UP

Lighting Design. Disseny d'Il·luminació Arquitectònica

Màster Presencial.

Continguts

4a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Llum, Ombra i Espai
9 ECTS. 80 hores lectives.

Coneixement dels principis de la llum, la seva percepció visual i els conceptes de luminotècnia que cal tenir en compte en un projecte de Il·luminació.
L'eix transversal sobre el qual gira el projecte final del màster s'inicia en aquest mòdul, relacionat amb la fase de concepció lumínica o avantprojecte.

DISSENY I LLUM - I


Història de la Llum 
· Història de la Llum artificial.
· El paper de la Llum en les arts.
· Vocabulari de la Llum.
 Representació Manual de la LLum
· El dibuix de la llum.
· Del dibuix manual al dibuix digital
 Taller de Materials
· Introducció als materials que interactuen específicament amb la Llum.

LUMINOTECNIA - I

Electricitat I
· Principis elèctrics i lleis fonamentals.
Fonaments: Què és la llum?
· Color: llum i objectes. Sistemes de Color.
· Unitats i magnituds.
· Fonts de llum: llums, tipus, propietats i usos.
Llum i Salut
· Photobiologia. Efectes no visuals de les radiacions òptiques i els seus efectes en éssers  humans i animals.
· Ritmes biològics i Sistema Circadian.
Sistemes de Lluminàries -
·
Tipologies, característiques, components i usos.
Càlculs Manuals - I 
· Fórmules per seleccionar tipus de lluminària i font.

TALLERS DE PROJECTES - I

Taller de Lluminàries
A través de la formalització d'un prototip de lluminària, s'estudia la relació de la llum amb l'espai i els materials.
Taller de Disseny de Projecte -Festival LLUM BCN
Els alumnes participaran realitzant una instal·lació dins del festival de Il·luminació Urbana LLUM BCN, organitzat per l'Ajuntament de Barcelona.

La Llum com a Llenguatge
20 ECTS. 120 hores lectives.

Després de la incorporació dels principis bàsics lumínics, s'incideix més en el projecte d'il·luminació i els components necessaris per dur-los a terme, tal com són les eines de dibuix, càlcul, lluminàries i els sistemes de regulació entre d'altres.
En aquest mòdul es treballarà les fases del projecte d'il·luminació que corresponen a la implantació del concepte.

DISSENY I LLUM - II

Representació Digital de la Llum
·
Eines i tècniques bàsiques.
· Representació gràfica del projecte

LUMINOTECNIA - II

Luminotècnia
· Sistema d'enllumenat.
· Fonaments de corbes, Tipus de diagrames. Com utilitzar-los?
· Fotometries i Càlculs manuals. Fórmules útils.
· Càlcul de il·luminació i luminància.
· Plantejament estudi d'angles.
Sistemes de Lluminàries - II
· Introducció a fabricants de Lluminàries.
· Sistemes de regulació.
· Tipologies de regulació, com funcionen i com triar-les.
Càlculs Manuals i Digitals - II 
·
Principis bàsics de comprovació manual i digital.
Normativa
·
Introducció a normatives d'enllumenat públic
. Normatives de prevenció de contaminació lumínica.

TALLERS DE PROJECTES - II
Visites a Espais i Masterclass / Monogràfics
· Espai Públic.
· Plans Directors d'Il·luminació.
· Il·luminació de patrimoni.
Taller de Producció de Projecte - Festival LLUM BCN
Taller de Projecte Exterior. Proves amb lluminàries en espai exterior

LLum i Espai en el Projecte d'Il·luminació
17 ECTS. 146 hores lectives.

El tercer mòdul aprofundeix sobre les matèries anteriors i introdueix l'entorn professional, realitzant visites a Obres i Estidoes d'Il·luminació, i realitzant monogràfics específics. El projecte d'il·luminació es troba en els diferents mòduls però de forma diversa. En aquest, el projecte contempla el projecte bàsic.

LUMINOTECNIA - III

Luminotècnia Avançada I
· Electricitat II. Alimentació, maniobra i maneig. Plànols lumínics i informació elèctrica.
 Sistemes de control
· Masterclass i exercicis pràctics de sistemes de control.
Eficiència Energètica
· Exercicis pràctics durant els processos de projecte.
Càlculs Manuals i Digitals III
· Principis avançats de comprovació, manual i digital.
Visites a Fabricants d'Il·luminació


DISSENY I LLUM - III

Percepció Lumínica en el Projecte
Representació de la Llum, a través de l seguiment del projecte
Case Studies
. Vistes a projectes reals en funcionament, d'exterior o interior

TALLERS DE PROJECTES - III

Visita nocturna per la ciutat.
Introducció al món del Ligthing Designer
Masterclass Avantprojecte
Projecte d'Interiors (fins al projecte bàsic)
Visites i Monogràfics 
. Masterclass Espais Comercials
. Masterclass Espais Museístics
. Visita a Projecte Lumínic d'Interès
Presentació i Conferència

Projecte Final
20 ECTS. 64 hores lectives.

El quart mòdul es centra en el projecte Final, que és individual. Es realitzen correccions setmanals o cada dues setmanes. En el Projecte Final s'haurà de tenir en compte: les eines de representació digital, la legislació medioambiental vigent, la pràctica professional habitual i les darreres tendències en el sector del Lighting Design.

LUMINOTECNIA - IV

Luminoitecnia Avançada II, a través del seguiment del Projecte

DISSENY I LLUM - IV

Representació de la llum, a través del seguiment de projecte

PROJECTES - IV

Projecte Final (fins al projecte bàsic desenvolupat)

Presentació i conferència

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 80 23

Crèdits:
66 ECTS
(410 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:07/11/2017 Fi classes:27/09/2018Fi programa: 11/10/2018
Horari:
Dimarts  17:30 a 21:30Dimecres  17:30 a 21:30Dijous  17:30 a 21:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
9.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Descarregar en PDF | 918,24 kB
Imprimeix tot el curs