Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers
Sessió informativa

16-06-2022

En Línia
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  15% de descompte si et matricules abans del 30 de Juny

Presentació

Edició
25a Edició
Crèdits
20 ECTS (156 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
3.400€ 2.890€(15% de descompte si et matricules abans del 30 de Juny)
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 17/10/2022
Data de fi: 31/05/2023
Horari
Dilluns: 19:00 a 22:00
Dimecres: 19:00 a 22:00
Lloc de realització
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
C/ Pau Gargallo, 14. Edifici U.
Barcelona
Per què aquest postgrau?
El desenvolupament de nous productes financers i l'accelerada complexitat del mercat nacional i internacional requereixen instruments específics per a l’anàlisi i modelització de les finances. Aquest fet ha generat la necessitat d’incorporar personal amb un perfil quantitatiu avançat en l’àmbit financer.

El postgrau en Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers ofereix una formació pràctica avançada d’alt nivell en l’àmbit de les finances. Aprofundeix tant en els elements constituents dels mercats financers (bons, tipus d’interès, divises, etc.), com en la metodologia, les tècniques i les eines necessàries per al desenvolupament de l’activitat financera professional. Tot plegat, tenint en compte les directrius reguladores del mercat. Aquest postgrau forma especialistes capaços de dissenyar, valorar i modelitzar productes, avaluar riscos i prendre decisions financeres amb una visió estratègica de mercat.

Així mateix, el postgrau destaca també pel seu equip docent, format per professionals d’àmbits diversos: sector bancari, entitats financeres, consultoria, etc. Tots ells aporten la seva experiència des de diferents àrees de negoci, com ara la tresoreria, l’anàlisi de mercat, els riscos o les inversions, entre altres.

Els titulats del postgrau podran desenvolupar i millorar la seva activitat professional en entitats financeres, en concret formant part de qualsevol de les àrees responsables del disseny, anàlisi o control de riscos.
Impulsat per:
Objectius
 • Entendre els models financers i modelitzar possibles evolucions de subjacents (de tipus d’interès, de divisa,  de renda variable, etc.).
 • Dissenyar productes financers o carteres d’inversió, amb possibilitat d'incloure productes derivats sobre subjacents de renda fixa i variable.
 • Valorar productes financers propis o externs a fi de determinar el seu valor teòric de mercat, en casos com auditories, tresoreries d’entitats financeres, gestió de compres dins d’empreses, etc.
 • Gestionar carteres d’actius amb metodologies d’optimització de beneficis amb control de risc.
 • Analitzar i quantificar els riscos inherents als productes financers, per prendre les decisions més adequades en cada cas segons el marc regulador corresponent.
 • Implementar estratègies per a l’elaboració de productes i realització d’inversions d’acord amb una determinada visió de mercat.
A qui va dirigit?

Llicenciats, diplomats o graduats en les àrees de ciències (matemàtiques, físiques, estadística, etc.) o en les àrees d’econòmiques i d’enginyeria.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 24h
Els Mercats i el seu Funcionament
 • Introducció als mercats financers
  • Conceptes i objectius del sistema financer.
  • Agents participants.
  • Tipologies i organització.
  • Tresoreria d'una entitat financera.
 • Política monetària
  • Objectius i execució.
  • Magnituds monetàries.
  • Instruments de la política monetària del Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC). Subhastes. Operacions bilaterals.
 • Mercat interbancari i sistemes de pagament
  • El Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC).
  • El paper del Banc d'Espanya en el nou marc de la Unitat Militar d'Emergències (UME).
  • El servei de liquidació del Banc d'Espanya. Sistema de liquidació target.
  • Mercat monetari: definició, característiques i actius negociats.
  • Índex de referència en els mercats monetaris de l'UME.
  • Mercat interbancari de dipòsits.
  • Lletres del tresor.
  • Pagarés d'empresa.
  • Operacions amb actius del mercat monetari.
 • Mercats de capitals: renda fixa
  • Definició, actius negociats i característiques.
  • Bons i obligacions de l'Estat.
  • Renda fixa privada o corporativa. Euromercats i actius negociats.
 • Derivats sobre tipus d'interès
  • Futurs sobre Euríbor, Forward Rate Agreement (FRA), swaps, call money, opcions directes, caps, floors, collars i swaptions.
  • Altres instruments: PIRAs i CORRIDORs.
  • Derivats de crèdit.
 • El preu d'un títol de renda fixa
  • Càlcul de la Taxa Interna de Retorn (TIR). Volatilitat.
  • Casos.
 • Durada
  • Càlcul i característiques.
  • Principis de Malkiel.
  • Ús de la durada.
  • Casos.
 • Convexitat
  • Càlcul i característiques.
  • Ús i interpretació.
  • Casos.
 • Aplicació de la durada i convexitat en la gestió de carteres de renda fixa
  • Tècniques d'immunització i altres tècniques.
  • Casos.
4 ECTS 33h
Modelització de Productes Financers
 • Productes financers i primeres fórmules usant arbitratge
  • Definicions bàsiques: forward, calls i puts.
  • Arbitratge. Paritat put-call.
 • Models discrets. Valoració i cobertura
  • Arbre binomial.
  • Probabilitat risc-neutral.
  • Valoració i cobertura en el cas discret.
 • Models continus. Opcions financeres i valoració per Black-Scholes
  • Model continu.
  • Equació de Black-Scholes.
  • Preus calls i puts.
  • Interpretació de la fórmula de Black-Scholes.
 • Aplicacions i extensions de la metodologia Black-Scholes
  • Gregues.
  • Valoració d'altres derivats.
2 ECTS 18h
Metodologia Numèrica per a Finances
 • Fórmules analítiques. Fórmula de Black-Scholes i anàlogues. Sensibilitats
  • Fórmula de Black-Scholes i anàlogues.
  • Càlcul de sensibilitats.
 • Arbres binomials i trinomials. Calibrat
  • Conceptes associats.
  • Implementació de Trigeorgis i d'altres.
  • Exemples i aplicacions. Exercici anticipat.
 • Mètode de Montecarlo. Valoracions d'opcions i productes dependents del camí de preus
  • Simulacions d'evolució dels preus dels actius.
  • Mètode de Montecarlo correlacionat i valoració de cistelles.
  • Implementació d'exercici anticipat.
4 ECTS 30h
Visió del Mercat, Estratègies i Implementació
 • Visió macroeconòmica
  • Fonts d'informació i nivells de sensibilitat.
  • Creació d'una visió de mercat.
 • Implementacions d'estratègies amb derivats
  • Renda variable i divises.
  • Renda fixa. Opcions.
 • Opcions exòtiques per a la implementació d'estratègies
 • Documentació legal i tancament d'operacions a la pràctica
  • Contractes International Swaps and Derivatives Association (ISDA) i Contracte Marc d'Operacions Financers (CMOF).
  • Redacció, procediments i confirmacions.
  • Errors greus.
4 ECTS 33h
Gestió d'Actius
 • Volatilitat i correlació
  • Volatilitat històrica.
  • Volatilitat implícita i la superfície de volatilitats.
  • Gestió d'una cartera -llibre- de derivats.
  • Models de volatilitat.
  • Trading de volatilitat.
  • Correlacions històriques i implícites.
 • Carteres òptimes tradicionals: Markowitz, CAPM i APT
  • Models discrets de mitjana i variància d'un període.
  • Estocs en models d'un període.
  • Frontera eficient de Markowitz.
  • Models de mercat de capitals: CAPT i models quantitatius de factors APT.
  • Atribució de resultats i mesures de risc i rendibilitat en la gestió.
 • Altres mètodes quantitatius en carteres òptimes
  • Model de Black-Litterman.
  • Optimització amb escenaris.
 • Intel·ligència Artificial (AI) en gestió de carteres d'inversió
  • Mètodes de machine learning.
  • Dades alternatives.
  • Exemples en gestió d'inversions.
  • Carteres òptimes HRP.
 • Cas pràctic: els roboadvisors en la gestió de patrimonis.
 • La inversió col·lectiva
  • Tipus d'Institucions d'Inversió Col·lectiva (IIC).
  • Partícips, societat gestora i dipositari.
  • Característiques de funcionament.
  • Valor liquidatiu i coeficients d'inversió.
  • Categories d'IIC.
  • Fons garantits.
  • Gestió alternativa.
3 ECTS 18h
Gestió Quantitativa de Riscos
 • Identificació i classificació de riscos financers
 • Risc de mercat
  • Modelització.
  • Mètodes paramètrics i no-paramètrics.
  • Risc en carteres de renda fixa, variable i mixta.
  • Valor en risc (VaR) en instruments derivats.
  • Risc i simulació.
 • Risc de crèdit
  • Modelització.
  • CreditMetrics i KMV.
 • Normatives: Basilea I i II
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Masdemont Soler, Josep Joaquim
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i Doctor en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Catedràtic del Departament de Matemàtiques. Investiga en l'àrea de sistemes dinàmics, astrodinàmica i matemàtica financera. Ha participat i coordinat diferents projectes internacionals i imparteix docència en graus, màsters i doctorats relacionats amb Tecnologies Industrials, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) i Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC). Ha estat director del departament de Matemàtica Aplicada I de la UPC.
 • Valencia Guitart, Marta
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Llicenciada en Matemàtiques per la UB i Doctora en Matemàtiques per la UAB. Professora Titular del Departament de Matemàtiques de la UPC. Investiga en l'àrea de les equacions en derivades parcials. Ha impartit docència a la FME, ETSEIB i a la ETSETB. Ha estat sotsdirectora de la FME i actualment és sotsdirectora acadèmica del Centre de Formació Interdisciplinar de la UPC (CFIS).
Professorat
 • Albà Soler, Gerard
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona (UB). Postgrau en Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster Digital Business Universitat Pompeu Fabra (UPF). Oxford Fintech Programme. Analista Financer i ESG. És el Director de Negoci i Inversions del BancSabadell d'Andorra. Ha estat Director General de Negoci de VallBanc i President de la gestora. Fins 2016, Director General d'Andbank Asset Management. President d'Andbank AM Luxembourg i Conseller Delegat de Wealth Management a Espanya. Prèviament, treballà a Suïssa a Strategic Investment Advisors. I com a directiu a Caixa Penedès i Caixa Catalunya.
 • Alfonso Mata, Ramón
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i MBA per la Universitat Ramon Llull (URL). Dedica la carrera professional als mercats financers i l'activitat docent en finances. Auditor a Arthur Andersen, analista a Tresoreria de Banc Sabadell i a la gestora de fons InverCaixa. Responsable de gestió a Gesfibanc i director d'Àrea Financera Crèdit Andorrà. Analista Sènior a Strategic Investment Advisors. Des de 2004 treballa com assessor independent. Soci fundador NORZ Patrimonia. Fa conferències i cursos a facultats com Universitat Pompeu Fabra (UPF), Escola Superior d'Administració d'Empreses (ESADE), Universitat de Barcelona (UB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 • Caçador, André
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Fundador i CEO de UNIQ Ventures. UNIQ Ventures és un fintech venture builder, va crear la propera generació de negocis digitals en finances i assegurances, escala empreses innovadores des de zero amb impacte global. És Enginyer en Telecomunicacions per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i té un Master of Science en Enginyeria de Telecom per LaSalle (URL).
 • Gisbert Mir, Alexandre
  info

  Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona (UB) i Doctor en Economia per la Universitat Abat Oliva CEU, Msc in Economics. (U. London) (1995-1996). Màster Universitari en Estudis Humanístics i Socials per la Universitat Abat Oliba CEU (2013-2014). Experiència en gestió de carteres a GesCaixa (1996-2000). Banca d'inversions a InverCaixa Madrid (2000-2004). Responsable d'Asset Allocation de renda fixa privada InverCaixa Madrid (2004-2006). Economista al Servei d'Estudis de la Caixa. Responsable de previsions del Producte Internacional Brut (PIB), inflació i tipus d'interès de l'Eurozona (2006-2013). Responsable d'anàlisi risc país i risc contrapartida a CaixaBank (2013-2019).
 • López Safont, Fernando
  info

  Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona (UB). Postgrau en Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers per la UPC School. Certified European Financial Analyst, IEF Barcelona. Actualment treballa com a tresorer a Vall Banc, una entitat financera focalitzada a la gestió de grans patrimonis establerta a Andorra. Anteriorment va treballar com a Portfoli Manager a Andbank Asset Management i va col·laborar en el departament de risc de crèdit de CaixaBank.
 • Masdemont Soler, Josep Joaquim
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i Doctor en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Catedràtic del Departament de Matemàtiques. Investiga en l'àrea de sistemes dinàmics, astrodinàmica i matemàtica financera. Ha participat i coordinat diferents projectes internacionals i imparteix docència en graus, màsters i doctorats relacionats amb Tecnologies Industrials, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) i Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC). Ha estat director del departament de Matemàtica Aplicada I de la UPC.
 • Naranjo Hernandez, Eduardo
  info

  Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses a la Universitat de Les Palmes de Gran Canària (ULPGC). Màster en Banca i Finances a la Universitat Pompeu Fabra (IDEC) i CFA Charterholder. Ha exercit funcions d'analista i gestor de mercats financers en diferents taules de tresoreria d'entitats financeres catalanes durant 15 anys. En l'actualitat és el director de Banking Book & Mercats Financers de Caixa d'Enginyers. Ha col·laborat en diferents publicacions tècniques tant en premsa com en instituts de formació i compagina la seva carrera professional amb una tasca docent a Universitat de Barcelona (UB), Institut d'Estudis Financers (IEF) i European Society for Engineering Education (SEFI).
 • Ortiz Gracia, Luis
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona (UB), Postgrau en Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers per la UPC School i Doctor en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB. Fa recerca en finances computacionals i és editor associat al Journal of Computational Finance. Imparteix docència a diversos màsters relacionats amb les finances. Va liderar el grup de recerca en matemàtiques per finances al CRM i ha fet estades de recerca al CWI als Països Baixos, i a la Universitat de Queensland (Austràlia).
 • Peña Peña, Inmaculada
  info

  Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Màster en Banca i Finances per la UPF Barcelona School of Management de la UPF. Actualment treballa com a Directora del Departament d'Administració d'Institucions d'Inversió Col·lectiva (IIC) i Carteres de CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U (Grup "la Caixa"). Ha desenvolupat tota la seva carrera professional en societats gestores d'IIC, duent a terme tasques diverses d'Administració i Control. Ha impartit classes a diversos cursos de postgrau especialitzats en finances.
 • Planagumà Valls, Jordi
  info

  Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster en finances quantitatives i computacionals en AFI Escuela de Finanzas a Madrid. Ha estat desenvolupador de models de risc de mercat. Ha treballat com a Trader de derivats en tipus d'interès i de renda variable. Actualment és Responsable de la taula de Pricing i X-Value Adjustment (XVA), d'una important entitat financera. Des de l'any 2000 col·labora en diversos màsters i postgraus en finances a la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME), a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i a l'Institut d'Estudis Financers (IEF).
 • Renalias Zueras, Ferran
  info

  Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Matemàtiques per a Instruments Financers per la UAB. Actualment treballa a CaixaBank al departament de Risc de Mercat i de Balanç, com a control de segon nivell del risc estructural de tipus d'interès. Acumula experiència de 15 anys en la mateixa entitat realitzant funcions relacionades en risc de mercat i modelització de derivats exòtics de renda variable, tipus d'interès i divisa.
 • Salvà Roig, Josep
  info

  Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Finances Quantitatives per AFI Escuela de Finanzas a Madrid. Màster Executive MBA per IESE Business School a Barcelona. Des del 2006 ha treballat en diferents entitats bancàries, sempre vinculat a taules d'execució, tant com a Trader com en l'àrea de control de riscos. Actualment és el responsable de la Taula de Productes Estructurats d'Andbank (Andorra). Anteriorment havia desenvolupat tasques de Control de Riscos al Banco Santander (Madrid), i abans d'això havia començat com a Trader a la Caixa d'Estalvis del Penedès (Barcelona).
 • Serrano Escobedo, Sergio
  info

  Llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per l'Escola Superior d'Administració d'Empreses (ESADE). Comença la seva carrera professional a la borsa, inicialment com analista financer, per després desenvolupar tasques de supervisió als mercats, dirigint posteriorment el Servei d'Estudis de la Borsa de Barcelona. Ampliant les facetes dels mercats financers en incorporar-se com a Director d'Anàlisis a Bankpyme on dissenya productes i serveis d'inversió amb especial cura del vessant de risc d'aquests. Ha estat Director de Desenvolupament Corporatiu a Banc Sabadell i actualment és el responsable del rescat d'empreses que no paguen el deute. Des de la finalització dels estudis universitaris ha estat lligat com a professor i col·laborador de la universitat a diferents facultats.
 • Sust Híjar, Lluís
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Economista i Màster Mercats Financers per la Universitat de Barcelona (UB), i Postgrau en Gestió de Patrimonis per ESCA-Georgetown University. Actualment és Chief Executive Officer (CEO) i Cofundador d'Addenda Agència de Valors, i anteriorment havia estat director de l'Àrea de Gestió d'Actius i Mercat de Capitals de Caixa d'Enginyers, Director de l'Àrea de Tresoreria i Mercat de Bankpyme i Operador als brokers d'Interbancari CIMD i Capital Markets. Té també una àmplia experiència docent des de 1995 en cursos de finances impartits en diferents Universitats i Escoles de Negocis.
 • Via Martinez-Seara, Arnau
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Matemàtiques per a la Universitat de Barcelona (UB). Va realitzar el Postgrau en Tècniques quantitatives per als mercats financers a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). També va realitzar el programa superior de productes financers derivats de l'Institut d'Estudis Financers (IEF), i el Certified Effas Financial Analyst (CEFA). Des de març del 2017 fins a l'actualitat és director general de Vall Banc Fons (Principat d'Andorra). Anteriorment havia treballat com a Cap d'Asset Allocation a Andbank AM i en projectes de consultoria tecnològica de banca

Sortides professionals

 • Traders.
 • Analistes i controladors de riscos de mercats.
 • Analistes i desenvolupadors en fintechs i startups del sector tecnològic i financer.
 • Middle officers.
 • Gestors de fons de pensions i carteres d'inversió.
 • Consultors financers. 
 • Auditors.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 35
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

La UPC School requerirà, a més del currículum, la següent documentació addicional per a la preinscripció a aquest Postgrau:
  • Currículum vitae.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar