UP

Parametric Design in Architecture

Màster Presencial.

Continguts

3a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

Parametric Geometry
6 ECTS. 42 hores lectives.

PG.1 Fonaments de geometria arquitectònica.

 • Sistemes de coordenades i la seva aplicació al CAD.
 • Geometria analítica (Part 1): vectors, línies i plans. Sòlids. Exemples d'art, disseny i arquitectura.
 • Geometria analítica (Part 2): la geometria de transformació. Edificis emblemàtics que es poden explicar com transformacions de sòlids simples.
 • Introducció a la geometria diferencial: la parametrització de corbes i superfícies. Una visió matemàtica en CAD: eines de forma lliure. Superfícies simplement construïbles.
 • Introducció a la resistència a través de la forma. Anàlisi d'edificis emblemàtics.

PG2. Introducció a la programació.

 • Programació en Python en l'entorn Grasshopper amb GHpython aplicat a la geometria (loops, condicionals, funcions, recursivitat).
Digital Fabrication
6 ECTS. 42 hores lectives.

DF.1 Introducció.

- Matèria, màquina, informació. 

DF.2 Mecanització.

- Racionalització de la geometria per a operacions subtractives planes amb eines de tall numèric 2d (làser, encunyadora).

 • Racionalització: remallats basats en la fabricació. Estratègies: tires desenvolupables, malles PQ, franges triangulars, plegat corb.

 • Valoració de la fabricació de malla i anàlisi estadística.

 • Optimització de la fabricació: nesting, unions.

- Operacions subtractives superficials i volumètriques amb eines 3D (fresadora CNC). Conceptes per fresar, materials per fresar, camins per l'eina. Anàlisi, experimentació i recerca.

 • Instruccions generals per a maquinària de CNC.

 • Codificant el camí de l'eina.

 • Projecte de fresat amb màquines petites i grans.

Architecture in the 21st Century. From Sign to Algorithm?
6 ECTS. 42 hores lectives.
 • La base teòrica-històrica d'aquest tipus d'arquitectura ha de servir per distingir el que és un mer curs de disseny i fabricació digital d'allò que entenem per arquitectura, en aquest cas paramètrica. El mètode que es farà servir és el que s'utilitza a l'ensenyament de les disciplines dels departaments de projectes, teoria i història.
Workshop I: Studio 1. Information and Systems
9 ECTS. 63 hores lectives.

S1.0 Tallers.

 • Taller digital intensiu de geometria.

 • Taller intensiu físic: topologia i curvatura.

 • Taller intensiu digital: topologia i curvatura: fonaments de remallat.

 • Taller intensiu digital: optimització i emo (evolutionary multi-criteria optimization).

S1.1 Cerca de formularis.

 • Estratègies de forma activa i flexió activa: implementació, simulació i anàlisi.

 • Forma activa: molles, catenàries, funicular, gelosies, tracció.

 • Flexió activa: mecanismes flexibles, frontisses, barres, posts, closques, teixits.

 • Modelització complexa: sistemes híbrids.

S1.2 Optimització de sistemes constructius.

 • Anàlisi i modelització paramètrica dels sistemes constructius dels casos d'estudi.

 • Adaptació del sistema constructiu a superfícies arbitràries i proposta d'optimització geomètrica i constructiva.

Parametric Design and BIM
6 ECTS. 42 hores lectives.

BI.1 Anàlisi i optimització de sistemes estructurals.

 • Bigues i gelosies.

 • Closques.

 • Sistemes complexos, BESO.

BI.2 Anàlisi i optimització del comportament energètic dels edificis.

 • Guanys de calor solar.

 • Anàlisi de la radiació.

BI.3 Interoperabilitat amb altre software i indústria ACE.

 • Gestió de dades.

 • Optimització del programari del flux de treball.

Algorithmics in Technology in Architecture
6 ECTS. 42 hores lectives.

AT.1 Algorismes en la recerca de formes.

 • Algorismes específics en la recerca de la forma tesada.

 • Anàlisi i ús del programa Wintess.

AT.2 Disseny iteratiu i relaxació dinàmica.

 • Dissenys iteratiu i recursiu.

 • Integració amb relaxació dinàmica.

AT3. Programació avançada.

 • Tecnologia en algorismes arquitectònics codificats en Python.

Parametric Design in Planning and Landscape
6 ECTS. 42 hores lectives.

PL.1 Planejament.

 • Treball amb conjunts de dades molt grans i representació de la informació a escala d'àrea metropolitana.

 • Interrelació de dades de diferents fonts, bé de dades obertes de l'administració o bé de dades extretes de les xarxes socials.

 • Creació de llenguatges de representació gràfica que permetin al mateix temps la visualització i l'anàlisi.

PL.2 Paisatgisme.

 • Desenvolupament d'un projecte de parc.

 • Focalitzar la interrelació de diferents paràmetres tenint en compte la vegetació, irrigació i drenatge.

 

Workshop II: Studio 2. Postproduction and Building
9 ECTS. 63 hores lectives.

S2.0 Taller.

 • Modelat i anàlisi complex.

 • Anàlisi no lineal.

S2.0 Projecte.

 • Disseny i projecte d'un sistema arquitectònic lleuger.

 

Master Thesis
6 ECTS. 10 hores lectives.
 • Treball/ projecte original, basat en la investigació, on l'estudiant mostrarà com el disseny paramètric ha canviat les seves habilitats per produir projectes d'arquitectura. Aquest treball de recerca es durà a terme sota l'assistència d'un tutor i serà avaluat per un jurat format per professors del màster.

Galeria de projectes: https://www.flickr.com/photos/148997115@N05/albums
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

INFORMACIÓ EDICIÓ 2018-19

Propera edició:
Octubre de 2019

Crèdits:
60 ECTS
(388 hores lectives)

Horari:
Dilluns  16:00 a 20:00Dimarts  16:00 a 20:00Dimecres  16:00 a 20:00
Lloc de realització:
ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
C/ Pere Serra, 1-15
Sant Cugat del Vallès

Import de la matrícula:
7.500 €

Idioma d'impartició:
Anglès

Imprimeix tot el curs