Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Curs de formació contínua en Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Elèctriques i Especials
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  15% de descompte si et matricules abans del 30 de Juny
relation
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del postgrau en Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials.

Presentació

Edició
21a Edició
Crèdits
10 ECTS (87 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Català / Espanyol
Preu
2.300€ 1.955€(15% de descompte si et matricules abans del 30 de Juny)
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 28/02/2023
Fi classes: 13/06/2023
Fi programa : 14/09/2023
Horari
Dimarts: 18:00 a 21:00
Dijous: 18:00 a 21:00
Lloc de realització
Edifici Vapor Sala
Rambla de Sant Nebridi, 10
08222 Terrassa
Vídeo de presentació
Per què aquest curs de formació contínua?
La complexitat dels edificis industrials i comercials actuals dona a entendre la importància de projectar i calcular unes instal·lacions elèctriques, de seguretat i contra incendis que resultin òptimes i eficients. El curs en Disseny i Càlcul d’Instal·lacions Elèctriques i Especials aporta les competències necessàries per dissenyar i desenvolupar projectes integrals sobre aquest tipus d’instal·lacions, i també de forma destacada sobre instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum.

Al curs s’imparteixen també coneixements i eines sobre instal·lacions d’electricitat, enllumenat, grups electrògens i instal·lacions de gas. També es destina una altra part del programa a l’estudi de les instal·lacions oleohidràuliques. En totes aquestes especialitats, hi participen com a docents professionals experts en cadascuna d’aquestes matèries.
Objectius

Dissenyar, calcular, controlar i valorar les diferents instal·lacions industrials existents en les empreses, de forma específica en els camps de l'electricitat, l'enllumenat, els grups electrògens i les instal·lacions de gas.

A qui va dirigit?
 • Enginyers tècnics o superiors i graduats en enginyeries.
 • Arquitectes tècnics o superiors i graduats en arquitectura.
 • Professionals que vulguin especialitzar-se en l'àmbit de les instal·lacions elèctriques i especials.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
10 ECTS 87h
Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Elèctriques i Especials
 • Instal·lacions Elèctriques (30 h lectives)
  • Introducció a les instal·lacions elèctriques de baixa tensió i la reglamentació que les regeix.
  • Parts o elements que conformen una instal·lació elèctrica.
  • Normativa reglamentària.
  • Instal·lació interior d'habitatges. Graus d'electrificació. Punts d'utilització, nombre i característiques dels circuits.
  • Defectes i proteccions: sobrecàrregues i curtcircuits, contactes directes i indirectes, instal·lacions de posada a terra i càlcul de seccions.
  • Aplicació de la normativa, dels criteris de càlcul i selecció de components.
  • Instal·lacions en indústries i serveis. Anàlisi de les necessitats.
  • Distribució elèctrica: quadre principal, subquadres, línies i canalitzacions.
  • Elecció de conductors i proteccions.
  • Locals de pública concurrència. Subministraments complementaris. Commutació de xarxes.
  • Compensació d'energia reactiva.
  • El marc elèctric. Legislació actual. La tarifa elèctrica. Energia reactiva.
  • Estalvi energètic en instal·lacions industrials i comercials.
  • Casos pràctics.
 • Instal·lacions Solars Fotovoltaiques (12 h lectives)
  • Descripció d'una instal·lació. Condicions òptimes de disseny.
  • Aspectes tècnics dels components.
  • Rendiments d'una instal·lació: hivern, estiu, etc.
  • Normativa actual. Real Decret d'autoconsum. Estalvis en el preu de l'energia.
  • Exemples reals de plantes solars.
  • Cas pràctic real d'una instal·lació. Treball individual.
  • Exemple de monitoratge.
 • Instal·lacions d'Enllumenat (12 h lectives)
  • La llum: conceptes i magnituds. Fonts de llum i la seva tecnologia.
  • Lluminàries: components, característiques i fotometria.
  • Projectes luminotècnics: paràmetres i normativa. Enllumenat interior i industrial.
  • Projectes luminotècnics: enllumenat. Normativa, nivells, contaminació lumínica i càlculs.
 • Instal·lacions Singulars. Grups Electrògens (9 h lectives)
  • Elements principals del grup electrogen. Modes de funcionament. Característiques tècniques i tipus de funcionament.
  • Sistemes de control de commutació entre grups i xarxes.
  • Sincronització de grups.
  • Instal·lació elèctrica: Postes a terra. Insonorització.
  • Normativa. Legislació.
  • Criteris de càlcul de la potència d'un grup.
  • Funcionament amb càrregues no lineals.
  • Arrancada de motors asíncrons.
  • Càlcul de la potència del grup necessari per a una instal·lació. Exemple d'aplicació.
 • Instal·lacions Contra Incendis i Seguretat (18 h lectives)
  • Introducció al foc. Tipus de foc i agents extintors. Normativa. Sistemes automàtics. Exercici pràctic.
  • Sistemes de detecció i alarma i sistemes d'extinció automàtica mitjançant gasos. Normativa. Exercici pràctic.
  • Sistemes d'extinció d'incendis mitjançant aigua. Normativa. Disseny. Exercici pràctic.
  • Sistemes de protecció passiva. Sectorització i evacuació de fums. Normativa. Exercici pràctic.
  • Disseny de projectes contra incendis. Posada a punt i manteniment.
  • Projecte de protecció contraincendis. Hipòtesis i càlculs. Discussió de la solució adoptada.
 • Programa Informàtic (3 h lectives)
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Diploma de formació contínua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinerari formatiu del postgrau en Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials .
Aquest postgrau s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el postgrau pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Postgrau:
relation Cursos de formació contínua:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest curs de formació contínua tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Alabern Morera, Xavier
  info

  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Administració i Direcció d'Empreses per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE). Professor Titular d’Universitat del Departament d’Enginyeria Elèctrica de la UPC durant més de vint-i-cinc anys. Ha estat sotsdirector de relacions amb les empreses de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa  (ETSEIAT) de la UPC.
Professorat
 • Amagat Arimany, Carles
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Superior de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Gerent de l'empresa Segurifoc S.L. Representant sectorial de la província de Girona de Grimec. Acumula més de 10 anys d'experiència en el sector de sistemes de protecció contra incendis.
 • Carpio Riera, Josep
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), especialitat elèctrica. Director Tècnic a l'empresa de fabricació de grups electrògens Electra Molins, S.A. Acumula una experiència de més de 20 anys en disseny, construcció, posta en marxa i manteniment d'instal·lacions industrials amb grups electrògens.
 • Cavaller Galí, Francisco
  info

  Enginyer Tècnic industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Cap de Projectes en l'empresa Salvi Lighting Barcelona. Té una experiència de més de 25 anys en productes i projectes d'enllumenat tècnic vinculat a la indústria, a l'exercici lliure i la docència. És Vocal de la Junta de Govern del Comitè Espanyol d'Il·luminació i Representant Nacional de la Divisió 4 del Comitè Internacional d'Enllumenat (CIM).
 • Frigola Marcet, Pau
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Soci Fundador i Chief Executive Officer (CEO), de l'Enginyeria Ecovat des de l'any 2007. Té experiència de més de 20 anys en projectes d'instal·lacions en àmbit terciari i industrial, i en especial, en energies renovables: solar fotovoltaica, biomassa i cogeneració.
 • Gonzalo García, Carlos
  info

  Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Membre de la Comissió Assessora del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE). Conseller de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L, Director Tècnic de Gas Natural Itàlia i altres càrrecs en el Grup Gas Natural Fenosa. Professor i examinador d'instal·ladors de gas, a Espanya, Mèxic, Equador i altres països llatinoamericans. Assessor Federació Gremis d'instal·ladors de Catalunya.
 • Guitart Majoral, Ricard
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Càlcul d'Instal·lacions per Zigurat Global Institute of Technology. Coordinador de Cype Catalunya, realitzant bàsicament tasques de Formació i Suport Tècnic als usuaris del software. Col·laborador com a docent en el Màster en Disseny i Gestió d'Entorns BIM de la Universitat de Lleida (UdL), i als Postgraus BIM Manager, del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers Edificació de Barcelona (CAATEEB) i el postgrau en Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials de la UPC School. Membre del Grup d'usuaris BIM de Catalunya.
 • Inglés Vendrell, Aurora
  info

  Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). MBE per la (UPF) i Màster en Business Administration per EADA Business School. En l'actualitat treballa a l'empresa ENDESA com a Responsable de Normativa.
 • Morón Romera, Juan
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor d'Instal·lacions Elèctriques a l'Escola d'Enginyeria Barcelona Est (EEBE) del Departament d'Enginyeria Elèctrica. Coordinador del Grau en Enginyeria Elèctrica.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Tècnic projectista d'instal·lacions elèctriques, solar fotovoltaiques, enllumenat, seguretat i contraincendis.
 • Tècnic projectista de maquinària.
 • Cap de manteniment i de disseny d'instal·lacions.

Testimonis

Testimonis

En la meva pràctica professional notava que em faltaven coneixements de les diferents instal·lacions que formen un projecte d'edificació. Aquest postgrau de la UPC era l'únic que m'aportava el que necessitava. Els companys provenen de les diferents branques de què es compon el sector: enginyeries, instal·ladores, proveïdors de materials o maquinària. Això genera una sòlida xarxa de contactes que ens beneficia a tots. El factor més important de la formació és l'aplicabilitat, ja que t'aporta eines per desenvolupar una bona carrera professional al sector de les instal·lacions.

Ismael González Macias, Coordinador de Projectes a ORDEIC Enginyeria i Consultoria

Testimonis<

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 707 31 32
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el curs de formació contínua.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar