UP

Digital Entrepreneurship

Màster Presencial.

Continguts

UPC School

Matèries

Entrepreneurship and Lean Startups
4 ECTS. 24 hores lectives.
 • Introducció a Lean
 • ADN de l'Emprenedor. El Factor Dilbert
 • Workshop d'innovació
 • The Lean Startup Methodology. Customer Development
 • The Lean Sprint Experiment Methodology and Practice
 • Cas d'estudi: Dropbox
 • Material i Eines. Business Idees. Software Factory
 • Presentació: How to make a good Elevator Pitch

Business Models
4 ECTS. 24 hores lectives.
 • Nous Models de Negoci. Blue Ocean Strategy
 • Cas d'estudi
 • Business Model Canvas
 • The Lean Canvas and Optimizing your business model
 • Formulating a killer Unique Value Proposition (UVP). Importance of your Offer
 • Sustainable Growth: the 3 engines of growth. Startup Metrics
 • Presentació: Business Model Canvas

Product Creation
4 ECTS. 24 hores lectives.
 • Producte Mínim Viable (MVP)
 • Cas d'estudi
 • Creativitat: Divergència / Ideació
 • Exploració per al disseny i la creació. Co-Creation & Co-Design
 • An End-To-End Lean Product
 • Crafting the MVP
 • Presentatción: MVP Workshop
Digital Marketing
4 ECTS. 24 hores lectives.
 • Introduction to Digital Màrqueting. Customer discovery. Metrics & Analytics. Tools
 • Content Production & Copywriting. Website Best Practices & Blogging
 • Social Media Campaigns. E-mail Campaigns
 • Inbound Marketing
 • SEO & SEM
 • Viral Marketing. Growth Hacking
 • Affiliate màrqueting. Sticky Màrqueting. Gamification
 • Presentació: marketing techniques, metrics and analytics for my MVP
Development and Operations
4 ECTS. 24 hores lectives.
 • Development & Operations (devops)
 • Metodologies per al desenvolupament àgil
 • Bones pràctiques. Mètriques
 • Eines i recursos per al desenvolupament d'aplicacions
 • Customer Lifetime Value
 • Product Roadmap (Planificació del Producte)
 • Iteracions de gestió (90 days pla)
 • Presentació: MVP & Roadmap
Finances for Startups
4 ECTS. 24 hores lectives.
 • Introducció a la gestió financera en startups
 • Cas pràctic
 • Bootstrapping vs Fundraising
 • Mètriques financeres
 • Planificació financera: models de projeccions i la seva interpretació
 • Necessitats financeres per a la construcció i el llançament de l'MVP
 • Mètodes de valoració per startups. (DCF, VC-Method). Casos pràctics
 • Opcions i vies de finançament per a una startup
 • Presentació: Finançament de l'MVP
Startup Project: MVP (Minimum Viable Product)
6 ECTS. 6 hores lectives.
Realització pràctica d'un projecte emprenedor *, amb l'assessorament dels mentors del curs. Dissenyar un MVP (Minimum Viable Product) amb la seva proposta de valor, model de negoci, estratègia de màrqueting, mètriques definides, i necessitats financeres per fer-ho. Presentació final del projecte davant d'una audiència que inclourà experts i inversors.
El projecte requerirà un mínim de 150 hores de dedicació per part de l'estudiant.

A cada mòdul també s'inclou la presentació i anàlisi de casos d'estudi d'empreses com Dropbox, Airbnb, Uber, CandyCrush i altres.

L'avaluació d'aquest projecte es realitzarà en finalitzar la fase d'incubació i acceleració al B-Combinator.

* Cal tenir en compte que els costos de desenvolupament del producte no estan inclosos en el preu del curs.
Incubation & Acceleration at B-combinator
9 ECTS. 80 hores lectives.
Un cop hagis après les bases per a la creació d'una startup i adquirit el coneixement de les tècniques i metodologies digitals, és el moment de posar-ho en pràctica en el teu propi projecte empresarial.

Aquest període d'incubació i acceleració és essencial per al desenvolupament de la teva startup, on de manera iterativa passaràs per totes les fases que et portaran a polir el desenvolupament del teu producte i trobar l'encaix perfecte al mercat (product-market fit).
 • Prototipatge àgil
 • Feedback d'usuaris tipus
 • Desenvolupament àgil
 • Assegurament de la qualitat (QA)
 • Proves amb clients "early adopters"
 • Anàlisi de mètriques
 • Iterar i pivotar
Al B-combinator hi trobaràs l'entorn adequat per al llançament de la teva startup. És un centre de coworking pròxim a la UPC School que funciona com un laboratori d'innovació i creació d'empreses, on conviuen altres emprenedors, experts i mentors que t'ajudaran durant tot el procés d'incubació i acceleració.
Team and Leadership
3 ECTS. 24 hores lectives.
 • Lideratge i actitud emprenedora
 • Comunicació i negociació
 • Felicitat a l'empresa
 • Exercicis de meditació i teràpies de relaxació
 • Coaching and mentoring
 • Organigrama i flux de gestió
 • Personal branding
 • Workshop: fòrum discussion
Growing Strategy and Scalability
3 ECTS. 24 hores lectives.
 • Customer is the king
 • Anàlisi de mercat: trends, customers, competitors
 • Posicionament de la marca. Relacions públiques
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Pla de màrqueting. Model SOSTAC
 • Aliances i partners de valor afegit. Distribution channels
 • Gestió comercial
 • Presentació: pla de màrqueting
Legal and Administration
3 ECTS. 24 hores lectives.
 • Creació i gestió de l'empresa
 • Propietat intel·lectual. Llicenciament. NDA
 • Pacte de socis
 • Plans de compensació a empleats basat en equity
 • Responsabilitat civil. LOPD
 • Gestió financera. Gestoria. Eines
 • Impostos
 • Workshop: pacte de socis/Equity plan
Business Management
3 ECTS. 24 hores lectives.
 • Planificació estratègica
 • Nous models de gestió
 • Productivitat
 • Pressupostos i control de gestió
 • Finançament de projectes
 • Consell d'Administració
 • Accionistes. Exit strategy
 • Presentació: pla financer
Business Plan and Negotiations with Investors
3 ECTS. 24 hores lectives.
 • Què busca l'inversor Lean
 • Business Pla. Executive summary
 • Coaching per a la revisió del business plan
 • Procés d'inversió. Comunicació amb inversors
 • Negociació amb inversors. Tips and tricks en negociar amb inversors
 • Coaching per a la presentació a inversors
 • Presentació: business plan
Final Startup Project: Presentation to Investors
6 ECTS. 10 hores lectives.
El moment culminant del màster és quan l'emprenedor presenta el seu projecte en el Demo Day davant d'una audiència d'inversors institucionals, de capital risc i business angels, nacionals i internacionals.

A aquest moment s'arriba amb l'empresa creada, el producte perfectament polit i llançat al mercat amb els primers clients que generen ingressos per a la companyia, amb totes les estratègies clares, un pla de negoci convincent i un model financer que demostri viabilitat.
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 68 05

INFORMACIÓ EDICIÓ 2018-19

Propera edició:
Octubre de 2019

Crèdits:
60 ECTS
(360 hores lectives)

Horari:
Dilluns  18:30 a 21:30Dimecres  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
10.000 €

Idioma d'impartició:
Anglès

Imprimeix tot el curs