Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el nombre màxim d'intents. El teu usuari està bloquejat temporalment. Torna a accedir d'aquí a una estona.
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Curs de formació permanent en Digital Twins for Smart Mobility
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió
 • discount

  BENEFICIA'T DE CONDICIONS ESPECIALS EN LA MATRÍCULA FINS AL 25 DE JULIOL!

  CONSULTA AMB LA TEVA ASSESSORA!

Presentació

Edició
2a Edició
Crèdits
5 ECTS (30 hores lectives)
Modalitat
Semipresencial
Idioma d'impartició
Català / Espanyol
Preu
200€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Aprofita les condicions especials de matrícula en aquesta ronda d'admissió! Formalitza la teva matrícula fins al 25 de juliol. Consulta amb la teva assessora.
Dates de realització
Data d'inici: novembre de 2024
Data de fi: desembre de 2024
Horari
Dimarts: 18:00 a 21:00
Dijous: 18:00 a 21:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Vídeo de presentació
Per què aquest curs de formació permanent?
En un món cada cop més connectat i tecnològic, l'aplicació de simulacions en el transport i el coneixement dels digital twins s'han convertit en factors crucials per a les empreses i professionals. La creixent complexitat dels sistemes de mobilitat urbana, juntament amb la necessitat d'optimitzar-los i anticipar-se a les possibles avaries de transport, impulsen la demanda de professionals amb habilitats en aquests àmbits. Això inclou la capacitat de crear i aplicar models de simulació precises i ajustades a la realitat, incorporant dades en temps real per avaluar escenaris i prendre decisions estratègiques.

El Curs de Formació Permanent en Digital Twins for Smart Mobility ofereix una formació especialitzada en l'ús de models de simulació digital en temps real enfocats a la mobilitat urbana. A través d'aquesta formació, els estudiants adquireixen competències per a la creació i aplicació de models de simulació amb dades en temps real anomenats digital twins, per al transport públic i privat, abordant el moviment de vehicles, mercaderies i usuaris.

L'equip docent d'aquest curs és un conjunt de professionals experts de la Universitat Politècnica de Catalunya, CERTH i CARNET, que proporcionaran una visió de teoria i aplicació pràctica dels continguts acadèmics, enriquint el procés d'aprenentatge amb exemples concrets i casos reals. A més, el curs compta amb la participació d'instructors procedents de l'empresa del programa de simulació AIMSUN que guiaran els estudiants en la construcció i aplicació dels models.

La creació i realització d’aquest curs està cofinançat per l'EIT Urban Mobility, una organització compromesa a fomentar l'expansió i la innovació en la mobilitat urbana a escala europea.

Es requereix un nivell mitjà d'anglès per a la correcta comprensió del material asíncron i de suport.

Impulsat per:
Objectius
 • Capacitat d’utilitzar models de digital twins enfocats a la mobilitat urbana.
 • Reconèixer el potencial de noves fonts de dades i tècniques de fusió per a l'anàlisi del rendiment dels sistemes de mobilitat.
 • Avaluar diferents escenaris de trànsit utilitzant els models generats.
 • Preveure avaries operatives en sistemes dinàmics urbans mitjançant l'ús dels models.
 • Implementar solucions per abordar els reptes de complexitat, dinamisme i interconnexió propis de la mobilitat urbana.
A qui va dirigit?
 • Professionals del sector de la mobilitat urbana que volen actualitzar les seves competències i conèixer les últimes tecnologies i metodologies de simulació aplicades a la mobilitat.
 • Persones amb interès en la mobilitat urbana, la tecnologia i les solucions innovadores per a les ciutats, amb ganes d'ampliar la seva formació amb habilitats pràctiques i aplicades.
 • Professionals amb experiència en tecnologies de la informació, enginyeria del transport o en altres sectors relacionats.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
1 ECTS 6h
+
Semipresencial
Fonaments
En aquest mòdul introductori els estudiants aprendran els fonaments essencials de la teoria de transports per poder desenvolupar models de digital twins de mobilitat. Es proporcionarà una visió general dels conceptes principals, tecnologies i aplicacions relacionades amb la simulació digital i la seva aplicació a la mobilitat urbana.
A través de classes teòriques i anàlisis de casos, s'adquirirà una comprensió inicial dels components bàsics i les potencialitats d'un digital twin en l'entorn de la mobilitat intel·ligent.
1 ECTS 6h
+
Semipresencial
Inputs estàtics: infraestructures i elements urbans
Introducció al digital twins i al procés enfocat al desenvolupament d'una rèplica digital d'un actiu mitjançant la captació d'elements urbans i zones d'interès que afecten la mobilitat.
Es veuran les tecnologies i processos involucrats en la captura de la realitat, aixecament i modelatge geomètric de l'actiu mitjançant escanejats de núvols de punts, i el seu processament com a element que contribueix al desenvolupament de la rèplica digital i al modelatge BIM en el desenvolupament del digital twins.
1 ECTS 6h
+
Semipresencial
Inputs dinàmics: sensors i recollida de dades en temps real
Es presentaran diversos sensors i tecnologies per recollir dades de mobilitat.
Els estudiants podran conèixer possibles usos i combinacions d'aquests a través de casos pràctics reals i les plataformes disponibles.
També es relacionaran les dades i les plataformes amb els models de transport i els models de digital twins, així com plataformes d'ajuda a la presa de decisions, presentant exemples d'aplicacions reals.
1 ECTS 6h
+
Semipresencial
Estructura de la simulació
Els estudiants aprendran a construir un model de simulació utilitzant el programa AIMSUN amb dades reals de detecció per a un cas específic.
Es detallarà el procés de generació del model pas a pas, la introducció de dades i la simulació de diverses situacions extremes. Se'ls dotarà de les capacitats necessàries per crear models de simulació precisos i aplicables, amb un èmfasi especial en la utilització de dades en temps real per millorar la representació i la comprensió de les dinàmiques de la mobilitat urbana.
A part, es reservaran dues hores per donar suport als estudiants a construir el model del seu treball de curs.
1 ECTS 6h
+
Semipresencial
Casos d'ús i exemples de digital twins
S'exposarà una àmplia gamma de casos d'ús i exemples pràctics innovadors, que il·lustren la diversitat d'aplicacions que ofereixen els digital twins així com el seu potencial transformador.
Es presentaran escenaris reals i solucions creatives implementades a diferents ciutats i entorns urbans. 
A més, es reservaran dues hores d'aquest mòdul perquè els estudiants puguin presentar els seus projectes de curs, descriure el cas analitzat i exposar i debatre les solucions proposades.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Certificat de curs de formació permanent expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya, s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat)

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Fòrums síncrons
Activitats que permeten discussions obertes sobre casos d'estudi, articles o preguntes sobre qüestions concretes. Aquests espais de debat tenen com a objectiu compartir punts de vista i fomentar la participació dels estudiants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest curs de formació permanent tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Estrada Romeu, Miquel Àngel
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), actualment és professor associat de transport a la mateixa universitat. Membre de la Junta Acadèmica de CARNET (consorci entre la UPC i el Grup Volkswagen). És responsable de les activitats d'EIT Urban Mobility a la UPC des del gener del 2022. Les seves línies de recerca se centren en la logística urbana i el disseny de serveis de transport públic. Ha dirigit o participat en més de 50 projectes de R+D+i, 10 de convocatòries públiques nacionals i 8 de projectes europeus (FPVII-H2020-EIT UM Innovation Calls).
Professorat
 • Delgado Clos, Margarida
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Amb més de vint anys d'experiència amb Aimsun Next, software de simulació i de planificació de trànsit, és Senior Product Specialist a Aimsun, empresa que ofereix solucions digitals de mobilitat.
 • Estrada Romeu, Miquel Àngel
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), actualment és professor associat de transport a la mateixa universitat. Membre de la Junta Acadèmica de CARNET (consorci entre la UPC i el Grup Volkswagen). És responsable de les activitats d'EIT Urban Mobility a la UPC des del gener del 2022. Les seves línies de recerca se centren en la logística urbana i el disseny de serveis de transport públic. Ha dirigit o participat en més de 50 projectes de R+D+i, 10 de convocatòries públiques nacionals i 8 de projectes europeus (FPVII-H2020-EIT UM Innovation Calls).
 • Fernández González, Mario
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i doctor per la UPC. Membre i professor del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC. Professor responsable de les assignatures d'expressió gràfica i tècniques de representació a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona de la UPC. Actualment, compagina el seu treball com a professor i investigador al grup AR.I.EN - Arquitectura, Indústria i Enginyeria.
 • Jofre Roca, Luis
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i catedràtic de Teoria del Senyal i Comunicacions a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona. És director de la Càtedra Telefònica-UPC en Cognitive IoT, director de la Càtedra SEAT-UPC en Futur de l'Automoció, director acadèmic del Consorci per a la Mobilitat Urbana del Futur (Carnet) i forma part de la junta directiva de l'associació europea EIT-Urban Mobility. El seu treball actual se centra en els vehicles autònoms connectats per a la mobilitat urbana, les antenes massives MIMO i la interacció sense fils de microorganismes.
 • Salanova Grau, Josep Maria
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de transport amb quinze anys d'experiència en projectes finançats amb fons europeus. Investigador principal a l'Hellenic Institute of Transport/Center for Research and Technology Hellas, on dirigeix el laboratori d'anàlisi de dades i modelització que dona suport al Thessaloniki Smart Mobility Living Lab. La seva experiència inclou la modelització del transport, els ITS i els ITS cooperatius, la investigació operativa per a l'optimització del transport de passatgers i mercaderies i la ciència de dades.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • AIMSUN
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
  • Aporta docents i conferenciants.
 • CARNET
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
  • Aporta docents i conferenciants.
  • Difon l'estudi en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
 • CERTH
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
  • Aporta docents i conferenciants.

Sortides professionals

 • Professionals a càrrec de la digitalització i transformació digital en projectes o institucions del sector del transport, la mobilitat, la logística i les infraestructures vinculades.
 • Gestors de projectes i/o empreses de mobilitat i logística.
 • Emprenedors al camp de la mobilitat.
 • Tècnics de l'administració pública.

Sol·licita informació o l'admissió

Informació i orientació:
Isabel de la Fuente Larriba
(34) 93 115 57 51
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el curs de formació permanent.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

Les dades de l'interessat seran cedides a EIT KIC URBAN MOBILITY, S.L.U. (B67513630)

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar