UP

Project Manager en Ergonomia

Màster Semipresencial.

Continguts

UPC School

Matèries

Antropometría i Capacitat de Treball Físic
5 ECTS. 11 hores lectives.
 • Principis ergonòmics.
 • Metodologia d'avaluació ergonòmica.
 • Mètodes d'observació directes i indirectes.
 • Antropometria per al disseny dimensional de llocs de treball.
 • Valoració de la càrrega física en entorns productius.
Biomecànica Ocupacional
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Estudi del comportament mecànic de l'aparell locomotor.
 • Biomecànica de l'aparell osteomuscular.
 • Microtraumatismos repetitius i mètode Siemens.
 • Manipulació manual de càrregues.
 • Epidemiologia aplicada a l'ergonomia.
Gestió i Organització d'Empreses
10 ECTS. 60 hores lectives.
 • Comportament organitzatiu.
 • Sistemes d'informació.
 • Sistemes integrats de gestió.
 • Tècniques de negociació.
 • Recursos humans.
 • Anàlisi i valoració de llocs de treball.
 • La comunicació en l'empresa.
 • Planificació estratègica.
 • Ètica professional i empresarial.
Anàlisi econòmic i estadístic d'empresa
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Economia mundial.
 • Adreça Financera.
 • Valoració de negocis i inversions.
 • Aplicacions estadístiques: estimació i inferència, estadística inductiva.
 • Teoria de la probabilitat, anàlisi exploratòria de dades, variables aleatòries i distribució estadística bidimensional.
Ergonomia Ambiental
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Ambient Tèrmic. Estrès i confort tèrmic.
 • Soroll: Percepció, avaluació i confort acústic.
 • Il·luminació de llocs de treball.
 • Síndrome de l'edifici malalt.
 • Contaminació interior dels espais habitats.
Gestió de Projectes
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • L'equip de projecte i cicle de vida. Introducció i generalitats.
 • Risc i economia de projectes.
 • Gestió del termini i gestió de la planificació (GPF).
 • Gestió de la corporificación i implementació. Engegada.
 • Gestió de la informació i la documentació.
Ergonomia Social
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Disseny per a tots - Accessibilitat.
 • Treball i discapacitat.
 • Ergonomia i Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
 • Cultura i clima organizacional.
 • El Burnout i l'assetjament psicològic en el treball- Mobbing.
Auditoria de Llocs de Treball i Activitat
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Estudi del treball i noves formes d'organització. Enginyeria de processos.
 • Ergonomia d'oficines.
 • Ergonomia de les eines de mà.
 • OWAS, Rula, Afnor: Mètodes de valoració i disseny de llocs de treball.
 • Disseny integral. Valoració ergonòmica de llocs de treball.
Ergonomia Cognitiva
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Fiabilitat Humana ¿ Mètodes d'anàlisis de la fiabilitat humana.
 • Errors humans en tasques de supervisió.
 • Disseny d'interfícies d'usuari adaptat a la cognició humana.
 • Factors de naturalesa psicosocial.
 • Factors d'estrès en el treball.
Treball Final de Màster
10 ECTS.
Realització d'un treball final que desenvolupi els continguts pràctics relacionats amb el programa del màster.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 405 44 70

Crèdits:
60 ECTS
(300 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:17/11/2017 Fi classes:20/07/2018Fi programa: 30/11/2018
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
C/ Pau Gargallo, 5. Edifici U.
Barcelona

Import de la matrícula:
7.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs