APOSTA PER LES NOVES PROFESSIONS TIC!

Màsters i Postgraus - UPC School

 

Màsters i Postgraus - UPC School

 
  • Titulació UPC. Universitat Politècnica de Catalunya.
  • Horaris compatibles amb la jornada laboral.
  • Formació Bonificada: accions formatives o permís individual de formació (PIF).
  • Màsters, Postgraus i Cursos. Oferta modular que permet matriculació parcial.

NO ET QUEDIS SENSE PLAÇA - INFORMA-TE'N ARA!
Apunta't a les properes Sessions Informatives de la UPC School

 
NOUS:
Agile IT Management
Inici: 12/02/2019
nou

Aprèn metodologies àgils de gestió de projectes per millorar l'eficiència, la capacitat i el "time-to-market" de la teva empresa.

Embedded Systems for the Automotive Industry
Inici: 19/03/2019
nou
ajuts

Aprèn a dissenyar i desenvolupar sistemes Embedded per a la indústria de l'automoció.

Management and Positive Leadership
Inici: 06/03/2019
nou
ajuts

Aprèn les principals tècniques i eines que intervenen en la Gestió de la Felicitat i com aquesta impacta en la generació de valor en les Organitzacions.

Materialització de Models a la Indústria 4.0
Inici: 08/03/2019
ajuts

Obté els coneixements necessaris per desenvolupar prototips de Sistemes Ciberfísics per a la Indústria 4.0, utilitzant digital twins.

 
MÀSTERS I POSTGRAUS:
Cybersecurity Management
Inici: 25/02/2019
ajuts

Aprèn les metodologies i tècniques necessàries per gestionar, dissenyar i implementar els procediments necessaris per optimitzar la seguretat.

IT Governance
Inici: 03/06/2019
ajuts

Aprèn de manera integral els conceptes, mètodes i tecnologies rellevants en la gestió de projectes informàtics. Gestiona de forma eficient una cartera de projectes.

Smart Mobility: Sistemes Intel·ligents de Transport
Inici: 15/02/2019

Dissenya solucions per als nous reptes de transformació digital i mobilitat 4.0 en el context de les smart cities.

 
CURSOS:
Business Process Management (BPM)
Inici: 28/02/2019
ajuts

Aplica tècniques d'implantació de Gestió per Processos (BPM) provades i amb gran èxit en el mercat.

Sessió informativa: 20/02/2019

Gestió i Direcció de Projectes IT
Inici: 14/03/2019
ajuts

Planifica i dirigeix projectes informàtics, tenint en compte la tecnologia, les persones i totes les variables que intervenen en el marc de l'execució.

SIG Anàlisi Urbà: Dades Urbanes i Big Data
Inici: 25/03/2019

Especialitza't en sistemes d'informació geogràfica, anàlisi territorial.