Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Valoracions Immobiliàries: Mètodes i Models Internacionals
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre

Programa

Edició
1a Edició
Crèdits
20 ECTS (120 hores lectives)
Modalitat
En línia
Idioma d'impartició
Espanyol / Anglès
Preu
2.600€ 2.340€(10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre)
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 04/03/2021
Fi classes: 22/07/2021
Fi programa : 16/09/2021
Horari
Dimecres: 16:00 a 18:00
Dijous: 16:00 a 18:00
Observacions a l'horari.
Lloc de realització
En Línia
Per què aquest programa?
El postgrau en Valoracions Immobiliàries: Mètodes i Models Internacionals sorgeix amb una clara orientació internacional, tot incorporant els criteris i procediments propis de la valoració seguint estàndards internacionals, i més específicament, europeus. Tot això, d'acord amb la regulació dels mercats financers, apareguda després de la crisi global immobiliària. De fet, la Directiva de Crèdit Europeu imposa la necessitat que els treballadors del sector financer, especialment el relacionat amb els crèdits hipotecaris, inclòs el sector de les valoracions, tingui coneixements suficients que permetin proporcionar un assessorament adequat als clients, i assenyala com a preferent l'adopció d'estàndards europeus de valoració.

Aquest postgrau aporta els continguts més avançats necessaris per adquirir les competències professionals en matèria de valoracions immobiliàries, tant pel que fa a la valoració basada en criteris de mercat com pel que fa a la valoració d’immobles a efectes cadastrals i hipotecaris. A més a més, aprofundeix en l'estudi dels elements constructius de les edificacions, la regulació ambiental i la seva mesura, com a elements necessaris en el procés valoratiu.

El postgrau està organitzat pel Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV) de la UPC, referent en recerca i docència immobiliària. A més a més, compta amb el suport de l'Associació Espanyola de Valoració Immobiliària i Urbanística (AEVIU). Els seus associats, reconeguts experts professionals, participen com a docents al programa. Així mateix, compta amb professorat directament vinculat a The European Group of Valuers Associations (TEGOVA).

El programa aporta els coneixements per tal que els estudiants puguin obtenir el Minimum Educational Requirements (MER), requisit formatiu per acreditar el Recognised European Valuer (REV) de The European Group of Valuers Associations (TEGoVA)
Objectius
 • Obrir nous camps professionals en l'àmbit de la valoració immobiliària, possibilitant la captació de clients internacionals.
 • Ampliar les sortides professionals a les branques de la valoració no reglada, hipotecaria, cadastral i d'altres drets reals, com a assessor independent, consultor associat o empleat públic.
 • Adquirir les competències per redactar informes de valoració realitzats amb criteris de comptabilitat nacional i internacional.
 • Adquirir les competències necessàries per poder explorar la gamma de models de negoci en l'àmbit de les valoracions immobiliàries.
 • Adquirir els coneixements necessaris per convertir-se en un analista immobiliari en la branca de les valoracions.
 • Complementar la formació per aconseguir l'acreditació com Recognised European Valuer.
A qui va dirigit?
 • Arquitectes, Arquitectes Tècnics, graduats o titulats en Ciències de l'Edificació, Economia, Administració d'Empreses, Ciències Empresarials, Enginyeria Civil, Enginyeria Industrial, Enginyeria de Camins, Enginyeria en Agronomia, Dret i titulacions afins, o que es trobin en l'últim any dels estudis i vulguin assegurar un futur professional sigui en l'àmbit privat o públic.
 • Professionals de la promoció immobiliària, facility managment, gestió immobiliària i gestió de patrimonis familiars (family offices), que vulguin ampliar les seves competències. També a persones que es desenvolupin com a Agents de la Propietat Immobiliària, Analista de Risc, Analista d'Inversions, Administració de Finques, Arquitecte Municipal, Secretari Municipal, en els Serveis Jurídics i Econòmics, i professions afins.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
6 ECTS 36h
Valoració d'Actius Immobiliaris
 • Fonaments de la valoració d'actius immobiliaris.
 • Funcionament del mercat immobiliari.
 • Valoració d'actius per comparació i aplicació a la valoració residencial.
 • Valoració d'actius mitjançant el cost de reposició. Aplicació a la valoració d'edificis en procés de construcció.
 • Valoració d'actius per actualització financera. Aplicació al mercat d'oficines.
 • Matemàtiques financeres per a la valoració d'actius.
7 ECTS 42h
Valoració Avançada d'Actius Immobiliaris
 • Valoració de sòl finalista. Aplicació a la valoració de solars.
 • Valoració del sòl de transformació urbana. Aplicació al sòl urbanitzable.
 • Valoració d'actius subjectes a explotació econòmica. Aplicació al mercat hoteler.
 • Valoració de drets reals limitats. Aplicació a l'usdefruit i concessions administratives.
 • Peritatges i valoracions contradictòries. Aplicació a l'àmbit administratiu judicial.
 • El procés de la valoració. Des de les "Due Dilligence" fins a la realització de l'informe de valoració.
 • Valoració i revaloració de carteres immobiliàries. Aplicació a les Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió Immobiliària (SOCIMI), Fons Immobiliaris i Family Offices.
5 ECTS 30h
Valoració per al Mercat Internacional: Comptabilitat Mitjançant Estàndards Internacionals
 • Les European Valuation Standards de TEGoVA. Procés per aconseguir els distintius REV i TEGoVA European Valuer.
 • El Red Book de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Procés per aconseguir el distintiu RICS.
 • Valoracions per a la comptabilitat. Aplicació per als balanços i les auditories.
 • Valoracions hipotecàries segons l'Ordre ECO/805/2003.
2 ECTS 12h
Taller de Valoracions Immobiliàries Internacionals
Es realitza un taller pràctic, basat en un cas d'estudi real, per aplicar els coneixements que s'han desenvolupat a la resta de les matèries de l'àmbit de les valoracions immobiliàries.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

El postgrau, estructurat en assignatures, es realitza de manera seqüencial. Els continguts de cada assignatura i les tasques avaluables aniran incrementant la seva complexitat a mesura que l'assignatura vagi avançant. 

Cada assignatura es dividirà en setmanes i cada dues o tres setmanes es realitzarà una sessió de vídeo conferència en streaming, per tal d'aclarir els dubtes en els continguts del postgrau i en els tallers i qüestionaris avaluables.

Eines d'aprenentatge
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Sistemes de comunicació avançats asíncrons
Eines que faciliten una comunicació àgil, clara i adaptada a cada situació (conferències gravades, vídeo-xats, fòrums, etc.).
Sessions en Streaming
Sessions en vídeo síncrones, dinamitzades per un professor, que tenen com a objectiu treballar casos pràctics o resoldre exercicis o dubtes. També es realitzen conferències sobre una temàtica concreta. Aquestes sessions es programaren en el calendari.
Criteris d'avaluació
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Roca Cladera, Josep
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC. Director del Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, programa únic en el seu gènere a Espanya en conjuminar els processos econòmics, jurídics, socials i ambientals que subjuguen en la planificació de la ciutat i el territori. Autor de nombrosos articles relacionats amb l'economia immobiliària, l'anàlisi de les estructures territorials i de la ciutat. Els seus llibres més destacats se centren en l'anàlisi teòrica de la formació del valor del sòl i en l'aplicació pràctica dels mètodes de valoració. Referent en l'àmbit nacional i internacional en l'àmbit de les valoracions, especialment les relacionades amb els processos de gestió urbanística. Pioner a Espanya en l'ensenyament de les valoracions, pel que fa a estudis de postgrau, des de l'aparició dels estudis de màster a principis de la dècada dels vuitanta.
Coordinació
 • Marmolejo Duarte, Carlos
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Màster en Assessoria Immobiliària, Professor Titular del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Investigador del Centre de Política de Sòl i Valoracions, responsable de redacció de la Revista ACE: Arquitectura, Ciutat i Entorn. Les seves temàtiques centrals de recerca se centren en l'anàlisi de les preferències dels usuaris de projectes urbans i immobiliaris en el context del disseny i promoció de projectes d'aquest tipus; també en l'anàlisi de l'impacte de les externalitats ambientals sobre els valors urbans. L'estudi de nous mètodes de delimitació de submercats immobiliaris i l'impacte de l'estructura urbana sobre els valors urbans formen part també del seu interès que es tradueix en una àmplia col·lecció de publicacions. Acreditat com a Recognised European Valuer (REV), membre del Recognition Committee del The European Group of Valuers Associations i del Comitè d'Accés i Avaluació d'Associació Espanyola de Valoració Immobiliària i Urbanística.
Professorat
 • Alegret Burgues, Albert

  Dr. Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Programa de Direcció General a IESE. Professor i Investigador Convidat del Centre de Política de Sòl i Valoracions, col·laborador científic en la Revista ACE: Arquitectura, Ciutat i Entorn. Experiència de més de vint-i-cinc anys com a Director General de CEIAM Cabré Alegret SLP, societat de serveis professionals centrada en consultoria de projectes d'Edificació, Gestió Urbanística, Arquitectura Legal i Dictàmens Judicials. En el camp de la Valoració exerceix un domini de totes les tècniques i metodologies, de les normatives i legislacions que sobre valoracions té Espanya. És membre professional i Vicepresident de l'Asociación Española de Valoraciones Inmobiliarias i Urbanísticas (AEVIU) i acreditat com a Recognised European Valuer (REV).
 • Cabre Puig, Esteve

  Dr. Arquitecte i Arquitecte Tècnic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Programa de Direcció General a IESE. Professor i Investigador Convidat del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC, col·laborador científic en la Revista ACE: Arquitectura, Ciutat i Entorn. Experiència de més de vint-i-cinc anys com a Soci Director en CEIAM Cabré Alegret SLP, societat de serveis professionals centrada en consultoria de projectes d'Edificació, Gestió Urbanística, Arquitectura Legal i Dictàmens Judicials. En el camp de la Valoració exerceix un domini de totes les tècniques i metodologies, de les normatives i legislacions que sobre valoracions té Espanya. Acreditat com a Recognised European Valuer (REV).
 • Cabrera Guardiola, Alberto Andrés

  Arquitecte Tècnic en Execució d'Obres, Enginyer d'Edificació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals i Màster Universitari en Valoracions Immobiliàries Taxacions i Peritatge Judicial per la UPC. Professor Associat del Departament d'Organització d'empreses de la UPC, on imparteix les matèries de Viabilitat Immobiliària, Taxacions i Peritatges. Consultor, gestor i valorador immobiliari, amb quinze anys d'experiència professional, desenvolupada en constructora, promotora i execució d'obra durant sis anys. Actualment director de la companyia de consultoria, Gestió i Valoració Immobiliària Oval Taxacions S.L. Secretari de l'Asociación Española de Valoraciones Inmobiliarias i Urbanísticas (AEVIU), membre de The European Group of Valuers Associations (TEGoVA) i està acreditat com a Recognised European Valuer (REV).
 • Canto Salto, Pedro
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte tècnic per la Universitat Politècnica de València i Graduat en Enginyeria de l'Edificació per la Escuela Politécnica de Cuenca. Professor de postgrau a la Universidad de Castilla - la Mancha (UCLM) i formador en cursos de valoracions pericials en diversos col·legis professionals. Agent de la Propietat Immobiliària amb més de vint-i-cinc anys d'experiència en valoracions pericials en patologies i gestió d'edificació i acreditat com a Recognised European Valuer (REV). Pèrit de la Mutua de Seguros a Prima Fija (MUSAAT) i Pèrit Judicial. Publicacions en matèria de seguretat i salut, manteniment i llibre de l'edifici. Va ser membre de Junta de Govern de Col·legi i Consell Regional de l'Arquitectura Tècnica durant setze anys, actualment president d'Associació Espanyola de Valoració Immobiliària i Urbanística (AEVIU).
 • Gutes Pascual, Juan Daniel
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC - ETSAB), Màster en Facilities Management Universitat La Salle (URL) i MBA in Construction and Real Estate per la Universitat Reading (The College of Estate Management). Actualment està en la fase de redacció de la tesi doctoral (PhD) a la Universitat de Londres (UCL/Bartlett). Arquitecte FRICS (Fellow Royal Institution of Chartered Surveyors) i membre del consell de RICS a Espanya. Soci Fundador de BQuantium amb més de quinze anys d'experiència directiva en el sector, on ha treballat per a consultores nacionals i internacionals així com anteriorment per a l'Administració Pública. Àmplia experiència en Consultoria, Valoracions, Gestió de Projectes i Due Diligence Tècnica.
 • Lester, Evan

  Llicenciat en Empresarials i Dret per la Univerty College of Dublin i membre de la Royal Institution of Charteres Surveyors (RICS). Actualment Director de Valoracions Valuation Advisoy Jones Long LaSalle, a Espanya (Madrid). Va ser Consultor Associat Sènior en Cushman and Wakefield i consultor extern en la fusió del Grup Santander i Abbey National.
 • Marmolejo Duarte, Carlos
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Màster en Assessoria Immobiliària, Professor Titular del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Investigador del Centre de Política de Sòl i Valoracions, responsable de redacció de la Revista ACE: Arquitectura, Ciutat i Entorn. Les seves temàtiques centrals de recerca se centren en l'anàlisi de les preferències dels usuaris de projectes urbans i immobiliaris en el context del disseny i promoció de projectes d'aquest tipus; també en l'anàlisi de l'impacte de les externalitats ambientals sobre els valors urbans. L'estudi de nous mètodes de delimitació de submercats immobiliaris i l'impacte de l'estructura urbana sobre els valors urbans formen part també del seu interès que es tradueix en una àmplia col·lecció de publicacions. Acreditat com a Recognised European Valuer (REV), membre del Recognition Committee del The European Group of Valuers Associations i del Comitè d'Accés i Avaluació d'Associació Espanyola de Valoració Immobiliària i Urbanística.
 • Piatti, Lucas Ariel
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Ciències i Tecnologies de l'Edificació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Postgrau en Valoracions Immobiliàries (UPC) i Màster en Finances a l'Institut d'Estudis Financers de Barcelona. Actualment Associate en el departament de Consultoria Estratègica Immobiliària de Savills Aguirre Newman Barcelona, compta amb experiència en valoracions immobiliàries, optimització d'actius i assessorament buyer-side de tota tipologia d'immobles. La seva carrera professional l'ha desenvolupat en el grup Aprotecnic, oc i Savills Aguirre Newman.
 • Roca Cladera, Josep
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC. Director del Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, programa únic en el seu gènere a Espanya en conjuminar els processos econòmics, jurídics, socials i ambientals que subjuguen en la planificació de la ciutat i el territori. Autor de nombrosos articles relacionats amb l'economia immobiliària, l'anàlisi de les estructures territorials i de la ciutat. Els seus llibres més destacats se centren en l'anàlisi teòrica de la formació del valor del sòl i en l'aplicació pràctica dels mètodes de valoració. Referent en l'àmbit nacional i internacional en l'àmbit de les valoracions, especialment les relacionades amb els processos de gestió urbanística. Pioner a Espanya en l'ensenyament de les valoracions, pel que fa a estudis de postgrau, des de l'aparició dels estudis de màster a principis de la dècada dels vuitanta.
 • Serrano Martínez, Débora

  Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universidad San Pablo CEU, Màster en Direcció i Gestió d'Empreses Immobiliàries per la Fundación Antonio Camuñas, Màster en Valoracions i Taxacions per la Universidad Europea de Madrid (UEM) i Membre de la Royal Institution of Charteres Surveyors (RICS) en valoracions immobiliàries. Actualment Sènior Manager en PwC del grup Valoracions Real Estigues, amb tretze anys d'experiència en valoracions d'actius i societats immobiliàries per a diferents finalitats. Gran part de la seva carrera professional l'ha desenvolupat en PwC i Deloitte assessorant en valoracions per a inclusió en estats financers als equips d'auditoria.

Sortides professionals

Hi ha una àmplia demanda per als professionals de la valoració, per part d'empreses i institucions com ara: societats de taxació, empreses consultores d'immobles, bancs i entitats financeres, fons d'inversió mobiliària i immobiliària, organismes oficials encarregats de funcions fiscals i cadastrals, companyies d'assegurances  i serveis autonòmics i municipals.

 • Tècnic especialista en cadastre, propietat immobiliària i valoració.
 • Agent Immobiliari.
 • Director Immobiliari.
 • Assessor d'Inversions Immobiliàries.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 67
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar