UP

IT Project & Service Management

Màster Presencial.

Continguts

9a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Gestió de Projectes IT
10 ECTS. 81 hores lectives.
1. Què és un projecte
2. Diferents metodologies i millors pràctiques (Pmbok, Scrum, Mètode, Prince...)
3. Disseny de projectes fases, mètodes
4. Definició del projecte
5. Tècniques d'estimació, planificació i seguiment
6. Lideratge i gestió d'equips
7. Gestió de riscos i pla de comunicació
8. Qualitat en el procés i el resultat dels projectes
9. Gestió econòmica i financera
10. PMBOK - PMI (preparació certificació)
11. Scrum framework (preparació certificació PSM I)
12. Pràctiques àgils: estimació, requeriments i testing

 

Gestió de la qualitat en projectes IT
5 ECTS. 42 hores lectives.
1. Introducció a la qualitat. El cost de la qualitat.
2. La gestió de la qualitat en el cicle de vida.
3. Assegurament i control de la qualitat.
4. Estratègies, planificació i gestió de riscos en les proves.
5. PMBOK i la gestió de qualitat del projecte.
6. Qualitat total i models de gestió de la qualitat (EFQM, ISO 9000, ...)
7. Models de millora de processos (CMMI, SPICE, ...)
8. Introducció a CMMI. CMMI pel desenvolupament nivell 2
Gestió de Serveis
7 ECTS. 42 hores lectives.
1. Visió general de la Service Science
2. Disseny i estratègia de serveis
3. Innovació en serveis
Models per a la gestió dels serveis
5 ECTS. 30 hores lectives.
1. CMMI - SERV i DevOps
2. ITIL (inclou preparació certificació)
3. Introducció a Lean Service Management

Business Modelling
4 ECTS. 24 hores lectives.
1. Conceptes de modelització de processos
2. Notació BPMN (Business Process Modelling Notation)
3. Introducció a BPEL (Business Process Execution Language)
Service Oriented Computing
6 ECTS. 36 hores lectives.
1. Arquitectures Oriendades a Serveis
2. Web services
3. Cloud Computing
Planificació de sistemes d'informació corporatius
4 ECTS. 27 hores lectives.
1. Planificació estratègica.
2. El Pla de Sistemes.
3. Sistemes d'Informació a les organitzacions.
4. Tècniques de costing.
5. Sourcing.
6. Elaboració del business case.
Marcs per a la IT Governance
6 ECTS. 39 hores lectives.
1. Govern corporatiu i IT Governances
2. PPM/PMO (Project Portfolio Management/Project Management Office)
3. IT Enterprise Architecture

 

Complements a la IT Governance
5 ECTS. 30 hores lectives.
1. Enginyeria de Requisits
2. Gestió de la seguretat
Final IT Project
8 ECTS.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 83

Crèdits:
60 ECTS
(351 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:15/10/2018 Fi classes:10/10/2019Fi programa: 02/12/2019
Horari:
Dilluns  18:30 a 21:30Dimecres  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
8.700 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs