Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Curs de formació contínua en Gestió i Direcció de Projectes IT
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació
Aquest curs té les places exhaurides. Si vols més informació per properes edicions, posa't en contacte amb nosaltres.

Programa

Edició
17a Edició
Crèdits
10 ECTS (81 hores lectives)
Modalitat
Semipresencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
2.300€
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 03/11/2020
Data de fi: 16/02/2021
Horari
Dimarts: 19:00 a 22:00
Dijous: 19:00 a 22:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest programa?

L'eficient Gestió i Direcció de Projectes s'ha convertit en una eina imprescindible per a l'execució de tota classe de projectes. Actualment, empreses de totes dimensions i de tots els sectors d'activitat (TIC, industrial, farmacèutic, construcció, etc.) realitzen projectes IT en les seves organitzacions. Sovint aquestes empreses no disposen de coneixement suficient sobre les eines i les metodologies més adequades que els permetin assolir amb èxit els projectes de les quals són responsables o en els que hi participen.

Es necessiten professionals que coneguin totes les etapes i el cicle de vida d'un projecte IT, i que sàpiguen aplicar les metodologies i les millors pràctiques que existeixen actualment (àgils, com Scrum, i també tradicionals, com PMBOK, passant per conceptes com Lean startup, Six Sigma, etc.), sent capaços de definir i dur a terme amb èxit projectes de tota mena i grandària.

Aquesta formació específica de l'àmbit de la direcció i gestió de projectes aborda els conceptes i les tècniques de la gestió de projectes IT i de l'àrea tecnològica en general. Es treballaran les diferents metodologies i les millors pràctiques que hi ha al mercat, des de les àgils fins a les tradicionals, com ara PMBOK, Scrum, METODE3, etc.

Es prepararà als estudiants perquè siguin capaços d'aplicar correctament una metodologia de gestió de projectes, que permeti l'empresa estalviar recursos i generar productes o serveis de millor qualitat, i alhora, generar més ingressos.

En el curs es realitzen classes específiques per a la preparació de la Certificació Project Management Professional de Project Management Institute (PMI-PMP) seguint les millors pràctiques (best practices) del PMBOK @. L'objectiu fonamental és ajudar l'estudiant a entendre el propòsit d'aquesta certificació i com obtenir-la.

Objectius
 • Introduir els conceptes de projecte i de gestió de projectes, utilitzats al project management (PM), PMBOK, Project Management Institute (PMI) i les metodologies àgils en Scrum.
 • Conèixer tot el cicle de vida d'un projecte IT per aplicar-lo i perquè tingui èxit, escollint la millor manera de dur-lo a terme (mitjançant mètodes àgils, com Scrum, altres models o millors pràctiques, com PMBOK o híbrids existents en el mercat).
 • Planificar una gestió de projectes ajustada a la realitat, tenint en compte totes les variables (gestió de riscos, gestió de la qualitat, gestió de les proves, etc.) que intervenen en el marc de l'execució de projectes.
 • Dirigir projectes tenint en compte la tecnologia i les persones, procurant emprar les metodologies de treball més adequades per minimitzar la resistència al canvi per part de les persones participants en el projecte.
 • Mostrar les eines i les tècniques més utilitzades, enfocades a la selecció, la planificació, l'execució, el seguiment, el control i finalment, el tancament del projecte.
 • Consolidar els coneixements adquirits mitjançant l'execució pràctica de casos reals de projectes IT i de noves tecnologies.
 • Treballar en equip i adquirir la capacitat de saber gestionar un projecte.
A qui va dirigit?
 • Caps de projectes o personal que participa en l’execució d’un projecte, que necessiten una visió més global i com aportar solucions a les problemàtiques de la gestió de projectes.
 • Consultors, analistes, analistes-programadors, tècnics, administradors i personal que hagi de gestionar o participar en projectes informàtics o de l'àmbit tecnològic.
 • Persones en general que vulguin accedir a una formació en gestió i direcció de projectes IT.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
5 ECTS 54h
Gestió i Direcció de Projectes
 • Introducció a la gestió de projectes
  • Què són els processos i els projectes.
  • Diferències entre processos i projectes.
  • Definició de projecte.
  • Sistema de gestió i direcció de projectes.
 • Definició del projecte
  • Triangle que el compon (scope, time, cost).
  • Document de definició del projecte: objectius, entregables, àmbit, beneficis, equip, etc.
  • Fonts, coneixement del projecte.
  • Establir objectius: expectativa, requisit, indicador, objectiu.
  • La qualitat del projecte: estimació i planificació temporal.
 • Planificació del projecte
  • Característiques de la planificació.
  • Activitats de la planificació.
  • Recursos i costos. El desenvolupament del projecte.
 • Aprovació del pla del projecte
  • Presentació del projecte.
 • Inici del projecte
  • Llançament del projecte.
 • Execució del projecte
  • Establir el pla de seguiment i control.
  • Activitats de desenvolupament del projecte.
  • Finalització del projecte.
 • Tancament del projecte
  • Activitats del procés de tancament.
  • Document Informe final.
  • Aprovació del client i enquesta de satisfacció.
  • Proposta de millores i bones pràctiques.
  • Transferència de coneixement. La qualitat en els projectes.
 • La qualitat
  • La qualitat: què és, com s'aconsegueix, qui la defineix, etc.
  • Etapes de la gestió de la qualitat.
  • Evolució de la qualitat.
  • Casos pràctics i conclusions.
 • Certificació Project Management Professional del Project Management Institute (PMI-PMP)
  • Què és el PMI i què representa la certificació PMP en el camp professional de les IT.
  • Revisió dels temes clau, tractant-los segons els grups de processos de PMBOK i presentació d'un examen tipus.
3 ECTS 21h
Gestió de les Persones en els Projectes. Habilitats Directives. Coaching
 • El lideratge, poder i eficàcia empresarial. Poder i lideratge. El talent.
 • La comunicació com a element crucial. Desenvolupament d'habilitats comunicatives.
 • El treball en equip i delegació (com fomentar-lo).
 • La negociació i la gestió del conflicte. Creativitat, innovació, resolució de problemes i diversitat.
 • El coaching com eina per a la direcció d'equips de projectes.
2 ECTS 6h
Projecte Final
 • Cas pràctic (a desenvolupar durant el curs): proposta, planificació, seguiment i control; tancament i conclusions.
 • Realització d'un projecte en equips col·laboratius durant el desenvolupament del curs, basat en la realització d'un projecte concret i realitzable, sigui de desenvolupament o de millora contínua.
 • El projecte disposarà d'una presentació pública final. Cada integrant de l'equip de projecte haurà de realitzar una part de la presentació.
Titulació
Diploma de formació contínua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Business Game
Es promou el pensament del joc i la seva mecànica per resoldre determinats problemes o prendre decisions, amb l'objectiu de motivar als estudiants en el procés d'aprenentatge i disposar d'uns resultats a analitzar.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest curs de formació contínua tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Hernández Barjola, Salvi
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i postgraduat en Direcció de Tecnologies per la Universitat de Barcelona. MBA per l'Escola d'Administració d'Empreses (EAE) - UPC, Creació d'Empreses per Esade i Programa de Direcció General (PDG) per l'IESE Business School. Soci director de Sigma Consulting - Arekia. Expert en assessoria i consultoria empresarials en l'àrea financera, gestió de persones, sistemes d'informació, gestió de projectes i processos. Coach, docent i conferenciant en diverses universitats, escoles de negocis i empreses.
Professorat
 • Hernández Barjola, Salvi
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i postgraduat en Direcció de Tecnologies per la Universitat de Barcelona. MBA per l'Escola d'Administració d'Empreses (EAE) - UPC, Creació d'Empreses per Esade i Programa de Direcció General (PDG) per l'IESE Business School. Soci director de Sigma Consulting - Arekia. Expert en assessoria i consultoria empresarials en l'àrea financera, gestió de persones, sistemes d'informació, gestió de projectes i processos. Coach, docent i conferenciant en diverses universitats, escoles de negocis i empreses.
 • Mir Casals, Josep

  Enginyer tècnic en Electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya i llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat per la Universitat Oberta de Catalunya. Màster en Direcció d'Operacions per Esade, certificat Project Management Professional (PMP) pel Project Management Institute (PMI) i Information Technology Infrastructure Library (ITIL) Foundation. És gestor de clients del sector públic a T-Systems. Compta amb més de vint-i-cinc anys d'experiència en empreses del sector TIC: Telefónica, Indra, Coritel/Accenture, Electronic Data Systems (EDS) i T-Systems.

Sortides professionals

 • Cap de projecte de l'àrea tecnològica (TI).
 • Director de projecte de l'àrea tecnològica (TI).
 • Responsable de projectes de l'àrea tecnològica (TI).
 • Analista tecnològic.
 • Scrum Master en projectes tecnològics.
 • Product Owner en projectes tecnològics.

Notícies

Notícies del Blog
La UPC School aposta per l'especialització dels nous perfils TIC
La UPC School aposta per l'especialització dels nous perfils TIC
31-01-2017
La UPC School aposta per l'especialització dels nous perfils TIC
La UPC School aposta per l'especialització dels nous perfils TIC
31-01-2017
Actes relacionats
iGenium'20
iGenium'20
Del 28-10-2020 al 11-11-2020

Sol·licita informació

Contacte:
(34) 93 706 80 35
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar