UP

Gestió Integrada de Prevenció, Medi Ambient i Qualitat

Màster Semipresencial.

Continguts

UPC School

Matèries

Anàlisi Econòmic i Estadístic d'Empresas
5 ECTS. 20 hores lectives.
 • Economia mundial.
 • Direcció Financera.
 • Valoració de negocis i inversions.
 • Aplicacions estadístiques: estimació i inferència, estadística inductiva.
 • Teoria de la probabilitat, anàlisi exploratòri de dades, variables aleatòries i distribució estadística bidimensional
Qualitat
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Fonaments bàsics de Qualitat.
 • Planificació avançada de la Qualitat.
 • Eines per a la millora de la Qualitat.
 • Control de la Qualitat.
 • Gestió per processos i re-enginyeria.
 • Millora de la Qualitat.
 • Qualitat en la industria.
 • Qualitat en el serveis
Medi Ambient
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Anàlisi de l'entorn: medi ambient i recursos naturals.
 • Tractament d'aigües residuals.
 • Gestió de residus.
 • Contaminació atmosfèrica
 • Avaluació d'Impacte Ambiental
Gestió de la Qualitat i del Medi Ambient
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Sistemes d'assegurament de la qualitat.
 • Auditories de qualitat.
 • Models d'excel·lència en la gestió de la qualitat.
 • Sistemes de gestió ambiental.
 • Auditories mediambientals.
Gestió i Organització d'Empreses
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Comportament organitzatiu.
 • Sistemes d'informació.
 • Sistemes integrats de gestió.
 • Tècniques de negociació.
 • Recursos Humans.
 • Anàlisi i valoració de llocs de treball.
 • La comunicació en l'empresa.
 • Planificació estratègica.
 • Ètica professional i empresarial
Prevenció de Riscos Laborals
9 ECTS. 60 hores lectives.
 • Fonaments de les tècniques de millora de les condicions de treball.
 • Seguretat en el treball.
 • Higiene industrial.
 • Medicina del treball.
 • Ergonomia aplicada.
 • Psicosociologia aplicada.
 • Formació i comunicació.
 • Seguretat de mercaderies perilloses.
Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals
6 ECTS. 30 hores lectives.
 • Evolució de la prevenció i dels models de gestió.
 • La Directiva 89/391/CEE (directiva marc).
 • Norma OSHAS 18001:2007.
 • Directrius relatives als sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball ILO - OSH 2001.
 • Model de sistemad de gestió de la prevenció de riscos laborals basat a les tecnologies de la informació i les comunicacions.
 • Nocions de dret del treball.
 • Normativa sobre prevenció de riscos laborals.
Gestió Integrada
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Fonaments bàsics de la integració de sistemes de gestió.
 • Integració de sistemes de gestió i comportament organitzatiu en l'empresa.
 • Elements d'un sistema de gestió integrat.
 • Integració de sistemes basats en estàndards internacionals.
 • Integració de sistemes basats en processos.
 • Metodologies per a la millora d'un sistema de gestió integrat.
Gestió de Projectes
5 ECTS. 20 hores lectives.
 • L'equip de projecte i cicle de vida. Introducció i generalitats.
 • Risc i economia de projectes.
 • Gestió del termini i gestió de la planificació (GPF).
 • Gestió de la corporificació i implementació. Engegada.
 • Gestió de la informació i la documentació
Projecte Final de Màster
10 ECTS.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 405 44 70

Crèdits:
60 ECTS
(340 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:24/11/2017 Fi classes:20/07/2018Fi programa: 30/11/2018
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
C/ Pau Gargallo, 5. Edifici U.
Barcelona

Import de la matrícula:
7.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs