UP

Seguretat Aèria i Manteniment d'Aeronaus

Màster Presencial.

Continguts

UPC School

Assignatures

Seguretat Aèria, Aeronavegabiltat i Certificació d' Aeronaus
6 ECTS. 52 hores lectives.

Seguretat aèria i aeronavegabilitat:
- Definicions de la seguretat aèria.
- Normes de seguretat aèria.
- Aeronavegabilitat.
- Documentació aeronàutica.
- Manteniment de l'aeronavegabilitat.

Certificació d'aeronaus:
- Sistemes i requisits esencials d'aeronavegabilitat.
- La seguretat aèria en l'organització de disseny i en la producció.
- Seguretat aèria en el manteniment de l'aeronavegabiltat dels avions.
- Sistemàtica de les proves d'aeronaus en terra i en vol.

Manteniment d'Aeronaus, Logística en el Manteniment i Peritació Judicial
6 ECTS. 72 hores lectives.

Manteniment d'aeronaus i sistemes:
- Nivells de manteniment en línia, base i depot.
- Manteniment programat.

Logística aeronàutica:
- Plantejament del problema logístic. Incògnites.
- Les funcions bàsiques logístiques, personal i abastiment.
- Classificació dels articles i organització de l'abastiment.

Formació Aeronàutica
6 ECTS. 18 hores lectives.

- Definicions del sistema de manteniment de l'aeronavegabilitat de la UE.
- Formació de manteniment.
- Procediments AESA i reglament de manteniment de l'aeronavegabilitat.
- Llicències de manteniment: diferents tipus i factors d'aprovacions i llicències.
- Política i normatives dels centres de formació d'EASA/EMAR 147.

Normes Europees d' Enginyeria i Manteniment de l' Aeronavegabilitat
6 ECTS. 22 hores lectives.

Normes Europeeas d'Enginyeria:
- Generalitats i definicions de la normativa i autoritats.
- Coordinació de tripulacions i procediments operacionals i performances.
- Requisits generals d'operació i certificació de l'operador.
- Equipament de l'aeronau i operacions especials.
- Requisits d'entrenament de tripulacions.
- Requisits europeus dels centres de producció, disseny i aeronavegabilitat.

Manteniment de l' Aeronavegabilitat:
- Conceptes bàsics sobre l' aeronavegabilitat.
- Normativa aplicable al manteniment de l'aeronavegabilitat.
- Factors que afecten a l' aeronavegabilitat.
- Conceptes i responsabilitats sobre l'aeronavegabilitat.
- Organitzacions de manteniment de l'aeronavegabilitat (camo).

Normes Europees de Manteniment, Reparacions i Modificacions
6 ECTS. 11 hores lectives.

Normes europees de manteniment:
- Normes europees d'operacions d' aeronaus.
- Requisits europeus dels centres de manteniment d'aeronaus i sistemes.

Reparacions i modificacions:
- Requisits de qualitat i metodologia de la modificació.
- Anàlisi de l' impacte de la modificació.
- Requisits de la modificació.
- Anàlisi dels requisits de la modificació.
- Consideracions de disseny de la modificació.
- Materials compostos aeronàutics.
- Consideracions de disseny de la modificació.
- Materials compostos aeronàutics.

Models i Mètodes per a la Gestió de Recursos en el Manteniment
6 ECTS. 44 hores lectives.

Model de gestió comunicativa:
- Principis bàsics de la comunicació escrita i oral en personal de manteniment.
- Noves tecnologies de comunicació en el manteniment.
- Preparació d'informes tènics de manteniment.
- Mitjans i formats tecnològics per a la comunicació amb personal de qualitat, manteniment i enginyeria.

Model per a la gestió directiva:
- Lideratge amb intel·ligència emocional.
- Direcció d' equips eficaços de manteniment.
- Direcció d' equips deslocalitzats: gestió d'equips multiculturals en el manteniment aeronàutic.
- Selecció de recursos humans per competències per al desencolupament del manteniment.
- Tècniques de negociació en el manteniment en grups multiculturals.

Factors humans en el manteniment aeronàutic:
- Normativa EASA d'aplicació de factors humans.
- Requeriments de la norma i competència de l'organització.
- Concepte d'accident /incident/ error, enteniment, realitat, educació, cultura de seguretat.
- Errors humans i models d' errors i teories en el manteniment.
- Causes dels accidents com un factor humà.

Certificació del Sistema de Navegació Aèria
6 ECTS. 11 hores lectives.

Certificació del sistema de navegació aèrea:
- Definició i conceptes de certificació.
- La necessitat de la calibració en vol del sistema de navegació aèria.
- Requisits d'inspecció i normativa.
- Proves funcionals i operacionals del sistema de navegació aèria.
- Certificació del sistema de navegació aèria.

Normes d'Operacions Aèries, Seguretat Aeroportuària i Investigació d' Accidents Aèris
6 ECTS. 55 hores lectives.

Normes d'operacions aèries:
- Conceptes generals sobre les normes.
- Nou esquema regulatori europeu sobre operacions aèries.
- Estructura del reglament sobre operacions aèries.
- Reglament marc sobre operacions.
- Requisits Autoritat en OPS i operacions aèries i especials.

Seguritat aeroportuària i investigació d'accidents aèris:
- Sistemes de seguretat aeroportuària.
- Procedimients d'investigació d'accidents aèris. Etapes de la investigació.
- Normativa aplicable a la investigació.
- Normativa OACI per a la redacció d'informe final d'investigació.

Manteniment de Motors d'Aviació i Control i Identificació de Drons
6 ECTS. 83 hores lectives.

Manteniment de motors d'aviació:
- Tipus de motors d'aviació.
- Nivells de manteniment.
- Proves en banc després de la revisió.

Control i identificació de drons:
- Capacitats dels drons.
- Necessitat de la seva identificació i control.
- L'espai U-Space.

Projecte Final de Màster
6 ECTS. 70 hores lectives.

Exercici a realitzar individualment i a presentar davant d'un tribunal. Es basarà en el desenvolupament d'un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques, de naturalesa professional, en el que es sintetitzen i integren les competències adquirides durant el màster.Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 35

Crèdits:
60 ECTS
(438 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:08/03/2019 Fi classes:14/12/2019Fi programa: 21/12/2019
Horari:
Divendres  16:30 a 21:30Dissabte  08:30 a 14:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
7.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs