Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Curs de formació contínua en Gestió i Direcció de Projectes IT
Sessió informativa

02-12-2021

En Línia
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre!

Presentació

Edició
19a Edició
Crèdits
10 ECTS (81 hores lectives)
Modalitat
Semipresencial
Fase en línia: del 10 de març al 5 de maig de 2022

En aquesta primera fase del programa es desenvoluparan els coneixements necessaris en la gestió de les etapes i el cicle de vida d'un projecte IT.

Fase presencial: del 10 de maig al 30 de juny de 2022

En la segona fase es desenvoluparan coneixements per a la gestió de les persones en els diferents projectes i es treballaran les habilitats directives de cada estudiant.

Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
2.300€ 2.070€(10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre!)
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 10/03/2022
Fi classes: 16/06/2022
Fi programa : 30/06/2022
Horari
Dimarts: 19:00 a 22:00
Dijous: 19:00 a 22:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest curs de formació contínua?

L'eficient gestió i direcció de projectes s'ha convertit en una eina imprescindible per a l'execució de tota classe de projectes en l'àmbit laboral. Actualment, empreses de totes dimensions i de tots els sectors d'activitat (TIC, industrial, farmacèutic, construcció, etc.) realitzen projectes IT i de transformació digital en les seves organitzacions. Sovint aquestes empreses no disposen de coneixement ni experiència suficient sobre les eines, millors pràctiques i metodologies més adequades que els permetin assolir amb èxit els projectes de les quals són responsables o en els quals participen asiduament.

Es necessiten professionals que coneguin totes les etapes i el cicle de vida d'un projecte IT, i que sàpiguen aplicar les metodologies i les millors pràctiques que existeixen actualment al mercat (àgils, com Scrum, i també tradicionals, com PMBOK, passant per conceptes com KanbanLean startup, Six Sigma, etc.), sent capaços de definir i dur a terme amb èxit projectes de tota mena, dificultat i grandària.

Aquesta formació específica de l'àmbit de la direcció i gestió de projectes aborda els conceptes i les tècniques de la gestió de projectes IT i de l'àrea tecnològica en general, abordant simultàniament l'impacte de la transformació digital a les empreses. Es treballaran les diferents metodologies i les millors pràctiques que hi ha al mercat, des de les àgils fins a les tradicionals, com ara PMBOK, Scrum, Metode3, etc.

Es prepararà als estudiants perquè siguin capaços d'aplicar correctament una metodologia de gestió de projectes, que permeti l'empresa estalviar recursos i generar productes o serveis de millor qualitat, i alhora, generar més ingressos.

En aquest curs de formació contínua en Gestió i Direcció de Projectes IT es realitzen classes específiques per a la preparació de la Certificació Project Management Professional de Project Management Institute (PMI-PMP) seguint les millors pràctiques (best practices) del PMBOK. L'objectiu fonamental és ajudar l'estudiant a entendre el propòsit d'aquesta certificació i com obtenir-la.

Objectius
 • Introduir els conceptes de projecte i de gestió de projectes, utilitzats al project management (PM), PMBOK, Project Management Institute (PMI) i les metodologies àgils amb el framework d'Scrum.
 • Conèixer tot el cicle de vida d'un projecte IT per aplicar-lo i perquè tingui èxit, escollint la millor manera de dur-lo a terme (mitjançant mètodes àgils, com l'utilitzat al framework Scrum, altres models o millors pràctiques, com és el de PMBOK o híbrids existents en el mercat).
 • Planificar una gestió de projectes ajustada a la realitat actual, tenint en compte totes les variables (gestió de riscos, gestió de la qualitat, gestió de les proves, etc.) que intervenen en el marc de l'execució de projectes.
 • Dirigir projectes tenint en compte la tecnologia i les persones, procurant emprar les metodologies de treball més adequades per minimitzar la resistència al canvi per part de les persones participants en el projecte.
 • Mostrar les eines i les tècniques més utilitzades, enfocades a la selecció, la planificació, l'execució, el seguiment, el control i finalment, el tancament del projecte.
 • Consolidar els coneixements adquirits mitjançant l'execució pràctica de casos reals de projectes IT i de noves tecnologies (transformació digital).
 • Treballar en equip i adquirir la capacitat de saber gestionar un projecte amb èxit.
A qui va dirigit?
 • Caps de projectes o personal que participa en l’execució d’un projecte, que necessiten una visió més global i com aportar solucions a les problemàtiques de la gestió de projectes.
 • Consultors, analistes, analistes-programadors, tècnics, administradors i personal que hagi de gestionar o participar en projectes informàtics o de l'àmbit tecnològic.
 • Persones en general que vulguin accedir a una formació en gestió i direcció de projectes IT.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
5 ECTS 45h
En línia
Gestió i Direcció de Projectes
 • Introducció a la gestió de projectes
  • Què són els processos i els projectes.
  • Diferències entre processos i projectes.
  • Definició de projecte.
  • Sistema de gestió i direcció de projectes.
 • Definició del projecte
  • Triangle que el compon (scope, time, cost).
  • Document de definició del projecte: objectius, entregables, àmbit, beneficis, equip, etc.
  • Fonts, coneixement del projecte.
  • Establir objectius: expectativa, requisit, indicador, objectiu.
  • La qualitat del projecte: estimació i planificació temporal.
 • Planificació del projecte
  • Característiques de la planificació.
  • Activitats de la planificació.
  • Recursos i costos. El desenvolupament del projecte.
 • Aprovació del pla del projecte
  • Presentació del projecte.
 • Inici del projecte
  • Llançament del projecte.
 • Execució del projecte
  • Establir el pla de seguiment i control.
  • Activitats de desenvolupament del projecte.
  • Finalització del projecte.
 • Tancament del projecte
  • Activitats del procés de tancament.
  • Document Informe final.
  • Aprovació del client i enquesta de satisfacció.
  • Proposta de millores i bones pràctiques.
  • Transferència de coneixement. La qualitat en els projectes.
 • La qualitat
  • La qualitat: què és, com s'aconsegueix, qui la defineix, etc.
  • Etapes de la gestió de la qualitat.
  • Evolució de la qualitat.
  • Casos pràctics i conclusions.
 • Certificació Project Management Professional del Project Management Institute (PMI-PMP)
  • Què és el PMI i què representa la certificació PMP en el camp professional de les IT.
  • Revisió dels temes clau, tractant-los segons els grups de processos de PMBOK i presentació d'un examen tipus.
3 ECTS 30h
Presencial
Gestió de les Persones en els Projectes. Habilitats Directives. Coaching
 • El lideratge, poder i eficàcia empresarial. Poder i lideratge. El talent.
 • La comunicació com a element crucial. Desenvolupament d'habilitats comunicatives.
 • El treball en equip i delegació (com fomentar-lo).
 • La negociació i la gestió del conflicte. Creativitat, innovació, resolució de problemes i diversitat.
 • El coaching com eina per a la direcció d'equips de projectes.
2 ECTS 6h
Presencial
Projecte Final
 • Cas pràctic (a desenvolupar durant el curs): proposta, planificació, seguiment i control; tancament i conclusions.
 • Realització d'un projecte en equips col·laboratius durant el desenvolupament del curs, basat en la realització d'un projecte concret i realitzable, sigui de desenvolupament o de millora contínua.
 • El projecte disposarà d'una presentació pública final. Cada integrant de l'equip de projecte haurà de realitzar una part de la presentació.
Titulació
Diploma de formació contínua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Business Game
Es promou el pensament del joc i la seva mecànica per resoldre determinats problemes o prendre decisions, amb l'objectiu de motivar als estudiants en el procés d'aprenentatge i disposar d'uns resultats a analitzar.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest curs de formació contínua tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Hernández Barjola, Salvi
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i postgraduat en Direcció de Tecnologies per la Universitat de Barcelona. MBA per l'Escola d'Administració d'Empreses (EAE) - UPC, Creació d'Empreses per Esade i Programa de Direcció General (PDG) per l'IESE Business School. Soci director de Sigma Consulting - Arekia. Expert en assessoria i consultoria empresarials en l'àrea financera, gestió de persones, sistemes d'informació, gestió de projectes i processos. Coach, docent i conferenciant en diverses universitats, escoles de negocis i empreses.
Professorat
 • Hernández Barjola, Salvi
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i postgraduat en Direcció de Tecnologies per la Universitat de Barcelona. MBA per l'Escola d'Administració d'Empreses (EAE) - UPC, Creació d'Empreses per Esade i Programa de Direcció General (PDG) per l'IESE Business School. Soci director de Sigma Consulting - Arekia. Expert en assessoria i consultoria empresarials en l'àrea financera, gestió de persones, sistemes d'informació, gestió de projectes i processos. Coach, docent i conferenciant en diverses universitats, escoles de negocis i empreses.
 • Mir Casals, Josep

  Enginyer tècnic en Electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya i llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat per la Universitat Oberta de Catalunya. Màster en Direcció d'Operacions per Esade, certificat Project Management Professional (PMP) pel Project Management Institute (PMI) i Information Technology Infrastructure Library (ITIL) Foundation. És gestor de clients del sector públic a T-Systems. Compta amb més de vint-i-cinc anys d'experiència en empreses del sector TIC: Telefónica, Indra, Coritel/Accenture, Electronic Data Systems (EDS) i T-Systems.

Sortides professionals

 • Cap de projecte de l'àrea tecnològica (TI).
 • Director de projecte de l'àrea tecnològica (TI).
 • Responsable de projectes de l'àrea tecnològica (TI).
 • Analista tecnològic.
 • Scrum Master en projectes tecnològics.
 • Product Owner en projectes tecnològics.

Testimonis

Testimonis

El repte de gestionar el desenvolupament de software no és fàcil. Sovint hi ha incertesa en el període de finalització dels projectes i surten imprevistos. També els clients demanen elements nous a mig camí, fet que t’obliga a nous replantejaments. Però l’exigència ha de ser el motor per respondre a la confiança que el client ha dipositat en tu, i ens cal entregar un resultat per damunt de les seves expectatives i puntualment. Aquest curs em va donar les eines necessàries per gestionar amb eficàcia i professionalitat totes aquestes situacions i d’altres que envolten els projectes digitals. Si el teu camí professional passa per la gestió de projectes, aquest curs és l’ideal per aplicar una metodologia sòlida i completa i d’aplicació pràctica a partir del primer minut que l’acabes.

Óscar López Responsable del dept. de desenvolupament a CIMWORKS

Testimonis<

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 706 80 35
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el curs de formació contínua.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar