UP

Disseny d'Experiència d'Usuari

Màster Online.

Continguts

UPC School

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Metodologia de treball:

  • Aprenentatge a través dels materials d'estudi desenvolupats pels professors per a cadascun dels mòduls de contingut i altres recursos complementaris seleccionats també pels professors.
  • Solució de casos pràctics en equip, promovent el treball col·laboratiu entre els diferents perfils professionals dels estudiants i realització d'exercicis individuals.
  • Participació en la plataforma virtual Campus My_Tech_Space a través de consultes personals al professor i intervencions en els fòrums.
  • Sessions setmanals de seguiment dels casos pràctics, exercicis, revisió de continguts i aclariment de dubtes, amb el professor de la matèria a través d'un sistema de videoconferència.
  • Conferències i seminaris programats amb professionals convidats.

Matèries

Fonaments del disseny de l'Experiència d'Usuari
4 ECTS.

Experiència d'Usuari. Interacció Humà Computadora. Factor Humà. Usabilitat. Accessibilitat.
Disseny per a tothom. Disseny Centrat en l'Usuari. Disseny d'Experiència d'Usuari.
"Lean User Experience", "Agile User Experience".

Investigació d'Usuari (User Research)
3 ECTS.

Informació per al Disseny i per a l'Avaluació.

Reunions i entrevistes amb interessats (Stakeholders meetings and interviews), Observació contextual (Contextual Inquiry), Entrevistes, Focus Group, Qüestionaris - enquestes (Surveys).

Arquitectura de la informació i disseny de la navegació
3 ECTS.
Disseny i avaluació de l'arquitectura de la informació i de la navegació.

Card Sorting, Test de Navegació (Tree Test).

Avaluació i Testeig
6 ECTS.
Avaluació per experts i tests amb usuaris.

Avaluació heurística. Recorregut cognitiu (cognitive walkthrough). Test d'usabilitat. Eye tracking en test amb usuaris. Test remots. Tests de primer click.

Accessibilitat
4 ECTS.
Conceptes bàsics de l'accessibilitat. Estratègies de disseny accessible. Disseny de
contingut accessible.
Fonaments de Prototipatge
3 ECTS.

Fonaments. Tipus de prototips. Prototipatge ràpid. Eines per a la creació de prototips.

Disseny gràfic de prototips
6 ECTS.
Fonaments de disseny gràfic per al disseny de prototips: color, retícules, layout,
tipografia. Estils de disseny visual. Prototipatge gràfic amb eines per a la creació de prototips.
Disseny de prototips interactius
6 ECTS.

Creació de prototips dinàmics, formularis interactius, animacions i altres efectes.

Gestió de projectes amb metodologies àgils
6 ECTS.
Metodologies de desenvolupament de programari tradicionals i metodologies àgils. Eines per a
la gestió de projectes amb metodologies àgils.
Integració UX en metodologies àgils
6 ECTS.
Agile UX. Lean UX. Design Thinking.

Persona. Sketching. Scenarios. User Stories. Wireframing. Rapid prototyping. Rapid Iterative Testing and Evaluation (RITE Method)

Disseny de l'Experiència d'Usuari en diferents àmbits
3 ECTS.
Disseny d'experiència d'usuari en e-health, e-learning, e-business i, videojocs.
Projecte Final
10 ECTS.
Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 68 09

Crèdits:
60 ECTS
(360 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:13/03/2017 Data de fi:09/03/2018

Import de la matrícula:
6.540 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs