Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Curs de formació contínua en Blockchain for Business
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
relation
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del màster en Tecnologies Blockchain.

Presentació

Edició
2a Edició
Crèdits
6 ECTS (40 hores lectives)
Modalitat
En línia
Les sessions seran en línia i en directe.
Idioma d'impartició
Espanyol / Anglès
Preu
1.700€
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 28/04/2022
Data de fi: 30/05/2022
Horari
Dilluns: 18:30 a 21:30
Dimecres: 18:30 a 21:30
Dijous: 18:30 a 21:30
Lloc de realització
En Línia
Vídeo de presentació
Per què aquest curs de formació contínua?
Descobreix com les tecnologies blockchain estan revolucionant tant a sectors d'innovació tecnològica com a sectors tradicionals. Sense necessitat de recórrer a terceres parts o intermediaris, les tecnologies blockchain permeten processar dades de forma segura i transparent i permeten definir actius digitals i crear mercats.

La UPC School impulsa aquest curs de formació contínua en Blockchain for Business amb una gran orientació pràctica per preparar-te per liderar projectes i solucions en aquest espai emergent. Gràcies a aquesta formació podràs entendre els diferents conceptes subjacents a aquesta tecnologia i dominaràs tant el llenguatge com els processos necessaris per implementar una solució blockchain. Impartit per reconeguts professionals, el curs inclou la descripció dels principals casos d'ús de les tecnologies blockchain i les oportunitats que ofereixen aquestes tecnologies, així com els aspectes legals i de negoci relacionats.
Objectius
 • Obtenir una visió tècnica i estratègica de les tecnologies blockchain.
 • Conèixer els principals casos d'ús i de negoci, aspectes legals i oportunitats de les tecnologies blockchain.
A qui va dirigit?
Professionals de diferents perfils de l'enginyeria, el dret i l'economia, tant de l'àmbit privat com públic que desitgin comprendre els fonaments de la tecnologia blockchain per poder desenvolupar projectes en aquest espai emergent.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
4 ECTS 27h
Tecnologies Blockchain Aplicades a Processos i Negocis
 • Decisions estratègiques blockchain
 • Aplicacions i casos d'ús blockchain
  • Pagaments i micropagaments.
  • Asset tokenization: tokens fungibles i no fungibles.
  • Initial Coin Offerings (ICOS): utility tokens i security tokens.
  • Distributed Autonomous Organizations (DAOs).
  • Fintech: crypto exchanges, decentralized exchanges, stable coins i the one big mesh.
  • Indústria 4.0.
  • Shared economy 2.0.
  • Data markets.
  • Logística.
  • Smart cities.
  • Aplicacions bancàries.
  • Identitat digital.
  • Governança.
  • Democràcia líquida.
  • Mediació i resolució de conflictes.
  • Energia.
  • Salut.
  • Automoció.
 • Models de negoci per a projectes blockchain
 • Convocatòries d'ajuts
  • Declaració europea per a l'impuls de les tecnologies blockchain.
  • Estat de l'art de l'estandardització
  • ISO, UIT, ETSI, CEN/CENELEC i UNE.
 • Qui és qui en el sector blockchain
  • Actors.
  • Alastria.
 • Aspectes legals
  • General Data Protection Regulation (GDPR)
2 ECTS 15h
El Model Blockchain
 • Monedes Digitals
  • Confidencialitat, privacitat, integritat, autenticació, autorització i anonimat.
  • Firmes digitals.
  • El problema de la doble despesa.
  • Sistemes de pagament anònims amb ledger centralitzat.
 • Descentralització
  • Introducció a consens.
  • Sistemes descentralitzats tolerants a errades.
  • Sistemes descentralitzats bizantins.
 • Blockchain i la prova de treball
  • Els atacs sybil i el consens amb proves de treball.
  • La cadena de blocs (blockchain).
  • Verificant transaccions.
  • Pools de minat.
  • Minat amb Application-Specific Integrated Circuits (ASICs).
  • Governança i forks.
  • Unspent Transaction Outputs (UTXOs) i balanços.
  • Wallets.
 • Smart Contracts
  • L'"hola món" dels contractes intel·ligents.
  • Queries i transaccions.
  • Contractes amb propietari.
  • Contractes amb transferència de fons.
  • Considerant el temps en els nostres contractes.
  • Usant metamask.
  • El gas i el gasprize.
  • Creant una simple Initial Coin Offering (ICO).
Titulació
Diploma de formació contínua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinerari formatiu del màster en Tecnologies Blockchain .
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Cursos de formació contínua:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Les sessions del curs seran en línia i en directe.

La metodologia proposada permetrà que els estudiants segueixin les classes en línia i en directe, amb la mateixa capacitat de participació que en les sessions presencials. Aquestes sessions seran també gravades per possibilitar la seva posterior visualització.

El programa posa a disposició dels estudiants un seguit de recursos tècnics per al bon seguiment de les sessions en línia en directe. La plataforma utilitzada permet compartir l'escriptori amb el professorat per resoldre consultes, realitzar treballs en grup, etc. També es crearà un grup de Telegram amb els estudiants i els professors, mitjançant el qual s'atendran les qüestions i dubtes que puguin sorgir.

El programa està dissenyat per generar la implicació de l'estudiant a partir d'una bona planificació, d'un ritme acurat i d'un seguiment proper al llarg de tot el programa, per part de la direcció acadèmica i del professorat.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest curs de formació contínua tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Medina Llinàs, Manel
  Veure perfil a futur.upc
  Catedràtic a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i coordinador científic del capítol europeu de l'AntiPhishing Working Group (APWG). Dirigeix l’Equip de Seguretat per a la Coordinació d'Emergències en Xarxes Telemàtiques de la UPC (esCERT-UPC), el primer equip de resposta a incidents a Espanya. Ha exercit com a expert a la Directiva NIS i va ser responsable de la unitat de relació amb CERTS a ENISA (European Network and Information Security Agency). També va dirigir projectes científics de seguretat al Centre Barcelona Digital. Com a membre de l'European Security Research & Innovative Forum (ESRIF) i l'European Security Advisory Board (ESRAB) va col·laborar amb la Comissió Europea en programes d'investigació en seguretat.
 • Muñoz Tapia, Jose Luis
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i professor titular del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca està centrada en l'àmbit de la seguretat en xarxes, criptografia i desenvolupament d'aplicacions segures. En aquest àmbit, és coautor de desenes d'articles en revistes i congressos.
 • Hernández Serrano, Juan
  Veure perfil a futur.upc
  Professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La seva tasca de recerca se centra en seguretat, privacitat i anonimat en xarxes, amb especial èmfasi en la Internet de les Coses (IoT). És coautor de desenes d'articles de l'àmbit, així com un dels investigadors principals del projecte CE H2020 BIG IoT per l'homogeneïtzació d'accés al big data en relació amb trànsit, aparcament, pol·lució, etc. També va participar en la definició de requisits i solucions de seguretat de l'aliança WAVE2M.
 • Puig Pascual, Àlex

  De formació acadèmica enginyer però desenvolupador des de jove, sempre ha estat relacionat amb el món del desenvolupament i les startups. El 2013 descobreix Bitcoin i des d'aquest moment es converteix en la seva passió. Sempre interessat en aprendre més sobre la tecnologia i les seves implicacions a la societat, crea Digital Currency Summit, una de les primeres conferències del món centrades en la part econòmica de les moneda digital. Des d'aquest moment ha organitzat esdeveniments per tot el món, des de la Comissió Europea a les Nacions Unides. Sempre combinant la seva faceta pública amb la de desenvolupador, el 2017 va llançar Alastria: un consorci multisectorial per a l'establiment d'una infraestructura semipública permisionada Blockchain a Espanya. La seva idea principal era dotar el país d'un marc regulador segur per potenciar la innovació sobre Blockchain. A més, la seva faceta de programador el porta a fundar Caelum Labs.
Professorat
 • Baylina Melé, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i MBA per l'IESE Business School. Desenvolupador amb trenta anys d'experiència. Actualment és un dels membres més destacats de la comunitat d'Ethereum. És l'autor de diversos contractes àmpliament utilitzats per la comunitat com són el minime contract fundador de la plataforma de donacions Giveth. És el portaveu del White Hat Group on va participar en el rescat de l'Organització Autònoma Descentralitzada (DAO) i de la Parity Multisig recuperant més de tres-cents milions d'euros. En aquest moment treballa al projecte IDEN3 d'identitat digital sobirana on ha desenvolupat eines de zero knowledge com circom i snarkjs.
 • Castellana Lluís, Albert

  Enginyer Informàtic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Membre fundador del Centre Blockchain de Catalunya i de la Fundació NEM.io. És conseller delegat de StakeHound, una plataforma de participació líquida que té com a objectiu unir les finances descentralitzades (DeFi) i l’staking.
 • Foz Giralt, Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i màster en Corporate Finance & Law per Esade. Soci del despatx d'advocats Roca Junyent i responsable de l'àrea de Fintech i Blockchain. Professor del màster d'Accés a l'Advocacia de la UPF i del màster en Dret de les TIC, Xarxes Socials i Propietat Intel·lectual d’Esade. Ha estat membre de la Junta Directiva del Consorci de Blockchain Alastria. Coautor del llibre Blockchain: la revolución industrial de internet.
 • Guàrdia Güell, Montserrat
  Veure perfil a Linkedin

  Enginyera de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), màster en Gestió de Projectes i serveis de TI per La Salle i màster en gestió de l’empresa i serveis de TI per la UPF. General Manager a Alastria i membre de seu equip fundador. Acumula experiència de més de vint anys liderant programes de transformació en les operacions de multinacionals i de llançament de nous negocis construïnt ponts entre startups i multinacionals, dirigint equips internacionals en els sectors de la banca, dels serveis d'oil & gas i de la consultoria de TI. Ha estat responsable de les TI de Jocs Olímpics, Jocs Panamericans, campionats del món i cimeres de l'ONU, i és contribuïdora habitual en programes de mentoria i innovació social.
 • José García, David
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i postgrau en Business Development a DLT i Blockchain pel Blockchain Insitute & Technology. Expert en blockchain i tecnologies de registre distribuït (DLTs), tokeneconomics (economies basades en tokens) i l'impacte de la criptoeconomia en els nous models de negoci. Emprenedor, professor i conferenciant sobre blockchain i les seves apliacions en sectors com fintech, finançament descentralitzat (DeFi) i supply chain, en escoles de negoci com EADA, EAE i ESADE, entre d'altres.
 • Martín Jurado, Pedro
  Veure perfil a Linkedin
  Màster en Enginyeria de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). Actualment treballa al Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital com a assessor a la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals. És cap de la delegació espanyola a l'Assemblea General de l'Institut Europeu de Normes de Telecomunicació (ETSI) i cap de la Delegació espanyola en el Grup d'Estandardització de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), membre del Policy Group de l'European Blockchain Partnership (EBP) de la Comissió de la Unió Europea (UE). Avaluador de l'H2020 de la Comissió de la UE a la convocatòria Blockchain and distributed ledger technologies for SMEs 2019. Disposa de trenta-cinc anys d'experiència en gestió TIC i va ser director de l'Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació (ONTSI ) i Inspector General del Pla de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions del Ministeri de Defensa a més de subdirector general a la Direcció General de Telecomunicacions.
 • Masip Ardevol, Héctor
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Matemàtiques per la Universitat d'Alacant (UA) i màster en Matemàtiques Avançades i Enginyeria Matemàtica (MAMME) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és estudiant del Programa de Doctorat en Enginyeria Telemàtica per la UPC. La seva tesi de doctorat està centrada en l'àmbit de la criptografia (tant teòrica com aplicada) i xarxes, en particular el desenvolupament de proves de coneixement nul d'ús genèric.
 • Massanet, Adrià

  Enginyer tècnic en Informàtica de Sistemes per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Compta amb més de vint anys d'experiència en les àrees de seguretat, criptografia i desenvolupament de programari d'identitat digital. Ha desenvolupat programari i solucions, des de la codificació de controladors de baix nivell, fins al disseny de requisits per a la creació de programari de seguretat i operacions per a sistemes fiduciaris, així com la revisió de dissenys i implementacions per a la mitigació d'amenaces. Ara enfocat a Ethereum i sistemes descentralitzats.
 • Muñoz Tapia, Jose Luis
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i professor titular del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca està centrada en l'àmbit de la seguretat en xarxes, criptografia i desenvolupament d'aplicacions segures. En aquest àmbit, és coautor de desenes d'articles en revistes i congressos.
 • Olivet Rivera, Roger
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Informàtic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i per l'Institut Tecnològic de Karlsruhe (KIT). Executive MBA per l'IESE Business School. Actualment lidera la direcció de blockchain al Banc Sabadelll. Col·labora amb Esade i la Universitat Ramon Llull (URL) com a professor de màster a diferents assignatures de transformació digital, innovació i noves tecnologies.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Consultor blockchain.
 • Dissenyador de solucions blockchain.
 • Mànager de projectes i d'innovació basats en tecnologies blockchain.

Testimonis i notícies

Testimonis

Sóc enginyer en telecomunicacions i em dedicava a desenvolupar software. Des del principi em va cridar molt l'atenció la blockchain i vaig començar a experimentar amb ella per mi mateix. Cada vegada m'agradava més i quan vaig saber de la formació de la UPC School no vaig dubtar en apuntar-me. El que em feia més por era la qualificació dels professors, ja que és una tecnologia molt nova, però el professorat va superar de llarg les meves expectatives. He adquirit un coneixement molt més ampli i professionalitzat gràcies a les classes, que aborden aspectes molt diferents de la blockchain i d'una manera molt pràctica. Amb l'experiència adquirida et converteixes per a les empreses en algú molt exclusiu, ja que hi ha molt poc talent format en aquesta tecnologia. Abans d'acabar el curs ja havia firmat amb una empresa puntera del sector per treballar en el seu projecte. Finalment, he aconseguit el meu objectiu: dedicar-me de manera professional a la tecnologia blockchain.

Ignasi Ramos Blockchain developer

Testimonis<
Vaig començar a llegir sobre la tecnologia blockchain uns mesos abans de començar aquesta formació. Tanta informació, i tan tècnica, és difícil d'assimilar. És complicat fer tutorials i aprendre per un mateix sense una explicació externa per part d'experts en el tema. El curs m'ha proporcionat aquesta assimilació sobre la tecnologia blockchain i, en el meu cas, sobretot, coneixements de programació d'smart contracts en llenguatge solidity. De fet, vaig participar en un concurs de codi obert en solidity que consistia a optimitzar diferents problemes de programació clàssics, i en el qual vaig quedar finalment en sisè lloc. En el nostre grup de treball vam desenvolupar una aplicació per poder compartir cotxe d'usuari a usuari sense que hi hagi una tercera part implicada i eliminant el factor confiança entre usuaris, ja que la gestió la realitza completament un smart contract. Sense cap dubte, la tecnologia blockchain és disruptiva i està arribant cada dia més lluny en la vida diària de les persones.

Carlos Matallana Enginyer de Software

Vaig estudiar Enginyeria Informàtica a la UPC i posteriorment Administració i Direcció d'Empreses a la UB. Inicialment, vaig orientar la meva carrera professional cap a l'àmbit tecnològic, treballant en projectes nacionals i internacionals d'implantació de sistemes SAP R/3, per dedicar-me posteriorment al control intern a l'administració pública. El meu interès per l'àmbit professional de la tecnologia ha ressorgit de la mà de la blockchain. L'alt nivell tècnic i àmplia experiència de l'equip docent, juntament amb els perfils professionals dels companys, m'han aportat un elevat grau de coneixement de les eines, sistemes i entorn empresarial de la tecnologia blockchain, tant a nivell teòric com pràctic. El projecte final ha consistit en una aplicació basada en la tecnologia Ethereum, la qual ens ha servit com a plataforma inicial per a la creació de la nostra pròpia empresa de desenvolupament de sistemes basats en aquesta tecnologia. Formar-me ha estat l'accelerador que m'ha permès adquirir, en un període de temps reduït, la base de coneixement necessari per desenvolupar la meva carrera professional en el món de la blockchain.

Francesc Cubel Interventor - Generalitat de Catalunya

Altres notícies
BeInCrypto: Universidad Politécnica de Cataluña impartirá el Máster en Tecnologías Blockchain
01-09-2021
La directora de l'Observatori Blockchain: "Internet va democratitzar l'accés als continguts i els NFT democratitzaran l'intercanvi de diners"
06-05-2021
La Vanguardia: "Barcelona serà capital europea de la tecnologia blockchain al gener de 2020"
16-10-2019
El Periódico: "El 'blockchain' s'enlaira i Barcelona pren posicions"
26-09-2019
Entrevista a Àlex Puig a El Periódico: "Blockchain és un nou internet"
17-09-2018
Catalunya serà pionera en la implementació d'una estratègia de país de tecnologia ‘blockchain'
25-07-2018

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 83
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el curs de formació contínua.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar