UP

Internet of Things (IoT)

Màster Presencial.

Continguts

2a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

Internet: protocols
2 ECTS. 12 hores lectives.
Aquesta primera matèria ofereix una completa visió dels mecanismes fonamentals per a la comunicació entre dispositius (IPv6) i la seva configuració a Internet (uPnP, mDNA, Zeroconf). Aquests mecanismes constitueixen la base (juntament amb procediments d'adaptació que es veuran en matèries posteriors) dels mecanismes per a la connexió i la comunicació utilitzats pels dispositius de la IoT.
Seguretat en IoT
3 ECTS. 21 hores lectives.
La seguretat és un aspecte clau a Internet, i és fins i tot més crítica en l'àmbit de la IoT. Aquesta matèria descriu les principals amenaces a la seguretat i la manera d'abordar-les mitjançant l'ús d'elements com l'encriptació, els certificats, HTTPS, DTLS o l'anonimitat. També es presenta la Blockchain, així com la seva aplicació en l'àmbit de la IOT.
Interfícies de Comunicacions
4 ECTS. 24 hores lectives.
Hi ha múltiples tecnologies que possibiliten les comunicacions per a dispositius d'IoT, amb diferents característiques, segons els casos d'ús per als quals van ser dissenyades. Aquesta matèria presenta l'ampli ventall de les principals interfícies de comunicacions utilitzades pels dispositius de la IoT. S'introdueixen les interfícies sense fil de curt abast com l'RFID/NFC, IEEE 802.15.4 i Bluetooth Low Energy, o les de llarg abast com LoRa, Sigfox, IEEE 802.11ah i NB-IoT. També es descriuen les solucions cablejades, com BACnet, Modbus, KNX, Dali o, fins i tot, les que utilitzen PLC.
Arquitectures de Protocols per a IoT
2 ECTS. 18 hores lectives.
Sobre la base de les diferents interfícies de comunicacions presentades a la matèria anterior, aquesta presenta les principals arquitectures de protocols de comunicacions utilitzades pels dispositius de la IoT. La matèria inclou tant les solucions i protocols basats en el protocol IP, com les arquitectures més rellevants que no utilitzen aquest protocol de forma nativa. Entre els protocols natius d'Internet, es descriuen els de convergència, com 6LoWPAN; d'encaminament, com RPL, o d'aplicació, com CoAP. Altres protocols descrits són MQTT, ZigBee, Z-wave, Thread o ANT.
Sistemes d'Acumulació i Recol·lecció d'Energia
2 ECTS. 12 hores lectives.
L'absència de connexió a xarxa elèctrica constitueix un dels principals reptes per a la major part dels dispositius de la IoT. Aquesta matèria presenta les solucions essencials per a l'alimentació d'aquests dispositius, que inclouen els sistemes d'acumulació d'energia (bateries i supercondensadors) i els sistemes de recol·lecció d'energia a partir de la llum, el moviment o els senyals de radiofreqüència. Es presenta l'electrònica que s'utilitza per a aquesta recol·lecció d'energia, així com els sistemes d'alimentació i de gestió d'energia.
Sensors i Actuadors: Hardware
3 ECTS. 18 hores lectives.
Els dispositius de la IoT presenten limitacions significatives pel que fa al hardware, en comparació amb les característiques habituals de la resta dels equips habitualment connectats a Internet. Aquests dispositius disposen, a més, de sensors i actuadors. Aquesta matèria descriu les principals característiques hardware dels dispositius de la IoT, que inclouen els diferents tipus de transductors i actuadors disponibles, les tècniques que calen per condicionar els senyals obtinguts pels transductors, els components i les característiques dels microcontroladors, els transceptors ràdio i les principals plataformes integrades. Es faran pràctiques amb els mòduls BLE i ZigBee de Texas Instruments i amb el mòdul WiFi ESP32.
Sensors i Actuadors: Software
2 ECTS. 18 hores lectives.
Les limitacions hardware dels dispositius de la IoT requereixen l'ús d'un software eficient per a aquests dispositius. Aquesta matèria presenta les principals opcions del software específic per als dispositius de la IoT, tant pel que fa a llenguatges i entorns de programació com a sistemes operatius com ara Contiki, TinyOS o OPpenWSN.
Arquitectures per a la Gestió de les Dades
4 ECTS. 24 hores lectives.
Aquesta matèria presenta les arquitectures, i els seus diferents components, per a la gestió de les dades amb què es treballa a la IoT (per exemple, les dades obtingudes per sensors o els comandaments que s'han de transmetre a actuadors). Aquestes arquitectures requereixen el desplegament d'elements que permetin la connectivitat i interoperabilitat amb els dispositius de la IoT (com ara proxies o gateways), així com plataformes per a la gestió de les dades, que inclouen solucions cloud i fog computing. En aquest mòdul es descriuran també els smartphones i wearables com a elements sensors, i els llenguatges (JSON, XML) i semàntiques per codificar la informació. Com a plataformes de gestió de dades, es comentaran a tall d'exemple la d'IBM, la de FIWARE, Sofia2 o plataformes específiques de ciutat com ara Sentilo o CityOS.
Gestió i Anàlisi de les Dades
5 ECTS. 33 hores lectives.
La ingent quantitat de dispositius connectats a la IoT proporcionarà volums massius de dades (big data) que s'han d'emmagatzemar, processar i analitzar per extreure'n la informació d'interès per a cada servei. Aquesta matèria ofereix les principals tècniques per a l'emmagatzemament i anàlisi dels big data proporcionats pels dispositius de la IoT. Es presenten bases de dades, tècniques d'anàlisi de dades i sistemes d'aprenentatge i d'intel·ligència artificial.
Explotació de les Dades
3 ECTS. 24 hores lectives.
Les dades proporcionades pels dispositius de la IoT es poden explotar mitjançant el seu ús per a diferents serveis i apps. Aquests serveis es poden beneficiar de l'ús de tècniques de visualització i/o geolocalització de dades. D'altra banda, l'explotació de les dades requereix tenir en compte les oportunitats de l'open data, així com les consideracions legals corresponents relatives a la propietat de les dades i l'anonimitat que aquestes han d'oferir. Aquesta matèria presenta les principals tècniques i recomanacions en l'àmbit descrit.
Casos d'Ús
14 ECTS. 90 hores lectives.
La IoT dota d'intel·ligència diferents àmbits de la nostra vida quotidiana, de manera que permet una eficiència més gran en les diferents activitats i operacions, així com més qualitat de vida per a les persones. Aquesta matèria se centra en les característiques, serveis, problemàtiques i solucions propis dels casos d'ús més rellevants de la IoT: smart cities, home automation, smart energy, connected vehicle, industry 4.0 i smart health. Per a cadascun d'aquests àmbits, es descriuran els requisits i les solucions existents.
Creació de Negoci
6 ECTS. 42 hores lectives.
El sector de la IoT ofereix un ampli ventall d'oportunitats de creació de negoci. Aquesta matèria presenta els diferents models de negoci en el sector, la cadena de valor associada a la IoT, el procés de creació d'una empresa i tècniques per obtenir finançament. A més, proporciona una àmplia visió de casos d'èxit d'empreses del sector, presentats pels seus propis protagonistes, que explicaran les seves solucions, els aspectes crítics a l'hora de crear una empresa i la seva gestió.
Projecte Final de Màster
10 ECTS. 15 hores lectives.
Aquesta matèria consisteix en el projecte final de màster, en el qual l'estudiant podrà aplicar els coneixements i les capacitats que haurà adquirit durant el curs mitjançant la realització d'un projecte en l'àmbit de la IoT.
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 68 05

INFORMACIÓ EDICIÓ 2018-19

Propera edició:
Octubre de 2019

Crèdits:
60 ECTS
(351 hores lectives)

Horari:
Dilluns  18:30 a 21:30Dimarts  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
8.200 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Descarregar en PDF | 626,17 kB
Imprimeix tot el curs