UP

Indústria 4.0

Màster Semipresencial.

Continguts

2a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

Indústria 4.0 i Societat (on line)
3 ECTS. 18 hores lectives.

1. Palanques de la Indústria 4.0.

2. Àmbits de la Indústria 4.0.

 • Fabricació.
 • Logística, physical Internet.
 • Obra Civil.
 • Medicina.
 • Banca (criptomonedes)
 • Política.
 • Medi Ambient.
 • Agricultura.
 • Societat (economia de plataforma).

3. Estadística bàsica.

 • Introducció a les distribucions de la probabilitat de mostres univariants. Discretes i contínues. Indicadors de moments (centrats i no centrats).
 • Distribucions discretes més comuns: característiques, ús en modelització i identificació de perfils: modelat de comptatges, modelat del temps entre esdeveniments.
 • Mostres i poblacions: mostreig vs inferència. Tipus de mostratge. Exemples: inferència sobre la mitja a partir d'una mostra aleatòria sense/amb reposició. Concepte del Test d'Hipòtesi.

4. Introducció al llenguatge R.

Indústria 4.0 i Gestió de Dades i Coneixement
3 ECTS. 30 hores lectives.

1. Palanques de la Indústria 4.0.

2. Tecnologies de gestió de grans volums de dades, gestió de dades en temps real, dades desestructurades, etc.

3. Pre-processament de dades:

 • Fonts d'informació i la seva naturalesa.
 • Matriu de dades.
 • Metodologia general de pre-processament.
 • Operacions de format de les dades i compatibilitat amb el software.
 • Selecció de variables, identificació de la població en estudi (feature selection i filtering).
 • Identificació, diagnòstic i tractament de dades faltants.
 • Identificació, diagnòstic i tractament d'outliers.
 • Reducció de la dimensionalitat.
 • Transformacions en les dades.
 • Creació d'indicadors, variables derivades.
 • Disseny de procediments de pre-processing.
 • Automatització.

4. Gestió del coneixement.

 • Naturalesa del coneixement declaratiu.
 • Coneixement implícit.
 • Models formals de representació de coneixement.
Simulació, Fonaments i Aplicacions (on line)
2 ECTS. 12 hores lectives.

1. DOE.

 • Dissenys factorials.
 • Dissenys factorials fraccionats.
 • Quadrats llatins.

2. RNG/GVA, introducció a la teoria de la complexitat.

3. Selecció i anàlisi de la mostra (distribucions d'entrada).

4. Introducció a la simulació discreta.

 • Definició i ús de la simulació.
 • Etapes del desenvolupament d'un sistema.
 • Elements d'un simulador.
 • Motors clàssics de simulació discreta (Event Schedulling, Activity Scanning, Process Interaction).

5. Introducció a la simulació contínua a través de la dinàmica de sistemes.

6. Introducció a la simulació multiagent.

7. Introducció als autòmats cel.lulars.

8. Validació, verificació i acreditació.

9. Eines específiques de simulació.

10. Selecció de l'eina de codificació (SQMO i altres).

11. Exemples de simuladors a Indústria 4.0.

Simulació, Modelització Bàsica i Programació
4 ECTS. 30 hores lectives.

1. Definició i ús de models amb Flexim.

2. Execució de models de simulació a mà.

3. Construcció d'un sistema de simulació a mà.

4. Exemples de simulació mediambiental/social/econòmica/etc.

 • Execució de models NetLogo, ús de models de dinàmica de sistemes (Insighmarker, etc.)
Introducció a la Modelització (on line)
4 ECTS. 24 hores lectives.

1. Data Science.

 • Procés general de Data Science.
 • Mapa DMMCM (Data Mining Methods Conceptual Map) de models de mineria de dades.
 • Criteris per a la selecció del mètode d'explotació de dades més adequat.
 • Post-procediment i producció de valor a partir del model de mineria de dades.

2. Modelització 3D.

 • Fusió 360.

3. Modelització per sistemes de simulació.

 • Specification and Description Languaje (SDL).
 • Xarxes de Petri/DEVS.
 • Transformació de models.
 • Metamodels/metallenguatges.

4. Aspectes de validació, verificació i acreditació (HLA i altres estàndards d'integració).

Modelització i Digital Twins
8 ECTS. 60 hores lectives.

1. Exercicis de modelització en 3D.

 • Fusió 360.
 • Realitat virtual i augmentada.

2. Modelització general de sistemes.

 • Orientació a Objectes.
 • Polimorfisme, herència.
 • Implementació amb ES6.

3. Integració amb UML.

 • Diagrames d'estructura.
 • Noció de meta model.
 • Diagrames de comportament.

4. Anàlisi i disseny orientat a objectes.

 • Patrons de disseny.

5. Disseny orientat a agents.

 • Comunicació entre objectes.
 • HTTP REST.

6. Del formalisme al model, eines de generació de codi automàtic.

 • Treballant amb PragmaDEV Studio, SDL, DEVS i Xarxes de Petri.

7. Del formalisme al model, eines de tipus general.

 • Treballant amb Flexim i NetLogo.
 • Validació automàtica de models de simulació.
 • Integració amb UML.

8. Eines que empren el model.

 • Estàndard HLA.
 • Exemples de models executables en SDL.
 • BIM (eines com energy+, NECADA).
Arquitectures i Tecnologies IoT (on line)
4 ECTS. 24 hores lectives.

1. Introducció al sistema Arduino.

2. Arquitectures de referència.

 • Antecedents i visió històrica.
 • RAMI 4.0
 • IIRA.
Tecnologies IoT, Hands on i MVPs
8 ECTS. 60 hores lectives.

1. Impressió 3D.

2. Simulació electrònica de plaques.

3. Sistemes basats en microcontroladors.

 • Microcontroladors Arduino, sensors.
 • PLC Arduino.
 • Controladors industrials.

4. Sistemes basats en Sistemes Operatius (Linux).

 • Raspberry Pi.

5. Protocols de comunicacions. 

 • MQTT.
 • CoaP.
 • Modbus TCP.

6. Web SCADA 4.0.

 • Cloud.
 • Web widgets.
 • Push/Pull GUIs.

7. OPC - UA.

8. Infraestructura energètica.

9. Robòtica.

10. Polítiques públiques.

Estadística i Sistemes Intel.ligents, Introducció i Principis (on line)
2 ECTS. 12 hores lectives.

1. Sistemes intel.ligents de suport a la presa de decisions.

2. Regressió simple i ANOVA.

3. Introducció a l'optimització.

 • Models i tipus de problemes d'optimització.
 • Resolució pràctica de problemes d'optimització.

4. Ús bàsic de llenguatges d'optimització.

Estadística, Optimització i Sistemes Intel.ligents
4 ECTS. 30 hores lectives.

1. Estadística.

 • Model lineal general per a resposta contínua.
 • Model lineal generalitzat per a respostes binaries i multinominals.

2. Models de cues.

 • Sistemes d'espera i models elementals de cues.
 • Equilibrat de xarxes de cues.

3. Optimització.

 • Models d'optimització matemàtica en indústria.
 • Ús avançat de llenguatges d'optimització.
 • Estudi de cas: disseny òptim de la cadena de producció i distribució.
Gestió de Projectes, Marcs de Referencia per la I4.0 i IoT (on line)
2 ECTS. 12 hores lectives.

1. Llei de Dades.

2. Seguretat Informàtica.

3. Internet del Valor (Criptomoneda).

Gestió de Projectes. Metodologies Agile per a Sistemes Ciberfísics
4 ECTS. 30 hores lectives.

1. Model Based Engineering.

 • PLM.
 • Models de negoci.
 • Repositoris de Components i 4.0.

2. Filosofies de gestió de projectes.

 • Scrum, Kambas.
 • Eines per gestionar projectes Agile.
 • Lean Thinking i IoT.

3. Innovació.

 • Desenvolupament de MVP.
Projecte Final
12 ECTS. 20 hores lectives.

1. Gestió de projectes.

2. Presentació del projecte.

3. Sessions de seguiment del projecte.

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 707 31 32

Crèdits:
60 ECTS
(362 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:octubre de 2019 Data de fi:octubre de 2020
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
8.300 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs