MÀSTERS, POSTGRAUS I CURSOS EN ENGINYERIA

UPC SCHOOL

 

UPC SCHOOL

 

  • Titulació UPC. Universitat Politècnica de Catalunya.
  • Horaris compatibles amb la jornada laboral.
  • Formació Bonificada: accions formatives o permís individual de formació (PIF).
  • Màsters, Postgraus i Cursos. Oferta modular que permet matriculació parcial.
NO ET QUEDIS SENSE PLAÇA - INFORMA-TE'N ARA!
Apunta't a les properes Sessions Informatives de la UPC School
 
POSTGRAUS :
Project Management Avançat
Inici: 02/02/2018

Aprèn les tècniques més avançades en direcció, planificació i control de projectes amb una orientació pràctica

Sessió informativa: 01/02/2018

Vehicles Elèctrics i Altres Tecnologies de Propulsió
Inici: 06/02/2018
ajuts

Forma’t en el desenvolupament i implantació del vehicle híbrid i elèctric, un sector referent per al nou model de mobilitat sostenible

Smart Mobility: Sistemes Intel·ligents de Transport
Inici: 16/02/2018
ajuts

Enginyeria i TIC aplicades a Infraestructures, Transports i Mobilitat. Avaluació, Planificació i Gestió en els sectors: públic, privat i start-ups. POSTGRAU SEMIPRESENCIAL

Instal·lacions Ferroviàries
Inici: 02/03/2018
ajuts

Forma't en Instal·lacions Ferroviàries de la mà dels millors professionals del sector.

Sessió informativa: 08/02/2018

Protecció Civil. Risk Analysis
Inici: 06/04/2018
ajuts

Dissenya i gestiona mesures de protecció civil i anàlisi de risc. Aquest programa dóna la preparació per accedir a una acreditació oficial (carnets) de l'àrea de protecció civil.

Sessió informativa: 15/03/2018

 
CURSOS DE FORMACIÓ CONTÍNUA:
Enginyeria de Seguretat contra Incendis
Inici: 12/01/2018
ajuts

Conèixer les eines de simulació numèriques en els camps de la combustió i la dinàmica del foc així com les bases i etapes del disseny basat en prestacions (Performance Based Design, PBD) i la modelització avançada.

Vehicles Ferroviaris
Inici: 12/01/2018

Coneix l'interior d'un tren: el material rodant, els circuits elèctrics i electrònics, els equips de tracció i el manteniment que es realitza en els mateixos.

Manteniment d'Instal·lacions i Mitjans Mecànics
Inici: 06/02/2018
ajuts

Coneix el correcte funcionament dels diferents equips mecànics i les tècniques de manteniment , associades a cada equipament. En el curs es desenvoluparà un pla de manteniment i es realitzaran diferents pràctiques de laboratori.

Electrificació i Energia Ferroviària
Inici: 02/03/2018

Forma't en infraestructures ferroviàries, aprèn a calcular el consum energètic d'un tren, analitzar subestacions i xarxes i/o dissenyar una catenària.

Sessió informativa: 08/02/2018

Manteniment d'Instal·lacions Hidràuliques i Pneumàtiques
Inici: 22/03/2018
ajuts

Coneix el manteniment necessari dels equips i elements per transmetre energia oleohidràulica i energia pneumàtica. En ambdós casos, s'estudien els diferents components , la seguretat en els diversos sistemes, la seva normativa i reglamentació corresponent, la guia del manteniment preventiu i el diagnòstic i detecció de problemes així com les solucions proposades.

Tècnic en Elaboració de PAUs
Inici: 06/04/2018
ajuts

Capacita't per elaborar plans d'autoprotecció en l'àmbit local, així com les anàlisis de risc prèvies necessàries.

Sessió informativa: 15/03/2018

Anàlisi del Risc: Matèries Perilloses, Conseller de Seguretat i Atmosferes Explosives
Inici: 13/04/2018
ajuts

Capacita't per realitzar els anàlisis de risc necessaris per elaborar informes i plans de prevenció i seguretat i, a gestionar a nivell avançat les matèries perilloses formant-te com a conseller de seguretat en el transport de mercaderies perilloses i en ATEX.

Sessió informativa: 15/03/2018

Manteniment d'Instal·lacions de Producció de Calor, Fred Industrial, Aigua Calenta Sanitària, Contra Incendis i Tractament d'Aigües
Inici: 08/05/2018
ajuts

Proporcionar als tècnics de manteniment els coneixements globals i necessaris sobre instal·lacions i tècniques industrials que hi ha a les empreses i que el fil conductor és un fluid, a fi d'evitar les avaries mitjançant controls i diagnòstics adequats.

Senyalització, Comunicació i Gestió del Trànsit Ferroviari
Inici: 18/05/2018

Coneix les comunicacions, senyalitzacions i sistemes de protecció aplicades al ferrocarril, així com l'explotació tècnica de les infraestructures ferroviaries.

Sessió informativa: 08/02/2018