UP

Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica

Màster Presencial.

Continguts

10a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

Sistema Ferroviari
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • El ferrocarril com a sistema. Conceptes bàsics, subsistemes i interrelacions.
 • Organització del sector ferroviari. Administracions i empreses.
 • Geografia ferroviària de Catalunya, Espanya i resta d'Europa.
 • Vehicles i trens. Característiques bàsiques i visió general. Trens espanyols.
 • El mercat i els clients. Necessitats comercials i competitivitat del ferrocarril. 
 • Ferrocarril i medi ambient.
 • El ferrocarril en el sector del transport i en l'economia nacional.
 • Cicle de vida del sistema ferroviari.

  *Visita: Museu del Ferrocarril de Catalunya.
Alta Velocitat i Serveis de Viatgers Interurbans
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • Magnituds i unitats utilitzades en el transport de viatgers.
 • Demanda i mercat. Peculiaritats tècniques i econòmiques.
 • Oferta. Productes, trens i serveis.
 • Principis i avantatges de l'alta velocitat.
 • L'alta velocitat a Espanya.
 • Tecnologia específica de línies per a serveis d'alta velocitat.
 • Aerodinàmica de l'alta velocitat.
 • Material rodant per a serveis de mitja i llarga distància convencionals.
 • Material rodant per a serveis d'alta velocitat.
 • Explotació tècnica i econòmica de serveis d'alta velocitat.
 • Disseny i gestió d'estacions i terminals per al servei de viatgers.

  *Visita: Centre Regional de Control de l'AVE Saragossa.
Rodalies, Regionals, Metros i Tramvies
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • El transport urbà i metropolità. Caracterització.
 • Demanda i mercat.
 • Explotació tècnica i econòmica del transport metropolità i urbà en mode ferroviari.
 • Serveis de Rodalies.
 • Metros.
 • Metros lleugers i tramvies.
 • Tren Tram.
 • Accessibilitat i intermodalitat.

*Visites: Centre de Control de Rodalies de Catalunya al Clot.
Centre de control d'Adif a l'Estació de França de Barcelona.

Mercaderies i Logística
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • Demanda i mercat.
 • Producció de trens. Pla de transports.
 • Terminals de mercaderies.
 • Apartadors. Derivacions particulars.
 • Logística del transport.

*Visita: Terminal Best Port de Barcelona.

Electricitat i Mecànica al Ferrocarril
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • Cinemàtica, estàtica i dinàmica.
 • Resistència a l'avenç. Càrregues gravitatòries.
 • Introducció a la dinàmica del ferrocarril. Velocitat. Traçat.
 • Vibracions mecàniques.
 • Cinemàtica i dinàmica de la roda.
 • Dinàmica d'un eix. Anàlisi qualitativa. Equacions.
Tracció Elèctrica
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • Principis bàsics.
 • Transmissió mecànica.
 • Motors de tracció amb col·lector i el seu control.
 • Motors de tracció síncrons i el seu control.
 • Motors de tracció asíncrons i el seu control.
 • Altres motors de tracció. 
 • Tracció diesel-elèctrica.
 • Tracció elèctrica automòbil.

  *Visita: Factoria Siemens de Cornellà de Llobregat.
Elements de Material Rodant
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • El material rodant als sistemes de ferrocarril. 
 • Sistemes principals.
 • Òrgans de xoc i tracció. Enganxalls.
 • Equip de tracció.
 • Equip de fre.
 • Prestacions requerides per als trens.
 • Instal·lacions del sistema tren.
 • Altres sistemes embarcats.
 • Consideracions de projecte.

  *Visita: Factoria Alstom a Santa Perpètua de Mogoda.
Enginyeria i Manteniment
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • Fiabilitat.
 • Mantenibilitat.
 • Disponibilitat.
 • Cicle de vida.
 • Fiabilitat al projecte.
 • Mantenibilitat al disseny.
 • Gestió global del manteniment. 
 • Gestió tècnica del manteniment.
 • Millora de l'eficiència del manteniment.

  *Visites: Tallers de Renfe fabricació i manteniment a Vilanova i la Geltrú. 
  Tallers de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Rubí.
Infraestructura Ferroviària
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • Plataforma i via.
 • Disseny d'estacions. Accesibilitat.
 • Intercanviadors de transport.
 • Gàlibs.
 • Ponts i túnels.
 • Canviadors d'ample de via.
 • Criteris generals de manteniment en infraestructures ferroviàries.
Ferrocarril i Energia
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • Visió general de l'energia i dels problemes relacionats amb el seu ús. 
 • Energia i transport.
 • Tipus de tracció i vectors energètics en el ferrocarril. 
 • Fre dinàmic i serveis auxiliars del tren. 
 • Energia necessària per al moviment del tren.
 • Demanda d'energia del tren segons serveis i sensibilitat a variables crítiques.
 • Visió general de les actuacions i mesures per reduir la demanda d'energia del ferrocarril.
 • Actuacions al disseny de trens i de línies.
 • Conducció econòmica i regulació eficient del tràfic.

  *Visita: Pràctica al Centre de Formació de Renfe a l' Hospitalet de Llobregat de conducció eficient.
Subestacions i Xarxes
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • Generalitats de l'electrificació DC.
 • Subestacions rectificadores. DC. 
 • Càlculs elèctrics en DC.
 • Generalitats de l'electrificació AC.
 • Subestacions AC.
 • Càlculs elèctrics en AC.
 • Manteniment i explotació de les instal·lacions elèctriques.

  *Visita: Subestacions de TMB, Transport Metropolità de Barcelona, a Badalona.
Electrificació i Catenària
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • Introducció.
 • Requeriments i especificacions.
 • Distribució de corrents i tensions elèctriques.
 • Disseny de la línia aèria de contacte.
 • Sustentació de la línia aèria de contacte.
 • Comportament mecànic de la catenària.
 • Postas i cimentacions.
 • Comportament dinàmic de la catenària.
 • Planificació per a la implantació de la catenària.
 • Aïllament i seguretat elèctrica.
 • Muntatge de la catenària.
 • Manteniment de la catenària.

  *Visita: Instal·lacions del Centre de Transformació de l'Espluga de Francolí.
Comunicacions Aplicades al Ferrocarril
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • Principis generals de l'electricitat.
 • Elements fonamentals de l'electrònica.
 • Elements bàsics de les comunicacions.
 • Comunicacions tren-terra (PMR, Tetra).
 • Altres comunicacions.
Senyalització Ferroviària
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • Anàlisi general de la senyalització.
 • La senyalització i les seves aplicacions.
 • Diferents equips de senyalització aplicats a les línies fèrries.
 • Concrecció dels equips a instal·lar en funció de l'ample de via i de l'administració ferroviària.
 • Anàlisi dels sistemes de la detecció segura dels trens.
 • Aplicació dels sistemes de seguretat que controlen la circulació i les maniobres dels trens
 • Estudi de la simbologia que intervé en la realització dels esquemes de senyalització. 
 • Aplicació dels sistemes de bloqueig entre els sistemes de seguretat que controlen la circulació dels trens i les seves maniobres.
 • Anàlisi de les diferents formacions automàtiques d'itineraris i la seva disolució.
 • Metodologia de l'aplicació dels sistemes que actuen sobre els sistemes de seguretat.
 • Aplicació dels passos a nivell en funció de les cruïlles entre carreteres i vies fèrries.

  *Visita: Estació de Sants a Barcelona.
Sistema de Protecció del Tren
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • Anàlisi general dels Sistemes d'ATP.
 • Els sistemes d'ATP i les seves aplicacions.
 • Diferents sistemes d'ATP aplicats a les línies fèrries.
 • Concreció dels equips d'ATP a instal·lar en funció de l'ample de via i de l'administració ferroviària.
 • Anàlisi dels sistemes per a la protecció segura del tren.
 • Aplicació dels sistemes d'ATP que controlen la circulació i maniobres dels trens.
 • Estudi de la simbologia que intervé en la realització dels esquemes d'ATP. 
 • Aplicació dels sistemes d'ATP per a la realització de bloqueig entre els sistemes de seguretat que controlen la circulació dels trens i les seves maniobres.
 • Anàlisi de les diferents formacions automàtiques d'itineraris i la seva dissolució en funció del sistema d'ATP que s'hi instal·li.
 • Metodologia de l'aplicació dels sistemes d'ATP que actuen sobre els sistemes de seguretat.
 • Optimització dels sistemes d'ATP a través dels sistemes d'ATO.

  *Visita: Enclavaments ATP i ATO en les instal·lacions de FGC.
Explotació Tècnica de les Infraestructures Ferroviàries
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • L'explotació tècnica. Els sistemes de bloqueig.
 • La programació del servei ferroviari.
 • Els gràfics de marxa.
 • La capacitat de les línies.
 • L'assignació de la capacitat a un operador ferroviari.
 • Els Centres de Control Integrat (CCI).

*Visita: Centre de Control Integrat a Rubí de FGC, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Centre de Control de Metro de Barcelona.

Projecte i Gestió de Noves Línies de Ferrocarril
2 ECTS. 18 hores lectives.
Es fixaran les pautes i els processos per realitzar un projecte o estudi en l'àmbit ferroviari. S'estudiarà la importància d'una bona gestió d'equips i els factors claus en el ferrocarril com la innovació, la sostenibiliat, la seguretat, l'accessibilitat, la qualitat, la comptetitivitat i l'orientació al client, tant en projectes com en serveis.
Projecte Final Màster
10 ECTS. 4 hores lectives.
Realització d'un projecte final que desenvolupi els continguts pràctics relacionats amb algun dels mòduls o temes tractats en el programa o el desenvolupament d'un tema transversal a la temàtica del curs.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 35

Crèdits:
60 ECTS
(502 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:octubre de 2019 Data de fi:juliol de 2020
Horari:
Divendres  15:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 15:00
Lloc de realització:
EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Av. Víctor Balaguer, s/n
Vilanova i la Geltrú

Import de la matrícula:
9.800 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs