Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Curs de formació contínua en Business Process Management (BPM)
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  Programa inclòs a la convocatòria d'ajuts Employment Help per a professionals a l'atur o amb rendes baixes
 • discount
  10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre!

Presentació

Edició
9a Edició
Crèdits
10 ECTS (90 hores lectives)
Modalitat
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
2.350€ 2.115€(10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre!)
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 10/02/2022
Fi classes: 31/05/2022
Fi programa : 07/06/2022
Horari
Dimarts: 18:30 a 21:30
Dijous: 18:30 a 21:30
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Vídeo de presentació
Per què aquest curs de formació contínua?

El Business Process Management (BPM) és una disciplina innovadora de gestió de processos que s'ha anat nodrint dels avanços en l'anàlisi de la informació al llarg dels últims anys. Aquesta disciplina, recolzada en la tecnologia, s'ha convertit en l'actualitat en la peça clau d'una arquitectura tecnològica corporativa moderna, orientada a facilitar i suportar la transformació digital. Corporacions de totes les dimensions (bancs, asseguradores, operadors de telefonia/mobilitat, empreses industrials, etc.) ja l'estan incorporant per competir amb èxit amb les noves empreses natives digitals.

Durant el curs de formació contínua en Business Process Management (BPM) coneixeràs les claus sobre com configurar i proposar aquesta arquitectura a la teva organització i veuràs exemples d'aplicació real per contribuir a la millora i optimització dels processos i tecnologies, com ara la intel·ligència artificial, la internet de les coses o la mineria de processos.

Al llarg dels continguts, aprendràs, de forma pràctica, com utilitzar eines analítiques, més enllà de les tradicionals eines de business intelligence (BI), com obtenir valuoses informacions, quadres de comandament i prediccions. Tot això, per enfocar adequadament els projectes en termes de planificació, estimació d'esforços i costos.

T'ajudarem a posicionar-te com a líder del desplegament massiu de processos BPM, el desafiament metodològic i tecnològic més gran que afrontarà la teva organització en els pròxims anys.

Objectius
 • Consolidar els conceptes al voltant de la disciplina del Business Process Management (BPM), com ara eficiència, efectivitat, fluxos de treball, regles de negoci i gestió de casos.
 • Entendre els grans avantatges que suposa analitzar, modelar i documentar processos de negoci alineats amb els objectius estratègics de les organitzacions.
 • Conèixer metodologies d'implantació de solucions BPM, provades i amb gran èxit, que ens permetin dur a terme plans realistes, d'èxit, viables i sostenibles.
 • Conèixer de primera mà casos reals d'empreses que han decidit "fer BPM", juntament amb les seves lliçons apreses i bones pràctiques.
 • Aplicar de forma pràctica solucions reals i líders en el mercat, amb una visió àmplia de les solucions disponibles.
 • Entendre per què el BPM és la peça clau per a la transformació digital de les empreses, actuant com a motor de la innovació en processos. 
A qui va dirigit?
 • Professionals que vulguin assentar la seva base de coneixements en la gestió de/per processos.
 • Professionals embarcats en la millora de l'eficiència de les seves companyies, amb interès per aclarir els dubtes al voltant del BPM.
 • Professionals que entenguin la gestió de/per processos com una eina de millora de la seva ocupabilitat i el seu desenvolupament professional.
 • Graduats universitaris motivats per la millora empresarial a través d'una gestió adient dels processos de negoci.
 • Professionals i graduats que vulguin complementar la seva capacitació amb un seguit d'habilitats inherents a la gestió de/per processos (anàlisi, síntesi, comunicació, govern, direcció de projectes BPM).
 • Professionals i graduats interessats en l'aplicació de les darreres innovacions tecnològiques (intel·ligència artificial, mineria de processos, analítica avançada, internet de les coses) a la millora operativa de les empreses.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
7 ECTS 66h
Business Process Management: l'Eficiència en els Processos de Negoci
 • Conceptes bàsics en el BPM: Què és el BPM? Casos reals.
 • El BPM en el context de l'empresa.
 • Visió de mercat de solucions BPM.
 • Com sol·licitar i proposar un projecte de BPM amb garanties d'èxit.
 • Visió tècnica del BPM per a "no tècnics".
 • Com mesurar els objectius que es poden assolir amb el BPM.
 • Visió pràctica del modelatge de processos.
 • Una metodologia d'èxit per a la implantació de solucions BPM.
 • Perfils, capacitats i requisits dels professionals implicats en el BPM.
 • Process Inventory Variation Analysis and Roadmap (PIVAR): la solució al pla de treball del BPM.
 • Lean six sigma i BPM.
 • El BPM journey o "com fer el viatge BPM cap a l'èxit"
 • El BPM governance: les claus de l'èxit en la gestió de projectes BPM.
 • El concepte del Business Process Discovery (BPD). Bones pràctiques per a l'anàlisi de processos. 
 • Identificació de millores i definició del to-be.
 • Process data mining: analitzant les dades de procés per optimitzar el negoci.
 • Presentació conceptual i pràctica del clúster de processos.
2 ECTS 15h
Ciència de Dades Orientada a Processos
 • Descobriment automàtic de processos: explotant la informació existent en una organització amb l'objectiu de derivar el model As-Is.
 • Anàlisi de conformitat de processos i regulacions: relacionant la realitat i els models.
 • Navegació dins del procés d'acord amb les dades: rendiment, punts de decisió, social network analysis, etc.
1 ECTS 9h
Noves Tecnologies Aplicades a la Gestió de Processos: Intel·ligència Artificial i Internet of Things
 • Conceptes introductoris a les tecnologies d'intel·ligència artificial i internet de les coses.
 • Beneficis i punts d'aplicació habituals d'aquestes tecnologies sobre la gestió de processos.
 • Revisió d'exemples reals d'aplicació d'aquestes tecnologies en la gestió de processos.
Titulació
Diploma de formació contínua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest curs de formació contínua tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Gutiérrez Villar, Juan Ramón

  Enginyer superior de Telecomunicació per la UPC i certificat Lean Six-Sigma Green Belt. Ha desenvolupat la seva carrera professional en l'àmbit de la consultoria tecnològica i de processos en empreses líders com IBM S.A., PricewaterhouseCoopers (PwCC) i ara a Sener, Enginyeria i Sistemes. Actualment és responsable dels serveis de consultoria i de solucions de gestió per processos (BPM) en el Grup SENER. Ha col·laborat com a consultor en un ampli ventall d'empreses de l'àmbit financer (Caja Madrid, Barclays) i farmacèutic (Roche, Novartis, Esteve, Almirall, Grifols), entorns en els quals la gestió de la informació i dels processos manté una estreta relació amb la gestió de la qualitat i la millora de l'eficiència.
Professorat
 • Gutiérrez Villar, Juan Ramón

  Enginyer superior de Telecomunicació per la UPC i certificat Lean Six-Sigma Green Belt. Ha desenvolupat la seva carrera professional en l'àmbit de la consultoria tecnològica i de processos en empreses líders com IBM S.A., PricewaterhouseCoopers (PwCC) i ara a Sener, Enginyeria i Sistemes. Actualment és responsable dels serveis de consultoria i de solucions de gestió per processos (BPM) en el Grup SENER. Ha col·laborat com a consultor en un ampli ventall d'empreses de l'àmbit financer (Caja Madrid, Barclays) i farmacèutic (Roche, Novartis, Esteve, Almirall, Grifols), entorns en els quals la gestió de la informació i dels processos manté una estreta relació amb la gestió de la qualitat i la millora de l'eficiència.
 • Muñoz Poveda, Juan
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB). Disposa de més de trenta anys d'experiència en consultoria tecnològica, en la majoria de casos definint solucions tecnològiques de gestió empresarial i liderant equips de treball, en sectors com el d'automoció, farmàcia, retail, moda, financer, indústria primària, producció, etc. Disposa també d'àmplia experiència en gestió de projectes internacionals (Regne Unit, Llatinoamèrica, Portugal, Bèlgica ...).

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Responsable d'organització operativa.
 • Director de processos.
 • Chief Process Officer (CPO).
 • Consultor d'optimització de processos.
 • Responsable de sistemes de gestió empresarial.

Testimonis i notícies

Testimonis

Estic iniciant la meva carrera professional i dirigint-la cap al món de les operacions. És per aquest motiu que vaig decidir fer el curs en BPM (Business Process Managament), un programa que em permetés aportar competències en el llançament de nous productes o estratègies a l'hora de plantejar un procés d'optimització. Sens dubte, m'ha aportat know how en el camp de les operacions, a través de la introducció a l'anàlisi global sobre com es realitzen aquest tipus de projectes, així com els principals temes que engloben la disciplina del BPM en una gran companyia com és IBM. Ho he descobert tant des del punt de vista de la planificació com de l'estimació d'esforços que un projecte d'aquestes característiques requereix, i en segon lloc, per la documentació necessària que s'extreu d'un procés d'aquestes dimensions mitjançant l'eina específica d'IBM BlueWorksLive.

Jorge Parellada Engineering Manager a JPL Ingeniería y Consultoría

Per a qualsevol empresa l'excel·lència en la seva operativa no només aporta valor afegit, sinó que és una obligació si es vol continuar en el mercat. Pensar no és una despesa, és una inversió indispensable. Gestionar els processos, també. El curs en BPM de la UPC School m'ha permès conèixer una metodologia en la qual encaixar tots els coneixements de gestió de processos i implementar BPM d'una manera estructurada en qualsevol organització. En aquest sentit, les eines informàtiques fan més fàcil aquest treball, com IBM BlueWorksLive, una eina que considero imprescindible per a projectes de determinades dimensions. Però aplicar BPM en una empresa o organització no consisteix només a saber utilitzar un software. L'equip de professors d'aquest curs, molts d'ells provinents d'IBM, bé ens han ensenyat com són de necessaris els mecanismes de cooperació entre els diferents departaments per aconseguir aquest objectiu comú. I és que a més d'aconseguir mecanitzar molts processos, encara moltes operacions a l'empresa les realitzaran les persones, i la gestió d'operacions (BPM) s'aplica en tots dos tipus: les operacions automatitzades i les dutes a terme per persones

Eva Cebolla Country Staff Planning & Controlling a ABB

Des que vaig sortir de la carrera d'Enginyeria Industrial a la UPC, l'any 2015, estic treballant per Allianz Seguros, una de les empreses més rellevants del sector assegurador en l'àmbit nacional i internacional. Hi gestiono projectes de millora de la plataforma informàtica, i des de fa un any estic focalitzat en l'optimització de processos de negoci. Precisament aquest ajust del meu rol va ser el motiu principal per matricular-me al curs en Business Process Management. El programa va complir sobradament les meves expectatives i m'ha ajudat a obtenir experiència específica en gestió de projectes relacionats amb processos, un fet que s'ha traduït en més confiança a l'hora de treballar. La majoria de companys teníem en comú que, tant nosaltres com les nostres empreses, volíem emprendre o potenciar un programa de transformació a partir d'una necessitat real. En definitiva, el programa en BPM de la UPC m'ha ajudat a consolidar-me dins de la meva empresa com una referència en els projectes de gestió i millora de processos

Héctor Fígols Project Manager Transformation Office a Allianz Seguros

Testimonis<
Notícies del Blog
Formació a mida en BPM per a l'empresa AMARIS
Formació a mida en BPM per a l'empresa AMARIS
30-11-2018
Formació a mida en BPM per a l'empresa AMARIS
Formació a mida en BPM per a l'empresa AMARIS
30-11-2018

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 706 80 35
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el curs de formació contínua.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar