UP

Indústria 4.0: Modelització, Simulació i Materialització

Màster Semipresencial.

Continguts

UPC School

Matèries

Indústria 4.0 i Societat
3 ECTS. 18 hores lectives.

1. Àmbits de la Indústria 4.0.

 • Fabricació.
 • Logística, physical Internet.
 • Obra Civil.
 • Medicina.
 • Banca.
 • Política.
 • Medi Ambient.
 • Agricultura.
 • Societat (Economia de plataforma).

2. Estadística, Investigació operativa, Big Data i Societat.

Indústria 4.0 i Gestió de Dades
3 ECTS. 30 hores lectives.

1. Treball amb gran volum de dades.

 • Azure IOT, Sentilo, etc...

2. Introducció a R.

 • RServe.

Simulació, Fonaments i Aplicacions
2 ECTS. 12 hores lectives.

1. DOE.

 • Dissenys factorials.
 • Dissenys factorials fraccionats.
 • Quadrats llatins.

2. Introducció a la simulació discreta.

Simulació, Modelització Bàsica i Programació
4 ECTS. 30 hores lectives.

1. Modelat amb eines de simulació.

2. Simulació:

 • Mediambiental.
 • Social.
 • Econòmica.
Introducció a la Modelització
4 ECTS. 24 hores lectives.

1. UML:

 • Diagrames d'estructura.
 • Noció de meta model.
 • Diagrames de comportament.

2. Anàlisi i disseny orientat a objectes.

 • Patrons de disseny.

3. Specification and Description Language (SDL).

4. Xarxes:

 • Petri.
 • DEVS.

5. Transformació de models.

6. Metamodels/ Metallenguatges.

7. Aspectes de Validació, Verificació i Acreditació (HLA i altres estàndards d'integració).

Modelització i Digital Twins
8 ECTS. 60 hores lectives.

1. Disseny orientat a agents.

 • Comunicació entre objectes.
 • HTTP REST.

2. Implementació amb ES6.

3. Formalismes de simulació.

 • Eines de generació de codi automàtic.
 • Validació automàtica de models de simulació.
 • Integració amb UML.

Tecnologies IoT
4 ECTS. 24 hores lectives.

1. RAM I 4.0 Technology Mapping.

 • OPC - UA.
 • MQTT.
 • CoaP.
 • Modbus TCP.

2. SCADA 4.0.

 • Web widgets.
 • Push/Pull GUIs.

Tecnologies IoT, Hands on i MVPs
8 ECTS. 60 hores lectives.
1. Impressió 3D.

2. Realitat virtual i augmentada.

3. Desenvolupament de MVP.

4. Sistemes basats en microcontroladors.

5. Sistemes basats en Sistemes Operatius (Linux).
Estadística, Introducció i Principis
2 ECTS. 12 hores lectives.

1. Tècniques estadístiques bàsiques.

 • Tècniques bàsiques descriptives.
 • ANOVA.
 • LRM.
 • PCA.

Estadística, Optimització i Sistemes Intel.ligents
4 ECTS. 30 hores lectives.

1. Anàlisi de dades de sistemes ciberfísics.

2. Introducció a l'optimització.

 • Introducció a l'algoritme Simplex.
 • Heurístiques (Hill climbing, simulated annhealing...).

Gestió de Projectes, Marcs de Referencia per la I4.0 i la IoT
2 ECTS. 12 hores lectives.

1. Arquitectures de referència.

 • Antecedents il visió històrica.
 • RAMI 4.0.
 • IIRA.

2. Eixos de la Indústria 4.0.

 • Integració horitzontal.
 • Integració vertical.
 • Enginyeria Consistent.
 • Rol de les persones.
Gestió de Projectes. Metodologies Agile per a Sistemes Ciberfísics
4 ECTS. 30 hores lectives.

1. Model Based Engineering.

 • BIM.
 • Repositoris de Components i 4.0.

2. Filosofies de gestió de projectes.

 • Scrum, Kambas.
 • Eines per gestionar projectes Agile.
 • Lean Thinking i IoT.
Projecte Final
12 ECTS. 20 hores lectives.

1. Gestió de projectes.

2. Presentació del projecte.

3. Sessions de seguiment del projecte.

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 707 31 32

Crèdits:
60 ECTS
(362 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:19/10/2018 Fi classes:12/07/2019Fi programa: 04/10/2019
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
8.300 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs