UP

Lighting Design. Disseny d'Il·luminació Arquitectònica

Màster Presencial.

Continguts

4a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Llum, Ombra i Espai
9 ECTS. 80 hores lectives.

Coneixement dels principis de la llum, la seva percepció visual i els conceptes de luminotècnia que cal tenir en compte en un projecte d'il·luminació.
L'eix transversal sobre el qual gira el projecte final del màster s'inicia en aquest mòdul, relacionat amb la fase de concepció lumínica o avantprojecte.

DISSENY I LLUM - I


Història de la Llum 
· Història de la llum artificial. 
Llum Natural I
· Història de la llum natural.
Representació Manual de la LLum
· El dibuix de la llum.
· Del dibuix manual al dibuix digital
 Taller de Materials
· Introducció als materials que interactuen específicament amb la llum.

LUMINOTECNIA - I

Electricitat I
· Principis elèctrics i lleis fonamentals.
Fonaments: Què és la llum?
· Color: llum i objectes. Sistemes de Color.
· Unitats i magnituds.
· Fonts de llum: llums, tipus, propietats i usos.
Sistemes de Lluminàries -
·
Tipologies, característiques, components i usos.
Càlculs Manuals - I 
· Fórmules per seleccionar tipus de lluminària i font.

TALLERS DE PROJECTES - I

Taller de Lluminàries
A través de la formalització d'un prototip de lluminària, s'estudia la relació de la llum amb l'espai i els materials.
Taller de Disseny de Projecte -Festival LLUM BCN
Els alumnes participaran realitzant una instal·lació dins del festival de Il·luminació Urbana LLUM BCN, organitzat per l'Ajuntament de Barcelona.

La Llum com a Llenguatge en el Projecte d'Il·luminació
17 ECTS. 146 hores lectives.

En aquest mòdul s'aprofundeix sobre les matèries anteriors i introdueix l'entorn professional, realitzant visites a Obres i Estudis d'Il·luminació, i realitzant monogràfics específics. El projecte d'il·luminació es troba en els diferents mòduls però de forma diversa. En aquest, el projecte contempla el projecte bàsic.

DISSENY I LLUM - II

Representació de la Llum, a través del seguiment del projecte.
Case Studies.
. Vistes a projectes reals en funcionament, d'exterior o interior.


LUMINOTECNIA - II

Luminotècnia II.
· Electricitat II. Alimentació, maniobra i maneig. Plànols lumínics i informació elèctrica.
 Sistemes de control.
· Masterclass i exercicis pràctics de sistemes de control.
Eficiència Energètica.
· Exercicis pràctics de eficiència i estalvi energètic durant els processos de projecte.
Càlculs Manuals i Digitals II.
· Principis bàsics de comprovació, manual i digital.
Visites a Fabricants d'Il·luminació.


TALLERS DE PROJECTES - II

Visita nocturna per la ciutat.
Introducció al món del Ligthing Designer.
Masterclass Avantprojecte.
Projecte d'Interiors (fins al projecte bàsic).
Visites i Monogràfics. 
. Masterclass Espais Comercials.
. Masterclass Espais Museístics.
. Visita a Projecte Lumínic d'Interès.
Presentació i Conferència.

La Llum com a Llenguatge
20 ECTS. 120 hores lectives.

Després de la incorporació dels principis bàsics lumínics, s'incideix més en el projecte d'il·luminació i els components necessaris per dur-los a terme, tal com són les eines de dibuix, càlcul, lluminàries i els sistemes de regulació entre d'altres.
En aquest mòdul es treballaran les fases del projecte d'il·luminació, des d'un projecte bàsic complet fins a un pre-executiu.

DISSENY I LLUM - III

Representació Digital de la Llum.
·
Eines i tècniques bàsiques per a representar la llum de manera digital.
· Representació gràfica del projecte.

LUMINOTECNIA - III

Luminotècnia III.
· Sistema d'enllumenat.
· Fonaments de corbes, Tipus de diagrames. Com utilitzar-los?
· Fotometries i Càlculs manuals. Fórmules útils.
· Càlcul d'il·luminació i luminància.
· Plantejament estudi d'angles.
Sistemes de Lluminàries - III.
· Introducció a fabricants de Lluminàries.
· Sistemes de regulació.
· Tipologies de regulació, com funcionen i com triar-les.
Càlculs Manuals i Digitals - III.
·
Principis avançats de comprovació manual i digital.
Normativa.
·
Introducció a normatives d'enllumenat públic
. Normatives de prevenció de contaminació lumínica.

TALLERS DE PROJECTES - III
Visites a Espais i Masterclass / Monogràfics.
· Espai Públic.
· Plans Directors d'Il·luminació.
· Il·luminació de patrimoni.
Taller de Producció de Projecte - Festival LLUM BCN.
Taller de Projecte Exterior. Proves amb lluminàries en espai exterior.

Projecte Final
20 ECTS. 64 hores lectives.

El quart mòdul es centra en el Projecte Final, que és individual. Es realitzen correccions setmanals o cada dues setmanes. En el Projecte Final s'hauran de tenir en compte: les eines de representació digital, la legislació medioambiental vigent, la pràctica professional habitual i les darreres tendències en el sector del Lighting Design.

DISSENY I LLUM - IV

Representació de la llum.
. A través del seguiment de projecte.

LUMINOTECNIA - IV

Luminoitecnia IV.
.
 A través del seguiment del projecte.

PROJECTE FINAL

Projecte Final.

Presentació i conferència.

Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 80 23

INFORMACIÓ EDICIÓ 2017-18

Propera edició:
Novembre de 2018

Crèdits:
66 ECTS
(410 hores lectives)

Horari:
Dimarts  17:30 a 21:30Dimecres  17:30 a 21:30Dijous  17:30 a 21:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
9.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Descarregar en PDF | 740,04 kB
Imprimeix tot el curs