Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Curs de formació contínua en Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  15% de descompte si et matricules abans del 30 de Juny
relation
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del postgrau en Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials.

Presentació

Edició
20a Edició
Crèdits
12 ECTS (105 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Català / Espanyol
Preu
2.800€ 2.380€(15% de descompte si et matricules abans del 30 de Juny)
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 04/10/2022
Fi classes: 23/02/2023
Fi programa : 27/04/2023
Horari
Dimarts: 18:00 a 21:00
Dijous: 18:00 a 21:00
Puntualment es realitzaran 2 sessions fora de l'horari establert, els dimecres.
Lloc de realització
Edifici Vapor Sala
Rambla de Sant Nebridi, 10
08222 Terrassa
Vídeo de presentació
Per què aquest curs de formació contínua?
La complexitat dels edificis industrials i comercials actuals dona a entendre la importància de projectar i calcular unes instal·lacions mecàniques (climatització, ventilació i fontaneria) que resultin òptimes i eficients. El curs en Disseny i Càlcul d’Instal·lacions Mecàniques aporta les competències necessàries per dissenyar i desenvolupar projectes integrals sobre aquest tipus d’instal·lacions.

Al curs s’imparteixen coneixements i eines sobre climatització, ventilació, fontaneria i sanejament. Destaquen també les instal·lacions d’energia solar tèrmica i aerotèrmica, atesa la importància que té l’aprofitament d’energia en l’edificació actual. Finalment, es destina una altra part del programa a l’estudi de les instal·lacions pneumàtiques i oleohidràuliques. En totes aquestes especialitats, hi participen com a docents professionals experts en cadascuna d’aquestes matèries.
Objectius

Dissenyar, calcular, controlar i valorar les diferents instal·lacions industrials existents en les empreses, i de forma específica en els camps de la climatització, la ventilació, la fontaneria, el gas i les instal·lacions de tipus pneumàtic i solar tèrmic.

A qui va dirigit?
 • Enginyers tècnics o superiors i graduats en enginyeria.
 • Arquitectes tècnics o superiors i graduats en arquitectura.
 • Professionals que vulguin especialitzar-se en l'àmbit de les instal·lacions.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
12 ECTS 105h
Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques
 • Instal·lacions de Climatització (39 h lectives)
 • Climatització o condicionament d'aire. Benestar tèrmic. La instal·lació de climatització.
 • Mecanismes de transmissió tèrmica. Exercicis.
 • Càlcul de càrregues tèrmiques. Exercicis.
 • Psicometria. Bateries de refredament. Tractament de l'aire. Exercicis.
 • Processos de certificació ambiental i energètica.
 • Càlcul de conductes d'aire. Càlcul de càrregues tèrmiques.
 • Difusió d'aire i càlcul de canonades. Exercicis.
 • Eficiència en climatització. Exercicis.
 • Processos de certificació ambiental i energètica.
 • Instal·lacions de Ventilació i Extracció de Fums (12 h lectives)
 • Criteris generals de la ventilació de locals. Determinació dels cabals necessaris. Normatives d'aplicació.
 • Sistemes de ventilació. Renovació ambiental. Captacions localitzades.
 • Ventiladors. Tipus i característiques. Circulació d'aire en conductes. Pèrdues de càrrega i càlculs.
 • Atenuació acústica en conductes de ventilació i climatització.
 • Equilibratge d’instal·lacions. Errors més comuns de connexió de ventiladors.
 • Instal·lacions de Fontaneria i Impulsió de Líquids (12 h lectives)
  • Principis bàsics d'hidroestàtica.
  • Pèrdues de càrrega. Normativa de les instal·lacions d'aigua.
  • Càlcul i estimació de cabals. Tipologies de canonades i comptadors.
  • Bombes i grups de pressió. Càlcul i disseny de grups d'elevació.
  • Instal·lacions industrials d'Aigua Calenta Sanitària (ACS).
 • Instal·lacions de Sanejament i Tractament d'Aigües i Instal·lacions d'Aigües Grises i Pluvials (15 h lectives)
  • Consideracions prèvies. Conceptes fonamentals.
  • Estructura d'una xarxa de sanejament. Càlcul de xarxes de sanejament.
  • Conceptes bàsics de la depuració. Tractament d'aigües.
  • Components de les xarxes de sanejament. Càlcul mecànic en canonades soterrades.
  • Instal·lacions d'aigües grises. Estudi de consum d'aigües en edificis. Legislació actual. Equips centralitzats i descentralitzats. Dispositius. Tractaments, dimensionat i disseny d'equips.
  • Legislació, estructura, disseny i dimensionat d'instal·lacions d'aprofitament d'aigües de pluja. Elements, tractaments i manteniments complementaris.
 • Instal·lacions d'Energia Solar Tèrmica i Aerotèrmica (15 h lectives)
  • Principis bàsics. Elements d'una instal·lació solar tèrmica. Configuracions bàsiques. Circulació natural o forçada. Sistemes centralitzats i descentralitzats.
  • Càlcul i dimensió de components. Exemple de càlcul i programes.
  • Regulació i control. Muntatge, proves i posada en marxa. Ús i manteniment. Documentació.
  • Legalització de les instal·lacions. Aspectes administratius. Normativa aplicable. Anàlisi econòmica i rendibilitat.
  • Tecnologia de les bombes de calor. Bombes de calor aerotèrmiques. Marc legal. Exemples de càlcul.
 • Instal·lacions de Gas (12 h lectives)
  • Reglamentació i normativa aplicable. Criteris de disseny i situació de canonades, elements i accessoris. 
  • Aplicacions de les instal·lacions de gas. Esquemes d'instal·lacions de gas natural. Components d'una instal·lació de gas. Instal·lacions que necessiten projecte.
  • Aplicacions de gas en locals comercials i industrials. Condicions d'ubicació i connexió d'aparells de gas. Dipòsits fixos i mòbils de Gasos Liquats de Petroli (GLP). Simbologia. Dimensionament de les instal·lacions de gas. 
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Diploma de formació contínua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinerari formatiu del postgrau en Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials .
Aquest postgrau s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el postgrau pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Postgrau:
relation Cursos de formació contínua:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest curs de formació contínua tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Alabern Morera, Xavier
  info

  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Administració i Direcció d'Empreses per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE). Professor Titular d’Universitat del Departament d’Enginyeria Elèctrica de la UPC durant més de vint-i-cinc anys. Ha estat sotsdirector de relacions amb les empreses de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa  (ETSEIAT) de la UPC.
Professorat
 • Casanovas Vidal, Albert
  info

  Llicenciat en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), especialitat Termo energètica. Postgrau d'Instal·lacions en Edificis per la Fundació UPC. Fundador d'Aljosa Solar 2008, S.L. i també d'Energies Renovables Actis. Actualment és membre de la Comissió d'Energies Renovables del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC). Acumula una experiència de més de deu anys en empreses multinacionals (Baxi i Endesa) dels sectors de l'energia i l'eficiència energètica. Anteriorment havia treballat com a docent en Cicles Formatius i més de deu anys com enginyer "freelance" en el camp de l'energia solar.
 • Esqué Timoneda, Albert
  info

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és Delegat Solutions a l'empresa BAXI, dedicada a la fabricació de productes de climatització. A més, disposa d'11 anys d'experiència en el món de la projectació d'instal·lacions per edificis en el sector de la fontaneria, energia solar, sanejament, protecció contra incendis i gasos combustibles.
 • Ferrer Guiteras, Jordi
  info

  Llicenciat en Ciències Químiques. Diplomat en Medi Ambient. En l'actualitat treballa a l'empresa Depuració i Tecnologia de l'Aigua, S.L (Depurtech), com a Cap de Departament d'Enginyeria i Apoderat, realitzant tasques de tècnic comercial.
 • Pessarrodona Segues, Joan
  info

  Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), especialitat Màquines Elèctriques. Actualment és responsable del Departament d'Assessorament Tècnic de l'empresa Soler & Palau Sistemas de Ventilación, S.L.U., amb 31 anys d'experiència.
 • Planas Rodríguez, Carla
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyera Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora del Departament d'Enginyeria de Projectes i la Construcció de la UPC. Consultora energètica i de sostenibilitat. Especialitzada en eines de simulació aplicades als edificis, en eficiència energètica i en certificacions ambientals (LEED, BREEAM i VERDE).
 • Soriano Rull, Albert
  info

  Tècnic en instal·lacions hidrosanitàries. Cap d´Estudis de l´Escola Gremial d´Instal·ladors d´Electricitat i Fontaneria de Barcelona. Actualment és membre de la Comissió de Fontaneria de CONAIF i dels Comitès d'AENOR CTC014 sobre Aparells Sanitaris i CTC003 sobre Aixetes Sanitàries. Expert reconegut per l'Institut Nacional de Qualificacions (INCUAL). Acumula una experiència de més de 25 anys al sector de les instal·lacions de subministrament, evacuació i reutilització de l'aigua. És autor de diferents llibres i articles tècnics sobre instal·lacions hidràuliques a premsa especialitzada.
 • Urpinas Gasol, Martí
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment treballa com a Enginyer de Prescripció per despatxos d'Enginyeria i Propietats finals a CARRIER, amb experiència en enginyeries durant 15 anys, exercint com a Enginyer de Projectes de Climatització i Eficiència Energètica. Coordinació i Direcció de Projectes i Execució d'Obres a: JG Ingenieros S.A., i, posteriorment a PGI Engineering Barcelona.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Tècnic projectista d'instal·lacions de climatització, ventilació, fontaneria i tractament d'aigües, energia solar i instal·lacions de gas.
 • Tècnic projectista de maquinària.
 • Cap de manteniment i de disseny d'instal·lacions.

Testimonis

Testimonis

En la meva pràctica professional notava que em faltaven coneixements de les diferents instal·lacions que formen un projecte d'edificació. Aquest postgrau de la UPC era l'únic que m'aportava el que necessitava. Els companys provenen de les diferents branques de què es compon el sector: enginyeries, instal·ladores, proveïdors de materials o maquinària. Això genera una sòlida xarxa de contactes que ens beneficia a tots. El factor més important de la formació és l'aplicabilitat, ja que t'aporta eines per desenvolupar una bona carrera professional al sector de les instal·lacions.

Ismael González Macias, Coordinador de Projectes a ORDEIC Enginyeria i Consultoria

Testimonis<

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 707 31 32
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el curs de formació contínua.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar