UP

Prevenció de Riscos Laborals. Especialitats en Seguretat, Higiene i Ergonomia

Màster Semipresencial.

Continguts

UPC School

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Els participants al finalitzar el programa estaran capacitats per desenvolupar funcions específiques d'expert en prevenció de riscos laborals que preveu l'article 37 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

Per exercir aquestes funcions serà necessari comptar amb una titulació universitària oficial i posseir una formació mínima acreditada per una universitat, el desenvolupament tindrà una durada no inferior a sis-centes hores, que ha de comprendre tres parts:

 - Una part comun d'11 mòduls

- Una altra part de tres especialitats: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada.

- Treball final o Projecte final de Màster


El programa s'estructura en un bloc comú compost de 11 mòduls que tracten sobre cadascuna de les àrees de la prevenció de riscos laborals, més un bloc que desenvolupa les Especialitats sw Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada. Cada mòdul ha estat desenvolupat a partir de l'experiència que la Universitat Politècnica de Catalunya ha acumulat des de 1986 (data en la qual es va començar ha impartir formació de postgrau en prevenció de riscos professionals). Els dos blocs es componen de cursos on-line, i sessions presencials impartides per destacats especialistes.

Les classes presencials són impartides per destacats professionals del camp de la prevenció de riscos laborals, tots ells docents dels diferents cursos i màsters que es dicten a la UPC. L'objectiu de les sessions presencials és reforçar l'aprenentatge mitjançant la discussió de casos pràctics i experiències, interactuant amb els professors i alumnes. En total es realitzen 16 sessions presencials, de 10 hrs. cadascuna.

Les classes on-line aborden els continguts teòrics de cada mòdul. Cada un dels cursos que conforma el Màster està compost dels elements que la UPC considera indispensables per a la formació , com a test d'autoavaluació, exercicis resolts, lectures complementàries i comunicació permanent amb un professor tutor especialista en cadascuna de les àrees per guiar l'alumne durant el desenvolupament i estudi del curs. El material teòric d'estudi està en format interactiu, per facilitar la seva consulta, i en format imprimible.

Al llarg del Màster s'avaluaran els 11 mòduls del bloc comú i els 3 mòduls d'especialitat. Després de cursar l'especialitat en Seguretat en el Treball, s'avaluarà mitjançant un últim examen. Per aprovar el màster, l'alumne ha de superar cada un dels exàmens amb nota igual o superior a 5,0 (sobre 10). La qualificació final dels exàmens s'obtindrà amb la mitjana aritmètica entre la qualificació del bloc comú, i la qualificació de cada especialitat

Matèries

Ámbit Jurídic de la Prevenció
5 ECTS. 10 hores lectives.
Condicions de Treball i Salut
3 ECTS. 10 hores lectives.
Professor responsable: Emilio Castejón Vilella
Enginyer Industrial, Especialitat Química i Metal·lúrgica
Llicenciat en Farmàcia
Centre Nacional de Condicions de Treball (INSHT)
Seguretat en el Treball
7 ECTS. 10 hores lectives.
Professor responsable: Manel Bestratén
Enginyer Industrial Químic
Arquitecte
Centre Nacional de Condicions de Treball (INSHT)
Ergonomia Aplicada
2.5 ECTS. 10 hores lectives.
Professor responsable: Enrique Gregori Torada
Doctor Enginyer Industrial
Professor associat del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC
Director del Laboratori online - UPCplus.com
Psicosociologia Aplicada
2.5 ECTS. 10 hores lectives.
Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals
4 ECTS. 10 hores lectives.
Professors responsables:
T. Serra
MASA

A. Romero
MC Mutual
Tècniques Afins: Prevenció de Riscos No Laborals
4 ECTS. 10 hores lectives.
Higiene Industrial
7 ECTS. 10 hores lectives.
Professor responsable: Joan Guasch Farràs
Llicenciat en Ciències Químiques
Higienista Industrial
Director del Centre Nacional de Condicions de Treball (INSHT)
Medicina del Treball
2 ECTS. 10 hores lectives.
Tècniques Afins: Seguretat en el Transport
1.5 ECTS. 10 hores lectives.
Aplicar tècniques de mostreig i d'inferència estadística (estimació de paràmetres i contrast d'hipòtesis) i crear una base de dades, processar i realitzar l'anàlisi de les dades.

Professor responsable: E. Hernández
Universitat Politècnica de Catalunya
Tècniques de Formació i Comunicació
1.5 ECTS. 10 hores lectives.
Especialització en Seguretat del Treball
5 ECTS. 20 hores lectives.
Projecte en Seguritat en el Treball
5 ECTS.
Especialització en Higiene Industrial
5 ECTS. 20 hores lectives.
Projecte en Higiene Industrial
5 ECTS.
Especialització en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada
5 ECTS. 20 hores lectives.
Projecte en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada
5 ECTS.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 405 44 70

Crèdits:
70 ECTS
(180 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:17/11/2017 Fi classes:20/07/2018Fi programa: 30/11/2018
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
C/ Pau Gargallo, 5. Edifici U.
Barcelona

Import de la matrícula:
7.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs