d'auditoria, valoracions de companyies immobiliàries SOCIMI així com en Corporate Finance, Transaccions i Plans de negoci de Real Estate.

Sortides professionals

Hi ha una àmplia demanda de professionals de la valoració per part de societats de taxació, empreses consultores d'immobles, bancs i entitats financeres, fons d'inversió mobiliària i immobiliària, organismes oficials en funcions fiscals i cadastrals, companyies d'assegurances o serveis autonòmics i municipals.

 • Tècnic especialista en cadastre, propietat immobiliària i valoració.
 • Agent immobiliari.
 • Director immobiliari.
 • Assessor d'inversions immobiliàries.

Testimonis i notícies

Testimonis

Entre les meves responsabilitats a la feina, està la realització de valoracions urbanístiques de diversa índole. Atesa la transcendència d'aquesta tasca, vaig decidir formar-me adequadament. D'aquest postgrau destacaria la visió integral de totes les temàtiques relacionades amb les valoracions immobiliàries, oferint-me eines per exercir amb més seguretat i rigor. Vaig valorar molt la qualitat dels professors, així com la seva disponibilitat i proximitat. També vaig aprendre especialment del treball en equip i de com n'és d'enriquidora la col·laboració entre diferents perfils d'alumnat. El fet de cursar-lo en modalitat virtual va ser clau, ja que em va possibilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i d'estudi. En definitiva, un repte formatiu molt estimulant, gratificant i renovador.

Sara Udina Cap del Servei de Planejament del Prat de Llobregat

Notícies del Blog
Entrevista amb Carlos Marmolejo, coordinador del màster en Valoracions Immobiliàries: "Aprèn a gestionar la crisi de la construcció"
Entrevista amb Carlos Marmolejo, coordinador del màster en Valoracions Immobiliàries: "Aprèn a gestionar la crisi de la construcció"
19-01-2015
Entrevista amb Carlos Marmolejo, coordinador del màster en Valoracions Immobiliàries: "Aprèn a gestionar la crisi de la construcció"
Entrevista amb Carlos Marmolejo, coordinador del màster en Valoracions Immobiliàries: "Aprèn a gestionar la crisi de la construcció"
19-01-2015

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 115 57 51
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar