UP

Direcció de Màrqueting

Màster Presencial.

Continguts

2a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Planificació Estratègica i Anàlisi: Models de Negoci i Sistemes d'Informació
20 ECTS. 153 hores lectives.
 • El màrqueting dins de l'empresa

  • L'adreça de màrqueting en l'empresa.

  • Responsabilitat social i màrqueting social.

  • El màrqueting en diferents sectors.

  • Organització del departament de màrqueting.

  • Negociació

 • Màrqueting estratègic

  • Interpretació de les tendències del mercat.

  • Negocis nous i negocis en funcionament.

  • Disseny del model de negoci.

  • Posicionament estratègic.

  • Construint marques fortes.

 • Planificació del màrqueting

  • Elements comercials en el pla d'empresa. Alineació amb els objectius corporatius.

  • El pla de màrqueting omnicanal.

 • Figures en la gestió del màrqueting

  • Estructures departamentals en diferents sectors.

  • Product manager i key account manager.

  • Sales manager.

  • Social mitjana expert.

  • Partners de gestió.

 • Sistemes d'informació

  • Intel·ligència del màrqueting.

  • Quadre de comandament de gestió del màrqueting.

  • Eines de diagnòstic del mercat.

  • Eines de gestió de la relació amb els clients.

  • Big data i data mining.

  • El procés de compra.

  • Auditoria del màrqueting.

 • Recerca comercial

  • Definició de problemes comercials.

  • Segmentació de mercats.

  • Tipologia d'informació. Dades primàries i secundaris.

  • Fuentes d'informació interna i externa.

  • Anàlisi del negoci i analytics de la web.

  • Mostreig.

  • El procés de recerca comercial de dades primàries.

 • Finances operatives

  • Estats financers principals.

  • Comptabilitat bàsica per a adreça.

  • Finances per a l'operativa del màrqueting.

  • Indicadors financers.

 • Previsió de vendes

  • Anàlisis de la demanda.

  • Confecció del pressupost de venda.

  • Mètodes qualitatius. Enquestes a clients i opinió d'experts.

  • Mètodes quantitatius. Models causals.

 • Màrqueting internacional

  • Caràcter internacional de l'empresa.

  • Estandardització i/o adaptació de programes de màrqueting.

Gestió del Màrqueting: Producte i Preu; Distribució i Comunicació
25 ECTS. 207 hores lectives.
 • Estratègies de producte

- Tipologia i classificació de productes.
- Elements de diferenciació.
- Qualitat.
- Gestió de la marca.
- Gestió de la línia de productes.
- Desenvolupament i llançament de productes.

 • Màrqueting d'experiències

- Excel·lència en els serveis.
- Tipologia de clients.
- Programes i campanyes de vinculació.
- Prevenda, venda i postvenda.

 • Incrementant l'eficiència del màrqueting.

- Anàlisi del client.
- Gestió de deserció i abandons.

 • Estratègies de preu

- El preu en el màrqueting. Estratègies de preu.
- Procés de fixació de preus a curt i llarg termini.
- Comparadors, sempre preus baixos, outlets, ofertes de canal i dinamisme.
- Discriminació de preus.
- Preus internacionals.

 • Disseny de canals de distribució

- Organització del canal. Formats i models d'entrada.
- Canals industrials, de consum, presencials, electrònics, a distància i d'autoservei. Hibridència.
- Mercats majoristes i al detall.
- Estratègies de distribució.
- Elements de la tenda física. Disseny, contingut i aspectes diferencials.
- Elements de la web. Disseny, estructura, contingut, aspectes diferencials i optimització (SEU).
- Adaptació del màrqueting per suports.
- Mobilitat.
- Contractes mercantils.
- Gestió de compres i gestió de mercaderies.
- Logística de repartiment.
- e-Fulfillment.

 • Formats de venda

- Carrers comercials.
- Capdavanters de categoria.
- Petit comerç.
- Retailing i e-tailing. Omnicanalidad.
- Marketplaces i comparadors.
- Iniciatives consumer to consumer.
- Showroom i webroom, venda Flaix i venda col·lectiva.

 • Adreça de vendes

- Disseny d'àrees comercials.
- Recursos humans i força de vendes.
- Selecció, formació, motivació i control de venedors.
- Negociació i tècniques de venda.

 • Disseny de l'estratègia de comunicació

- Eines de comunicació. Mix de comunicació.
Establiment del pressupost de comunicació.
- Estratègies de comunicació presencials, SEU, SEM, ofertes personalitzades, email màrqueting, SERM i SMO.
- Campanyes de publicitat: mitjans, adwords, creativitats, enllaços patrocinats, i altres formats.
- Campanyes de promoció de vendes.
- Campanyes de màrqueting directe: publitramesa i fullets, email màrqueting i cookies.
- Campanyes de relacions públiques: fires, reputació, xarxes socials i màrqueting de continguts, i altres formats.

 • Normativa i regulació del Màrqueting

- Les comunicacions comercials.
- El "Copy Advice". Legalitat i correcció de les accions de màrqueting.
- La contractació dels serveis publicitaris, producció, patrocini i mitjans.
- Els continguts en l'entorn digital, i les seves responsabilitats.
- L'e-commerce i les pràctiques comercials amb els consumidors.
- L'adquisició de drets i llicències (drets d'autor i drets d'imatge).
- La normativa de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.
- La publicitat intel·ligent, geolocalizació, ciberdelincuència i ciberseguretat, data mining, behavioral advertising, Big Data, branded content, Identitats Digitals.

 • Business Game
Projecte Final
15 ECTS. 60 hores lectives.

El projecte final s'inicia durant el primer trimestre del curs. Els grups de treball realitzen un pla d'empresa o un pla de màrqueting, supervisat per un tutor assignat, que realitza un seguiment. El projecte es lliura i defensa en finalitzar el màster.

El projecte final pretén integrar tots els continguts apresos durant en curs. Realitzant un treball pràctic, ampli i aplicable. Amb l'objectiu d'interrelacionar conceptes, variables i visions de l'empresa. També serà una eina per a: aprendre a treballar en equip, fomentar la capacitat de comunicació, negociació i defensa amb arguments consistents.

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar

Crèdits:
60 ECTS
(360 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:20/10/2017 Data de fi:14/07/2018
Horari:
Divendres  16:30 a 20:30Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Campus Diagonal - Besòs
C/ Eduard Maristany 10-14
Sant Adrià del Besòs

Import de la matrícula:
6.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs