UP

Parametric Design in Architecture

Màster Presencial.

Continguts

2a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Parametric Geometry
6 ECTS. 42 hores lectives.
 • Sistemes de coordenades i la seva aplicació al CAD.
 • Geometria Analítica (Part 1): vectors, línies i plans. Sòlids. Exemples d'art, disseny i arquitectura.
 • Geometria Analítica (Part 2): la geometria de transformació. Edificis emblemàtics que es poden explicar com transformacions de sòlids senzills.
 • Introducció a la Geometria Diferencial: la parametrització de corbes i superfícies. Una visió matemàtica en CAD: les eines de forma lliure. Superfícies simplement construïbles. Introducció a la resistència a través de la forma. Anàlisi d'edificis emblemàtics.
 • Posar els coneixements a la pràctica a partir de models geomètrics simples CAD, a través de la programació visual i algoritmes abstractes, que es descriu matemàticament com models paramètrics complexos.
Digital Fabrication
6 ECTS. 42 hores lectives.
 • Treballs lineals, descriuen talls plans o gravats amb eines planes tals com talladores làser o fulles de vinil.
 • Treballs superficials, se centren en les tècniques de sostracció amb capacitat Z, com fresadores. Es tractarà la teoria general, de mòlta, així com l'experimentació amb trajectòria d'eines. Es treballarà principalment en 3 i 4 eixos, tot i que també s'estudiarà curosament en 5 i més eixos.
 • Treballs volumètrics, es cobriran totes les tècniques additives, centrant-se específicament en les impressores de modelatge de deposició fosa delta.
Architecture in the 21st Century. From Sign to Algorithm?
6 ECTS. 42 hores lectives.
 • La base teòrica-històrica d'aquest tipus d'arquitectura ha de servir per distingir el que és un mer curs de disseny i fabricació digital d'allò que entenem per arquitectura, en aquest cas paramètrica. El mètode que es farà servir és el que s'utilitza a l'ensenyament de les disciplines dels departaments de projectes, teoria i història.
Workshop I: Studio 1. Information and Systems
9 ECTS. 63 hores lectives.
 • Parlar d'arquitectura és parlar del taller de projectes. En aquest àmbit no només es posaran en pràctica aquelles matèries desenvolupades a les assignatures teòriques, sinó que en el propi ambient del taller trobarem la manera d'impartir coneixements puntuals que no poden formar part del cos de les altres assignatures.
Parametric Design and BIM
6 ECTS. 42 hores lectives.
 • BIM: Building Information Modeling. Conceptes, software i aplicació.
 • DP: Disseny paramètric. Conceptes, software i aplicació.
 • Integració de BIM i disseny paramètric.
Algorithmics in Technology in Architecture
6 ECTS. 42 hores lectives.
 • Algorismes.
 • Paràmetres bàsics en el càlcul estructural.
 • La construcció tesada com a exemple.
 • Algorismes en estructures.
 • Paràmetres bàsics en construcció.
 • La fabricació digital a gran escala.
 • Paràmetres bàsics en condicionaments, serveis i instal·lacions.
 • L'algorísmia de les instal·lacions.
Parametric Design in Planning and Landscape
6 ECTS. 42 hores lectives.
 • Anàlisi i escenificació de diferents paràmetres, on a partir del punt de vista de què ens informen de la ciutat o territori, nosaltres podem modificar-los i canviar-los, alhora, la ciutat.
 • Com introduir el dinamisme real al projecte de ciutat i territori.
 • Què paràmetres canviem i en què poden repercutir.
 • Com es grafia, i a què projecte ens empeny. Aigua, matèria vegetal, infiltració / permeabilitat, topografia, infraestructures, densitat, usos...
 • Com podem  parametritzar aquests conceptes i com ens poden ajudar en el disseny. 
Workshop II: Studio 2. Postproduction and Building
9 ECTS. 63 hores lectives.
 • Exercicis pràctics on s'introduiran temes propers a la materialitat concreta dels projectes, a la tecnologia aplicada en el procés de disseny paramètric i als nous processos de producció, prefabricació i rapid prototyping.
 • Sistemes arquitectònics complexes que donen resposta a una sèrie més amplia de paràmetres.

 

Master Thesis
6 ECTS. 10 hores lectives.
 • Treball/ projecte original, basat en la investigació, on l'estudiant mostrarà com el disseny paramètric ha canviat les seves habilitats per produir projectes d'arquitectura. Aquest treball de recerca es durà a terme sota l'assistència d'un tutor i serà avaluat per un jurat format per professors del màster.

Galeria de projectes: https://www.flickr.com/photos/148997115@N05/
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
60 ECTS
(388 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:16/10/2017 Fi classes:05/07/2018Fi programa: 30/11/2018
Horari:
Dilluns  16:00 a 20:00Dimarts  16:00 a 20:00Dimecres  16:00 a 20:00
Lloc de realització:
ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
C/ Pere Serra, 1-15
Sant Cugat del Vallès

Import de la matrícula:
7.200 €

Idioma d'impartició:
Anglès

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs