UP

Executive en Lean Supply Chain Management. Direcció d'Operacions i Logística

Màster Presencial.

Continguts

18a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

Introducció a la Cadena Logística. World Class Logistics. Lean Operations Strategy
2 ECTS. 16 hores lectives.

1.1. LEAN OPERATIONS STRATEGY
El programa s'inicia realitzant una definició de la cadena logística global en els diferents sectors i una introducció de processos i noves tecnologies en les cadenes de subministrament, les tendències del mercat i l'impacte de la globalització dels mercats a la cadena logística.

- Visió global de la Supply Chain Management (SCM)
- Oportunitats i amenaces de la SCM
- Disseny estratègic de la Supply Chain
- Tendències
- Les claus competitives de l'empresa
- Antropologia de la gestió de les operacions (del projecte a la gestió lean)
- La logística empresarial
- Estratègia d'empresa i d'operacions
- Diferents enfocaments de les operacions i la logística
- Estratègia d'operacions
- Enfocament de la SCM
- Integració d'estratègies de la SCM
- Estratègia d'operacions a la SCM
- Focalització de les operacions
- Processos d'operacions
- Presa de decisions Hard i Soft en operacions
- Decisions Hard: ubicació geogràfica, capacitat, tipus de procés, grau i integració vertical, compres...
- Decisions Soft: qualitat, planificació, recursos humans, innovació, enginyeria concurrent, industrialització, manteniment...
- Relació amb el cicle de vida del producte
- Tipus de procés
- Matriu procés - producte
- Enfocament de plantes en producte o procés
- Focalització de plantes a Europa


1.2. ESTRATÈGIA DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

En funció del posicionament de marketing de l'empresa al mercat (preu, servei, qualitat, marca, flexibilitat, innovació...), l'empresa ha d'establir el nivell de servei requerit i desenvolupar a partir d'aquest la Cadena de Subministrament (Supply Chain Management).

- Evolució històrica dels enfocaments d'operacions
- Les economies a escala de principis del segle XX
- Evolució als actuals ERP
- Gestió de projectes
- Gestió d'stocks
- Planificació, programació i control
- Filosofies i tècniques utilitzades a Japó (JIT)
- Lean Management
- Planificació per limitacionsVisió General de l'empresa
2 ECTS. 16 hores lectives.
2.1. MÉS ENLLÀ DE L'EMPRESA: L'ART DE DIRIGIR
Els directius d'avui han de ser capaços de realitzar un anàlisi permanent de la situació, un replantejament continu i disposar d'un esperit de millora permanent que va més enllà de l'última moda de gestió. La gestió d'un mateix i del seu entorn forma part de la resposta a la pregunta: com puc dirigir a d'altres si no sé dirigir-me a mi mateix? Així, en llocs de responsabilitat, les habilitats directives són un factor més rellevant inclús que els coneixements.

- La gestió d'un mateix i la del seu entorn
- Gestió de les contradiccions, frustracions i superació
- El directiu i la comunicació
- Organització per departaments
- Gestió de reunions
- Comunicació amb els clients
- La gestió i direcció de la petita i mitjana empresa (PIME) versus la multinacional


2.2. ORGANITZACIÓ I POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
Veure l'empresa més enllà d'un simple conjunt de persones i màquines constitueix el factor clau que distingeix als dirigents de les empreses líders en el seu sector.

- Organització: àrees, processos i projectes
- L'Organització. Alternatives organitzatives
- Gestió de RR.HH.
- Direcció i motivació d'equips de treball
- Habilitats directives
- Relació entre les teories de la motivació
- Polítiques de RR.HH.: objectius, retribució i motivació
- Riscos psicosocials. L'estrés
- Intel·ligència emocional
- Gestió del canvi
- El lideratge
- La comunicació i els equips de treball


2.3. COACHING, LEAN LEADERSHIP I LEAN CULTURAL CHANGE MANAGEMENT
Pel canvi cultural no és d'utilitat confeccionar i utilitzar una sèrie de tècniques preestablertes. La implementació d'un projecte de Lean Management es converteix en el disseny "d'un vestit a mida" per a cada projecte i empresa. Per al disseny d'un canvi cultural haurem de: aprendre a detectar el tipus de cultura imperant en  l'organització i en les diferents persones; dissenyar un pla d'acció de canvi cultural a l'empresa a tots els nivells; establir un estil propi de lideratge en la direcció i en els comandaments intermedis; implementar el pla d'acció de canvi cultural, observant les diferents respostes dels col·lectius, i establir contramesures de reacció. Per a això serà vital utilitzar un estil de lideratge participatiu, de delegació, etc., com un facilitador, per extreure el millor dels col·laboradors; és a dir un coaching actiu amb els col·laboradors i amb els equips de treball.


2.4. LEAN FINANCIAL MANAGEMENT
Els directius han de disposar dels coneixements econòmics i financers suficients perquè tinguin consciència de l'alt grau de relació que hi ha entre les decisions logístiques i de operacions de l'empresa i les seves conseqüències econòmiques i financeres.

- L'estratègia empresarial
- L'empresa en nombres
- Consells financers per no enfonsar la seva empresa
- El rendiment econòmic
- Rendibilitat i palanquejament financer
- La gestió del circulant
- Les NOF
- Gestió de clients i proveïdors
- Gestió de les existències i la facturació
- Instruments de finançament
- Cash Management
- El Quadre de Comandament Integral i la funció logística i d'operacions
- L'anàlisi d'inversió en les decisions logístiques i d'operacions


2.5. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SOSTENIBLE. SOSTENIBILITAT DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT
En el disseny i gestió de la Cadena de Subministrament convergeixen diversos aspectes relacionats amb la sostenibilitat: temes com l'ètica en la interrelació amb clients i proveïdors (suborn i extorsions) i en la subcontractació de les operacions, especialment en els països de baix cost (low cost countries).

- Sostenibilitat 360º
- Respecte pel medi ambient
- Integritat en la relació amb col·laboradors i operaris
- El compromís amb l'entorn social
- L'ètica professional dels directius
- La responsabilitat dels accionistes

La Cadena Logística a l'Àrea de Distribució. Lean Distribution
6 ECTS. 50 hores lectives.

3.1. MERCAT. RELACIÓ AMB CLIENTS
S'aprofundeix en la vinculació de la cadena logística amb el client/mercat. A partir de l'anàlisi del mercat i la definició del nivell de servei a oferir als clients, es dissenya la cadena logística. Els primers passos del disseny: canals de distribució, xarxa logística de distribució, distribució física, emmagatzematge i transport.

- El mercat
- Marketing
- E-Commerce
- Creació de valor pel client
- Definició del nivell de servei
- Canals de distribució
- Estratègies de canal i implicacions logístiques
- Xarxes de distribució3.2. LEAN SELLING. LEAN DISTRIBUTION: COMPRAR O VENDRE
Aquesta és la primera gran decisió en la Supply Chain: comprar o vendre? També a aquesta mateixa decisió s'hi apliquen els conceptes de Lean Management.

- Definició del nivell de servei
- El cicle de satisfacció del client
- C.R.M.
- Gestió del cicle de comanda
- Organització i gestió del departament de servei al client
- Lean transport
- Distribució física
- Operadors logístics i subcontractació
- Gestió d'un operador logístic
- 3PL i 4PL


3.3. ESTRATÈGIA DE DISTRIBUCIÓ I OPERACIONS LOGÍSTIQUES
La subcontractació de les operacions logístiques, especialment en la distribució, permeten a l'empresa centrar-se en el seu core bussiness. No obstant, tenint en compte que la logística és una funció crítica, el procés de subcontractació ha de plantejar-se a nivell estratègic.

- La subcontractació de les operacions logístiques
- Distribució
- Outsourcing
- El desenvolupament del Third Party Logistics (3PL)
- Selecció de 3PL
- Concurs, avaluació i selecció final
- Gestió de contractes d'outsourcing
- Desenvolupaments futurs
- Més enllà del 3PL: aliances, 3PL i 4PL


3.4. LEAN TRANSPORT

La gestió del transport des del punt de vista del carregador (contractació) i del transportista (oferta de serveis).

- El transport terrestre de mercaderies
- Transport per carretera
- Gestió global de les operacions de transport
- Principals reglamentacions i restriccions a tenir en compte
- Gestió d'una companyia de transports
- El compte de resultats d'un camió de llarga distancia
- Costos del transport. Indicadors
- Estructura del mercat de les companyies de transport a Espanya, comparat amb països d'Europa i EE.UU.
- Oferta del transport al mercat
- La integració dels serveis de transport amb l'emmagatzematge i la distribució
- El rol de l'operador logístic
- El transport per ferrocarril. Situació actual a España
- Rutes rendibles a l'estat espanyol
- Dèficit d'infraestructures ferroviàries per la connexió i exportació a Europa
- El transport aeri. Nivell d'expansió i principals usuaris de transport aeri
- El transport intermodal: entre carretera, ferrocarril, aeri i marítim


3.5. ESTRATÈGIES DE COL·LABORACIÓ I INTEGRACIÓ AMB CLIENTS
La implantació de programes de col·laboració avançada amb els clients (ECR, CPFR, VMI, etc.) és cada vegada més rellevant en el disseny de la cadena de subministrament.

- Programes de col·laboració avançada
- ECR - Eficient Consumer Response. Interacció entre Logística (cadena de subministrament) i àrea Comercial
- Category Management
- CPF & R (Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment)
- VMI (Vendor Manager Inventory)
- CRP VM al magatzem del Distribuïdor (reaprovisionament continu)
- ER (efficient replenishment)
- EA (efficient Assortment)
- Programes de col·laboració entre client i proveïdor: ECR amb proveïdors
- Logística, CPF & R, VMI
- Lliurament/Recepció eficientLean Supply Chain Management. Lean Management en el disseny i gestió de la cadena de subministrament
9 ECTS. 68 hores lectives.

4.1. DISSENY ESTRATÈGIC DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT
La gestió de la cadena de subministrament és una funció estratègica de caràcter horitzontal que engloba totes les operacions entre clients i proveïdors (distribució, fabricació, compres/aprovisionament, planificació, etc.) amb l'objectiu de donar resposta de forma integrada a la diferència competitiva de les empreses.

- Formulació, disseny i implantació de l'estratègia de la SCM en una empresa.
- Coherència de les decisions en la SCM
- Disseny i gestió de la cadena de subministrament
- Condicionants de l'entorn
- Factors de competitivitat
- Innovació: desafiaments, reptes i carències
- Matrius d'integració logística
- Punt de penetració de comanda, punt d'inventari, punt de customització, punt de màxima comunalitat, punt de previsió de vendes
- Tipus de planificació
- Punt de desacoblament, punt coll d'ampolla, punt de core business


4.2. LEAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
La introducció del pensament Lean Management a les empreses està revolucionant el disseny i la gestió, no només de la fabricació (lean manufacturing), sinó de totes les diferents operacions de la cadena de subministrament, constituint el concepte de Lean Supply Chain Management en els seus diferents enfocaments: Lean Distribution, Lean Buying/Procurement, Lean Planning, Lean Manufacturing, Lean Warehousing, etc.

- Lean Business Management, Lean Supply Chain Management, Lean Manufacturing
- Sistemes de Producció de Toyota
- Les noves formes de gestió de manteniment i qualitat
- Lean Management - Les noves formes de treball
- Sistemes de planificació en la SCM
- Lean Planning
- Planificació Just In Time - Kanban
- Disseny del V.S.M. (Value Stream Map) de tota la cadena de subministrament


4.3. EVOLUCIÓ DELS SISTEMES DE PLANIFICACIÓ I CONTROL DE LES OPERACIONS. DES DEL PUNT DE COMANDA ALS SISTEMES LEAN
Es revisen els diferents sistemes de planificació i programació. Els seus punts forts i les seves debilitats. Incongruències en la seva utilització. S'analitzarà la interacció de cadascun dels sistemes de planificació i control, amb les claus competitives de l'empresa al mercat, i amb les decisions d'operacions al llarg de la cadena de subministrament. Es realitzaran exercicis pràctics de planificació i programació.

- La gestió de la demanda sota una perspectiva Lean
- Gestió d'estocs per Punt de comanda
- El Pla Mestre de Planificació (MPS) gestionat sota una
perspectiva Lean
- Disseny Lean de les estructures de producte i procés (BOM)
- Planificació i programació de les operacions: planificació
dels materials, MRP-I; dels recursos, MRP-II; i de la
distribució, DRP
- Sistemes informàtics de planificació (paquets ERP)
- BDR - Buffer Drum Rope, derivat de la filosofia T.O.C (Theory
of Constrains)


4.4. LEAN PLANNING
Es diferenciaran els diferents sistemes de planificació al treballar sota comanda, contra demanda (reposició) o contra stock. La programació del dia a dia es realitza de forma simple (i visual) treballant contra el client immediat posterior a la cadena de subministrament (sistemes pull). Així, les previsions de vendes no s'utilitzaran per confeccionar la programació i llançar ordres d'aprovisionament, producció o distribució, sinó per dimensionar correctament els recursos al llarg de la cadena de subministrament (stocks, maquinària, personal, etc.). Es realitzaran exercicis pràctics dels sistemes de planificació en distribució, producció i aprovisionament.

- La funció de planificació i programació en els sistemes Lean
- Sistemes de gestió Lean
- Utilització de l'eina Value Stream Map (VSM) per
establir els criteris de planificació
-La gestió de la demanda sota una perspectiva Lean
- Disseny estratègic de la planificació al llarg de la cadena de subministrament (Punts de desacoblament, Punt de penetració de comanda, Punts d'inventari, Punt de customització, Punt de Pacemaker ...)
-Planificació per colls d'ampolla (T.O.C.)
-Tècniques de planificació i programació Lean
-Sistemes Pull per supermercat, per seqüència i per pull mixta
-Establiment de la seqüència de treball
-Agrupació de processos en Loops
-Dimensionament i rol dels estocs: punts Buffers, punts de supermercat...
-Anivellat i determinació de la seqüència (Heijunka)
-Pacemaker (marcador de pas): localització i disseny del punt des d'on es programa i regeix el ritme aigües amunt i aigües avall
- Disseny de targetes (físiques o informàtiques), contenidors i espais Kanban
- Motius d'èxit i fracàs dels sistemes de planificació Just In Time (JIT)


4.5. LEAN MATERIALS HANDLING. LOGÍSTICA INTERNA
A partir de l'estratègia de compres i aprovisionament, els diferents materials han de subministrar-se en els punts de consum de les línies de fabricació, en funció de la planificació i programació de la producció.

- Càlcul de necessitats. Planificació i programació de la
producció i l'aprovisionament
- Tipologia de magatzems en un sistema JIT
-Magatzem de consolidació, de seqüenciació, i de trànsit o cross docking
-Parc de proveïdors (amb valor afegit de muntatge)
-Subministraments DOUKI SEISAN
-Sistema subministrament intern per freqüència establerta: TREN
DE CONTENIDORS I vagonetes
- Sistema subministrament intern: SINCRO
- Sistema subministrament intern: Stom
- Sistema subministrament intern: MINOMI
- Sistema subministrament intern: kitting
- Classificació de materials i subministraments: sorter
- Disseny de la STRIKE ZONE
- Tren logístic: MISUZUMASHI
- Indicadors de subministrament intern en materials handling.


4.6. LEAN TRANSFORMATION MODEL
Tots els negocis tenen un punt de partida diferent i un conjunt diferent de prioritats en funció del seu posicionament en el mercat. És clau entendre què implica una transformació global lean en el món de les operacions de l'empresa, saber per on començar, quines qüestions claus cal plantejar-se, quina possible seqüència d'accions de millora podrien realitzar-se i com s'ha de gestionar el procés de canvi que implica tant a l'organització de les operacions a l'empresa, com a la cultura empresarial existent a l'empresa.
L'objectiu és ajudar-lo bàsicament a construir la seva pròpia metodologia per guiar la transformació cap a una gestió lean de la seva empresa. La gestió Lean s'implementa tant en empreses de caràcter industrial com de serveis (distribució comercial, sanitat/hospitals, turisme, restauració, etc.).

La Cadena de subministrament en producció. Enginyeria de processos i enginyeria de productes. Lean Manufacturing
8 ECTS. 62 hores lectives.
5.1. ENGINYERIA DE PRODUCTES. RE-ENGINYERIA DE PROCESSOS I ENGINYERIA CONCURRENT. GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ EMPRESARIAL
Les diferents polítiques en la gestió de la innovació de productes i processos, impacten de forma important en la creació de valor en la cadena de subministrament.

- Estratègies d'innovació
- Innovació oberta
- Organització i cultura innovadores
- Equips multifuncionals
- Innovació en l'empresa
- Gestió del procés de disseny del producte
- Enginyeria Concurrent
- Reenginyeria de processos aplicada al procés de desenvolupament de nous productes
- Casos pràctics en empreses industrials i de Serveis5.2. LLANÇAMENT I INDUSTRIALITZACIÓ DE NOUS PRODUCTES
En un mercat en què els cicles de vida dels productes són cada vegada més curts, el seu disseny i industrialització està intrínsecament lligat a la seva logística ja que el time to market, és a dir, la capacitat de les empreses de posar el
nou producte a l'abast del client és un element essencial de competitivitat.

- Disseny de nous productes
- Procés de planificació i desenvolupament de nous productes
- Lean Design
- Industrialització de nous productes. Enginyeria de processos (fabricació i muntatge)
- Adaptació dels processos als requeriments i exigències del mercat i dels clients
- Disseny de processos i plantes de producció
- Projectes d'industrialització de productes
- Fases de la industrialització abans de la sèrie (SOP)
- Subministraments i industrialització
- Advanced Product Quality Planning
- Activitats d'Enginyeria, Producció, Qualitat, Control i Cadena de Subministrament


5.3. QUALITAT TOTAL. MILLORA CONTÍNUA. PLANIFICACIÓ DE LA QUALITAT. MODELS QFD I EFQM. SIS SIGMA
Es veurà tot el procés històric del concepte de qualitat, des de la qualitat de procés i producte, fins al concepte de qualitat total en la cadena de subministrament.

- TQM (Total Quality Management)
- Qualitat Total. Millora Contínua. Planificació de la Qualitat
- Model QFD
- Sis Sigma i Six Sigma com a sistema de gestió empresarial
- Organització i procés d'implantació de Six Sigma
- Model EFQM
- Metodologia de projectes DMAIC
- Casos pràctics en empreses industrials i de serveis
- Enfocament Lean Six Sigma
- Six Sigma a Supply Chain Management


5.4. LEAN MANUFACTURING
La producció com un element més (intern o externalitzat) de la cadena de subministrament, essent clau en la transformació de valor afegit. La forta competitivitat entre les empreses i l'alt cost de la mà d'obra local, davant d'un món globalitzat, han augmentat l'eficiència i eficàcia del procés de producció. Incorporem els pilars fonamentals de la implementació Lean a les plantes de producció.

- Principis bàsics de Lean Management
- Grups de millora i resolució de problemes
- Creació de flux continu en els processos
- Eliminació de malbarataments
- Genchi-GENBUTSU
- KAIZEN, Soifuku, ISHIKAWA
- PDCA, A3, 5 Why's, SCRA's
- MUDA, MURA, Muri
- Estandardització de processos, llocs de treball i lay-out
- Sistematització
- Organització 5 S's
- Heijunka
- Qualitat Total
- Gestió Integral d'Actius
- Fiabilització de la maquinària
- Total Productive Maintenance (T.P.M.)
- Manteniment reactiu, predictiu, preventiu, continu, autònom i total
- Disseny Lean en origen dels processos, lay-outs i maquinària
- Visió global de la fàbrica
- Eines de diagnòstic: Value Stream Map de fabricació (V.S.M.)
- Materials Handling: subministrament de materials als processos productius
- Implementació de supermercats
- Subministrament per vagonetes
- Milk run
- kitting
- Canvi cultural Lean en fabricació
- Motivació, millores, polivalència, rotació, objectius, estils de direcció, formació, ètica i sostenibilitat
- Projectes de transformació Lean en fàbriques
- Millora contínua


5.5. DISSENY D'ENGINYERIA DE PLANTES EN UN ENTORN LEAN. DISSENY I ORGANITZACIÓ DE PROCESSOS I PLANTES INDUSTRIALS
La fàbrica com una part fonamental de la cadena de valor.

- Fonaments Lean
- Disseny de processos i plantes de producció
- Activitats VA i NVA
- Disseny de processos i plantes sota diferents filosofies: tradicional, TOC i Lean
- Disseny i implantació de processos Lean: eines
- Disseny de cèl·lules flexibles: tipologies i connexió entre elles
- Línies multiproducte
- Disseny amb barreja de models. Agrupació per famílies
- Seqüència d'operacions i anivellament
- Sistemes de fabricació sota comanda
- Producció seriada i alta variabilitat amb baix volum
- Disseny i organització de processos especials: productes complexos i voluminosos
- Nivells de gestió
- Estratègies i planificació
- Logística interna: flux de materials i informació
- Gestió dels RRHH en una planta Lean
- Implantació de la millora contínua
- Kaizen
- Fases d'implementació Lean en una empresa tradicional
- Pilars del Lean
- Mètodes i temps en Lean
- Gestió visual de planta
- Qualitat Lean

5.6. GESTIÓ DEL MANTENIMENT. TPM. TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE
La meta del TPM és la maximització de l'eficiència global de l'equip en els sistemes de producció, eliminant les avaries, els defectes i els accidents amb la participació de tots els membres de l'empresa. El personal i la maquinària han de funcionar de manera estable sota condicions de zero avaries i zero defectes, donant lloc a un procés en flux continu regularitzat.

- Manteniment bàsic i de prevenció. Manteniment autònom
- Gestió del manteniment preventiu i correctiu optimitzada
- Conservació contínua i completa dels equips i augment consegüent de la seva vida
- Millora del rendiment
- Formació adequada al personal de producció i manteniment
- Canvi organitzatiu
- Desenvolupament d'indicadors operacionals: OEE, MTBF, MTTR, disponibilitat operacional
- Gestió del Manteniment basat en la millora de la fiabilitat dels equips (Reliability Centered Maintenance)


La Cadena de subministrament en compres i aprovisionament. Lean Buying, Lean Supplying, Outsourcing
6 ECTS. 50 hores lectives.

6.1 LEAN MANAGEMENT EN ELS PROCESSOS DE COMPRES
En els últims anys, les estratègies de compres i aprovisionament ens han conduït a una relació de col·laboració amb els proveïdors (lean buying): en els àmbits de servei, qualitat, enginyeria de producte i procés, etc., fent que el proveïdor quedi totalment integrat en la nostra cadena logística de subministrament.

- Lean Buying
- Estratègia de compres i gestió de l'aprovisionament
- Fabricar o subcontractar?
- El disseny estratègic de les compres. Outsourcing
- Outsourcing a la S.C.M
- Lean Supplying


6.2 ESTRATÈGIA DE COMPRES I APROVISIONAMENT. OUTSOURCING-INSOURCING
La tendència actual tant en l'estratègia de compres com en la gestió d'aprovisionament és la de la integració del proveïdor en tots els processos de compra, determinació de les necessitats i gestió de l'aprovisionament fins el punt de consum del producte o servei.

- Estratègia de Compres
- Aprovisionament estratègic. Selecció i desenvolupament de proveïdors
- Models i processos de compres
- Models de segmentació
- Rol de l'e-Procurement
- Gestió d'ordres de compra
- Processos de subministrament. Gestió d'ordres de subministrament
- Generació de valor des de l'aprovisionament estratègic
- Operadors logístics en aprovisionament
- Programes de col·laboració avançada
- Parc de proveïdors
- Externalització i subcontractació de processos
- Globalització i deslocalització


6.3. DISSENY AVANÇAT DE MAGATZEMS
S'inclou la gestió i disseny avançat dels magatzems, tenint en compte que cada magatzem compleix un determinat rol dins la cadena logística de subministrament. És un tema comú a tota la cadena logística. Es desenvoluparan també els temes relatius a la decisió d'inversió en magatzems.

- El disseny i gestió del magatzem a la moderna S.C.M
- Disseny avançat de magatzems
- Criteris de decisió i inversió
- Elements de manutenció i emmagatzematge
- Criteris en el dimensionament de prestatgeries
- Picking i sorting
- Control de fluxe de materials
- Dispatching i expedicions
- Radiofreqüència en disseny de magatzems
- Sistemes de gestió de magatzems SGA WMS
- Lean Warehousing
- Coordinació entre transport i emmagatzematge


Anàlisi de les Operacions i de la cadena de Subministrament per sectors
6 ECTS. 50 hores lectives.

S'analitzaran els diversos nivells de desenvolupament de les operacions i la cadena de subministrament en funció dels diferents sectors industrials en els que la logística té una incidència destacada en la organització, la gestió i l'estructura dels costos.
S'observaran els sectors de la distribució comercial, l'automòbil, la fabricació de gran consum, alimentació, electrònica de gran consum, la siderúrgia, el farmacèutic i els serveis (sanitat, turisme,..), entre d'altres.
El plantejament serà pràctic a partir de l'estudi de casos reals i de visites tècniques a empreses destacades que permetran als participants palpar directament la situació real en logística i operacions d'organitzacions punteres en cadascun dels seus àmbits.Logística Internacional
5 ECTS. 42 hores lectives.
8.1. GESTIÓ DEL TRANSPORT. TRANSPORT I LOGÍSTICA INTERNACIONAL
En un entorn global, el transport a nivell internacional adquireix una major rellevància. Les operacions de contractació internacional tendeixen a formar part de l'ADN de la logística.

- Compravendes intracomunitàries i extracomunitàries
- Obligacions legals i fiscals
- Logística Internacional
- Globalització i deslocalització
- Legislació del transport internacional
- Utilitat dels Incoterms 2010
- Normatives i convenis del transport aeri i terrestre de mercaderies
- L'assegurança en el comerç exterior
- Modes de transport: el transport terrestre de mercaderies, transport per carretera, transport aeri, transport marítim i logística portuària i transport multimodal
- Zones d'activitats logístiques, ZAL
- El Hinterland d'un port
- L'experiència del port de Barcelona
- Gestió global de les operacions de transport
- La Gestió d'una companyia de transports


8.2. GLOBALITZACIÓ. CAS DEL MERCAT XINÈS I SUD-EST ASIÀTIC

La tendència de la globalització ens ha portat a l'externalització i deslocalització de la fabricació a països de baix cost. Actualment l'àrea geogràfica més important on s'ubica l'origen dels materials importats és el sud-est asiàtic i especialment Xina.

- Globalització: implantacions corporatives i operacions a l'exterior
- Mercat xinès i sud-est Asiàtic
- Efectes de la globalització i deslocalització
- El seu efecte a l'economia espanyola i l'expansió a través de les economies emergents
- Inversió directa i establiment corporatiu
- Como abordar amb èxit el projecte a Xina
- Anàlisi del mercat xinès
- Gestió de negocis a Xina
- Gestió de compres internacionals
- Mercats emergents del sud-est asiàtic


8.4. LOGÍSTICA MARÍTIMA. CURS - SHORT SEA SHIPPING
Els alumnes del Màster participaran en un curs sobre logística marítima per conèixer de primera mà les particularitats de la logística marítima i el potencial de creixement i eficiència de les autopistes del mar en connexió amb el transport intermodal.

- Logística intermodal
- Serveis marítims de curta distància
- Autopistes del mar: característiques del short sea shipping
- Impulsar una logística sostenible a través d'un ús eficient dels modes de transport
- Operadors i funcions en els ports


La logística avui: tendències i control de la cadena
2 ECTS. 16 hores lectives.

9.1. e-LOGISTICS. B2C y B2B
S'introduiran conceptes d'e-Business en la seva vessant de venda a client final (B2C, Business to Consumer) i els principals reptes logístics que aquest tipus de negoci comporta (operadors preparats, distribució urbana, etc.).

- E-Business, E-Commerce, E-Logistics
- El B2C: e-fulfilment, la darrera milla
- El B2B: e-procurement. Market Places
- Rol de les noves tecnologies en els processos de sourcing i aprovisionament
- Sistemes de pagament
- Futur de l'e-Business
- La realitat avui i futur de l'e-Commerce
- Models Operatius SC per Empreses Globals


9.2. RENDIBILITAT I EFICIÈNCIA DE LES CADENES LOGÍSTIQUES: KPIS
Una vegada dissenyada i posada en marxa una cadena d'aprovisionament: com la controlem?; què hem de mesurar?; és eficient?; aporta valor al negoci?; i al client?; quin serà el seu futur?; com hauran d'evolucionar per ser més eficients i rendibles?

- Rendibilitat, liquidesa i ús dels actius
- Valor per l'accionista
- Rendibilitat financera i no financera a la cadena d'aprovisionament
- Quadre de comandament integral (balanced scorecard)
- KPIs
- Costos ABC
- Control de la cadena mitjançant indicadors
- Identificació de la cadena de valor. Anàlisi del valor


9.3 GRANS TENDÈNCIES
Aquest apartat pretén, a mode de conclusió, resumir els principals avenços en l'àmbit de les cadenes d'aprovisionament. Es recopilen aquí les grans tendències que afectaran a la logística en el futur proper.


Projecte real d'empresa
14 ECTS. 15 hores lectives.
El projecte es realitzarà per equips i serà dirigit i assessorat per part d'un Director de Projecte, que és un professional prestigiós en actiu, que desenvolupa la seva activitat professional a l'empresa o tema del projecte.

El Projecte Final del Màster estarà basat en diverses possibilitats de situacions reals relacionades amb la cadena de subministrament:
- Projecte d'una empresa per a la que planteja una implantació, reorganització, gestió i/o millora en els àmbits de compres, aprovisionament, fabricació, logística interna, planificació, distribució, outsourcing, etc.
- Projecte d'una empresa de serveis d'operacions logístiques o de serveis d'externalització de processos, etc.
- Projecte centrat en algun àmbit particular (logística farmacèutica, logística del fred, logística inversa, logística sostenible, etc.) o de temes regionals determinats com relacions amb mercats emergents, etc.

Al fulletó del Màster es poden observar alguns exemples de projectes reals realitzats en les darreres edicions.


Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 35

INFORMACIÓ EDICIÓ 2018-19

Propera edició:
Octubre de 2019

Crèdits:
60 ECTS
(385 hores lectives)

Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
9.400 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs