Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Curs de formació contínua en Manteniment d'Instal·lacions de Producció de Calor, Fred Industrial, Aigua Calenta Sanitària, Contra Incendis i Tractament d'Aigües
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
relation
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del postgrau en Manteniment d'Equips i Instal·lacions.

Presentació

Edició
20a Edició
Crèdits
4 ECTS (42 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Català / Espanyol
Preu
1.200€
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 17/05/2022
Data de fi: 05/07/2022
Horari
Dimarts: 18:00 a 21:00
Dijous: 18:00 a 21:00
Lloc de realització
Edifici Vapor Sala
Rambla de Sant Nebridi, 10
08222 Terrassa
Vídeo de presentació
Per què aquest curs de formació contínua?
El curs de formació contínua en Manteniment d'Instal·lacions de Producció de Calor, Fred Industrial, Aigua Calenta Sanitària, Contra Incendis i Tractament d'Aigües té com a objectiu analitzar els condicionants del manteniment en aquelles instal·lacions industrials que tinguin com a fil conductor un fluid.

En conseqüència, es tracten aspectes referents al manteniment d'equips i instal·lacions de gas, calderes d'aigua calenta sanitària (ACS) i vapor, equips frigorífics i instal·lacions de condicionament d'aire, instal·lacions de vapor, d'aigua potable, depuradores i instal·lacions contra incendis, entre d’altres.

En aquesta formació s’estudiaran al detall els components de cada tipologia d'instal·lació, la normativa a aplicar, el diagnòstic i la solució dels diversos problemes que poden presentar-se en cada cas.

Objectius
 • Proporcionar als tècnics de manteniment els coneixements globals necessaris sobre instal·lacions i tècniques industrials, així com les eines de control i diagnòstic adequades.
 • Oferir els mitjans i els coneixements adequats per resoldre avaries de forma ràpida i segura.
A qui va dirigit?
 • Enginyers, enginyers tècnics o graduats en enginyeries.
 • Arquitectes, arquitectes tècnics o graduats en arquitectura.
 • Tècnics i professionals de la indústria que vulguin especialitzar-se, actualitzar o ampliar els seus coneixements en l'àmbit del manteniment industrial, encara que no tinguin titulació universitària.
 • A persones provinents de la Formació Professional i de Cicles Formatius de Grau Superior.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
4 ECTS 42h
Manteniment d'Instal·lacions de Producció de Calor, Fred Industrial, Aigua Calenta Sanitària, Contra Incendis i Tractament d'Aigües
 • Manteniment d'instal·lacions de gas.
 • Components de les instal·lacions de gas.
 • Criteris de disseny i situació de les canonades, elements i accessoris.
 • Predimensionat de les instal·lacions de gas.
 • Dipòsits fixos i mòbils de Gas Liquat del Petroli (GLP).
 • Manteniment de les instal·lacions de gas en locals comercials i indústries.
 • Normativa i reglamentació.
 • Manteniment de sales de calderes.
 • Descripció dels tipus de calderes.
 • Calefacció i aigua calenta sanitària.
 • Calderes convencionals: baixa temperatura i condensació.
 • Calderes de vapor i fluid tèrmic.
 • Cremadors.
 • Combustió i tipus de combustibles.
 • Cremadors per etapes, progressius i moduladors.
 • Regulació i control.
 • Manteniment i reglaments.
 • Manteniment d'equips frigorífics en instal·lacions de condicionament d'aire. Tipus d'equips i instal·lacions. Diagnòstic d'avaries.
 • Exigències del manteniment: ITE 3 del RITE i IF 14 i IF 17 del RSIF.
 • Guia de la confecció d'un pla de manteniment preventiu.
 • Legionel·la.
 • Manteniment en instal·lacions de vapor.
 • Principis bàsics del vapor.
 • Circuit típic d'una instal·lació de vapor i condensat.
 • Factors que afecten el manteniment. Disseny dels sistemes de vapor i condensació.
 • Manteniment preventiu.
 • Anàlisi dels gasos de combustió en calderes.
 • Anàlisi de la conductivitat de l'aigua de calderes i condensació.
 • Detecció de fuites.
 • Termografia infraroja.
 • Manteniment d'equips de control i drenatge.
 • Exemples pràctics.
 • Estudi d'optimització energètica en instal·lació de vapor.
 • Manteniment d'instal·lacions contra incendis.
 • Sistemes de detecció i alarma.
 • Equips, mitjans i sistemes d'extinció segons l'origen i els tipus de foc.
 • Xarxes d'abastament d'aigua. Dipòsits.
 • Centrals. Sirenes. Detectors òptics, iònics i termovelocimètrics.
 • Extintors i mànegues.
 • Ruixadors automàtics (sprinklers). Columna seca. Hidrants.
 • Normativa i legislació. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
 • Manteniment de filtres de desbast.
 • Dipòsits de recepció i bombeig.
 • Manteniment de sistemes de decantació.
 • Instal·lacions mecàniques. Seguretat industrial i els seus reglaments. El manteniment i les inspeccions periòdiques d'equips de pressió, instal·lacions tèrmiques en edificis, gasos combustibles i emmagatzematge de productes químics.                   
 • Identificació de riscos. Atmosphere Explosible (ATEX), treball en alçada i espais confinats.
 • Els permisos de treball en zones ATEX.
 • Adequació d'equips en zones ATEX.
 • Certificacions especials. Documentació.
 • Cas pràctic: accidents en treballs de soldadura.
 • Manteniments incorrectes.
 • Normativa de seguretat industrial: diagnòstic, problemes, oportunitats, recomanacions i desviacions legals més freqüents. Gestió operativa i estratègica.
Titulació
Diploma de formació contínua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinerari formatiu del postgrau en Manteniment d'Equips i Instal·lacions .
Aquest postgrau s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el postgrau pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Postgrau:
relation Cursos de formació contínua:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest curs de formació contínua tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Alabern Morera, Xavier
  info

  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Administració i Direcció d'Empreses per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE). Professor Titular d’Universitat del Departament d’Enginyeria Elèctrica de la UPC durant més de vint-i-cinc anys. Ha estat sotsdirector de relacions amb les empreses de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa  (ETSEIAT) de la UPC.
Professorat
 • Cemeli Duran, Xavier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte Tècnic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Master En Incendis I Protecció Civil. Safety Engineering per la UPC. Diplomat CFPA EUROPE nº E/17/F-TC/981 per Cepreven. Actualment tècnic del Servei de Prevenció - DGPEIS Bombers de la Generalitat de Catalunya.
 • de Gea Rodríguez, Xavier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Ciències Químiques l'any 1986. Màster en Business Administration per l'Escola d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE) l'any 1999. Màster Especialista en Atmòsferes Explosives (ATEX) per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) a l'any 2015. En l'actualitat és Director de l'empresa ATEXPREVEN. Membre del Comitè Europeu CEN/CN 305 WG3 i Membre del Comitè Nacional AEN/CTN 163.
 • Ferrer Guiteras, Jordi
  info

  Llicenciat en Ciències Químiques. Diplomat en Medi Ambient. En l'actualitat treballa a l'empresa Depuració i Tecnologia de l'Aigua, S.L (Depurtech), com a Cap de Departament d'Enginyeria i Apoderat, realitzant tasques de tècnic comercial.
 • Gonzalo García, Carlos
  info

  Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Membre de la Comissió Assessora del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE). Conseller de CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L, Director Tècnic de Gas Natural Itàlia i altres càrrecs en el Grup Gas Natural Fenosa. Professor i examinador d'instal·ladors de gas, a Espanya, Mèxic, Equador i altres països llatinoamericans. Assessor Federació Gremis d'instal·ladors de Catalunya.
 • Sempere Ventura, Jordi
  info

  Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment Director Tècnic de l'empesa VYC Industrial. Membre de l'Associació de Gestors de Manteniment (AGEM), i col·legiat al Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials Barcelona (CETIB). Experiència de més de 15 anys en el sector de l'energia tèrmica, l'eficiència energètica i el manteniment. Col·laboracions en programes de formació de la UPC School.
 • Solas Adell, Eduardo
  info

  Perit Industrial Mecànic per l'Escola d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa. Assessor Especialista en Climatització i Refrigeració. Professor de formació per a l'obtenció dels Carnets del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), manipulador de gasos frigorífics i cursos de formació per a empreses

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Cap de manteniment en l'àmbit dels fluids.
 • Tècnic de manteniment en el sector dels fluids.
 • Projectista d'instal·lacions de fluids.

Testimonis

Testimonis

En el moment en què vaig decidir cursar el postgrau havia estat recentment nomenat cap de manteniment. M'iniciava en noves responsabilitats i vaig trobar que, sens dubte, el contingut del postgrau era el que millor s'adaptava a les meves noves necessitats: obtenir un coneixement tècnic i profund sobre el manteniment industrial que m'ajudés a desenvolupar les meves funcions. Haver-lo cursat ha estat una gran oportunitat, d'una banda per introduir-me d'una forma detallada en el manteniment industrial i d'instal·lacions, i per l'altra, per l'enriquiment que suposa el fet de conèixer persones del sector i compartir amb elles experiències professionals. La formació m'ha permès descobrir que darrere del que s'entén com a manteniment industrial existeix una veritable ciència i estudi fruit de molts anys d'experiència de professionals i empreses. Al meu dia a dia puc subscriure que m'ha ajudat a aplicar i defensar una metodologia de treball sobre el manteniment amb èxit. Durant la formació vaig realitzar com a projecte un pla de manteniment eficient del sistema de tractament automàtic d'equipatges de la Terminal T1 de l'aeroport de Barcelona-El Prat. En grans instal·lacions com aquesta, la gestió acurada del manteniment és clau per aconseguir un resultat satisfactori, tant pels gestors del servei com pels milers de persones que en fan ús.

Carlos Martínez, Cap d'Operació i Manteniment a Vanderlande Industries

Després de 12 anys com a enginyer de millores de planta, em van oferir el lloc de Responsable de Manteniment Preventiu i Instal·lacions Generals. Vaig triar el postgrau per preparar-me per assumir aquest nou repte, ja que el curs desenvolupava totes les àrees de responsabilitat que assumia amb el nou càrrec. Puc aplicar al 100% tots els continguts tractats al postgrau i el meu nivell de competències en els diferents tipus d'instal·lacions és molt millor, tant a nivell tècnic com de gestió. L'equip de direcció del meu projecte va ser especialment professional, proper i molt orientat a la millora. A més a més, amb diversos companys segueixo en contacte i compartim dubtes i millores sobre el manteniment. El bloc de les visites em va semblar especialment interessant, de fet, organitzem una visita a l'empresa en la qual treballo, Celsa Group.

Elías Barrena, Cap de Manteniment Preventiu i Instal·lacions Generals C2 i C3 a Celsa Group

Testimonis<
La nostra feina com a gestors va més enllà del manteniment pur per transformar-se en una funcionalitat que ha d'aportar valor a les organitzacions. Volia donar resposta a aquest repte professional i per això vaig formar-me amb aquest postgrau. Va ser un encert. Vaig rebre una visió 360° del manteniment en tots els seus vessants i capacitació per afrontar la gestió dels diferents actius amb seguretat i garanties. Aquesta formació m'ha aportat un canvi de visió radical: deixem de ser una despesa per transformar-nos en àrees funcionals que poden generar ingressos o reforçar la missió i visió de la nostra empresa. En finalitzar el curs sentiràs que hi ha un abans i un després i sortiràs amb la "motxilla" carregada de noves competències.

Llorenç Farré, Maintenance Engineer a Palex Medical SA

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 707 31 32
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el curs de formació contínua.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

La UPC School requerirà, a més del currículum, la següent documentació addicional per a la preinscripció a aquest Curs de formació contínua:
  • DNI o passaport
  • Títol universitari, resguard del títol o carnet de col·legiat
  • 1 fotografia a color

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar